Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Österlandets tänkande i ändetidens världsreligion –
en global spridning
2. Ignatius av Loyolas andliga övningar –
en av de gemensamma nämnare som återkommer i olika strömningar [Grundtext: sheriyruth H8307, sharar H8324]
3. Kameleonter med dubbla budskap –
avslöjande om Påven
4. Förförelse och förföljelse –
kännetecken för det som är antikristligt
5. Påvens ”Fredsbön” i Vatikanen
ett studie och jämförelse med Bibelordet i Jesaja bok [Grundtext:  akbar H5909, akkabiysh H5908]
6. Påve Francis rätta ansikte – bl a utdrag och citat från video med f d katolske prästen Richard Bennett
7. Att vara dömande – vem är dömande?, Exempel som rör Benny Hinn, Jens Garnfeldt och Romerska Katolska Kyrkan,
8. Allt står inte väl till

Meddelande: Jag har börjat göra innehållsförteckning på mina Funderingar. Eftersom de ofta innehåller flera ämnen kan det vara svårt att hitta annars (jag minns inte alltid själv var jag skrev om vad, när någon frågar) – gäller även Jannes Funderingar.

p12

1. Österlandets tänkande i ändetidens världsreligion

Profeten Jesaja (kap 2) talar om att landet är fullt av ”ÖSTERLANDETS TÄNKANDE” på ”HERRENS DAG”
– spridningen av ”nyandlighet” är alltså ett TIDSTECKEN inför den yttersta tiden.
Den österländska mystiken sprids som en global ”översvämning” idag. Det tål att påminnas om gång på gång och det finns alltid vinklingar som behöver belysas. Många religiösa strömningar förs samman till ett sista ”andligt Babylon”, en världsreligion som kommer att upphöja en falsk Kristus, en världsledare som kallas Antikrist. Den andlige ledaren som går i spetsen för världsreligionen kallas i Bibeln ”den falske profeten” och han har många falska profeter till sin hjälp.

Jes 2:6 Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna. De ingår förbund med främmande folk.

Upp 17:5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet [mysteriet]: det stora Babylon, modern till skökorna (falsk andlighet och religion) och skändligheterna på jorden.

Ett namn som återkommer i många sammanhang i spridningen av ”Österlandets tänkande” är Ignatius av Loyola, katolsk mystiker, och hans metoder bör räknas inom begreppet New age eller Nyandlighet. Definitionen på Mysticism är att ”människan får direktkontakt med och blir ”ett med Gud” i tomheten och utan någon medlare”. Som kristna förstår vi att det inte är Gud man möter eftersom Jesus ÄR medlaren och den enda vägen till Gud.

 • NEW AGE är detsamma som gammal babylonisk – ÖSTERLÄNDSK – hednisk mysteriereligion och filosofi i ny skepnad.
 • PÅVEN Franciskus är JESUIT och sägs vara en mästare i att lära ut MYSTIKA ÖVNINGAR och kontemplation enligt IGNATIUS AV LOYOLA.
 • Ignatius av Loyola var en romersk katolsk mystiker (verksam på 1500-talet) och räknas som grundare till JESUITORDEN som lärde ut OCKULT VISUALISERING för att nå det gudomliga/”gud inom dig” – samma som New age-religionen.
 • Thomas Merton var en katolsk mystiker – Ohlins fundering 28/10-2010 punkt 4 – som aktualiserade IGNATIUS AV LOYOLAS andliga övningar”. Han slutade som zenbuddist, i ”Österlandets tänkande”. Hans övningar ledde till att han inte såg skillnad på kristendom och buddhism och trodde att alla var gudar/hade gud inom sig oavsett religion.
 • Trosrörelsens Framgångsteologi och Herraväldesteologi har rötter i CHRISTIAN SCIENCE (New age). Här ingår VISUALISERING och ”ORDETS KRAFT” men med kristna termer.
 • Trosförkunnare och Romerska Katolska kyrkan närmar sig varandra HÄR >> (Exempel när påven sände en hälsning till Kenneth Copeland på en konferens. De som inte ingår bland dem borde genast göra upp med sina rötter).
 • PÅVEN och RKK säger att judar, kristna och muslimer ber till samma Gud, INTERFAITH – men Koranens Allah är INTE Bibelns Gud för den som inte bekänner Jesus som Guds Son och ENDA vägen till Gud, är en FALSK PROFET, säger Bibeln. (Se bibelkommentar Sak 5)
 • Begreppet CHRISLAM växer snabbt. Det finns starka kopplingar mellan Romerska Katolska kyrkan och Islam. Läs jämförelser gjorda av f d katoliken Mike Gendron HÄR >> .
 • EMERGING CHURCH är en rörelse som blandar katolskt och evangeliskt och leder en ”reformation” tillbaka till RKK. Det har fört en del EC-pastorer rakt in i mysticism och New age.
 • Både Påven och Emerging Church lär ut IGNATIUS AV LOYOLAS ”övningar” som alltså har sin grund i ÖSTERLÄNDSK MYSTICISM. EC har gjort sig känt för Liberalteologi och att söka upplevelser på bekostnad av läran.
  VIDEO:
  Richard Bennett och Bill Mencarow tar upp sambandet mellan RKK och EC genom Ignatius av Loyolas övningar HÄR >> (Eng).
 • Stiftelsen Berget i Rättvik är full av new age-kurser och IGNATIUS AV LOYOLAS ”andliga övningar”.
  Läs: Ohlins fundering 20/5-2010, punkt 2-3 Stiftelsen Bergets program HÄR >>
  Läs: Ohlins fundering 28/10-2010, punkt 3 HÄR >>
 • Andrew Strom sammanfattar i videon Kundalinivarning Del 3: ”En världsvid rörelse som är fullproppad av andliga krafter, övningar och upplevelser som verkar komma DIREKT FRÅN ÖSTERLÄNDSK MYSTICISM”.
 • VILKA FLER PRAKTISERAR ”LOYOLAS ÖVNINGAR” OCH ANNAN MYSTICISM I SVENSK KRISTENHET?!

2. Ignatius av Loyolas andliga övningar

En idrottsman/kvinna ”visualiserar” sin egen framgång men visualisering på det andliga området är något annat. I Loyolas övningar ingår att man föreställer sig, visualiserar, händelser i Bibeln där man själv deltar och ”kliver in i bilden”, som man säger. Det kan leda var som helst.

Igantius av Loyola lärde ut andliga övningar genom djupmeditation, att ”finna Gud” inom sig själv i den ”tysta inre tomheten”, vilket alla kan enligt Loyola. Någon kanske tänker nu att det handlar om att finna Gud i sitt inre, inte nödvändigtvis att ”jag är gud eller gudomlig”. Det är ett förrädiskt självbedrägeri. Gud låter sig inte finnas genom tekniker eller metoder eller prestationer, s k övningar. Han låter sig inte heller finnas på någon annan väg än genom medlaren Jesus Kristus och hans försoningsverk. Genom att visualisera kan man inbilla sig vad som helst och förleda sig själv och andra in i en ockult andlighet där man ”finner gud i allt”. Det är dessutom en bedräglig tro på SJÄLVFRÄLSNING.

Eva Basch-Kåhre, utbildad till andlig vägledare på LOYOLA HOUSE skriver på sin sajt (mina understrykningar): ”Ignatius andliga övningar bygger på ett speciellt sätt att meditera över en Bibeltext. Det innebär att man läser texten, gör sig en bild av den, kliver in i bilden och låter den utveckla sig utan att försöka styra. Man berättar den för sin andliga följeslagare som väljer en ny text i anslutning till det man berättat om sin meditation. Så hjälper den andliga följeslagaren den som mediterar att dyka djupare in i sig själv, i djupet av själen där man kan möta Gud.
…Man låter bilden utveckla sig som en filmstrip. Man glömmer texten och bara följer med dit Anden leder en. Ofta följer inte filmstripen Bibelns berättelse alls.

…Den som gör de andliga övningarna behöver inga förkunskaper.
Man behöver aldrig ha läst Bibeln eller mediterat förut.
…Ignatius syn på människans psyke liknar väldigt mycket Siegmund Freuds syn” ”…inom mystiken finns inga fasta dogmer”.

Här rör man sig alltså på ett område, som är utanför biblisk sund och sann undervisning. Visualisering är mänskliga föreställningar som tas som ”uppenbarelser”. Det hebreiska ordet sheriyruth tycker jag beskriver ”visualisering”.

Ps 81: 13 Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet [sheriyruth H8307], de fick vandra efter sina egna planer.

Ordet sheriyruth [Strongs H8307] betyder hårdhet (emot Guds Ande), inbillningar, fantasier, föreställningar, begär (begären styr tankarna), vriden (man förvrider Guds ord – laglöshet). Sheriyruth kommer från roten sharar H8324, som betyder fientlig (en motståndare till Gud). Resultatet av djupmeditation och kontemplation är att man tror att alla religioner tror på samma gud, att ”Gud” är i allt och att alla har ”Gud” inom sig och är gudomliga eller gudar. Spridningen av denna blandning av New age och Österländskt tänkande med ”Ignatius andlighet” har pågått i många år.

Roger Oaklands tolkning (universitets -och bibellärare):
Det Jesus varnar för i Matt 24:26 är den KATOLSKA EUKARISTIN
där man bokstavligen tillber en bit bröd och vin.

Matt 24:26 ”Om de alltså säger till er: Han är i öknen [TOMHETEN], så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen [BEHÅLLAREN (monstransen?)], så tro det inte”.

Mike Gendrons tolkning (pastor, f d katolik med stor insikt i Katolicismen):
EUKARISTIN KAN VARA ”VILDDJURETS BILD”,
den konkreta handlingen som alla ska tvingas att tillbe (Upp 13) med den katolska dogmen att du blir vad du äter. Mp3 >>
Eukaristen vi kan tvingas tillbedja, 12/6-2009
Han verkar få rätt!
Utifrån påvliga citat om Jesu andra tillkommelse:

p4
News That Matters >HÄR>

Djupmeditation [Österländskt tänkande]:
Han (”gud”) är i den tysta inre (inre rummen) tomheten (öknen) oavsett religion – samma slutsats som i New age. Djupmeditation och mystika övningar suddar ut gränser mellan religioner. Men om gränserna suddas ut betyder det också att man förr eller senare förkastar Jesus, Guds Son och hans försoningsverk på Golgata. Man  förnekar sitt behov av syndernas förlåtelse och behov av Guds frälsning. Oavsett bekännelse borde vi inse att det här är övningar och metoder som ingen kristen ska ha något med att göra. Det mystika brukar dessutom resultera i en inåtvändhet, tvärtemot Jesu uppmaning att ”gå ut i hela världen med evangelium…” Vilken påverkan är det som gör att en del gamla sångtexter med tydliga gränser upplevs som stötande för en del kristna numera: ”Innanför eller utanför, var ska du stå en gång?” (Sången är biblisk och säger sanningen).

3. Kameleonter med dubbla budskap

Många kristna verkar tro på bilden av Påven som andlig och bibeltroende, utan att kolla upp eller bry sig om vad han egentligen bekänner sig till. Jag är trött på kameleonter med dubbla budskap. En ateist som förnekar Gud, en muslim som bekänner sig till Koranen, en katolik som står för katolicismen, en agnostiker eller new agare som bekänner sig som sökare… vad som helst är väl bättre än falskhet och hyckleri, att vända och vrida på budskapet som det passar eller att byta ansikten beroende på var man vänder sig?

En påve går alltid in under allt det som den Romerska Katolska kyrkan bekänner sig till, dess religionssystem och dogmer, oavsett vad han sen säger i olika sammanhang. Är det inte märkligt att när Påven bad offentligt på ”Fredsbönen” bad han inte till den katolska Maria eller anförtrodde Mellanöstern till henne, ”Fredens drottning”, som han ofta gör annars? Är det inte märkligt att katolska präster plötsligt kan låta som vilken protestantisk präst eller pastor som helst – även frikyrklig sådan – vid speciella tillfällen, trots att de inte alls bekänner sig till det som de då predikar (i så fall borde de avsäga sig katolicismen), att de inte ber till ”Maria” eller sina ”helgon” just då? Nej, det är inte alls konstigt. Det är utstuderat och planerat, naturligtvis. Det är planerat för att få alla kristna att tro att ”vi har samma tro som ni”, för att ena alla under samma Påve-tak.

I sitt tal den 23 april 2013 sa Påven vid två tillfällen att ”ingen kan finna Jesus utanför Kyrkan”. Enligt RKK:s bekännelse finns det ingen frälsning utanför Romerska Katolska kyrkan och det är den som frälser. Det talas om att ”Kyrkan föder” och Maria som ”kyrkans Moder”. Bibeln säger att endast Jesus frälser av nåd genom tro, inte kyrkan!

Å andra sidan finns det evangeliska, protestantiska präster och pastorer som kan hålla bra och bibliska predikningar men ändå göra reklam för osunda och inte sällan giriga ”karismatiska” predikanter eller katolska mystiker och kalla deras uppsving för ”väckelserörelse”. Ofattbart!

4. Förförelse och förföljelse

Bibeln talar om förförelse och förföljelse i ändens tid. Den sker genom SMICKER och med FRED eller FREDLIGT (Daniels bok) eller (grek) ”FRED MED SÄKERHET”/FRED OCH TRYGGHET” (1Tess 5). Satan ”förskapar sig till en ljusets ängel” (2Kor 11) dvs utger sig för att vara ”god”. Hans redskap, de falska profeterna, för in ”förödande läror på SMYGVÄGAR” (2Petr 2:1). Mot dem som inte sväljer förförelsen, övergår den förr eller senare i förföljelse (Upp 12:11, 13:16-18).

1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. (Johannes tar här upp en rätt bekännelse om Jesus)

Många falska profeter… ja, det tycks drälla av dem.

5. Påvens ”Fredsbön” i Vatikanen

Påven Fransiscus besökte Mellanöstern och Jerusalem i maj 2014 HÄR >> och firade katolsk mässa [Eukaristi] på Sions berg/Tempelberget, [”helig plats”] för judarna. Även om det inte skulle vara profetians egentliga uppfyllelse, är det troligen ett tidstecken och en förebild på beskrivningen i 2Tess 2. ”Kristi ställföreträdare” är en ”istället-för-Kristus”, en Antikrist (likaså den falske profeten).

Påven inbjöd till ”Fredsbön” i Vatikanen >> . Mina tankar gick till ett par kapitel i Jesaja bok som jag har tänkt på tidigare vid vissa religiösa/politiska händelser. Dessa bibelverser kan vara svåra att förstå utan grundtexten och det profetiska bildspråket måste tolkas i Nya Förbundets/Testamentets ljus. Att arbeta för fred är naturligtvis bra, om motiven är rena och rätta och fria från hemliga agendor…

Lägg märke till orden i ”fetstil”.
8 juni 2014 samlades man i Vatikanens trädgård för ”Fredsbön”. Påven satt/stod i mitten med Shimon Peres (Israel) och Mahmoud Abbas (palestiniernas ledare) på var sin sida. ”En efter en” bad… Var det här Interreligiöst? Ja, i allra högsta grad eftersom andra Vatikankonciliets dokument säger att muslimer ber till samma Gud som kristna. (Det är omöjligt eftersom Bibeln och Koranen inte handlar om samma Gud).

Jes 65:2 Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk, som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, 3 ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. De bär fram offer i trädgårdar och tänder offereld på tegelaltaren, 4 de har sitt tillhåll bland gravar och tillbringar nätter i undangömda nästen, äter svinkött och har oren mat i sina kärl.

Jes 66:13 Som en mor tröstar sin son, skall jag trösta er. Ja, i Jerusalem skall ni bli tröstade. 14 Era hjärtan skall glädja sig när ni får se detta, era ben skall få livskraft likt spirande gräs. (Jmf Hes 37 – de förtorkade benen får liv på Guds befallning – Israels omvändelse och frälsning innan Messias kommer tillbaka – verserna innan talar om födslovåndor när landet ”föddes igen” – nu en andlig pånyttfödelse) HERRENS hand skall bli känd för hans tjänare, men på sina fiender skall han vredgas. 15 Ty se, HERREN skall komma med eld, och hans vagnar skall vara som en stormvind. Han skall låta sin vrede drabba med hetta och sitt straff med eldslågor. 16 Ty med eld och med sitt svärd skall HERREN gå till rätta med alla människor, och många skall bli slagna av HERREN (svärdet är fr a Guds ord). 17 De som låter sig invigas och renas [KJ, de som helgar sig själva] till gudstjänst i trädgårdar, anförda av en som står där i mitten, de som äter svinkött och andra styggelser, ja, också möss [akbar H5909 (se förklaring längre ned)], de skall alla förgås, säger HERREN. 18 Jag känner deras gärningar och deras tankar. Den tid kommer då jag skall samla alla hednafolk och tungomål, och de skall komma och se min härlighet.

Jag ger här en (egen) fri tolkning på bibeltexten:
”gudstjänst i trädgårdar”
har med bön/tillbedjan att göra.
På Jesajas tid ställde man upp avgudar i trädgården som man tillbad. De som nämns oftast i GT är Baal (sol, framgång) och Astarte (måne = Himlens drottning, Moder jord). I Jes 65 kallas dessa Gad (sol, framgång) – Meni (måne). Det handlar om Moder-son-kulten, liksom Maria och Jesusbarnet (= en stor Maria & en liten Jesus).
På den tiden kunde avguden i trädgården föreställa ”Himlens drottning” och henne gillar vissa att ha i sin trädgård idag också (mariastatyetter). Tilläggas kan att det grekiska ordet för demon är daimon, som betyder den som erbjuder framgång” för att människor ska överge och glömma korset, (jmf Matt 4:8-9).
”offer på tegelaltare” – kan tolkas profetiskt att bära fram sitt eget, falsk tillbedjan, hednisk tillbedjan eller avgudatillbedjan.
Guds altare fick inte [ens] göras av huggen sten. Det är en bild på människans egen strävan och tron att jaget kan behaga Gud (2Mos 20:25). Därför fick ingen mejsel komma vid stenen. I NT motsvarande att nalkas Gud utan [beroendet endast av] Jesus som Medlare/Frälsare. Sann tillbedjan däremot, är konsekvensen av det Gud har gjort i människan. Frälsningen är Guds verk, som föder tacksamhet och tillbedjan ”i Ande och sanning” (Joh 4:23).
Att be till eller att tillbe en människa, död eller levande, är hednisk tillbedjan, avgudatillbedjan, och bakom avgudar döljer sig onda andar som vill ha tillbedjan och ta kontroll över människan, säger Bibeln (1Kor 10:20).

 • RKK och Påven lär att Maria var syndfri – Bibeln säger att den ENDE syndfrie är Jesus, Guds Son
 • Vid installationen av Påve Francis sjöngs hymnen ”Hail, Holy Queen” – en hyllning till Himlens drottning, katolska Maria. (Läs fler påvliga citat om Maria Ohlins fundering 12/11-2010, punkt 4)
 • 23 maj 2013 (katolsk site) bad Påven Franciscus: ”…Jag placerar dig, och jag ställer mig själv också, under Marias ansvar, vår Moder”.
 • Påven Franciscus har ”helgat (och åberopat) världen till Maria”
 • Maria kallas bland annat ”prästernas Moder”, ”Fredens Moder”, ”Skönhetens Moder”, ”Ömhetens Moder”, ”Medlare till Jesus” mm.

”Tegel” användes till Babels torn (1Mos 10), [lera brändes], huset av sand eller människans egna verk utan Gud. Babels torn beskriver politisk, religiös och ekonomisk makt – att göra sig ett namn, ”bli som Gud”, härska över världen, enade i självförgudning och religion, nå himlen… Bibeln säger om det sista Babylon:

Upp 18:5 Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

”de som helgar sig själva” – utan Guds nåd i Jesus hamnar människan i prestation och egenrättfärdighet men synden står kvar
”en som står där i mitten” – någon som har tagit Guds/Jesu Kristi plats?! ”Kristi ställföreträdare”? Alternativt den falske profeten (En del översättningar har lagt till ”träd”, vilket då kan syfta på Kunskapens träd på/om gott och ont, mitt i Eden).
”de har sitt tillhåll bland gravar – det kan betyda att ha planer i mörkret, hemliga [och onda] planer.
Det finns en trosförkunnare (Benny Hinn) som påstår att han hämtar kraft från en speciell persons grav. Att hämta ”kraft från gravar” lärs ut i en del s k karismatiska sammanhang (Bethel Church Redding, finns på YouTube).

Skalle av ”den helige Brébeuf” – Katolsk kyrka i Rom med 4000 skelett
(Bilden borttagen)

I RKK är det som bekant vanligt att man sysslar med reliker som man ”vördar” och ber till. Vi kan läsa då och då att ”Påven ber till Maria för de avlidna” dvs. han ber till en avliden för de avlidna!? Bibeln kallar sådant en styggelse, något vedervärdigt och avskyvärt (5Mos 18:11-12). Det är spiritism.
Citat från VIS 091103 (katolsk tidning): ”Påven bad för de döda i Vatikangrottorna. På aftonen den 2 november 2009 gick påven som traditionen är på Alla Själars Dag till Vatikangrottorna, för att privat be for påvarna som är begravda där och för alla döda”.
”en efter en” som i procession – exakt så står det i grundtexten (hebr). Vi kunde läsa i nyheterna att Peres, Påven och Abbas bad ”en efter en” i tur och ordning.
”äter svinkött och möss” – detta är orena djur i GT-lagen. I det Nya förbundet är all mat förklarad ren, så det handlar om andlig, oätlig mat, dvs. att ta del i död religion eller gärningslära exempelvis att köpa eller förtjäna sin ”frälsning” genom mässor, avlatsbrev, upprepande av böner, djupmeditation, andliga övningar osv.
”Svinkött”
beskriver det som är ”köttsligt”, jaget och gärningslära/självrättfärdighet eller laglöshet [gre. anomia], som inte kan behaga Gud. ”Möss” heter akbar [Strongs H5909] från roten akkabiysh [Strongs H5908] som översätts spindel [som väver nätverk].

Ps 25:15 Mina ögon ser alltid upp till HERREN, ty han drar mina fötter ur nätet.

Filisteerna tillbad möss (1Sam 6:5). När de hade tagit Guds ark i kriget med Israel, fick de bölder och drabbades av ”dödlig förvirring”. De trodde att de hade tagit kontroll över Israels Gud när de tog arken men det visade sig vara ett mycket stort misstag. För att blidka Israels Gud sände de bölder av guld + råttor/möss av guld. Kanske fick de bölderna från dessa?
Jämför Egyptens 10 plågor som handlade om att (av)gudarna blev till förbannelse när ”Gud stred emot alla Egyptens gudar”. Djur & insekter som ansågs heliga blev nu svåra plågor för dem.
En av plågorna var bölder från sotet ur smältugnen (2Mos 9). Det kan jämföras med Uppenbarelsebokens beskrivning om ”röken ur avgrundens brunn” (Upp 9) och ”bölder” på dem som ”har vilddjurets märke och tillber dess bild” (Upp 16:2). Röken är en bild på ”villfarelsens makt” (2Tess 2) som förvirrar och förblindar människor att tro på lögnen som mynnar ut i att de är gudar och gudomliga och att gud är i allt. Egypten kallas ”smältugn” (Jer 11:4) och står profetiskt för världens tänkesätt och [syndens] slaveri (Rom 12:1-2). Världens tänkesätt idag tycks alltmer intas av ”österlandets tänkande” och andlighet som härstammar från Babylon – cirkeln sluts.
”och andra styggelser” (Förödelsens) styggelse betyder i grundtexten stank från [andlig] mat som ger illamående, är oätlig och giftig. Den kallas också för ”laglöshetens hemlighet” [ändetidens världsreligion och religionsblandning – Interfatih].

Sammanfattningsvis kan Jesajas profetia beskriva en Interfaith-bön i en trädgård där man ber en efter en och den som står i mitten har tagit Kristi plats (Kristi ställföreträdare, Antikrist/Den falske profeten). På ytan kanske det ser bra ut inför människor, men under den pågår spiritism och död religion och det finns dolda planer som är i mörker – men Gud vet allt.

När äkta omvändelse sker och Jesus Kristus/Messias får frälsa, kastar man bort avgudarna och vänder sig bort från falsk tillbedjan för man är FRI och befriad.

Joh 8:36 Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.

Apg 19:18 Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. 19 Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt…

2Kor 6:16 Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

6. Påve Francis rätta ansikte

Läs om: Hemligt brev i KK nu släppt till allmänheten (Ohlins fundering 19/3-2010, punkt 5).
Förre Påven proklamerade den katolska Maria som ”Mänsklighetens Andliga Moder”, Medförlosserska(!), Mediatrix(!) och Advokat(!) och hon har ibland jämställts med den helige Ande
är det därför det blir allt vanligare att präster säger ”Den Heliga Ande” istället för Bibelns Den Helige Ande?! (Bara en tanke som slog mig efter att Karin Jansson uppmärksammat på uttrycket ”heliga ande…”).

När en person bekänner sig som katolik och säger sig tro på ”Jesus” måste frågorna ställas om tron och bekännelsen är enligt Bibeln. Vilken Jesus? Vilket evangelium? När det gäller katolicismen har vi stor hjälp av före detta katoliker – inte minst de som har varit katolska präster – om vad religionen egentligen står för.

Richard Bennett var katolik i 48 år och (katolsk) präst i 22 år. Han spenderade alltså många år i detta religiösa system och han vet vad han talar om. 1984 blev han frälst, pånyttfödd, och han tackar Gud för nåden han har fått uppleva, att han kom ut ur katolicismen och det katolska systemet. Bennett har stor nöd för de miljoner katoliker som inte har fått höra det äkta evangeliet, som saknar en levande frälsande tro.

Några citat följer här från en VIDEO: Påve Francis visar sina rätta färger (på svenska kanske hellre ”…sitt rätta ansikte”) HÄR >> publicerad augusti 2013 (Eng).

Benneth säger om Katolska kyrkans katekes Paragraf 882: För den Romerske Påven har nämligen på grund av sitt ämbete som Kristi ställföreträdare och som pastor över hela kyrkan, full suverän och universell makt över hela kyrkan, en makt som han alltid kan utöva obehindrat.

Citat av Påven Francis där han säger: ”ämbetet som Roms Biskop (påvedömet) innebär en kallelse att beskydda Jesus med Maria, att beskydda hela skapelsen, att beskydda varje person…”

Benneth: Jesus behöver inget beskydd! Han ÄR kungars Kung och herrarnas Herre!

Påve Francis konstituerande Predikan 19 mars 2013: ”Jag bönfaller förbön av jungfru Maria, Saint Joseph, Heliga Petrus och Paulus, och Franciskus, att den helige Ande får följa med min tjänst…

Benneth: Påven ber alltså inte i Jesu namn utan kallar på de döda – det Bibeln klart varnar för och säger är en STYGGELSE inför Gud (5Mos 18:11).

”I arbetet med regeringar, är religionens roll fundamental” (22 mars 2013).
”…Påven kan döma de högsta civila ledarna i staten”.

Bennett: Den Romerska Katolska kyrkan är, genom att inte bara vara ett religiöst system utan också ett civilt system och en regering vid sidan av det religiösa systemet – så kan hon använda sin position som en nation, en regering för att ha relation och civil order med andra nationer. När Paul Francis talade hade RKK 179 legala överenskommelser med världens nationer. …Det har många gånger drabbat de kristna i de länder där RKK (miss)brukat sin makt som en civil enhet. De har garantier i civila lagar i nationer, som innebär att de har rätt att avgöra och lära vad som är rätt religion och tillbedjan och vad som inte är det. Det innebär att de har rätt att etablera katolsk undervisning och att hindra annan undervisning. Det här har gjort att kristna fråntagits egendom i många nationer och att kristna radiostationer har blivit legalt omöjligt att ha…

Vad innebär detta? Bennett förklarar att det betyder att vi inte kan bygga kyrkor var vi vill och om vi inte predikar katolska kyrkans läror, är det polisen som dyker upp vid vår dörr. Det är en civil sak. Detta visste påve Francis mycket väl, när han talade till nationernas ledare. Det här har använts i Argentina sedan en överenskommelse sedan 1957 – där Francis var kardinal – för att hindra (bibliska) kristna kyrkor att växa.
Paragraf 181 i Katolska Katekesen: ”Tro är en Kyrklig handling, som föregår Kyrkans tro, föder, stöder och ger näring åt vår tro. Kyrkan är mor till alla troende. Ingen kan ha Gud som Fader som inte har kyrkan som moder.”
Bennet: Bibeln säger inte alls som påven. Tro ges av GUD, inte av kyrkan! Påven är ”under förbannelse”, enligt Guds ord därför att han predikar ett falskt evangelium, en falsk lära.

Apg 16:30 Sedan förde han ut dem och frågade: ”Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?”
31 De svarade: ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.”

2Petr 1:1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi.

Joh 1:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.
13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.

Gal 1:9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.

Bennett: Om Påve Francis inte tror på Jesus Kristus endast, med den tro som Gud ger, kommer han att dö i synd. Jesus försökte övertyga fariséerna vem han var, för att frälsa och rädda dem:

Joh 8:24 Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.”

Att läsa: Enhet mellan Vatikanen och Islam? Mike Gendron om relationen Vatikanen-islam (Ohlins fundering 10/6-10, punkt 5-6) HÄR >>
Att läsa: Antikrists ande manifesterar sig (Ohlins fundering 10/6-2010 punkt 4-5) HÄR >>
Att läsa: Laglöshetens hemlighet – mysticism (Ohlins fundering 5/1-2010 punkt 3) HÄR >>

7. Att vara dömande

Rom 2:1 Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt.

Få bibelverser har väl så ofta blivit felciterade som de som handlar om att döma. Vi uppmanas i Bibeln att utifrån bibelordet bedöma, att pröva och i vissa fall att döma: ”Döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom”, sa Jesus. Här måste varje uppmaning ses i sitt sammanhang. När Paulus tar upp dömande i Romarbrevet 2, är det riktat till den självrättfärdiga människan. En sådan människa blir tveklöst dömande, eftersom ”rättfärdigheten” bara är en fasad. Hon anklagar andra men handlar likadant själv – om inte i handling så i hjärta och sinnelag. Därför blir vi också dömande om vi försöker hålla oss till laggärningar.

Guds rättfärdighet [Kristus] är det enda som kan förändra människan inifrån. Vi kristna är skyldiga att bedöma trosfrågor, rörelser, läror och religioner utifrån Bibeln. Det är inte att ”vara dömande”, som ju brukas som ett negativt ord. Vi är uppmanade av Jesus att sprida budskapet om honom. Men det kan aldrig ske genom tvång, för Gud tvingar inte. De mest dömande i samhället är inte sällan de som talar mest om tolerans och ”kärlek”. De vill tvinga alla andra att ha samma åsikt som dem själva, annars kommer hatet och hoten fram. Samtidigt anklagar de andra för att vara dömande och kärlekslösa.

Några fler exempel på att vara DÖMANDE:

 • när Benny Hinn hotar med förbannelse mot dem som kritiserar hans lyxliv och girighet, lögner och falska påståenden om helanden och obiblisk undervisning
 • de som hotar med ”du går evigt förlorad om du kritiserar Jens Garnfeldt” (det förekommer bland kristna). Att han är medarbetare till Rodney Howard Browne ”och fick sin eld genom honom” borde räcka för varje bibeltroende att ta avstånd. Synen på pengar och missbruk av Guds namn, är ett annat skäl och det finns fler skäl om man synar det han säger
 • Romerska Katolska kyrkan (RKK) som säger att ingen blir frälst utanför deras kyrka. Det är inte bara lögn. Det är att vara dömande och att döma [ut] alla som tror på Guds evangelium och Jesus Kristus/Messias seger på Golgata kors – de som verkligen är frälsta och pånyttfödda!

8. Allt står inte väl till

Många har lagt ner sin prövning och vaksamhet med en bekväm inställning att ”Allt står väl till, allt står väl till”. Men [Herren säger] allt står inte väl till (Jer 6:14). Allt står inte väl till när man öppnar famnen för en ”karismatisk” församling med en pastor (Bill Johnson, New Wine >> punkt 5) som säger att kristna aldrig ska vara fattiga eller sjuka. Allt står inte väl till när en rörelse (Oasrörelsen) och dess predikanter arbetar medvetet för enhet med RKK och kallar sig ”väckelserörelse”. Allt står inte väl till när en pingstpastor (Peter Halldorf) har öppna dörrar trots att han snarare är katolsk mystiker och vill ena alla under påven. Allt kan inte stå väl till när pastorer som Rick Warren, Bill Hybels, Robert Schuller och många andra får påverka kyrkor att drivas som ett företag och följer New World Orders agenda. Allt står inte väl till när en rörelse (EC) får inflytande i kristenheten med inflytelserika ledare som omtolkar och omdefinierar Bibeln till oigenkännlighet. Allt står definitivt inte väl till när yoga och (djup)meditation eller kontemplation tas in i kyrkan. Nej, allt står inte väl till.

Gud kallar oss till omvändelse därför att han älskar oss.

Lyssna på undervisningen från senaste Parousia Mission-mötet HÄR >> :
JO: Avgudarna och Herren
EO: Fikonträdet och nödropet! (Trädet som fick en chans till)