Text: Janne Ohlin

1. Allt faller samman! – allt verkar skaka, avslöjanden att NWO skapar kriser för att sedan kunna ge en ”lösning” på problemet, citat ur David Wilkersons bok Synen
2. Antikrists framträdande vid den ekonomiska krisen – exempel på kriser som sägs vara ”skapade för att genomföra sin agenda
3. När ekonomin faller blir det slut på alla verk som byggs och drivs av människokraftprofetisk dröm som beskrev Uppenbarelsebokens ”Mysteriet Babylon”, sista tidens världsreligion
4. Semestern i Grekland profetisk dröm (ännu en) sista tidens världsreligion
5. Rysshotet kryper närmare – upprustning, ett nytt USSR, allianser?
6. ”Profetiska” fåglar – Profeten Hesekiel i Bibeln beskriver en framtisvision

1. Allt faller samman!

Hela världen tycks vara i ett upplösningstillstånd. Vi som följer nyheterna varje dag kan se hur allting liksom bara faller sönder och allt dras mot den slutliga upplösningen som Bibeln beskriver. Nyligen kom nyheter att man upptäckt att någon medvetet manipulerat Spaniens ekonomi >> & >> . Man säger vidare att Greklands dåliga ekonomi var dold bakom en lögn framställd av den Amerikanska finansjätten Goldmann – Sachs >> .

Till och med påven står upp mitt i denna storm och vill ena katoliker och ortodoxa kyrkan ”för att rädda Europa”. Vad är det som händer? Skapar man kriser i Europa också? >> Hela Eurosamarbetet står och skakar just nu >> .

Uppdaterat 21/2-10 >> 26/2-10 >>

En blogg från Grekland påstår att NWO har sitt finger med i detta >> . Vi som följer med i utvecklingen mot den nya världsordningen är väl inte särskilt förvånade, för NWO arbetar aktivt för att först skapa kaos, för att själva sedan ha lösningen. Målet är en världsregering styrd av FN genom kontroll av människan med datachips. (Upp 13)

Även Dubais ekonomi som man nyss blåst faran över för, oroar marknaden på nytt >>

Vi går till ”Synen” med David Wilkerson:

En världsvid ekonomisk förvirring ligger alldeles framför oss det var vad jag tydligast såg. Många bedjande människor har upplevt samma sak. Dollarn och andra valutor kommer att möta svårigheter. Jag tror att vi kommer att få bevittna hur många av vårt lands största och populäraste företag går i konkurs. Och jag ser enorma problem uppstå för kreditföretagen. (Sid 13)

Guldpriserna kommer att stiga pga att människor söker sin trygghet i guldets värde. Priset på guld kommer att stiga till astronomiska summor, men det kommer att sjunka tillbaka igen. Samma sak gäller för silvret. Tro det eller ej men guldet kommer inte heller att få behålla sitt värde. Guldhamstrare kommer att drabbas svårt. (Sid 18-19)

Värlsekonomin kommer att fortsätta i sitt förvirrande tillstånd fram till tiden för antikrists framträdande. Från och med den dagen kommer en känsla av fruktan och osäkerhet att svepa fram över världen på grund av de framtida ekonomiska villkoren. Aldrig mer kommer folk att ha tro på en stabil världsekonomi. Varje liten högkonjuktur kommer att hotet om en ny depression. Människor får hjärtsvikt när de ser de ödeläggande effekterna av en förkrympt ekonomi. (Sid 24)

2. Antikrists framträdande vid den ekonomiska krisen

Utvecklingen leder till att frågan om ett nytt världsomspännande penningsystem tas upp. Fastän dollarn ser ut att stärka sitt grepp alldeles innan den kommande stora recessionen, utvecklas en ny kris som kommer att skaka hela finansvärlden. Jag tror att vi får se ett återuppväckt romerskt imperium som slutligen blir basen för en världsledare som uppstår för att försöka få ordning på världens affärer. Utan tvivel kommer han att skapa ett kreditkort som gäller över hela världen. Osynliga nummer fästs på pannan och armen som bara kan upptäckas genom fotoskopisk avläsning. Numren kan tänkas utgöra 3 grupper med 6 nummer i varje grupp. Alla som vill köpa och sälja kommer att tvingas ha detta. Ett världsomspännande kreditsystem kommer att utvecklas så att länder kan utnyttja enorma krediter. (Sid 19-20)

Om man medvetet vill skapa kriser för att själva komma med lösningen, så är det ju ingen slump att så många lögner nu avslöjas bakom varje kris man skapat.

Iraks påstådda ”massförstörelsevapen”. World – Trade center 2001. Klimatuppvärmningen. Och nu helt klart också en manipulation av världens ekonomier. Är det dessa lögner som 2 Tess 2 talar om skall bana väg för Antikrists framträdande? Ja hur har utvecklingen varit sedan 2001? Globalism säger man är lösningen på världens problem och så skapar man problemen själva(?).

Vi fick i veckan mail från en av våra läsare som gjorde oss uppmärksamma på en nyhet som passar in som handen i handsken i den utvecklingen. >> & >> Nyheten är att forskare nu påstår att alla kontokort är osäkra genom att Chip och Pin – koderna går att knäcka. (Kan man lita på forskare efter klimatkrisen?) fler länkar >> & >>

Detta öppnar upp för utvecklingen i Upp 13 och tekniken finns redan tillgänglig. Det gäller bara att skapa några större kriser så kommer folken frivilligt att böja sig för systemet. De större kriserna är nog de ekonomiska kriserna som vi nu kan bevittna. Ett ”hemligt” möte i Australien nyligen mellan Centralbankschefer stryker bara under att något riktigt stort och ”planerat” kan vara på gång i världens ekonomi >> .

Nu kom även nyheten om att Englands ekonomi är så illa att de inte vet hur de skall klara av skuldbördan. >> Med andra ord står de rådlösa vid vågorna av den ekonomiska storm som drar över hela (folk)havet. Det verkar som om Gud rör vid det som sitter djupast i människan. Kärleken till pengar!

1Ti 6:10 Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

I King James så står det:

1Ti 6:10 For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.

3. När ekonomin faller blir det slut på alla verk som byggs och drivs av människokraft

Flera gånger genom åren har Herren kommit med både syner och varningar till oss (både genom drömmar och syner) angående en kommande katastrof som kommer att drabba världen och alla som följer köttet. Därför är drömmen som en troende från USA hade så stark. >> Många andra berättar om samma sak här under vittnesbörd/uppenbarelser >>

Här skall jag (Janne) berätta om två uppenbarelser från Herren som kan stämma in på världsläget.

Jag stod en dag i ett rum i kyrkan och bad tillsammans med flera stycken andra (förkunnare) då jag såg en mycket tydlig syn från Herren. Jag liksom såg hur ett tåg skulle komma ut ur en tunnel i ett stort berg. Efter ett tag flyttades synen och jag fick se att spåret ledde till en järnvägsbro lite längre fram. Under bron var det ett bråddjup ned till en liten vattenbäck längre ner med stenblock.

Ja jag såg inget märkvärdigt eller konstigt med det först. Men Anden fångade min blick och drog den till hur bron var byggd. Den var liksom byggd på en enda pelare och den pelaren var sprucken. Oj tänkte jag om ingen varnar dem nu som reser på det här tåget, så kommer den här resan att sluta i en katastrof.

Att det hade med avfallet från tron att göra, det har jag redan från början förstått. Den här spruckna pelaren som skulle hålla upp själva järnvägsbron var en jättevackert dekorerad pelare. Jag har jämt trott att det var en romersk pelare ända tills nu i veckan då jag hittade en bild, som beskrev att samma pelare även användes i Grekland. >> Menade Herren att den grekiska ekonomin kommer att gå under? Grekland står ju också som en symbol för den mänskliga visdomen. Bara framtiden kan ge oss svaret!

Efter ytterligare efterforskningar har jag funnit att även en sprucken pelare är stark symbol i frimurarnas hemliga symbolik. Om man studerar närmare finner man att det har att göra med ”Mysteriet Babylon” Och det är ju precis vad man nu vill bygga upp på jorden med Antikrist som ledare i Den Nya Världsordningen.

4. Semestern i Grekland

För att ytterligare förstärka det här med Grekland så var vi på semester på ön Paros i Grekland. Det var ungefär vid samma tid som vid ovanstående syn.

Då vaknade jag klockan 3 på natten av en känsla av att Herren var så nära. Jag låg vaken ett tag och tänkte på Guds godhet och varför den här känslan var i rummet. Jag somnade sedan in igen då hade jag en dröm som var nästan likadan som synen. Drömmen handlade om en församling och dess utveckling och vägval. Men jag förstår att det bara symboliserar vad som skulle ske i kristenheten i stort. >>

Drömmen: Jag (Janne) fick då se en levande film spelas upp för mitt inre som gjorde att jag låg och grät som ett barn när jag vaknade. Jag fick nämligen se hur en pastor pekade ut vägen för en församling med fingret och sa: Här skall den nya vägen gå! Nu började församlingsmedlemmar att lägga stockar och räls för att bygga den nya vägen och det var en stress utan dess like. Man byggde det här järnvägsspåret på en röd jord utan att lägga någon grund först. Några ropade otåligt: Vi har inte tid att vänta längre så vi kör nu! Tåget rullade ivåg på rälsen och plötsligt sjönk tåget ned i ett bottenlöst hål och försvann med passagerare och allt.

Röd jord och Grekisk pelare har exakt samma innebörd nämligen mänsklig visdom. Gud visade det två gånger vilket betyder. David Wilkerson varnade för den vägen redan 1996 >> & och 1986 >> Lägg märke till att den katastrof Wilkerson nämner i slutet av predikan – 1996 är samma som jag fått i drömmen och synen i Grekland.

1 Mos 41:32 Att farao har haft drömmen två gånger betyder att detta är fast bestämt av Gud och att han skall låta det ske snart.

Men bakom allt står förstås en allsmäktig Gud som kommer att sända provet över hela jorden.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Rom 9:27 Men om Israel utropar Jesaja: Om än Israels barn vore talrika som havets sand, skall bara en rest bli frälst. 28 Ty snabbt och slutgiltigt skall Herren hålla räkenskap på jorden.

Läs denna bibelkommentar vilken ”Standard” Herren dömer Guds Israel med >>

5. Rysshotet kryper närmare

Resultatet av valet i Ukraina och seger för den en pro-ryska presidenten Yanukovych öppnade direkt upp för den ryska militären >> Ledaren över Nordlandet med sina allierade ser ut att stärka sina positioner (Hes 38-39). Ryssland börjar inta en allt hotfullare ton mot Nato och väst. Man snålar inte på pengarna utan rustar upp sin armé med de modernaste vapnen. >> Vem hade trott att vi skulle få se Josef Stalin hyllas i Moskva igen >> !

Även Vitryssland och Kazakstan har sedan den 1 januari tillhört den ryska nya pakten. Vi ser nu ett nytt USSR stiga fram med Ryssland som en klar ledare, presis som profetian beskriver. Även Georgien öppnar snällt för Ryssland >>

Vi fruktar att de syner Herren gav oss om ett anfall över Sverige (Ryssland) också kan bli en verklighet snart när ekonomin faller sönder >> Israel vädjade nyss till Ryssland att inte sända de hypermoderna robotvapnen S – 300 till Iran. Men fick blankt nej >> .

Japan och Kina har haft gemensamma militärövningar och det är känt sedan tidigare att Ryssland och Kina även har haft det. Ryssland har öppnat sin oljeexport och börjar fylla på oljetörstande Kinas behov. Kan det möjligtvis vara så att vi kan få se en kommande allians mellan Kina – Ryssland – Japan?

6. ”Profetiska” fåglar

Vi är som ni kanske vet fågeskådare men vi har inte skådat den här ”profetiska fågeln” ännu. En mycket intressant upptäckt har den senaste tiden gjorts i Israel. Det är samlingen av en speciell fågel som troligen är den fågel som profeten Hesekiel nämner i Hes 39:17-20. >>

Hes 39:17 Du människobarn, så säger Herren, HERREN: Säg till alla slags fåglar och till alla markens djur: Församlen er och kommen hit samlen er tillhopa från alla håll till mitt slaktoffer, till ett stort slaktoffer som jag vill anställa åt er på Israels berg; I ska få äta kött och dricka blod. 18 I ska få äta kött av hjältar och dricka blod av jordens hövdingar: av vädurar och lamm och bockar och tjurar, allasammans gödda i Basan. 19 I skolen få äta er mätta av fett och dricka er druckna av blod från det slaktoffer som jag anställer åt er. 20 Ja, mätten er vid mitt bord av ridhästar och vagnshästar, av hjältar och allt slags krigsfolk, säger Herren, HERREN.

Hesekiel profeterade alltså för 2500 år sedan att Ryssland och Iran skulle samla en allians bestående av 9 stater i ändens tid. Dessa skulle sedan komma och invadera Israel. Iran som nyss blivit en kärnvapenstat (med rysk hjälp) har gjort tydliga uttalanden om att vilja utplåna den judiska staten. Denna armé kommer att själva bli utplånade vid slaget och bli uppätna av fåglar.

Mvh
Janne Ohlin

Uppdaterat från bloggen 70:e årsveckan

Idag uteslöt EU landet Grekland från sin rösträtt i deras viktiga möte nästa månad. EU:s samlade finansministrar tog ytterligare ett steg genom att påstå att Grekland inte håller kravet som man ställt på dem. Kravet gällde deras den åtstramning av ekonomin som de krävt för att få skuldbördan under kontroll. Grekland hotades med att de kunde förlora kontrollen över både deras egen skatt och deras egen budget. Och i artikeln >> så förlorar nu Grekland rätten att rösta i det så viktiga EU mötet nästa vecka.

Det är givetvis ett stort slag för den Grekiska nationen att förlora sin suveränitet. Men det är också ett stort tecken på åt viket håll EU nu är på väg emot. Det här pekar helt klart mot en kommande centraliserad ekonomisk maktstruktur som skall råda över hela EU och vidare pekar detta mot en stor profetisk uppfyllelse längre fram.

Grekland är ett viktigt land att hålla ögonen på för de är medlemmar i den 10 nationer starka WEU. Om nu WEU är de 10 hornen i det vilddjur som Daniel beskriver i 7 Kap. Så kommer det snart att komma ”ett litet horn” (Antikrist) att resa sig upp efter de 10 hornen och underlägga sig 3 horn. Jag har ofta haft mina spekulatoner om att de skulle underläggas genom militär makt och medel. Men det kan ju lika gärna handla om ekonomiska påtryckningar.

Hälsningar Curt. >>