Spänt läge i Mellanöstern

För det första måste vi nämna att läget i Mellanöstern är mycket spänt just nu. USA rustar upp sina allierade arabländer i Mellanöstern med vapen >> Och Ahmadenijad har lovat att den 11 Februari slå till emot det globala samfundet >> Kan det vara genom Hizbollah? Stora truppförflyttningar och vapentransporter har upptäckts så någonting kan vara på gång >>

Vi får se hur detta utvecklar sig. Broder Brians nyhetsbrev 1/2 -10 berättar lite om det spända läget >> Vi kanske inte inser hur fort utvecklingen kan gå mot slutet om någonting riktigt negativt ”briserar” i Mellanöstern.

Exodus 2 igen

I vår förra fundering >> nämde vi hur den ekonomiska krisen har berört och skakat Ryssland >>

Den ekonomiska krisen har förökat arbeslösheten i Ryssland och tvingat Vladimir Putin att skriva på ett avtal. Detta avtalet innebär en utvisning av 700.000 utländska medborgare från Ryssland och bland dem 50.000 serber. 5000 serber har redan kommit tillbaka till Serbien.

Troligen kommer den ekonomiska krisen att förvärras i världen. Detta gäller även borta i Ryssland där man uppskattar antalen judar i området till flera miljoner. Vi nämnde tidigare hur man här på den svenska sidan har upplevt i profetiska syner och i profetior hur judarna kommer flyende i båtar över Östersjön >>

Förra funderingen ledde till kontakter med finländska syskon i Herren. Och det är så mäktigt att det är samme helige Ande som talar till sitt folk över hela jorden.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

I förra veckan kom brevet med de nedskrivna profetiorna som de fått ta emot i Finland. Vi blev berörda på ett djupt sätt när vi läste det här. Vilken Gud vi har! Profetierna manar dessa finländska kristna att hänge sig åt Herren för att under nöd hjälpa judarna vidare. Men också att de skall över havet vilket också knyter den samman med den svenska profetian. >>

Vi har här fått tillåtelse att publicera dessa profetior. Vi har renskrivit dem och sammanfattat dem. Pröva det här i ditt hjärta och be över det för det kommer kanske bli en verklighet fortare än vi anar.

Judarna har blivit utdrivna ur nationer förut och det märkliga är att det är ett visst datum i den judiska kalendern som hela tiden återkommer och det är den 9:e dagen i månaden AV. Just den 9 Av 1290 blev Judarna utdrivna ur England >>

Den 9 Av 1492 drevs hela den judiska befolkningen ut ur Spanien och du kan läsa om denna skamfläck i Europas historia >> Den 9 AV är ett fruktat datum för judarna och mycket har hänt just då >>

Läs om Mark Biltz upptäckter om de totala solförmörkelserna och månförmörkelserna på svenska >> & >> att det i just i månaden AV är 3 totala solförmörkelser på exakt samma datum 2008 – 2009 – 2010.

Här följer nu de finska profetiorna.

1:a profetian kom 1986 genom en man som varit frälst i 4 år och inte alls kände till någon utvandring av judar från Sovjetunionen. De här profetiorna handlar enligt uppgift om Finland. Men eftersom vi vet att detta med Exodus även kommer att gälla Sverige så är det intressant.

Profetian från 1986 lyder så här i en sammanfattning:

Allt vad jag tidigare har uppenbarat har gått i uppfyllelse. Och jag Herren har lovat att uppenbara för er nya saker som skall ske. Ja ni får reda på mina gärningar redan innan de går i uppfyllelse. Ni har undrat varför er skara har ökat i dessa trakter, och varför jag Herren förökar mina egnas antal på denna plats.

Jag säger er att jag kommer att fortsätta föröka antalet på denna plats (platsen i Finland). Jag kommer att behöva varenda en av er som tillhör mig och vill tjäna mig. Det är jag Herren som vakar över mitt eget ord och uppfyller alla löften. Jag har lovat att föra mitt egendomsfolk ut ur nordlandet och jag gör det därför att jag har dem så kära. Och det jag bestämt mig göra kan inte återkallas. Ja jag samlar nu mitt egendomsfolk från alla väderstreck och hämtar dem hem. Genom ert område kommer jag att föra lika många som motsvarar antalet av de män som inmönstrades i öknen (enl 4 Mos 2:9 är det 603.550 pers) Ni kommer att vara precis i det området där jag Herren tänker lyfta de mina över havet för att föra dem hem, från den plats där jag har uppenbarat mitt ord.

En dagsled söderut och två dagsleder österut skall jag lyfta de mina över havet och föra dem hem. Se på fikonträdet och se på alla andra träd och då skall ni förstå. Ge mig fullt tionde till mina förrådshus och undanhåll mig ingenting. Ty det är min vilja att de mina med kärlek skall kunna sköta om mitt egendomsfolk när jag sänder dem mitt ibland er. På denna tid skall denna trakt få uppleva välsignelse när folk ser hur de som är mina sköter om mitt folk mitt ibland er. Då skall jag rikligen välsigna ert arbete och då kommer det stora under och tecken och min kraft skall verka och vila över denna plats, säger Herren.

Profetia nummer 2 är från 21 Augusti 1991 och här följer ett sammandrag av denna profetia:

Mitt egendomsfolk kommer att strömma genom detta land, säger Herren. Ja snart kommer tiden då den stora förlossningen skall ske för mitt folk från nordlandet. Ja de gör sig redo och de kommer snart och det dröjer inte länge. Ja var redo och var starka då och frimodiga, ty den tiden bådar inte bara gott. Den här tiden kommer att ställa stora krav på dem som ställer upp för mig och mitt folk. Ni behöver bedja om att få kraft för den här tiden och klara av det här. Ja ni måste be om kraften och välsignelsen över era liv. Glöm inte bort era bönestunder, ja glöm inte era bönestunder. Ni behöver dessa för att kunna få kraft att göra det som läggs på era skuldror. Jag skall visa min makt, säger Herren, och jag skall föra mitt folk tillbaka igen till sitt land.

Ja dom skall få se Israel. Nu är ett hot undanröjt men se det kommer att komma flera. Men mitt öga vakar över världen och min skapelse så ingenting sker utanför min vilja. Se på mig jag har allting under kontroll. Jag kommer att se till att fylla varje hus och lada med välsignelser för de som kommer att stå upp för att ta emot mitt folk för att ombesörja dem. Ja det kommer att behövas både livsmedel och kläder i stora mängder. Många av dessa i mitt folk kommer att komma fattiga och en del hinner inte få med sig någonting alls. En del kommer utan ens ha skor på sina fötter. Se mitt folk kommer inte att föra med sig några rikedomar till er utan de kommer att komma i fattigdom. Det är er hjälp som kommer att behövas då så styrk er och bliv allt starkare och bygg upp er i min kraft genom bönen. Ja jag kallar er nu till detta verk och ni kommer även att få hjälparbetare till detta verk.

Jag kommer att frälsa ännu fler som kommer att stå med er och hjälpa till. Fyll nu era hjärtan med beredvillighet för både nåd och välsignelser skall vila över var och en som öppnar sin dörr och sitt hjärta för mitt folk, säger Herren. Mitt folks ryggar är böjda och deras axlar är böjda när de kommer. Det är inte med upplyfta huvuden de kommer till er. Nej de kommer att komma till er böjda ut ifrån sitt gamla land säger Herren. Men jag kommer att resa upp ett folk som kommer att dansa och jubla till och i min glädje. Ja jag skall resa upp dessa mitt egendomsfolk och deras hakor och näsor skall sträcka sig uppåt. För detta nedböjande under bördan skall inte pågå till evig tid för att jag Herren skall välsigna dem.

Ja jag Herren skall välsigna dem och då skall jag ta bort deras missgärning och då kommer de att jubla och dansa inför mig till min ära för att jag är deras Frälsare, säger Herren. Ja jag kommer att förlossa mitt egendomsfolk, säger Herren. Ja jag säger er att mitt egendomsfolk, de kommer att jubla, ja de kommer att fröjdas inför mig. Nu söker jag förebedjare bland er för detta verk, ja förebedjare för mitt folk Israel.

Ställ upp och bli en förebedjare för mitt folk, säger Herren. Gå in i förbön för detta mitt folk och öppna nu ert hjärta för detta mitt folk. Ja jag kommer att mana många att stå med mig och för mitt egendomsfolk. Läs i ordet om er roll. Det står där och vilket förhållande ni har till dem. Ja de är roten och ni skall inympas i denna rot med dem. Håll er friska och gröna och var färska skott inför mitt ansikte och helga er så att ni blir kvar i trädet inför mig tillsammans med dem. Ja er roll i detta är mycket värdefullt där ni står. Och jag vet mycket väl vilka jag nu kallar till att stå inför mig och vara starka. Jag vill nu lyfta upp ännu fler att stå med mig.

En stark kärna som jag kan lita på som är villiga att gå vidare med mig. Låt inte nu världens problem betunga er och ta över, nej låt mig vara den som fyller er och alla edra behov. Ja låt mig bli det för er, säger Herren. Skrota ner era egna planer och edra egna gärningar. Låt världen fortsätta hålla på med det som tillhör dem men ni mitt folk som är kallade till mig skall göra min vilja, säger Herren. Nu vill jag omsluta er på alla sidor så frukta ej att gå fram på min väg. Ja frukta inte för det är ni som kommer att stå när trycket kommer, säger Herren. Jag skall själv vandra med er, säger Herren, så frukta inte för världens betryck.

Men nu är det dags att ni ställer er på den fasta grunden allt starkare. Ja styrk er i ert inre så att ni när den svåra tiden kommer med sitt betryck kommer att kunna stå och inte pressas tillbaka och faller. Ni får inte bli som tomma skal utan att ni skall ha en kärna i ert inre, säger Herren. Ja det skall finnas en stark kärna i ert inre och den kärnan kommer igenom mitt eget ord, säger Herren. Den inre kärnan kommer inte genom världens ord eller världens glans, nej det är krimskrams och värdelöst alltihopa. Det världen har att erbjuda kommer att brinna upp när jag kommer tillbaka igen. Då förtärs alltihop sådant. Men det är den som bär mitt ord och min vision i sitt innersta som kommer att bestå och han blir bestående när alla andra faller. Ja jag säger er att börja begrunda mitt ord (3 ggr) Ja jag kallar er nu in i någonting nytt och ni får ta nya steg. Hangö 21 Aug 1991 Av en anonym finsk broder.

Läs pröva och begrunda någonting som kan bli en verklighet mycket snart!

Uppdaterat! Kl 13:30 – Redan har mail kommit från människor som är beredda att öppna sina hem för att hjälpa till. Ja det finns hjärtan. Gud välsigne er!

Mvh Ohlins