Ohlins Funderingar

Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Grön häst galopperar –
varför jag tror att den gröna hästen är globalism – även kristna är påverkade av den Nya världsordningens tankar -påvens gärningslära och ekumenikens väg [Grundtext: chloros G5515]
2. Globalismens budskap fungerar inte –
globalismen en falsk illusion – antikrist en fredens förespråkare [Grundtext: chiydah H5794, sekel H7922, tsalach H6743, mirmah H4820, chalva H7962]
3. Oro i världen –
ondska eller falsk godhet är två sidor av samma mynt – ”ondskan” i Irak ”Sinears land” – de fyra straffdomarna, vulkaner, förföljelse
4. Villolärornas gemensamma nämnare –
Jesus är unik men vad säger villoläror? Bill Johnson m fl [Grundtext: kenoo G2758]
5. Israel och Gaza
– sanningen om konflikten
6. Nedrustning? – Kan det bli världsfred? Behövs ett försvar i Sverige? Gäller Jesu ord alla?

d1

1. Grön häst galopperar

Upp 7:1 Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar [detsamma som hästar, Sak 6:5], så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd.

Vi kanske är många som har ställt oss frågan om det är något (vindarna/hästarna?) som är ”lössläppt” i världen den senaste tiden? Det är kanske inte den slutliga uppfyllelsen av profetian – det kommer en (falsk – ej hållbar) fred innan dess – men ingen tvekan om att vi ser vinden, andekraften eller den symboliska ”gröna hästen” galoppera, med Döden som ryttare och dödsriket eller helvetet i släptåg. Janne och jag tog till oss pastor Irwin Baxters tolkning av de profetiska vindarna eller ”hästarna” (Sak 6:5) som fyra ismer i Uppenbarelseboken 6, när vi hörde det för en hel del år sedan. När vi tog med det på Temadagarna om Ändens tid var det vad vi förstod okänt i Sverige men idag är det nog knappast någon som tvivlar, efter det som har hänt de senaste åren. Det ena efter det andra styrker Baxters tolkning.

Upp 6:7 När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: ”Kom!” 8 Och jag såg, och se: en gulblek [chloros G5515] häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

Även om jag håller med Baxter om att den gröna hästen chloros [Strongs G5515] står för Islamism, valde jag att sätta Globalism för den gröna hästen. Det grekiska ordet chloros är nämligen samma som klorofyll på svenska. Ordet chloros sägs vara förknippat med Chloris i grekisk mytologi och hedendom, som ansågs vara ”växtlighetens gudinna, Moder jord”. Chloros pekar på klimatet och miljön, som är sammanlänkat med globalismen och den Nya världsrordningens (NWO) agenda. Det kallas också ”The Green Revolution” och kan beskrivas som ”att tillbe det skapade istället för Skaparen”. Jag tog upp detta i undervisningen Ändens tid 2011 om Gaias tidsålder (från ca 5 minuter – Lörd Del 2).

Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

”Lögnen” är människans strävan att ”bli som Gud” och att själv bestämma vad som är bäst och vad som är rätt och fel, 1 Mos 3:5. Därav klyschan som faktiskt är en lögn: ”Var och en blir salig på sin tro”. Globalismen bygger på humanism, som upphöjer människan och människans förmåga. Från humanismen ljuder ropet efter en världsregering och en stark människa, en världsledare som kommer att ta Kristi plats som fredens förespråkare, en antikrist.

Även många kristna har påverkats av globalismens och den Nya världsordningens tankar, tack vare deras guru Rick Warren och andra kända amerikanska pastorer, som har den avlidne mystikern, globalisten och företagsgurun Peter Drucker som föredöme. Därav ”företagstänket” som håller på att kväva det andliga livet i många församlingar. Hjälpen finns i människans potential… Att sudda ut gränser mellan religioner och länder står på globalismens agenda. Jesu ord om att göra gott citeras som om det var riktat till alla människor, med eller utan omvändelse och tro. Påven uttrycker globalismen och den Nya världsordningens agenda i sina tal då och då, eftersom det också är ekumenikens väg.

Citat av Påven från en mässa i maj 2014: ”Herren har återlöst oss alla, oss alla med Kristi blod: oss alla, inte bara katoliker. Alla! ”Men Fader, ateister?” Även ateister. Alla! Och detta blod gör oss till Guds barn av första klass! Vi är barn som är skapade i Guds likhet och Kristi blod har återlöst oss alla! Och vi har alla en skyldighet att göra gott. Och detta bud för alla att göra gott, tror jag, är en vacker väg mot fred. Om vi, var och en gör vår egen del, om vi gör gott för andra, om vi träffas där, gör gott, och vi går sakta, försiktigt, lite i taget, kommer vi att göra det kulturella mötet: vi behöver det så mycket. Vi måste möta varandra för att göra gott. ”Men jag tror inte, Fader, jag är ateist!” Men gör gott: vi kommer att möta varandra där ”.

Det påven säger här är vilseledande om vi prövar utifrån Bibeln. Vi blir Guds barn endast genom tron på Kristus Jesus, Gal 3:26. Alla är skapade av Gud men alla är inte Guds barn. Att vara Guds barn handlar om en relation som börjar med pånyttfödelsen, Joh 3:3 (Jesu samtal med Nikodemus). Ingen blir frälst genom att ”göra gott” och ett sådant samarbete som förespråkas här, bekräftar snarare människans självrättfärdighet och gärningslära och det är en ett falskt evangelium.

2. Globalismens budskap fungerar inte

Vad är problemet med globalismen? Är det inte nedrustning och världsfred vi vill ha? Jovisst! Ett ”mångkulturellt samhälle” där alla får plats? Problemet med globalismen är att det bygger på att människan är god, vilket är en falsk illusion. Jesus hade en del att säga om det, Matt 15:19, Matt 7:11. Globalismen leder tyvärr fram till det som Bibeln har förutsagt om mänsklighetens val och väg i uppror mot Gud. När Jesus och apostlarna talar om att göra gott i Bibeln, förutsätter det hjärtats omvändelse och tro på Jesus, Guds Son, så att den helige Ande kan påverka till att göra det som är gott inför Gud och har ett evighetsvärde. Sådant ärar och upphöjer Jesus/Gud och inte människor.

Fil 2:13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Den listigaste och farligaste förförelsen kanske ligger just här. Det kommer för en tid att se ut som att mänskligheten når världsfred, ”interreligiös harmoni” och kan lyckas rädda planeten, utan Guds hjälp. Men det är en falsk illusion, fylld av hyckleri och stort svek. ”Antikrist” kommer att utge sig för att stå för fred och trygghet, tolerans och godhet. Men det är en stor bedragare som vill förgöra Guds folk, både församlingen och Israel och därmed hela världen.

Dan 8:23 Vid slutet av deras välde, när överträdarna har fyllt sitt mått, skall en fräck [az = hård] och illasinnad [biyn chiydah] kung (ledare) uppstå.

Antikrist verkar fredlig men är hård, svekfull och illasinnad mot Guds folk och Guds verk, säger Bibeln. Han talar med kluven tunga och han har medvetet dubbla budskap för att lura åhörarna. ”Illasinnad” [chiydah Strongs H5794] betyder att han ”dömer i mörker, orättfärdiga domar, använder trick”. Jesus uppmanade att inte döma efter skenet (det yttre), utan döma en rätt (rättvis och ärlig) dom, Joh 7:24.

Dan 8:25 Genom sin klokhet [sekel H7922 = politik] skall han lyckas väl [tsalach H6743] med sitt svek [mirmah H4820]. Han skall anse sig själv överlägsen [upphöja sig själv – säga sig vara gud 2Tess 2], och han skall fördärva många mitt i deras trygghet [chalva H7962 = genom fred & säkerhet skall han fördärva många. Annan övers. mitt i 7-årsveckan]. Ja, han skall sätta sig upp mot furstarnas Furste (Jesus Kristus/Messias), men han skall krossas utan hjälp av människohand (vid Jesu återkomst Jmf 2 Tess 2:8).

Fritt översatt av mig: ”Genom sin politik (sekel) om fred och säkerhet (tsalach) skall han lyckas väl med sin slughet (mirmah). Han ska upphöja sig själv (högmod) och förstöra många genom (falsk) fred och säkerhet. Ordet chalva kan också översättas vecka och syfta på en profetisk ”årsvecka”, vilket skulle bli: ”förstöra många mitt i årsveckan eller mitt i den 7-åriga freden.”

Dan 11:21  I hans ställe skall en föraktlig man komma, en som man inte har givit kungavärdighet. Oväntat intar han riket genom list [annan övers. hebreiska: ”fredligt skall han inta riket genom smicker (list)].

1Tess 5:3 När folk säger: ”Fred och trygghet” [annan övers. Fred med säkerhet], då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Jag tror att globalismen öppnar upp för islamismen och andra krafter när gränser suddas ut. Kaos kan utgöra en grogrund för den Nya världsordningens totala övertagande. Den framstår som ”god” i jämförelse med de uppenbara onda krafterna som härjar. Men det är två sidor av samma mynt. Vi som läser Bibeln ska inte låta oss bli bedragna av en falsk yta. Vi ska lyssna på Jesu varningar för förförelse. Vi ska med Guds Andes hjälp kunna genomskåda falskheten. Guds kärlek ger klarsyn och urskiljning.

Fil 1:9 Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, 10 så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag,

Ordspråksboken ger en sann bild av en antikrist:

Ords 26:24 Den som är hatisk förställer sitt tal, i sitt hjärta bär han på svek. 25 Även om han gör sin röst behaglig, tro honom inte, sjufaldig vidrighet (fullständig ondska) finns i hans hjärta. 26 Hatet kan döljas med list, men hans ondska blir uppenbar i församlingen. 27 Den som gräver en grop faller själv däri, den som vältrar undan en sten får den över sig. 28 En falsk tunga hatar dem som skadas av den, en smickrande mun vållar fördärv.

”Månguden” och modergudinnan Isis

Där synden visar sitt rätta ansikte är det som om ondskan själv har landat. Vi ser det i Irak, Sinears land. Fruktansvärda nyheter om ofattbara grymheter når oss om halshuggningar av barn och vuxna, tortyr och systematiska avrättningar och hundratusentals som flyr i panik. ”Våldet i Irak bland det värsta som skådats” ISIS (IS) islamister är så grymma att till och med andra terrororganisationer tar avstånd ifrån dem även om vi vet att Hamas, Hizbollah, Islamiska Jihad, Al Quida och IS m fl har samma agenda: att göra hela världen till Kalifat. Kanske är det en tillfällighet att ”Isis” är ett annat namn för ”himlens drottning” eller Astarte, modergudinnan (en demonisk andemakt). Kanske inte?

Sak 5:5 Sedan kom ängeln som talade med mig fram och sade till mig: ”Lyft nu upp dina ögon och se vad som kommer fram.”6 ”Vad är det?” frågade jag. ”Det är en sädeskorg” svarade han och tillade: ”Så förhåller det sig med dem i hela landet.” 7 Och se, ett lock av bly lyfte sig och en kvinna satt mitt i korgen. 8 Han sade: ”Detta är ondskan.” Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen. 9 Jag lyfte därefter upp ögonen och såg, och se, två kvinnor kom fram, och vinden tog tag i deras vingar, ty de hade vingar som storken. De lyfte upp korgen mellan jorden och himlen. 10 Och jag sade till ängeln som talade med mig: ”Vart skall de föra korgen?” 11 Han svarade mig: ”Till Sinears land (Irak) för att bygga ett hus åt henne, och när det är färdigt skall hon sättas ner på sin plats.” (troligen bildligt Babylon i Uppenbarelseboken och inte bokstavligt Irak)

Risk att fler svenskar ansluter sig till IS. Dags för Sverige att vakna upp och våga tala om islamismens hot och sluta att skönmåla allt som har med Islam att göra? I längden drabbar det annars muslimer som inte är våldsbenägna. Oavsett skilda åsikter om åtgärder, är det en bra början att se verkligheten som den är.

3. Oro i världen

Johannes räknar upp de fyra straffdomarna från Hesekiel 14 i samband med den gröna hästen: svärd, hungersnöd, vilddjur och pest. I ordet för ”vilddjur” finns betydelsen ett utbrott av något och det kan också beskriva en ond människa. Av krig följer hungersnöd. När det gäller pest, härjar ebolaviruset för närvarande utom kontroll i Västafrika. Värst drabbat är Liberia, Nigeria, Sierra Leone och Guinea men det befaras att sjukdomen kan finnas i fler länder. Rapporter kommer om gränser och områden som stängs, för att förhindra ytterligare spridning.

Vi lever i en orolig värld som går mot tidens avslutning, säger Bibeln. Inte mindre än 26 vulkaner är aktiva för tillfället, varav 10 nyligen har vaknat. Island evakuerar av oro för vulkan. Seismisk aktivitet har ökat från vulkanen Bardarbunga som kan vara tecken på ett kommande utbrott.

Syndens konsekvenser kan inte döljas och domar måste komma men över allt vakar ändå himlens Gud och evangeliet går ut till alla folk. Bibelns profetior förutsäger förföljelse av kristna över världen. Det har alltid pågått men kommer att öka. Vi lever än så länge i en lugnare del av världen och vi uppmanas att be för dem som lider, först och främst trossyskon. I bönen kan vi innefatta dem som är ”namnkristna”, alltså uppväxta med Kristendomen enbart som en religion men som inte äger livet i Kristus eller känner honom. Vi får be att de inte ska lida förgäves utan att de överlåter sina liv till honom som har lovat vara med och ge sin kraft varje dag. Det är bara Gud som kan ge lidandet en mening och ett evighetsvärde och Guds ord talar till och med om en ”salighet” (lycka) för dem som lider för Jesu namns skull.

1Petr 4:14 Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. [KJ fortsätter: ”…från deras sida förtalas han, men för er del blir han förhärligad.”]

4. Villolärornas gemensamma nämnare

Jesus är unik! Jesus, Guds Son, är den ende som kan förlåta synd och förvandla människan! En gemensam nämnare hos villoläror är att de antingen försöker ta bort Jesu gudomlighet/gudom eller göra människor till ”gudar”. I båda fallen är målet att jämställda oss med Jesus. Inte sällan handlar det om ett begär efter under och tecken, som ju ska känneteckna avfallets tid, Mark 13:22, 2 Tess 2:9.

För att ge ett exempel vill jag kort nämna Bill Johnson som är ledare inom New Wine och har stort inflytande i många kyrkor. Hans andlighet är samma osunda karismatik som i Toronto och Lakeland. Johnson säger bland annat att ”ingen kristen ska vara sjuk eller fattig”, ”den som predikar att Gud tillåter sjukdom, predikar ett annat evangelium” (se länkar nedan), ”Jesus är den mest normale kristne i Bibeln”, Jesus måste födas på nytt”, och att ”Jesus tömde sig på sin gudomlighet när han blev människa”, utifrån Fil 2. Vad betyder bibelordet egentligen? Tömde Jesus sig på sin gudomlighet så att han bara var som en syndfri människa, som ”Kenosis-läran” påstår?

Fil 2:5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6  Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7  utan utgav sig [kenoo G2758] själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8  ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10  för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11  och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren [= Jesus är Gud].

(KJ, vers 7) ”made himself of no reputation” [kenoo G2758] = gjorde sig inget anseende

Grekiska kenoo [Strongs G2758] betyder tömma, satt ur kraft, neutralisera, effektlöst, verkningslöst. Det här ordet har både missförståtts och missbrukats när det inte förstås i sitt sammanhang och med andra bibeltexter.

Jesus tömde sig inte på sin gudomlighet utan på sina gudomliga rättigheter som Gud. Han dolde frivilligt sin härlighet bakom den mänskliga naturen som han iklädde sig. Han gick frivilligt in under våra begränsningar och villkor – och han framhävde inte att han var Gud, Sonen, när han blev föraktad. Vi kan jämföra med upplevelsen som Petrus, Jakob och Johannes fick göra på ”Förklaringsberget” när Jesu härlighet blev synlig och strålade fram, Mark 9:3, Luk 9:29. Petrus och Johannes vittnar:

2Petr 1:17 Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda Härligheten: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.” 18 Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget.

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Nyjudaismen tar också bort Jesu gudomlighet, vilket leder till att Jesus skulle ha varit precis som Adam och Eva före syndafallet. Vilken blindhet och lögn! Vad står det skrivet om den ”förste Adam” och den ”siste Adam” som är Jesus? Det beskriver en himmelsvid skillnad! Den första människan Adam skapades av jorden men den ”siste Adam” är från himlen!

1 Kor 15:47 Den första människan (Adam) var av jord, jordisk. Den andra människan (Jesus) kom från himlen.
15:45 Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam (Jesus) blev en livgivande ande.

Låt dig inte bli bedragen av Bill Johnson och hans medarbetare eller nyjudaismen, trosförkunnelsen (s k framgångsteologi) eller någon annan villolära. De leder till samma lögn, att jämställa oss med Jesus och i en förlängning försöka ta bort att Jesus är unik.

Kol 2:8  Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. 9  Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt,

Johannes skrev om Jesus:

Joh 3:31 Den som kommer ovanifrån är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden, och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla.

Läs om Bill Johnsons bibelskola (Ohlins fundering 15/4-2011, punkt 10)
Läs om Bill Johnson (Ohlins fundering 28/10-2010, punkt 3 – Empowered 21)

5. Israel och Gaza

Svärdet står för krig och oroshärdar, Upp 6:8. Den här sommaren har Israel och Gaza varit särskilt i fokus och svensk media har upprört genom en mycket ensidig och Israel-fientlig rapportering. Ett vanligt exempel på dålig och vilseledande svensk journalistik som underblåser antisemitismen och hatet mot Israel var rubriken i DN: ”Flygattack mot Gaza trots vapenvila”. Först senare i artikeln – som säkert inte alla läser – framgår att flygattacken var svar på raketattacker från Gaza. Det var som vanligt Hamas som bröt vapenvilan men svensk media får det då att låta som om ”Hamas sköt några raketer…”! Har de islamister på sina nyhetsredaktioner?

Ryttaren på den gröna hästen heter ”Döden” och helvetet följde… Terrororganisationen Hamas i Gaza slagord: ”Jihad är vår väg och döden är vår önskan.”

En ärlig och professionell journalist som Paul Widen skriver som det är och är till stor hjälp för oss i Sverige som vill veta vad som egentligen händer: Sporadisk raketbeskjutning under förlängd vapenvila >> . 19 augusti skrev Paul Widen …och så lite uppvigling i Sveriges Radio och 20 augusti >> ”Det här var den 11:e gången som Hamas bröt en vapenvila sedan kriget inleddes för lite mer än sex veckor sedan…”.

Konflikten började med att terroristorganisationen Hamas sköt raketer in i Israel. Därefter mördades tre judiska tonårspojkar av Hamas-anhängare. En arabisk tonårspojke mördades då i en hämndaktion av några judiska tonårspojkar och det användes genast av Hamas och andra terroristgrupper för att elda på hatet mot Israel. Skillnaden på människosyn blev uppenbar när Israels premiärminister Benjamin Netanyahu personligen ringde upp arabpojkens föräldrar för att fördöma mordet och visa medkänsla, medan Gaza-bor och Hamas upphöjde mördarna som hjältar och skyddade dem från polisen. De judiska pojkarna som hade utfört mordet var fast av israelisk polis efter bara några dagar och kommer att få sina rättmätiga straff.

Hamas skjuter raketer från skolor, sjukhus, kyrkogårdar, moskéer mm
(bild borttagen)

Många i Israel frågade sig varför Gud inte hade hört deras böner för de tre judiska pojkarna. Det visade sig senare att de indirekt räddade hela Israel, eftersom deras död blev orsaken till att IDF (Israels försvarsmakt) upptäckte det underjordiska tunnelsystemets omfattning och vapenlagren under Gaza och även in i Israel. En terrorist avslöjade senare ”Planen” som Hamas har arbetat på i 12 år och skulle iscensättas på det judiska nyåret Rosh Hashana, i september 2014. Terroristerna skulle ta sig in i Israel genom tunnlarna och kidnappa barn, kvinnor och soldater och sprida ut dem i Gaza. Detta för att hindra Israel att försvara sig mot raketattackerna. Målet som står i Hamas stadgar skulle uppnås, nämnligen att utrota judarna och att utplåna Israel. (Nu vet vi varför man begärde frisläppandet av över 400 fängslade palestinier i Israel tidigare. Dessa är inga vanliga ”upprorsmakare”. De är terrorister).

Utdrag ur Hamas Declaration 13: ”Israel kommer att existera och fortsätta att existera till dess islam kommer att utplåna det, precis som det utplånade andra före det. …Det finns ingen lösning på den palestinska frågan utom genom jihad. Initiativ, förslag och internationella konferenser är alla ett slöseri med tid och fåfänga strävanden.”

Bibelns profetia uppfylls men det är emot Guds plan som man strider och det kommer aldrig att lyckas, även om situationen kommer att förvärras.

Ps 83:3 Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. 4) Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. 5) De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!”

18 De skall komma på skam och förskräckas till evig tid, de skall komma på skam och gå under. 19 De skall veta att endast du bär namnet ” HERREN ”, den Högste över hela jorden.

Trots allt har sanningen sipprat fram även i svensk press, tack vare de få som vågar stå upp för Israel. Det har för ovanlighetens skull också höjts röster från arabvärlden, inte minst från Egypten, som gärna vill att Israel gör slut på Hamas. Den egyptiske läkaren Tawfik Hamid förklarar att ”palestinierna lider på grund av Hamas och inte på grund av Israel”.

Video >> (Eng) Tawfik Hamid: ”Om Hamas idag skulle erkänna Israels existens kunde konflikten vara löst.” Hamid säger vidare att ”det finns en miljon araber som bor i Israel tillsammans med judarna och är medborgare där och de lider inte! De araber som lider gör det på grund av deras ledare i Hamas och deras felaktiga beslut. Inte på grund av Israel. Om de (Hamas) upphör med sin arrogans och sin barbariska attityd mot judarna kommer situationen att förändras och ingen palestinier kommer att lida. Lösningen är därför i Hamas händer. Jag har varit i Israel två gånger och jag kan intyga att judarna hatar inte araberna. Det är vi som är orsak till problemet. Vi måste ändra oss..”

Miljarder i bidragspengar går alltså till terroristernas egna fickor (precis som Arafat levde rikt på sin tid), till vapen och underjordiska tunnlar istället för att hjälpa befolkningen i Gaza. Allt medan Israel sänder in förnödenheter till Gaza och cementen som de har fraktat till byggnation, används istället till vapenförråd och underjordiska tunnlar. Det är värre än det gamla ordspråket ”Otack är världens lön”.

Palestiniern för Gaza taxi-enhet Abu Ali berättade berättade för Associated Press ”Alla här hatar Hamas, men de är för rädda för att säga det offentligt. Vår mat kommer från Israel, men vad vi ger dem i gengäld är raketer -. Raketer som inte bara gör små hål i marken”. Ett annat citat från Gaza-invånare: ”Vi biter den hand som föder oss!”

Premiärminister Benjamin Netanyahu: ”Skillnaden mellan oss är enkel: Vi utvecklar missil-försvarssystem för att skydda våra medborgare, medan de använder sina medborgare för att skydda sina missiler. Och det är det som gör hela skillnaden.”

410 000 flygblad från Israel uppmanade Gazas befolkning
att fly innan man besvarade Hamas beskjutning

Raketregnet fortsatte över Israel och 75% av befolkningen tvingades till skyddsrummen. När Israel försvarade raketbeskjutningen upprepades det som islamister som Hamas, ISIS, Hizbollah, Islamic Jihad och Al Quida m fl har för vana: att använda befolkningen som levande sköldar. Raketerna skjöts från vardagsrum, skolor, sjukhus, ambulanser, hotell, kyrkor och överallt där det bor civila. Det är inte första gången som IDF möter detta och de gjorde allt för att varna civila med mängder av flygblad och uppmanade civilbefolkningen att fly, innan de besvarade attackerna från Hamas. IDF vädjade till befolkningen att inte dö för Hamas, för det är inte värt det. Samtidigt uppmanade Hamas de civila att stanna hemma. Inga skyddsrum har byggts för befolkningen, trots att Hamas redan i våras hade beslutat att attackera Israel.

Den engelske pensionerade översten Richard Kemp intervjuades i en nyhetssändning >> (länken tyvärr borttagen) Citat Israel Today: ”Ingen annan armé i världen har någonsin gjort mer än Israel gör nu för att rädda livet på oskyldiga civila i en krigszon,” sa Kemp i en intervju med Channel 2 News och tillade att när världens ledare kräver av Israel att göra mer, ”kanske Israel borde fråga vad mer de kan göra.” Efter att ha tjänstgjort i både Irak och Afghanistan, är Kemp väl förtrogen med exakt den typ av fiende Israel står inför, och den miljö där den kämpar i. ”Islamiska extremister runt om i världen använder mycket liknande taktik,” förklarade den pensionerade översten, när han påminde om att talibanerna använder barn för att attackera sina trupper. ”Brittiska soldater har bekämpat just denna typ av fiende i Afghanistan och i Irak. Brittiska soldater förstår vad Israel gör..”

Hamas mål stannar inte vid att utplåna Israel. De vill utropa Kalifat i Mellanöstern och då krävs oskyldiga offer, vilket gäller befolkningen. Gaza-borna uppfostras att hata Israel och det judiska folket och att vara beredda att dö för islam. Det motsatta gäller däremot inte. Alla som känner till israeler, vet att den allmänna inställningen är att de inte hatar araberna eller ”palestinierna”. Det är Hamas som är fienden, inte de civila och Israel är mer än någon annan nation medveten om den antisemistism som befolkningen i Gaza har matats med sedan barnsben.

Shmuel Aweida, en arabisk kristen pastor i Israel skrev ett öppet brev till alla ”fredsaktivister” som står upp emot Israel. Citat från Israel Today  (Eng): ”…Kära så kallade ”freds-sökande folk”, ”pro-eldupphör människor” och ”freds- och försoningsaktivister”, Förlåt mig för att jag inte tar era fina drömmar och fredsdemonstrationer och önskemål på allvar. …Människor som inte bryr sig om det lidande folket i Gaza under Hamas regim i flera år kan inte riktigt anses vara moraliskt överlägsna alla IDF-soldater som är på marken där nu. De kanske verkar vara bättre och snällare, men det är inte riktigt så det är… Förlåt men om ni verkligen bryr er, så befria Gaza från Hamas och andra islamiska jihadist-organisationer! Hur kan man tycka synd om de oskyldiga barnen som skadas av misstag av Israel när ni inte bryr er om att samma barn växer upp för att lära sig att hata avsiktligt? Ni påstår att ni tycker synd om de hungriga barnen och bortser från giftet de matas med varje dag på Hamas och Fatahs skolor och på TV. Hur kan ni tycka synd om kvinnorna som gråter nu när ni inte bryr er om att de har blivit förödmjukade, diskriminerade, våldtagna och till och med dödade, regelbundet i flera år?…”

Terroristorganisationen Hamas skjuter raketer vid FN-skola

Jag kan inte låta bli att undra över hur många i befolkningen som visste om ”Planen”? Abbas måste väl också veta? Befolkningen har själva röstat fram terrororganisationen Hamas – varför? Var det med tron att de skulle utplåna Israel och ta över området? De lever ju på lögnen att hela området har varit deras. Det har inte funnits något egentligt ”Palestina”, bara en benämning som enligt historiekännare började som ett föraktfullt skällsord mot judarna av romarna på 100-talet e Kr, för att påminna om ”filistéerna”. Senare kallades området Palestina och beskrevs av resande så sent som på 1800-talet att landet var ”ödelagt” och en ”ödemark”, precis som profeten Hesekiel och flera andra i Gamla Testamentet profeterade.

Hes 36:35 Då skall man säga: Det landet som var så ödelagt har nu blivit som Edens lustgård, och städerna som var så ödelagda, skövlade och förstörda, de är nu bebodda och befästa. 36 Då skall de folk som är kvar runt omkring er inse att jag, HERREN, åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var ödelagt. Jag, HERREN, har talat det, och jag skall göra det.

Hesekiel profeterade också att judarna skall samlas från alla länder – vilket inte heller började uppfyllas förrän på 1800-talet då förskingringen var total. Nu talas det om Europas exodus” .

Konflikten i Gaza hade troligen kunnat vara löst om omvärlden hade stått upp med Israel emot Hamas och befriat Gaza från terrorregimen och det är väl just här vi ser att detta inte bara är en vanlig politisk konflikt. Här ingår en andlig dimension. Det handlar inte om att ”Israel är perfekt” eller ”att försvara Israel i allt” men det är verkligen inte läge att vackla i stödet för Israel och det judiska folket, som är utsatt för denna uppenbara och uttalade ondska. Ändå händer det märkliga, att tvärtemot det man normalt kan förvänta sig, så ökar antisemitismen i Europa och över världen och till och med en del kristna som tidigare har förstått situationen, sviker Israel.

Rapporterna duggar tätt om att judehatet visar sig på våra gator. ”Hakkors på skolor, vandaliserade synagogor och trakasserier. Aftonbladet 13 augusti: Antisemitismen sprider sig – judar i Sverige vill flytta >> . Mona Valter som avslöjade vad som drabbar muslimer som konverterar till kristen tro (som vi kristna redan väl känner till), mordhotades och tvingas gömma sig med en ny identitet i vårt ”fria” land. Mörkret sänker sig över Sverige.

Var finns det ljus? Var finns det hopp som sträcker sig in i evigheten? Det finns i tron på honom som är Världens ljus.

Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Matt 5:14 Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg.

Israels Gud och allas vår Frälsare har ändå kontroll och vakar över allt som sker. Gud låter människans val och ondskan avslöjas öppet men de onda krafterna får än en gång tjäna Guds syften i församlandet av Guds egendomsfolk till Israel. Nöden, ”Jakobs nöd”, kommer också att driva folket till Messias. Det kommer en tid när Israel inte längre kan försvara sig med vapen, utan måste ropa till Gud och förtrösta på honom bara.

Dan 12:1 ”På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

6. Nedrustning?

Globalismen förespråkar nedrustning för att få världsfred. Det låter bra men Bibeln talar om vad som kommer att hända med den här världen för att vi inte ska bli bedragna. Yttre fred förutsätter inre frid. Det blir ingen verklig och äkta fred utan Guds frid. Det blir ingen sann världsfred förrän Fridsfursten Jesus kommer. Även om det bästa försvaret är bön till Gud, tror en stor majoritet i Sverige inte alls på Gud eller räknar med Guds beskydd. Jag tror att vi behöver ett militärt försvar lika väl som vi behöver poliser. Det finns kristna poliser som ber till Gud att de inte ska behöva använda sitt vapen, för vapen måste de bära. Det tror jag är en bön som Gud hör.

Rom 13:4 Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.

Vi ber om beskydd och att Sveriges försvar inte ska behöva användas vid våra gränser men det beror också på folkets vägval. Sverige har länge drivit en invandringspolitik utan urskiljning som har öppnat för islamister och inte minst drabbar judarna. Ledarskribent: ”Islamismen Sveriges dödligaste ideologi” >> . Vi ska vara barmhärtiga men vi ska inte vara naiva och dumma. Det tycks ske en parallell i många kyrkor, där man öppnar upp för andlighet utan urskiljning. Båda är ödesdigra för Sveriges framtid.

Jesu uppmaningar att ”älska era ovänner och be för dem som förföljer er”, ”välsigna dem som förföljer er… och förbanna inte”, ”älska din nästa som dig själv” osv, gäller hans efterföljare och lärjungar. Jesus visste att det är omöjligt utan hans kärlek och nåd, i den helige Andes kraft. Därför kan inte heller vi begära det av människor som inte tror. Vi kan kämpa för kristna värderingar men kristen tro kan aldrig bli politik. Frälsningens gåva och Guds rike erbjuds fritt och måste tas emot frivilligt. Guds rike är inte av den här världen. Det är ett evigt rike som består och ska bryta fram när alla andra riken faller.

Joh 18:36 Jesus svarade: ”Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.”

En av mina icke-kristna (ofrälsta) vänner sa en dag: ” – Nu har jag insett att människan är ond!”. – ”Ja det är sant, sa jag, och det är därför vi behöver Guds förlåtelse och hjälp. Det är det evangeliet handlar om!”

Mvh
Elvor Ohlin