Ohlins Funderingar

Undervisning: Elvor Ohlin

Rubriker:
1. Det sociala evangeliet –
”en bättre värld”, The Message
2. Vilken ande?
– antikrist är människans val
3. Civil Forum
– Rick Warren och Tony Blair, vänskap som leder till kompromiss och avfall
4. Förändrad mission –
förbättrad och accepterad eller mist sin sälta?
5. Bakbunden –
SKR och Charta Oeucumenica
6. Inget välsignat vatten –
sanningen om Rom-kyrkan måste basuneras ut!
7. Missionärerna mina ”hjältar” –
sanna föredömen och ingen social klubb
8. Missionsiver
– överlåtelse till Guds vilja istället för människocentrering

1. Det sociala evangeliet

”Socialt evangelium” handlar om en bättre värld och om att rädda världen genom projekt och program. Men det talar inte om evangeliet om Jesus som dog och uppstod för att sona våra synder och föra oss tillbaka till gemenskap med Gud. Det ”sociala evangeliet” är inte Guds evangelium som Bibeln presenterar, utan ett mänskligt budskap som ska smälta in bland andra religioner. Planen enligt det sociala evangeliet är att alla religioner ska samarbeta för att rädda denna världen och skapa social rättvisa och världsfred.

Det förutsätter att alla religioner måste vara överens om samma gudsbild och alla religioner vara likvärdiga. Ingen religion kan vara exklusiv och säga sig äga den enda sanningen, menar man. Hur går den påverkan till i kristenheten? Ett sätt är att ändra i bibelöversättningar eller genom bibelparafraser som omdefinierar biblisk undervisning. Ledande pastorer använder sig av dessa och påverkar hundratusentals andra kristna ledare, vilka i sin tur påverkar mängder av kristna.

Rick Warren är en av dem som gärna citerar bibelparafrasen The Message, som är full av new age-uttryck.
För en f d new agare är det skrämmande med den uppenbara infiltrationen. Så var det för Warren Smith, när han började studera The Message. Här följer några exempel som han tar upp:

Matt 6:10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

The Message: ”As above, so below” (som ovan, så nedan). Det här är en typisk New age-term. Det är nyckeln till all magi och alla mysterier i New age och det betyder: gud är i allt och i alla. Pastor Robert Schuller, som är en förebild (mentor) för Rick Warren och flera andra kända amerikanska mega-kyrkopastorer har sagt: ”Gud är inom varenda person”. Det är inte bibliskt, utan antikristligt och direkt från New age-religionen.

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.

The Message: ”…för att världen genom honom ska bli en bättre plats”. Här är grunden för det sociala evangeliet som handlar om en bättre värld men inte om frälsning från att gå förlorad.

Matt 24:4 Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias (Kristus(ar)), och de skall leda många vilse.

The Message: Se upp för domedagsbedragare.

Hos Kyrkotillväxtrörelsen tycks alla ses som bedragare som talar om att Gud ska döma. Allt enligt det sociala evangeliet. Warren Smith har sagt: ”Villolärare brukar ändra namn precis som en orm ömsar skinn. Emerging är nu emergent. Det blir snart Den nya andligheten eller Hipsters. Men frågan är om det är bibliskt eller inte.” Det här, menar man, handlar om en utveckling. Men vad säger Bibeln?

Hebr 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. 9 Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror…

2. Vilken ande?

1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem.

Vilken ande? Det är frågan. Den som öppnar för antikrists ande kommer att ta emot Antikrist som en världsledare och Kristusgestalt. Påverkan pågår för fullt. Hur är det möjligt? Jo det är möjligt därför att Antikrist kommer att stå för allt det som den antikristliga andligheten sprider och som många sätter sin tro till idag, även kristna. Det handlar om att människan sätter sig själv i centrum och människans ”goda gärningar” ska rädda världen, medan talet om synd och skuld tystas och förnekas.

Antikrist är människans eget val. Det Antikrist kommer att stå för och erbjuda, är allt det som människan eftersträvar utan att omvända sig, bekänna sin synd och sitt beroende av Jesu död och uppståndelse och Guds nåd i sitt liv. Det är den stora skillnaden. Bibeln säger att synden står emellan människan och Gud och att människan aldrig kan rädda sig själv eller den här världen. Utan Jesu frälsning är människan förlorad.

Det finns bara en väg till räddning och det är Jesu frälsning av nåd för att (1) få frid med Gud, vilket är vänskap – och att (2) få Guds frid. Då är vi garanterade ett evigt liv och delaktighet i den kommande nya skapelsen. Det kommer bara att finnas två val: Jesus, Guds Son eller Antikrist, som är en mänsklig motsvarighet till Kristus men som kommer att visa sig vara en ogudaktig, Guds-fientlig och satanisk ledare.

3. Civil Forum

Vi har länge följt Kvartetten, Tony Blair och Rick Warren och utifrån det profetiska ljuset i Bibeln har vi varnat för utvecklingen mot den Nya världsordningen. Missa inte artikeln av Caryl Matrisciana (vän till Karin Jansson men ett ganska nytt namn för oss) >> om Civil Forum (Civiliserat forum) på Saddleback Church, där Rick Warren bjöd in Tony Blair. Caryl skriver:

”Man skulle ha kunnat förvänta sig att en professionell, evangelikal kristen någonstans skulle ha nämnt evangeliet om Jesu Kristi död och uppståndelse som det sanna botemedlet för världens andliga fattigdom, men sorgligt nog stod detta livsviktiga budskap ingenstans att finna. I stället upphöjdes ett slags socialt rättviseevangelium för mänsklighetens förbrödring”. (min markering)
…Lögner förändras och utvecklas för att vilseleda, skyla över tidigare lögner och anpassas till nya omständigheter. Världens löften om fred kan aldrig infrias eftersom de är gjorda av människor, inte Gud. T.o.m. P:et i Warrens PEACE-plan har förändrats sedan det lanserades för första gången 2005. Då stod det för ”Plantera kyrkor” men nu betyder det ”arbeta för försoning”. (slut citat)

Det är märkligt hur ofta saker sammanfaller när en Fundering eller nyhetskommentar tar form. Det brukar vi säga, både Janne och jag. Här kom den nyöversatta texten av Caryl samma dag som jag satt och funderade på en tidningsartikel om mission och sedan flera veckor hade jag börjat med anteckningar om det sociala evangeliet (den här Funderingen).

Under rubriken Arbeta för försoning beskriver Caryl ganska exakt det jag skrev om den falska enheten i tidigare ”funderingar”. Vänskapen mellan kristna ledare och jesuiter och andra religionsutövare, har fört med sig kompromisser och avfall bort från Guds ord och Guds närvaro. Mönstret upprepas gång på gång och det om något, visar att det är antikristliga krafter bakom. Men den helige Ande talar ett och detsamma till Guds folk och alltid enligt Bibeln.

2Kor 6:14  Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?
6:17  Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18  och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.


4. Förändrad mission

Mellan 1983 och 2007 har antalet missionärer utsända från Sverige minskat från 1901 till 875. Svenska baptistsamfundet är ett tydligt exempel på minskningen. Efter att ha haft många missionärer rör det sig i dagsläget bara om en enda familj. Artikelförfattaren menar att nästa stora utmaning för västvärldens, och Sveriges kristenhet är att inse sitt behov av ”mission i retur” eller ”internationell mission i Sverige”, som han helst vill kalla det.

”Inspirera alltid för att missionera”, löd en annan artikel. Men vad tänker missionärerna som har gett sina liv i mångårigt missionsarbete? Har inte mission alltid handlat om både evangelisation och bistånd, social hjälp? I århundraden har missionärerna byggt skolor, barnhem, sjukhus etc. Här framstår det snarare som något nytt. Vilka har försökt ”kristna” genom våld och tvång? Det har väl i så fall Romerska katolska kyrkan gjort sig känd för genom tiderna. Det är inget som svenska, evangeliska missionärer har tillskrivits.

Tidigare sågs missionärer som kulturdödare men nu har ordet missionär ett positivt laddat ord för de flesta, kan vi läsa. Smutskastningen av missonärerna var nog många gånger både fördomar och ett bevis på den andliga kampen när Guds verk hade framgång. Har missionen verkligen förbättrats nu när ”mission” är mer accepterad och fördomarna har minskat(?), funderar jag. En del misstag har kanske begåtts men frukten av missionärernas arbete vittnar i många länder sitt tydliga språk. Det har förvandlat människors liv både andligt och socialt, när evangeliet om Jesus fick ingång i människors hjärtan.

Om mission anses enbart positivt idag, kanske det är ett varningstecken? Håller evangelisk, kristen mission på att bli kraftlös och uddlös? Har det ”sociala evangeliet” fått ersätta Guds evangelium? Har stor del av missionen förlorat sin sälta? Accepterad av världen och Rick Warren men oanvändbar för Gud?

Matt 5:11 Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.12 Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. 13 Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor.

5. Bakbunden

Jag skulle tro att minskad mission även har att göra med den dåliga frukten som kommer av arbetsdokumentet Charta Oeucumenica och SKR. Där kan man läsa:

II – Kyrkorna i Europa på väg mot synlig gemenskap
Vi förbinder oss
att samråda och träffa överenskommelser med de andra kyrkorna om våra initiativ till evangelisation, för att undvika såväl skadlig konkurrens som risken för förnyad splittring, att tillerkänna varje människa friheten att utifrån sitt eget samvete välja religiös och kyrklig tillhörighet. Ingen får drivas till att konvertera genom moralisk påtryckning eller materiella fördelar. Ingen som av fri vilja konverterar får heller hindras att göra så.

När man på det sättet förbinder sig att verka för enhet och samverkan med bl a Rom-kyrkan, katolicism och ortodoxi, låter man sig bakbindas när det gäller mission. Inte heller ger man frihet till evangelisation ledd av den helige Ande, utan man måste först fråga andra kyrkor om lov!? Kommer evangelisk mission att upphöra i katolska länder när man följer dokumentet? Självklart. Evangelisk mission anses här som ”splittrande”. Och den kommer inte bara att upphöra där, utan överallt där dokumentet efterföljs.

”Ingen får drivas till att konvertera genom moralisk påtryckning…” Vem avgör var gränsen går för tillåten ”påtryckning” när Guds Ande exempelvis påverkar en katolik att avsäga sig religion och gärningslära och vända sig till Jesus som sin personlige Frälsare och ta emot Jesu frälsning av bara nåd? Var går gränsen för tillåten ”påtryckning” från en pånyttfödd kristen som vittnar för denne katolik? Skulle vissa kristna ledare då hindra katoliken att omvända sig och säga att det inte alls behövs?!

Den antikristliga globala världsreligionen börjar med ”goda” gärningar men leder till slaveri och splittring, eftersom det är självgodhetens frukt av döda gärningar som i slutändan bara gynnar maktmänniskor. Sann kristen tro börjar med överlåtelse till Jesus, ett förändrat sinnelag och den helige Andes eld i hjärtat för att gå ut med Guds evangelium om Jesus. Frukten av en sådan levande Guds-tro har alltid med sig goda gärningar, social hjälp och god frukt. Men det är gärningar som ger Gud äran och förmedlar Guds kärlek och sanningen till människor.

Jak 2:15 Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen 16 och någon av er säger till dem: ”Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det?
17 Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.

Både tillvägagångssätt och metoder kan skifta i missionen men vi får aldrig någonsin tappa bort budskapet eller byta ut Guds evangelium mot ett annat falskt, ”socialt evangelium” för att passa in bland andra religioner.

Luk 9:25 Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad?

6. Inget välsignat vatten

Rubriken på artikeln jag syftar på dök upp i skrivande stund och lyder Inget välsignat vatten i Roms källor . Den är författad av Carl A Hörstrand, som bor i Madrid sedan 30 år. Sanningen om Rom-kyrkan kan inte nog basuneras ut, så här kommer en ny basunstöt. Citat av Hörstrand:

Jag vill framställa vissa punkter som vi borde räkna med i vårt personliga bedömande i förhållande till Romerska kyrkan. Låt mig få göra det i anknytning till WYD (World Youth Day) som hölls i somras i Madrid, Spanien, där jag har levt de senaste 30 åren.

Man räknar med att det var över en miljon deltagare på WYD. I samband med det, kunde jag inte undvika att tänka på att de flesta av de ungdomarna, aldrig kommer att få höra talas om något så grundläggande som omvändelsen i sina kyrkor. Tron är lagd på barndopet och på att försöka leva enligt sakramenten. När döden kommer, får de hoppas på att vara syndfria för att bli mottagna i härligheten.

Efter det, finns möjligheten att fira mässor, som brukar kosta pengar, för att försöka få den döde över från skärselden till himlen. När påven landade sa man i tv att ”Vicarius Christi” har kommit. Den titeln betyder inte enbart att han representerar Jesus, utan att han är Kristi ersättare på jorden. Vissa av påvens officiella dokument, anses ha samma auktoritet som Bibeln.

”Det finns inte frälsning utanför kyrkans ram” underströk påven i sitt första tal… (slut citat)

Vi måste ha detta klart för oss att:

  • Ingen blir frälst av ett barndop (eller annat dop – frälsning sker endast av Guds nåd när vi tar emot Jesus..)
  • Ingen blir frälst av sakramenten, dvs. egna gärningar
  • Skärselden är ett mänskligt påfund (som katolska kyrkan tjänar stora pengar på)
  • Den som kallar sig ”Kristi ersättare” på jorden är en Antikrist
  • Ingen blir frälst av den beskrivna Rom-kyrkans ”frälsningslära”, tyvärr

Vi gör klokt i att inte luras av Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin eller någon annan i ledarställning som försvarar Rom-kyrkans villfarelser – oavsett vilket namn de har.

7. Missionärerna mina ”hjältar”

Jag har egentligen inga hjältar men de som påverkade mig mest när jag återvände till Jesus och överlät mig till Guds vilja, var missionärerna. Det var människor, ofta kvinnor, som hade gett hela sitt liv för Guds verk. Jag slukade böcker om missionärer, som verkligen levde enligt Jesu ord:

Luk 9:23 Sedan sade han till alla: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. 24 Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.

Sådana missionärer känner väl till kostnaden, lidande och korsets verklighet i efterföljelsen. Men de känner också till Guds under och mirakler, hans omsorg och den helige Andes ledning både i sitt eget och andras liv. De känner Jesus! Kanske var det för att ett kristet ”lagom”-liv inte lockade alls. Missionärernas liv och erfarenheter grep tag i hjärtat och ledde både till tårar och skratt. Detta vill jag ha! Så vill jag leva! Jag hade börjat inse att det inte finns något annat i livet som kan tillfredsställa på djupet, än Jesus Kristus som Herre över allt. JESUS är livets mening, livets skatt.

Om jag hade gått till en kyrka och mötts av dans, show och underhållning lovar jag dig att jag hade vänt den ryggen och aldrig återvänt! Allt sådant hade jag fått nog av i världen. Det hade enbart framstått som innehållslöst och löjligt i kyrkan! Och så är det fortfarande. Därför finns det också ganska många frälsta UTANFÖR kyrkorna idag. Inte för att de inte vill ha församlingsgemenskap, utan för att många kyrkor har blivit en social klubb i Rick Warren-anda eller en ”trendig” religiös Emergent Church-form.

8. Missionsiver

Desto mer människocentrerad kyrkan blir, desto mindre iver för evangelisation och mission. BÖN och profetia tystnar. Desto mer underhållning i kyrkan, desto mindre nöd för människors frälsning. Desto mer religiösa former och ”ortodoxi”, desto mer förlitan på egna gärningar och desto mindre av Andens liv. Desto mer (ny)andliga övningar och metoder, desto större förvirring och mörker och livet dör…

Det är bara när Jesus är Herre och Guds ord är i centrum, som den sanna gemenskapen bland troende och sann enhet växer fram. Vi ska aldrig börja med underhållning och ytlighet för att församlingen ska fungera eller attrahera. Inte ens med socialt arbete.

Det börjar med beroende och överlåtelse till Guds vilja i Jesus Kristus och det fortsätter där, tills vi når målet. Bara då och där blir församlingen brinnande för mission, när Gud får gripa våra hjärtan och leda allt som han vill – även det sociala arbetet som är en naturlig del i församlingens verksamhet och mission. Alla intentioner och planer blir inget annat än många och stora ord, om inte Guds Ande får ta över ledningen helt och tända och sända Guds folk igen.

Jeremia:
Jer 20:9 Men jag tänkte: Jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den men kunde det inte.

”Ande, du som livet ger, fall nu över mig!
Smält mig, fyll mig, tänd mig, sänd mig!
Ande du som livet ger, fall nu över mig.”

Mvh
Elvor Ohlin