Text: Elvor Ohlin

Rubriker:
1. Stormvarningar -ekonomi –
den svarta hästen galopperar (kapitalismen), kriser, vishet/förstånd?
2. Den stora örnens vingar -politik –
Mellanöstern, klimatet, domedagen
3. Förändrad bibelsyn -religion –
gungfly utan en absolut sanning, liberalteologi (EC)
4. Hur behandlar man sin vän? –
om Gud är din vän, kännetecken på Antikrists ande
5. Världsledaren en falsk Messias

6. Guds härlighet –
grekiska doxa och dess innebörd [Grundtext: doxa G1391]
7. Ledarskap –
Global Leadership Summit (GLS) med värdsliga talare, konsekvens i församlingarna
8. Scan(da)lon och andra skrällande symbaler –
skryt och skräp
9. Gubbväldes-tåget –
hierarki, SKR-ekumenikens tåg till Rom
10. ”Feminism” –
ett skällsord som missbrukas
11. Äkta vara –
motivet avgörande
12. Förberedelse

1. Stormvarningar

Ekonomi

Min senaste predikan hette ”Stormvarningar”, för det är en ganska bra beskrivning på den tid vi lever i. Bibelns profetior utfärdar stormvarningar, särskilt i den yttersta tiden. Idag hörs ”stormvarningar” både ekonomiskt, politiskt och religiöst. Europa är i kris ekonomiskt och kreditbetyget har sänkts i flera skuldtyngda länder. Åtta länder står på tur, säger man. Det varnas för en eurokollaps, världsekonomin är i gungning och hyperinflation kan bli verklighet. Kapitalismen – den svarta hästen(?) – galopperar fram på norra halvklotet (Sak 6:6). Den förebådar livsmedelsbrist, ekonomisk kris (börskrasch, Upp 18:23) och inflation.

Upp 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: ”Kom!” Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: ”Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada.”

Bibeln ger oss rådet att inte ha vår trygghet i något så osäkert som pengar, utan i Gud.

1Tim 6:17  Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av.

Ords 23:4 Slit inte ut dig för att bli rik, var klok nog att avstå från det. 5 Far inte med blicken efter det som ingenting är, ty det gör sig vingar och flyger som örnen mot himlen.

Job beskriver i sitt sista tal till de tre vännerna, hur människan spränger schakt och hittar dolda skatter, djupt under jorden. Man finner safir, guldmalm och annat dyrbart, men var finns det som är långt mer värt – visheten? Den går inte att köpa för pengar. Det är inte högt IQ han syftar på, utan den vishet och det förstånd som gör att vi har rätt fokus och inte missar målet, inför evigheten. Vishet heter gudsfruktan och att fly till Jesus är förstånd(igt).

Job 28:4 De spränger schakt långt från människoboningar, där ingen satt sin fot, de hänger svävande, fjärran från människor. 5 Jorden, från vilken bröd kommer, förvandlas där nere som av eld. 6 Bland dess stenar har safiren sin plats, och där finns guldmalm.

12 Men visheten, var finns hon? Var har förståndet sin boning?

17 Guld och glas kan inte jämföras med henne, hon kan inte bytas ut mot guldkärl, 18 koraller och kristall må inte nämnas. Att äga vishet är mer värt än pärlor.

28 Och till människorna sade han: ”Se, Herrens fruktan är vishet, att fly det onda är förstånd.”

2. Den stora örnens vingar

Politik

Mellanöstern och Persiska viken liknar en krutdurk, där man väntar på vem som tar nästa steget. Ryssland rustar upp och hotar Israel och USA med att ”En attack på Teheran är attack på Moskva” . Om Israel försvarar sig mot Irans hot om utplåning, kan det med andra ord bli världskrig. Oroligheter, krig och inte minst rykten om krig har blivit vardag, precis som Jesus profeterade. Men han har lugnande ord till alla som tror på honom.

Matt 24:6  Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

9000 amerikanska soldater och ett hangarfartyg har anlänt till Israel. Man vill ha beredskap inför Irans hot mot Israel och mot hotet att stänga Hormuzsundet i Persiska viken. Här fraktas en stor del av världens olja och när det gäller olja, dröjer aldrig reaktionerna länge.

Frågan är om USA kommer att svika Israel eller om det kommer att vara den (enda) nationen som hjälper dem? Med Irvin Baxters tolkning av de fyra vilddjuren i Daniels bok och Upp-boken 13 och vår tolkning att det är Kvartetten (Undervisning: Ändens tid) är frågan om detta har något med ”Johannes örnvingar” att göra?

”Kvinnan som födde barnet” i Uppenbarelseboken 12:5 syftar troligen på Israel och det judiska folket, eftersom frälsningen (Jesus) kommer från judarna (Joh 4:22). Oavsett det judiska folkets lydnad eller olydnad emot Herren, har de varit förföljda i alla tider enbart på grund av sin utkorelse. Antisemitismen är demonisk och ond och det är ingen tvekan om att den har sitt ursprung hos ”draken” eller ”den gamle ormen”, djävulen.

Kan den ”stora örnens båda vingar” syfta på att USA kommer att hjälpa Israel? Örnen och örnvingarna är en av nationens symboler. Idag spelar USA en roll i Kvartetten som vill dela Israel men det är också den nation som till och från står på Israels sida.

Upp 12:12  Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.” 13  När draken såg att han hade blivit nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet. 14  Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon borta från ormen får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid.

I vilket fall vet vi att det är Gud som har sin hand över Israel av nåd. Han befriade folket från Egyptens slaveri och ledde dem genom öknen och ”bar dem på örnvingar”. Det uttrycker Guds hjälp och ledning. Hesekiel 20:35-38 beskriver att Gud församlar Israels folk igen i landet och för dem in i ”folkens öken”, denna gång. Där ska de få möta Herren ansikte mot ansikte och föras in i förbundet – en beskrivning av Israels omvändelse och frälsning.

2 Mos 19:1  På den dag då den tredje månaden började efter Israels barns uttåg ur Egyptens land kom de till Sinai öken. 2  De bröt nämligen upp från Refidim och kom till Sinai öken och slog läger i öknen. Israel slog läger där mitt emot berget, 3  och Mose steg upp till Gud. Då ropade HERREN till honom uppifrån berget: ”Så skall du säga till Jakobs hus, så skall du förkunna för Israels barn: 4  Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig.

Kanske har Johannes profetia en dubbel innebörd. Vi får se.

Att kritisera Israel är lätt, så länge det inte drabbar oss i Sverige! Hur skulle det låta om vi var utsatta för ständiga raketanfall och hot om utplåning? Ett par citat från sajten Fred i Mellanöstern:

-Har Israel rätt att försvara sig? Den ihärdiga anti-israeliska propagandan har utmålat i decennier Israel som en militaristisk och aggressiv stormakt. Sanningen är annorlunda. Israel är ett land med utpräglade humanistiska och etiska värden. Israels fiender har uttnyttjat detta om och om igen. Israels omtanke om mänskligt liv är omvittnat av många objektiva observatörer. Denna omtanke har ibland lett till onödiga risker och onödiga dödsoffer bland egen civilbefolkning och bland egna soldater. Det finns dock en gräns. Varje tänkande människa vet svaret på frågan. Ja, Israel har rätt att försvara sig, precis som alla andra nationer på denna jord.

Se video ”med sanningens ord i det nya året 2012” (Sv): I vårt land har massmedier sedan länge bedrivit propagandakrig mot den judiska staten. Många opinionsbildare och politiker har under årens lopp utvecklat hat mot Israel som är varken rationellt eller möjligt att förklara. (Jag känner inte till mannen och vet inte hans åsikter för övrigt).

Klimatet
Naturkatastrofer och extrema väderförhållande får vi vänja oss vid, enligt forskarna. Ökad seismisk aktivitet rapporteras nu från sydpolen, Antarktis och inte mindre än 25 vulkaner i Indonsien visar onormal aktivitet. Runt årsskiftet hade 9 vulkaner utbrott förutom 10 andra med pågående aktivitet och utbrott (explosioner). Många vulkaner runt jorden visar på ökad aktivitet.

Jordbävningsstatistiken visar att de mindre skalven har minskat sedan år 2000 men istället har en stor ökning skett mellan 4.0 och 7.9 på Richterskalan. Jordbävningar på 8.0 – 9.9 ligger ganska stadigt på en per år men 2007 gick det upp till fyra stycken och åren 2004 och 2006 var det två per år. Japans jordbävning på 9.0 förra året var så kraftig, att den förändrade planetens gravitationsfält. Vi som inte har upplevt en jordbävning kan inte ens föreställa oss skräcken som många vittnar om. Men vad vi än kan komma att vara med om kan vi ha en grundtrygghet i våra liv, för vi kan lita på Guds nåd.

Ps 46:2 Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. 3) Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, 4) om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Sela.

Jes 54:10  Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger HERREN, din förbarmare.

Grundtexten säger inte om, utan när bergen viker bort…

Domedagsklockan

Forskare varnar för att domedagen närmar sig kunde man läsa i DN den 12 januari. Klockan är fem i tolv – igen. En grupp forskare som söker beräkna sannolikheten för en global katastrof uppger att världen nu rört sig närmare ”domedagen”. På onsdagen valde man att låta ”domedagsklockan” lägga ytterligare en minut bakom sig. Den står nu på fem i tolv. Orsaken sägs vara kärnvapenspridningen och den globala uppvärmningen. Vi kanske inte ska fästa för stor uppmärksamhet vid det, men det skadar inte att bli påminda om att den här tiden kommer att ta slut. Gud kommer att sätta punkt för ondskan och döma världen. För Guds vänner väntar något nytt och underbart och då behöver vi inte frukta för dåliga nyheter, säger Bibeln.

Ps 112:1  Halleluja! Salig är den människa som fruktar HERREN och har sin stora glädje i hans bud.
7  Han fruktar inte ett ont budskap, hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på HERREN.

3. Förändrad Bibelsyn

Religion

”Gick Jesus verkligen på vattnet? Svenskens bibelsyn har förändrats till att bli mer liberal Artikeln i Dagen bekräftar det man ofta möter idag. Att den som kallar sig ateist eller sökare ifrågasätter Bibeln är givet. Men det är både förvånande och allvarligt när kristna inte längre ser Bibeln som Guds ord eller frågar efter vad Bibeln säger i trosfrågor. Det har förvånat mig mer än en gång, inte minst de senaste åren. Man stämplas som en fanatiker, om man tror på Bibeln och utgår ifrån den, är bibeltroende.

Utan en fast utgångspunkt och en absolut sanning, går människan på gungfly. Emerging (eller emergent) Church har medvetet brutit ned tron på en absolut sanning och det ser vi resultatet av på många håll. Kvar blir då bara en religiös form.

4. Hur behandlar man sin vän?

Om vi har en vän som inte tycker om mörk choklad (för att ta en banal bild) är det ganska självklart att vi inte köper mörk choklad, när vi hälsar på. Vi köper något som vi vet att vännen tycker om. Vad är det för kärlek om vi medvetet skulle nonchalera eller såra vår vän?

På samma sätt om vi är Guds vänner, är det naturligt att vi väljer att komma inför honom på det sätt som han vill att vi ska komma. Guds vilja kan vi läsa om i Bibeln och den helige Ande leder oss alltid i enlighet med den. Men om vi nonchalerar Guds ord, hur kan vi då tro att Gud ska räkna oss som sina vänner? Om vi medvetet kommer inför Gud på ett sätt som han avskyr eller om vi inte tror att det Gud har sagt är sant utan föraktar det, hur kan vi då tro att han ser oss som sina vänner? Vi beter oss ju som hans ovänner eller fiender.

Jak 4:3 Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort allt på njutningar. 4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.
5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: ”Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Om gudsfruktan och ödmjukhet saknas hos oss, kan vi inte behaga Gud.

Amos 5:23 Tag bort ifrån mig dina sångers buller! Ditt strängaspel vill jag inte höra. 24 Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström.

När kristna inte längre utgår från Bibeln som sitt rättesnöre och som Guds ord till oss, blir konsekvensen bland annat att man inte vill tala om synd och skuld. Det följer också ofta i spåren av de ”sökarvänliga” och ”inkluderande” kyrkorna. Men om vi inte tror på det Gud har sagt, gör vi honom till en lögnare.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.


Antikrists ande är falsk och mycket förrädisk
.

 • antikrists ande frågar inte efter vad Bibeln säger utan formar sin egen religion och blandar in bibelord som det passar
 • antikrists ande utger sig för att vara kristen men stöter bort och föraktar dem som älskar Jesus och som tror på Bibeln (jmf fariséer och skriftlärda på Jesu tid)  
 • antikrists ande vill inte tala om människans synd och skuld, för den vill skilja människor från Gud
 • antikrists ande utger sig för att göra goda gärningar men motivet är egen vinst och egen ära
 • antikrists ande har enbart ”ett sken av gudsfruktan” men föraktar den som är svag eller sjuk eller som känner sig misslyckad och inte kan prestera
 • antikrists ande upphöjer mänsklig förmåga och resonemang och föraktar dem som ”väntar på Herren”
 • antikrists ande gör att världen påverkar kyrkan, istället för att kyrkan påverkar världen med Guds kraft
 • antikrists ande kan utge sig för att vara bibeltroende men hjärtat är hårt och opåverkat av Guds kärlek
 • antikrists ande ger dubbla budskap som leder till förvirring
 • antikrists ande byter ut bönemötet/bönen mot annan aktivitet och tystar det profetiska i församlingen
 • antikrists ande har en kristen vokabulär men sätter människan i centrum istället för Jesus/Gud
 • antikrists ande förnekar att Jesus är Gud som blev människa
  Obs! Creflo Dollar, Paula White, Larry Huch och Kenneth Copeland och många andra trosförkunnare förnekar just det när de jämställer sig själva med Jesus. Från kl 50:48 på videonHÄR – . Även MFS, Jehovas vittne, mormoner och andra religioner gör detsamma.


1Joh 4:1
Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus (Jesus är den Smorde/Kristus i evighet, den ende!), som kommit i köttet (blev människa = sann Gud och sann människa), han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus , han är inte från Gud (homologeo – bekänner – betyder att bekänna i enlighet med Skriften, annars är det inte från Gud). Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er (den helige Ande) är större än den som är i världen (världens ande – ”hela världen är i den Ondes våld”). 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem (jmf talarna på Global Leadership Summit).

Frälsningen handlar inte om att vi har all teologi rätt och förstår eller kan allt i Bibeln, utan om konsekvensen av att vi nu är Guds vänner genom tron och livet med Jesus, Guds Son. Vi tror att Bibeln är Guds ord och vi läser den, för att vi vill lära känna Jesus/Gud och Guds vägar.

Antikrists ande är en andemakt som aktivt försöker inta Guds församling och locka människor bort från tron, Guds-gemenskapen och sund biblisk undervisning. Inte att förväxla med våra egna personliga misslyckanden och tillkortakommanden på grund av ”köttslig svaghet”, då vi inte alltid har rätt motiv eller tillvägagångssätt.

Det som händer när antikrists ande släpps in i församlingen är att det som tidigare ansågs fel och avskyvärt, nu accepteras och till och med upphöjs som föredömligt. Den som skryter och är arrogant kallas nu framgångsrik och smord. Förändringar oavsett tillvägagångssätt, kallas handlingskraft och förnyelse. Stora ord och mänskliga planer kallas framtidsanda och visionärt. Själviska ambitioner och prestationer kallas ambitiöst och anses föredömligt.

Jes 5:20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!

5. Världsledaren en falsk Messias

Vid Jesu första ankomst fanns en stark messiaslängtan i Israel. Misstaget var att man väntade sig en politisk ledare som skulle ställa allt till rätta och befria Israel från den romerska ockupationsmakten. Därför hade man svårt att känna igen Jesus som Messias. De religiösa ledarna vägrade, mot bättre vetande.

I vår tid finns också en förväntan på en politisk världsledare eller ”messiasgestalt”, som ska gå i spetsen för att rädda mänskligheten. Den nya världsordningen (NWO) arbetar för en världsreligion och man vill utplåna sann kristendom. Det är antikrists ande som ligger bakom. Vi som tror på Bibeln vet att det är Antikrist som kommer att bli den ledaren som mänskligheten utväljer. Men vi väntar på att Jesus Kristus ska komma tillbaka i härlighet från himlen. Vi sätter inte vår förtröstan till människor, utan till Gud.

Ps 146:2  Jag vill lova HERREN så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. 3  Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. 4  När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet. 5  Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till HERREN, sin Gud,

Ingen människa har lösningen på världens problem – problemet sitter i HJÄRTAT, säger Bibeln!

Rom 3:21  Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22  en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. (Vi blir alltså inte frälsta genom gärningar) 23 Alla har syndat och saknar härligheten [doxa G1391] från Gud, 24  och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

6. Guds härlighet

Vad är Guds härlighet? Guds härlighet [grekiska doxa G1391] betyder ära, majestät, ljus, oföränderlighet, absolut sanning, det sanna värdet och det beskriver hur en person verkligen är. Man kan säga att Jesus ÄR Guds härlighet uppenbarad.

Joh 1:14 Och Ordet blev kött (Jesus blev människa) och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet [doxa G1391], en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

NÅD
Nåd är en oförtjänt gåva. En definition för ordet nåd är: ”ett gudomligt vidrörande som reflekteras i livet genom tacksamhet och befriande glädje”.

Vem får nåd?
Så här säger bibelläraren Sven Reichmann: ”Nåd är någonting som man bara ger till den som har blivit dömd. Gud förlåter inte alls våra synder genom att säga att det kvittar, utan han väntar med förlåtelsen tills vi har erkänt, och saken är klar.”

Det är en suverän beskrivning. Hur ska vi kunna ta emot Guds nåd – bli benådade – om vi inte först inser vår skuld inför Gud och bekänner att vi är syndare. Vi är redan dömda men vi erbjuds nåd i Jesu namn. Då när den slutliga domen faller säger domslutet: ”Förklarad oskyldig! Fri!”

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

SANNING
Det människor säger kan vara osäkert men det Gud säger är absolut sanning. Det är sanningen som gör oss fria, sa Jesus. Lika sant som det är att vi är förlorade på grund av synden, lika sant är det att Jesus segrade över synden, världen och satan på Golgata.

Guds härlighet är Guds närvaro genom den helige Ande i våra liv. Ingen människa kan leva som Gud har tänkt, när hans härlighet saknas. Den fallna människonaturen och synden har gjort det omöjligt men i tron på Jesus Kristus och i relationen med honom, förklaras vi rättfärdiga inför Gud. Vi återfår härligheten från Gud. Vad innebär det då att ha Guds härlighet/JESUS i sitt liv? Jo det betyder precis som grundtextens ord för härlighet:

 • att du har Guds närvaro i ditt liv
 • att du kan bli det Gud har avsett och skapat dig att vara
 • att du får ditt rätta värde tillbaka
 • att du får den helige Andes inspiration och kraft att följa Jesus = en ny drivkraft!

e13

7. Ledarskap

Tv-chefen ger råd till kyrkledare, kunde man läsa i Dagen (Sv). I Sverige arrangeras än en gång konferensen Global Leadership Summit av Willow Creek Association tillsammans med Saronkyrkan i Göteborg, Filadelfiakyrkan i Stockholm, samt Swedmedia och tidningen Dagen. Här lär sig pastorer ledarskap från världens ledare istället för Guds ledarskap enligt Guds ord. Det har pågått länge, så det kanske är dags att sluta fråga sig varför många kyrkor är mer upptagna med det yttre än det inre livet. Javisst, sägs det en del som är bra, men var leder det och vad är summan? Vilken ande är det?

Den frukten som vi har sett, är att det skapar ledare som är sig sjäva nog och som blir oberoende av Guds ledning. De lär sig att lita på sin egen förmåga, medan man påstår sig ha ”Guds vision”, vilket är en kopierad struktur. Det talas om Jesus som en förebild och man tror att det är, att vara ”Jesus-centrerad”. Men att vara Jesus-centrerad är att låta Jesus vara Herre och Gud. Då lägger man ned sitt liv och sina planer inför honom. Då kan man omöjligt ha talare som är experter i olika världsliga sammanhang men som INTE KÄNNER JESUS ELLER GUDS VÄGAR(!).

En ledare som inte misslyckas är en ledare som inte vågar förändra, och därmed inte lyckas, är ett citat av Daniel Grahn i en artikel (ett annat ämne). Liknande uttryck brukar användas för att stressa pastorer till att förändra. Papegojsnack igen. Vad är måttet för att ”lyckas”? Fylla kyrkan med folk, till varje pris?

Den som inte förändrar enligt Willow-konceptet eller liknande, kan räkna med att bli kallad ”gammaldags”, ”bromskloss” och ”bakåtsträvare”. I slutet på 90-talet blev Janne och jag skickade till en Willow Qreek-konferens i Jönköping med förhoppning att vi skulle bli ”omvända” (jag har nog skrivit om det tidigare). Till stor besvikelse kom vi tillbaka oförändrade ”utan att fatta det fantastiska” med den nya visionen. Den dyra kostnaden för oss två, var bortkastade pengar (skrattretande). Nej, vi var inte alls imponerade av företagstänket och ännu mindre när vi såg frukten av det på nära håll. Den förändringen förstörde församlingen och kvävde det andliga livet.

Här räknas värdet i vad man PRESTERAR. De medlemmar som kan PRESTERA är värdefulla men medlemmar som man inte har nytta av, är inte mycket värda. Att vara frisk och stark går an men den som inte orkar… De äldre medlemmarna får gärna vara med och ge pengar och vara åskådare. Om det inte passar kan de gå till en annan kyrka, kan det låta. Sådana församlingar upphöjs i vissa sammanhang som förebilder idag! Man häpnar!

8. Scan(da)lon och andra skrällande symbaler

Många kyrkor är på väg att bli skrällande symbaler (1Kor 13:1), sedan man har gjort förändringar med hjälp av Bill Hybels, Rick Warrens och Castellanos koncept. Hur många pastorer och församlingsledare har inte genom detta förvandlats från att vara ödmjuka Guds tjänare och tjänarinnor, till att bli karriärlystna (makt)människor med ett yttre sken av gudsfruktan. Allt mer fyllda med stora ord och papegojsnack men mindre av Guds kärlek, Guds ord och kraft!

Det är bara Jesus som kan förvandla en människa inifrån till att bli det som Gud har tänkt. Det sker inte genom politiker och ekonomer, företagsledare och coacher eller andra (väl)talare. Och det sker definitivt inte genom förändringar med hjälp av döda strukturer och tekniker.

Paul Scan(da)lon är en pastor från England som var en av talarna på Nyhemsveckan för några år sedan och som är aktuell igen med Sverigebesök. Han heter visserligen Scanlon men jag brukar kalla honom Scandalon, för jag anser att han är en ”scandalon”, dvs. stötesten (grekiska) för Guds folk. Han verkade inte precis skämmas för sin hårda attityd och avsaknad av herdesinne. Nej, han skröt snarare om det och gjorde sig lustig över dem som tvingats att lämna församlingen (klubb kanske det kallas?). Det tycktes vara personlig ”framgång” och vinstintresse som var i centrum. Att prata om evangelisation är som bekant ingen garanti för att man bryr sig om människor.

Här >> (Eng) visar Scan(da)lon upp sina två Harley Davidson (står med på scenen) på ”Mandate conference 2008” och berättar att han också äger en BMW . Så här säger Bibeln om sådant skryt:

1Joh 2:16 Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. 17 Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

Ursäkta min fräna ton, men jag tycker det är bedrövligt. Det lär inte vara så ovanligt att framgångsteologer och trosförkunnare på liknande sätt parkerar sina lyxbilar utanför kyrkan för att signalera ”framgång”. Vad sådant i själva verket signalerar är högmod och det borde skrämma bort oss redan vid entrén. Det är inte fel att ha en fin bil, men det har inget med framgång i Guds rike att göra.

9. Gubbväldes-tåget

I varje sund och äkta väckelse försvinner hierarki och nivåskillnader, lär historien. Män och kvinnor blir medarbetare och medtjänare för Guds verk. Ödmjukhet och tjänande blir centrala teman, inte tillväxt och vinst. Men när människan börjar söka positioner och återgår till klättringen uppåt, kommer både lagiskhet och laglöshet och det friska nådes-flödet stagnerar. Syndafallets konsekvenser blir mer och mer synliga igen och evangelium om Jesus tonas ned.

Hur är det då med kvinnosynen i de här ”trendiga” kyrkorna som lärs upp och formas på en del stora ledarskapskonferenserna? Många påstår att man inte gör skillnad mellan män och kvinnor och försvarar sig med att många kvinnor är ledare. Men ta en närmare titt på vilka kvinnor som är accepterade, för en maktmänniska omger sig med ja-sägare och medarbetare som lyder. Det dröjer inte länge förrän de kvinnor som är självständigt tänkande och vågar pröva och ifrågasätta enligt Bibeln, rensas (manipuleras) bort. Det gäller naturligtvis samma för män.

Konsekvensen blir densamma i SKR-ekumenikens spår. Här ses gubbväldet lysa med sin närvaro. Visserligen inget att sörja över när det gäller Rom-resor men det är ändå signaler som går ut. Finns det någon som tror på förändring, om (när) de böjer sig för påven framöver? Knappast. De kvinnor som är med på det tåget, gör nog bäst i att redan nu vänja sig vid att sitta i bakvagnen.

Stig Andreasson citerar Hjalmar Holmquist som här berör hierarki i en mycket läsvärd artikel som är utlagd på Midnattsropet: Oro och förvirring bland den breda ekumenikens talesmän (fetstil av mig).

-Kyrkan blev nu först definitivt sakramentskyrka, och hierarkien fick såsom sakramentsförvaltande en makt och en medlarställning mellan Gud och lekmännen som aldrig tillförne. – Hierarkiens anspråk på herravälde över mänskligheten måste föra med sig kravet, att ingen fick söka Gud på egen väg utanför det katolska prästerskapet. – I den maktägande hierarkien kom kyrkan längst bort från urkristendomens ideal.

10. ”Feminism”

Det här var egentligen inte det ämne som jag hade tänkt att gå in på, men det behöver belysas då och då. Relationen mellan män och kvinnor verkar höra till de områden som väldigt lätt fördunklas i våra sinnen. Tyvärr är många upplärda med en felaktig undervisning och kan därför inte se Guds rike i Bibelns och den helige Andes ljus. Man tror att män måste vara förmer eller ha (mer) makt eller ”ha sista ordet” och vara ledaren – både i familj och församling. Den som tror på jämställdhet kallas ”feminist”, som då är ett skällsord. Men det här handlar inte om feminism!

Det handlar om att lära känna Jesus Kristus, som med sin försoning på Golgata fullbordade allt som krävdes för att vi skulle få förlåtelse och upprättelse till Guds ursprungliga plan för människan före syndafallet. Jesus är Frälsaren, Medlaren, Återlösaren, Fridsfursten, Vägen och Sanningen och Livet, all Guds fullhet förkroppsligad… sann Gud och sann människa.

Att sätta män och kvinnor på olika nivå, är ”att ha anseende till person”, som Bibeln faktiskt kallar SYND, Jak 2:9. I sammanhanget nämns de rika och fattiga men med Bibelns helhetssyn och det nya förbundet, kan vi utgå ifrån att det även gäller folkslag eller kön.

1 Mos 1:28 Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!”

Gal 3:28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Ef 5:21 Underordna er varandra i Kristi fruktan.

Sven Reichmanns undervisning ger ljus över innebörden av orden Guds rike bygger inte på makt, utan på nåd och vad konsekvenserna av det innebär i relationer.

Mer undervisning om relationen man och kvinna i Guds rike: Adam och Eva i 3 delar.

11. Äkta vara

Motivet och hjärtat bakom är det avgörande. Ödmjukhet och gudsfruktan, visar sig i Andens frukt som förhärligar Jesu namn och ger budskapet om Jesus vidare till andra. Det är Guds verk i våra liv. Jag kom att tänka på Minns du sången -programmen på tv. Vad var det som berörde så många? Den proffsiga sången och musiken? Javisst, lät det väldigt bra och det var proffsigt men ändå var det inte det musikaliska som blev omtalat hos människor som är ofrälsta (ett bannlyst ord numera men jag gillar ju att provocera ibland 😮 ) och musiksmaken är olika.

”Det är så äkta!”, var kommentaren som man hörde ofta. Det behövde inte vara den senaste musikstilen eller de häftigaste låtarna. Mer kanske inte behöver sägas. ”Det är så äkta!”

När man upplever att en församling eller kristen gemenskap är äkta, är inredning och stil eller antal inte viktigt. Den som söker det som är äkta, lockas inte av världens senaste trender eller av ytliga metoder. Då söker man sig till en församling där Ordet och Anden är. I en sådan församling kan man förvänta sig mångfald och inte utmobbning av någon åldersgrupp, varken av unga eller äldre.

Kol 3:16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.

Jud 1:20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.

12. Förberedelse

Stormvarningar är till för att man ska förbereda sig, så gott det går. Allt får till sist tjäna Guds syften men det gäller för oss att se till, att vi är Guds vänner och inte hans fiender. Att Gud får leda oss med sin Ande och att inte vi försöker styra Gud. Är du Guds vän?

Gud hjälpe oss så att vi har vår grundtrygghet i honom och inte i saker eller människor. Vi behöver det andra för att leva här men våra liv tillhör Jesus och han har lovat att aldrig överge oss. Guds ord är absolut sant och hans löften gäller alla som tar emot det i tro.

Mvh
Elvor Ohlin