Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 5/3-2017

Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Guds ord ges fritt och mättar själen
– (Jes 55) vår och snösmältning, Ordets verkan
2. Dyr och oätlig mat – både från ”nyandligheten” och inom grenar i den kristna ekumeniken [Grundtext: plastos G4112]
3. The Law of Attraction – Häxkraft – en ockult ”lag” om positivt tänkande, tankens och ordets kraft, ”Like Attracts Like”, kung Saul [Grundtext: Qesem H7081]
4. Guds tankar är inte våra tankar – korsets väg och Guds plan, Bill Johnson (NAR) om stora drömmar [Grundtext: Kapeleuo G2585] 

IMG_1372
1. Guds ord ges fritt och mättar själen

Vi är redan inne i mars månad, ljuset ökar och snödropparna blommar på många håll. Profeten Jesaja skrev om snösmältning som en bild av Guds ord som verkar i människors hjärtan. Det kan ta tid för snön att smälta men den smälter på våren och utför sitt syfte i naturen och så är det också med Guds ord, när Herren sänder ut det. Han vakar själv över att hans löften uppfylls. Det kan ta mycket lång tid innan ordet verkar det Gud vill och vi behöver tålamod för att inte ge upp.

Jes 55:10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.

IMG_0933

Ps 147:18 Han sänder sitt ord och det frusna smälter, han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar.

Guds ord verkar det Gud vill i frusna och kalla hjärtan, när han sänder ut det till frälsning och förvandling och evigt liv. Guds evangelium går inte att köpa för pengar. Det är gratis och erbjuds fritt till alla. Vi är köpta och priset är betalat av Jesus, världens Frälsare (1Petr 1:18-19). Vi erbjuds och uppmanas att försonas med himlens Gud och vi inbjuds att äta Guds rätter genom att be och åkalla Jesus, tro och ta emot hans ord. Jesus är Livets bröd, brödet från himlen som mättar och ger evigt liv.

Jes 55:1 Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. 2 Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat (1917 års övers. feta rätter).

”Hör på mig, lyssna till mina ord”, uppmanar HERREN när han inbjuder till sitt bord. Så äter vi av livets bröd, dricker av livets vatten, andligt ”vin och mjölk” när vi hör, ber och tar emot JESUS och ger honom allt. Guds rättfärdighet, frid och glädje i den Helige Ande är det som själen söker. Så beskrivs Guds rike när Jesus är kung i våra hjärtan (Rom 14:17). Hur kan vi köpa utan pengar? Vi gör ett byte, en byteshandel. Jesus får ta hand om våra liv med allt vad det innebär – och vi får ta emot rening och befrielse från synd genom Jesu blod och får en levande tro och relation med Gud. Det är det enda som tillfredsställer den inre människans törst och hunger och längtan. För det syftet är vi till.

Kapitlet  börjar med en uppmaning att köpa eller hämta Guds goda, andliga föda och sluta upp med att köpa värdelös mat som inte kan mätta och som dessutom är dyr och kostar mycket pengar. Människan betalar ofta dyrt för det som inte kan mätta eller tillfredsställa det innersta.

2. Dyr och oätlig mat

Oätlig men dyr mat serveras på ”nyandlighetens smörgåsbord” men det serveras också från så kallade ”kristna” som missbrukar Guds ord för sina giriga och själviska syften. Ett skrämmande exempel på detta är Benny Hinns senaste påfund då han påstår att den som skickar 1000 dollar till honom kommer att bli skuldfri år 2017. Vilket lurendrejeri! Vilket hyckleri! De är precis som aposteln Petrus beskrev:

2Petr 2:2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument [plastos G4112] sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

2Petr 2:18 De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. 19 De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under.

Ordet plastos [Strongs G4112] översätts falska argument eller bedrägliga ord och betyder också mall, (gjut)form, falsk och påhittad. Plastos kan beskrivas ”ord formade för att passa deras inbillade föreställning”. Man hittar på en lära i en ”död form” för att göra vinst.

En annan som numera uppmuntrar servering av oätlig och dyr mat kunde vi läsa om i november 2016. Peter Halldorf: Vågar även vi ändra attityd?
Citat: ”När påve Franciskus i april i år presenterade sina så kallade ”apostoliska uppmaningar” om familjen löd en initierad recension: ”Inget har förändrats. Allt har förändrats.” Nej, läran var inte förändrad. Något långt viktigare hade skett. En ny attityd, ett radikalt annorlunda sätt att se på och bemöta människorna, hade introducerats. Man behöver inte hålla med om allt vad han säger. Men efter tre år går det knappast att förneka att denna påve menar vad han säger. När Franciskus talar om att vi står inför ett ”enhetens mirakel” är det inte en retorisk såpbubbla. Han menar det. Och han säger därmed två viktiga saker. Det första: Splittringen är ett sår som gått så djupt i kroppen att kyrkans synliga enhet inte är möjlig utan ett mirakel. Det andra: Ett sådant mirakel är möjligt och kan vara närmare oss än vi anar. Vågar vi tro på det miraklet? Det beror på var vi tar vår utgångspunkt. Börjar vi med läran eller med livet? Med bokstaven eller med anden?”

Jag skrev då som kommentar på Profetiskt Just nu/nyheter till artikeln:
Peter Halldorf verkar ha blivit en farlig ambassadör för den kommande synkretistiska världskyrkan med Rom som säte. ”Börjar vi med läran eller livet? Med bokstaven eller anden?”, skriver han. Frågan är istället: Börjar vi med SANNING eller LÖGN? Med mänsklig tradition eller endast Guds ord? GUDS ANDE bekänner sig bara till Guds eget ord och Kristi lära.
2Joh 1:9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.
Om påven verkligen är ärlig med att hjälpa fattiga, är det inget att anmärka på. Det finns säkert en del gott att säga om påven. Men han borde först och främst bekänna sin synd inför Gud för att ha tagit emot en titel som gör honom till en antikrist (istället-för-Kristus), ”Kristi ställföreträdare”. De verkliga problemen är den katolska grunden som nu sopas under mattan. Den grunden vilar inte på Bibelns ord, inte ens det så kallade Petrusämbetet. Aposteln Petrus var INTE hedningarnas apostel, utan judarnas (Gal 2:7). Petrus var INTE i Rom – han åkte till Babylon, vilket inte alls var konstigt på den tiden (1Petr 5:13). GUDS församling är byggd på KLIPPAN KRISTUS och inte på en lärjunge (tack och lov). Reformationen innebar BEFRIELSE och inte ”splittring”. ”Vän” kan man vara med människor från alla trosuppfattningar. Andens enhet kan man däremot bara ha om Bibelns Jesus är i centrum och får rensa bort och befria från avguderi, människodyrkan, relikdyrkan, brödtillbedjan, falska (maria)uppenbarelser och andra ockulta upplevelser – allt som är synd och uppror emot himlens Gud och dessutom får människor att tro att det går att köpa frälsning med pengar och genom gärningar. Den sista tiden kommer att kännetecknas alltmer av falska under och tecken, så Halldorf kommer säkert att få se sitt ”mirakel”.

Vi ser idag att NAR-apostlarna går armkrok med katolicismen och Rom-kyrkan. Hur skulle dessa självutnämnda apostlar ha kraft att motstå frestelsen att synas med en ”kändis”!? Den organiserade ekumenikens mål är ju att ena alla under påven. När man kritiserar katolicism och dess obibliska grund, tror en del kristna att man ”förkastar alla katoliker”. Nej, det gör man inte men katoliker behöver få höra Guds evangelium så att de inte bygger på en falska grund och religion. De måste – som alla andra – bli födda på nytt och det sker när Guds ord får ingång i hjärtat, dit Gud sänder ut det. Likaså måste vi alla som vill leva för Gud, rensa bort det som inte har sin grund i Guds ord utan ”blir till snaror”.

3. The Law of Attraction – Häxkraft

The Law of Attraction (Video) är en teknik som används inom det ockulta och New age – ”att tala saker till existens”. Det handlar om tankens och ordets kraft för att styra och manipulera sin tillvaro genom positivt tänkande. Men det finns gott om falska profeter inom trosrörelsen och andra så kallade karismatiska sammanhang, som använder sig av samma ockulta metoder. Rötterna finns i The new thought movement, där också trosförkunnelsen har rötter. Detta leder till att man försöker styra och manipulera Gud och hans vilja. Kenneth Hagin kallade det för ”trons lag” men denna ”tro” är inte en biblisk och sann tro på Gud. Det är en köttets och jagets religion. Det är en tro på tanken och ”de rätta orden” men det kan öppna för ockulta krafter, häxkraft. Därför ser vi också samma manifestationer som inom österländsk religion i sådana sammanhang.

Uttryck som beskriver The Law of Attraction:
”Låt dina tankar bestämma ditt öde”
”Enda orsaken att någon inte har tillräckligt med pengar är därför att de blockerar pengar att komma till dem genom sina tankar”

”Det du visionerar och proklamerar kommer tillbaka till dig”
”Du kan tvinga Guds händer att ge dig det du vill ha”
”Name it and clame it” (Säg det och kräv/gör anspråk på det) läs här om Kenneth Copeland och andra falska lärare,
”Om du säger de rätta orden är dina vildaste drömmar manifesterade”
Joel Osteen: ”Om vi säger det tillräckligt många gånger kommer vi att få det. Vi får exakt det vi uttalar”
Crefto Dollar: ”Uttala orden dagligen tills du manifesterar orden du talar”, ”Om vi tror tillräckligt mycket i kombination med vad vi tror kan vi manifestera vad som helst (genom ”rätt ord”), ”Du är skaparen av ditt eget öde genom att säga rätt ord”
”När vi använder rätt ord, förlöser rätt ord, kan vi skapa precis som Gud” (dvs. vi är skapare, vi är gudomliga, vi är gudar)
”Att tala saker till existens. Att tala ord om framgång, ger framgång – tala ord om död, inbjuder död. Du är skaparen till ditt eget öde – genom att tala rätt ord.”

Här kommer vi till en annan lag som kallas ”Like Attracts Like” – dvs. ”om du sänder ut något positivt i universum kommer något positivt tillbaka till dig”. Är det så här Quantum merger (sammanslagningen) ska ske när ”himlens krafter och jordens energier möts” eller när så kallade ”andefyllda elit-kristna ska hjälpa Gud att introducera jorden till himlen – ”As above, so below” (New age) – och ”de ska förlösa Guds härlighet på jorden” genom att ”utbreda Guds rike genom mänskliga metoder på de 7 bergen/samhällspelarna så att Jesus kan komma tillbaka”?!

Bakom dessa fasader av positivt tänkande och positiv bekännelse eller proklamation, döljer sig ofta ett liv i synd. Synden skylls på djävulen istället för att bekännas – man ska ju tala ”positivt”. Hur många trosförkunnare och falska apostlar och profeter har inte avslöjats i otrohet, missbruk, girighet och andra synder? Listan kan göras lång. Frukten är dålig och bekännelsen är falsk. Maten som erbjuds är värdelös men DYR.

Kung Saul

Kung Saul fick ett nytt hjärta av Gud när Guds Ande kom över honom (1Sam 10:6-9). Men Saul vek av mer och mer från Guds väg. Han trodde att han kunde styra Gud till att acceptera hans egna initiativ, trots att han handlade i olydnad emot Guds befallningar gång på gång. Profeten Samuel fick uttala domen. När Saul tvingades erkänna sin synd, brydde han sig enbart om att behålla masken inför folket och inte förlora sin status och andliga fasad. Det fanns ingen ånger eller gudsfruktan i hans hjärta. Det är detta som är faran när man träder in på en sådan väg, att hjärtat blir hårt och kallt som is när inte Guds ord längre får någon ingång.

1Sam 15:22 Då sade Samuel: ”Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. 23 Ty upproriskhet är trolldomssynd [qesem = häxkraft] och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung.” 24 Saul sade till Samuel: ”Jag har syndat genom att inte lyda HERRENS befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem. 25 Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, så att jag får tillbe HERREN.”

Qesem [Strongs H7081] betyder trolldomssynd, spådom, trolldom eller häxkraft. En definition på ordet är ”att använda en teknik för att nå övernaturliga resultat”. Det är detsamma som att försöka tvinga eller styra Gud att handla efter människans tankar och planer och vilja. Kung Saul offrade enligt lagen och trodde därmed att Gud måste ha överseende med hans olydnad och upproriskhet och annan obekänd synd.

4. Guds tankar är inte våra tankar

I ljuset av Bibeln, Guds ord, avslöjas det som är falskt. Vi uppmanas att ödmjuka oss inför Gud och söka Guds vilja, hans rättfärdighet och hans rike först (Matt 6:33). Att ärligt bekänna sin synd och sitt begär är befriande, för ”…sanningen ska göra er fria”, sa Jesus. Att med hjärtat kunna be ”ske din vilja”, det är sann frihet. När Jesus är Herre och Kung i människans liv, finns det kraft – Guds kraft – att leva för Gud. Det finns förlåtelse. Det finns barmhärtighet hos Gud och han vet vad vi behöver.

Matt 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Jes 55:6 Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. 7 Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. 8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Bill Johnson är en av dem som uppmanar att drömma stort: ”Gud blir ärad som fader när dina drömmar uppfylls. Du skriver i en blank check med något som är omöjligt och låt oss se vad som händer”, ”Det ska synas på dina drömmar och den manifestationen av mig i dig är vad världen behöver. Jesus säger: jag vill att min far blir ärad så du måste drömma stort”.

Han talar inte om överlåtelsen som måste ske FÖRST. Han säger inget om korsets väg, utan gör sig lustig över dem som ”tror att vägen är smal” och som ber till Gud ”ske din vilja”. NAR-apostlarna (Nyapostoliska reformationen) känner inte Guds väg eller Guds ord utan talar det som den köttsliga och oandliga människan vill höra för att fortsätta leva i ett tillstånd av självupphöjelse och uppror mot Gud. De serverar värdelös mat som inte kan mätta. Ge inte dina pengar till sådant! Vänd om i så fall och bekänn din synd och lämna sådana sammanhang ”…så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse”.

Sann och äkta tro vilar på en fast grund, nämligen på Guds ord och Guds plan – INTE på våra drömmar eller tankar (Hebr 11:1). Andlig mognad och tillväxt kan bara ske om vi lägger ner våra tankar och planer och låter Guds tankar och ord få leda och forma våra liv. Det är att gå korsets väg. På den vägen finns kraft till befrielse, ett inre källflöde (Anden) och ett fruktbärande liv genom den uthållighet som Gud ger. Vägen är smal men den leder till målet.

Hebr 12:1 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.

Redan tidigt när jag kom tillbaka till Jesus år 1989, visade den Helige Ande väldigt tydligt vad korsets väg handlar om. Han visade också att många går förbi korset och är dess fiender. Detta gav mig gudsfruktan när jag förstod hur allvarligt ett sådant tillstånd är. Människan lurar sig själv. Falska apostlar och profeter talar om andliga ting men lever som om man själv vore gud. Man använder en kristen vokabulär och citerar Bibeln men för egna syften, som inte förhärligar Gud utan människan och fyller deras plånböcker. Man talar om ”Guds rike” men det är ett eget rike man vill utbreda i Guds namn, med makt och pengar och falska under och tecken för att få kontroll över människor, kyrkor och samhällen. Man saknar andlig urskiljning och öppnar för tekniker och övningar och krafter som kommer från mörkret och manifesterar sig som sådana (djurläten, spasmiska och okontrollerade rörelser, hysteriska skratt, krigstungor, andlig krigföring och andlig kartläggning, visualisering, gravesoaking, spådom/falska profetior, häxkraft mm).

”gravesoaking” – att hämta kraft vid gravar – vilken kraft??
(bilder borttagna)

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21 Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

Vi lever i en tid av förvirring, andligt avfall och en utbredd antikristlig agenda politiskt, religiöst och ekonomiskt som säger att människan ska göra världen bättre och skapa världsfred. Andra kallar det för ”Guds rike” på jorden – enligt människors villkor och tankar och planer. Men Guds ord står fast när allt annat faller – vilket det kommer att göra – och JESUS ska komma tillbaka i härlighet och majestät för att döma världen. Då blir det frid och fred, för alla som tillhör honom och hela skapelsen ska befrias och förvandlas. Men den som förkastar Jesus och Guds ord, kommer också Gud att förkasta.

Jes 55:12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna. 13 Där nu törnsnår finns skall cypresser växa upp, där nässlor står skall myrten växa upp. Detta skall bli HERREN till ära, ett evigt tecken som inte skall utplånas.

Med glädje drar vi ut från mörker och in i Guds underbara ljus när frälsningen sker. Med frid förs vi fram i Jesu efterföljelse. Med glädje kan vi dra ut med Guds ord och Guds evangelium.  Ibland syns resultatet snabbt när synden (törnsnåret) byts mot nytt liv och andlig växtlighet (cypresser) och det som brände och sved (nässlor), får läkedom (myrten) i Jesu namn. Ibland dröjer det goda resultatet som beskrivs som ”en doft av liv till liv”. Där Guds ord förkastas blir budskapet ”en doft från död till död”.

2Kor 2:15 Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, 16 för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? 17 Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar [kapeleuo G2585] Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud.

Det grekiska ordet kapeleuo [Strongs G2585] betyder förfalska och skada. Ordet beskriver en ”påträngande försäljare” och ”en köpman som blandar in oäkta material i en ren vara, för att tjäna (pengar) på det”. Det är en talande beskrivning på de många falska lärarna i vår tid. Guds ord ska sändas ut rent och klart, utan inblandning av mänskliga tekniker och oäkta material. En dag ska det visa sig att det inte var förgäves. Ordet verkade det som Gud sände ut det till.

Mvh
Elvor Ohlin