Undervisning: Elvor Ohlin
Kort version (punkt 5): Nytt eller Förnyat förbund

Innehåll:
1. Lag eller nåd [Grundtext: ekpipto G1601]
2. Guds rike
3. Lagiskhet i kristenheten
4. Förtröstan och uthållighet
5. Nytt eller förnyat förbund? [Grundtext: telos G5056]
6. Kainos och neos – [Grundtext: kainos G2537, neos G3501, anakainos G341]
7. Hur ska vi förhålla oss till lagen?
8. En enda befallning
9. Om livet stelnar – ikoner, Bönen och Ordet, Varför tidebön? Förändrad nattvardssyn?
10. Att fira nattvarden på ett ovärdigt sätt – [Grundtext: Anaxios G371]

  1. LAG eller NÅD

Förvirringen är stor när det gäller förståelsen av lag och nåd. Nyjudaisterna FÖRVIRRAR och är själva fast i lagtänkande och vill föra andra in under lagen. Det brukar börja med sabbatsfirande och sedan läggs den ena stadgan till den andra. Vissa påstår att den sanna enheten innan Jesu återkomst infinner sig, när vi firar sabbat och högtider och avstår griskött. Sådana villolärare försöker blanda lag och nåd. Så går många (hedna)kristna in i lag(gärningar) som leder till att man förnekar Jesus som Herre och Gud, förutom att hjärtat blir (sten)hårt därför att JAGET är på tronen. Med andra ord faller man ur nåden och blir som fariséerna i NT. Om man firar sabbat ”för att lyda Gud”, har man tagit första steget tillbaka in under lagen och själv-rättfärdigheten. Det var ju därför vi hednakristna INTE skulle försöka hålla lagen – INGEN blir frälst genom laggärningar, Apg 15.

1Tim 1:7 De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om.

Sedan skriver Paulus här att lagen är till för upproriska, gudlösa och syndare… för alla som står emot den sunda läran. Lagen är alltså inte till för Guds församling – förutom i lägen när någon lever i synd och därmed skadar sig själv och andra. Nyjudaister tror att de kan hålla lagen i Kristus. Låt dem försöka! Den som bryter ett enda bud har brutit alla. Vem klarar det? EN ENDA PERSON: JESUS KRISTUS! Vår fallna natur, som vi lever med tills vi dör eller tills Jesus kommer åter, gör att vi är beroende av NÅDEN och endast i den kan räknas som rättfärdiga! De gör Kristi kors om intet i sitt liv.

Blandningen av lag och nåd är väl det som ligger bakom syndakataloger och många kärlekslösa uteslutningar, för inte så väldigt många år sedan i frikyrkligheten. Vi kan ta en så enkel sak som när man MÅSTE fira en viss dag som Herrens dag, exempelvis söndag, så infinner sig snart nästa fråga: vad får man göra eller inte göra på en söndag? Man fick inte klippa gräset eller kratta gången, inte använda något arbetsredskap… Lagen säger: ”Detta får du göra, detta får du inte göra…” Kol 2:21-23. Nu kommer det i ny tappning men nu är det SABBAT, ”de hebreiska rötterna”, som gäller för att ”LYDA Gud” innan Jesu återkomst. Det är alltså inte frivilligt utan indirekt eller direkt, en LAG. Nästa fråga: HUR ska man fira sabbat..?

Till en början kanske det sägs vara frivilligt men den frivilligheten försvinner snart – samma mönster som i cellkyrkostrukturen – för i nästa steg är detta ”Guds vilja” och då är det OLYDNAD att inte lyda. ”Om du inte är med i cellgrupps-pyramiden går du EMOT GUD så då kan du gå till en annan församling”. ”Om du inte firar SABBAT är du OLYDIG MOT GUDs lag… säger ”SABBATISTERNA” – TVÅNG och YTTRE lydnadshandlingar, direkt eller indirekt – lagiskhet.

Den köttsliga människan ÄLSKAR sådant här och köper gärna material för DYRA pengar, för att lära sig att ” LYDA Gud”. Snart har de skapat en ny RÖRELSE som de kallar ”VÄCKELSE”.

Personligt: Jag har själv varit en präktig och laglydig kristen som inte rökade, drack, dansade, spelade kort eller svor… – helt enligt syndakatalogen. Jag har också varit en ”förlorad dotter” som gjorde en hel del av allt det ”förbjudna”, tills Guds Ande började dra mig tillbaka och avslöjade hur meningslöst mitt liv egentligen var utan Gud. När jag vände om och gav upp, överlät mig helt, fick jag uppleva det som jag inte hade förstått innan: det är JESUS det handlar om – inte vad jag får eller skall göra eller inte! NÅD! Jag var chockad över att JESUS är så GOD! Så helt UNDERBAR! Varför var han inte arg på mig och tillrättavisande nu – jag som hade gått min egen väg, trots att jag visste sanningen…? Min Gudsbild stämde inte.
Jag undrade om jag ens hade varit frälst innan. Ja, det hade jag, men jag hade inte lärt känna Gud särskilt mycket och jag var blind för Guds rike. Jag hade varit halvhjärtad och inte förstått NÅDEN. När Jesus får vinna hela hjärtat med sin kärlek, får det naturliga konsekvenser. Jag vet att många kristna har gått samma (om)väg. (Gissa om liknelsen i Luk 10:11-32 blir levande sen).

Vi måste faktiskt inte fortsätta i dikena eller vingla fram på villovägar. Vi är kallade att gå på Vägen.

Att fira en viss veckodag som LAG, tillhör SKUGGAN. ”Att hålla sabbatsbudet” är att komma in i VILAN i Kristus, fri från laggärningar, ett liv av Guds NÅD.

Kol 2:16 Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. 17 Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.

Vi kan inte samtidigt leva av TRO och försöka hålla LAGEN.

Gal 3:11 Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro. 12 Men lagen säger inte ”av tro”, utan den som håller dessa bud skall leva genom dem.

Så fort du försöker lyda Gud genom att hålla lagen, hamnar du under lagen och faller ur nåden.

Gal 5:2 Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. 3 Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. 4 Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur [ekpipto G1601] nåden.

Ekpipto [Strongs G1601] betyder att förlora kursen, drivas ur kurs, bli ineffektiv, misslyckas eller gjutas. Det påminner om en pastor som trodde att han fick en bekräftelse på den nya inriktningen i sin församling (Cellkyrkostrukturen), när han såg en bild med en form av en tennsoldat som alla stöptes i. Det var troligen en varning. Tenn ses i Bibeln som slagg och Gud formar inga kopior. Det gör däremot världsliga eller lagiska läror och system, Hes 22:18.

2. GUDS RIKE

Den lagiska människan kan inte se GUDS RIKE. Desto mer lagiskhet vi bär med oss, desto sämre andlig syn har vi. Därför finns det fortfarande församlingar som gör skillnad på män och kvinnor. Någon nivåskillnad måste väl ändå finnas? Ok, kvinnan kan vara evangelist och pastor men INTE profet eller äldste… kvinnan kan vara missionär och församlingsplanterare i Afrika men inte äldste eller pastor i Sverige… Därför finns det också en nivåskillnad på olika tjänster i sådana församlingar. Evangelist är lägst och apostel är högst (missionärer räknas inte in). Eller man kanske undervisar att en kristen ska alltid vara rik och frisk och stark. Det leder naturligtvis till nivåskillnader mellan rika och fattiga (eller mindre välbärgade), friska och sjuka. Köttet, SYNDANATUREN, älskar sådant. (Den rike är stolt och den fattige vill bli som den rike – båda har samma mål). LAGISKHETEN leder alltid till NIVÅSKILLNAD på ett eller annat sätt, tvärtemot Gal 3:28, som är en nyckelvers för att beskriva GUDS RIKE.

Gal 3:28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och [eller] kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Många kristna är upplärda med lagisk undervisning men en del känner i sina hjärtan att det inte stämmer. Det är den helige Ande som sänder signaler för att få riva ned tankebyggnaderna, som skymmer Guds rike. När vi blir frälsta, pånyttfödda, blir vi nya skapelser i Kristus. Fortfarande har vi med oss (o)vanor och tankar från det gamla livet i synd, som Gud rensar bort i helgelseprocessen. Att bli fri är en process och det är bara GUD som kan befria oss. Jesus har brutit syndens makt, så att vi inte längre följer BEGÄRET som vi levde under.

1Petr 1:2 Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del.

1Tess 4:7 Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. 8 Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande.

LAGISK undervisning VÄCKER begäret till liv. BEGÄRET efter pengar (Framgångsteologi), BEGÄRET efter makt (Herraväldesteologi/Dominion/Andlig krigföring enligt C P Wagner), BEGÄRET efter upplevelser (ex ockult karismatik eller katolsk och österländsk mysticim), BEGÄRET efter att rättfärdiga sig (Nyjudaism, sakramentalism, gärningslära)… LAGLÖSHET och LAGISKHET går hand i hand, därför att människan håller hårt i det han eller hon vill uppnå och hjärtat är opåverkat av Guds kärlek.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

Frihet!

Detta måste vi inse: Desto mer jag dör ned – korsfästs med Kristus – desto större utrymme får JESUS i mitt inre och desto mer lever jag endast av Guds NÅD. Det leder till att jag inte försöker lyda lagen. Jag vill av hela hjärtat leva för Jesus, så att han kan leva genom mig med sin fullkomliga kärlek, barmhärtighet, omsorg, renhet, godhet… Det finns inte i mig – bara i JESUS! Jag har inte alls nått fram men det är mitt mål, det jag längtar och ber om. JESUS har vunnit mitt hjärta – ingen har älskat som han! Det är en vandring BORT från LAGISKHET och LAGLÖSHET, till sann FRIHET. Därför kunde Paulus säga:

Gal 2:19 Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. 21 Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.

Även om vi vet detta med förståndet, måste det också bli en verklighet i våra hjärtan och det sker genom de erfarenheter vi får i livet. Gud använder prövningar och lidanden just för det syftet. Kanske är det först då som vi släpper taget och kastar oss på Jesus och hans nåd. Om tron inte har prövats, är det bara ord utan erfarenhet och troligtvis saknas också barmhärtighet för andra. Lidandet gör oss hjälplösa i oss själva och barmhärtiga mot andra, när Gud får verka det han vill i våra liv. Och vi får en egen personlig erfarenhet av Guds löften, att Guds ord är sant. Han hjälper oss igenom varje smal passage och varje prövning, som han har lovat. Vittnesbördet får ”tyngd”, för det är upplevt och JESUS blir ännu verkligare och kärare för oss.

Överlåtelsens princip är att våga släppa taget och acceptera Guds vilja både med förstånd och hjärta, även om det inte blir som jag vill. Det kan innebära kamp i bön men leder till sann frihet. Att leva i Guds vilja i den friheten, är det största vi kan vinna i det här livet.

Fil 3:8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.

3. LAGISKHET I KRISTENHETEN

Inom Trosrörelsen finns en mängd lagar. Om du gör si, måste Gud göra så. Om inte du tar ut din rätt, är Gud maktlös att handla… visualisera… Det är ett nystan av lagiskhet som många tror är ”radikal undervisning” men där människan försöker styra Gud och riskerar att förlora barnaskapet. Om man inte har en äkta och rätt grund från början är man riktigt illa ute. Om grunden är äkta kan det vara ett visst skydd mot Framgångsteologins lagiskhet. Tack och lov håller Gud på att rädda och kalla ut människor ur sådana sammanhang. För att inte riskera att hamna i en annan lag-fälla behövs omvändelse och bekännelse.

Med megakyrkornas företagstänk från Bill Hybels och Rick Warren med flera, har lagiskheten fullständigt översvämmat kristenheten. Kyrkan är en av de ”goda krafterna” i samhället som ska göra ”goda gärningar” och engagera sig i fredsarbete mm. Nu ska vi göra, göra, göra. Entreprenörerna och idésprutorna ska fram. Det är lösningen som kan vända nedgången.

Jag glömmer aldrig när Bill Hybels stod i Jönköping, efter att ha visat all negativ statistik, och ropade ut: ”Ni måste göra något! Ni måste göra något NU!” Mängder av ledare kastade sig in i Hybels och liknande program, för att få framgång. ”Företagsledaren” visade vägen! De måste redan ha tappat orienteringen innan, för att vara så lättlurade! Men de hade inte kunnat genomföra sina program om det inte hade funnits mängder med kristna som gärna kastade sig in i nya projekt, hellre än att göra det enda som kan vända all negativ statistik – ”Vänta efter HERREN!” Precis som med Israels folk under ökenvandringen, tog otåligheten över.

VÄNTA EFTER HERREN

4. FÖRTRÖSTAN OCH UTHÅLLIGHET

Gud har gett löften till svensk kristenhet men dem kan bara han själv uppfylla – som alltid. Ingen kan heller hindra det som Gud har bestämt. Men vi kan missa vår personliga delaktighet i hans plan, om vi är upptagna med våra egna planer och går vår egen väg. Ökenvandringen är nödvändig och den har ett syfte: att lära oss att FÖRTRÖSTA PÅ HERREN och lära oss UTHÅLLIGHET. Det var kanske Israels svåraste läxa och det är likadant för oss. Det var sällan brist på handlingskraft som gjorde att de väckte Guds vrede i öknen. Det var deras OTÅLIGHET som oftast ställde till det.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Det här är inte minst ett ord för den yttersta tiden, innan Jesu återkomst och denna tidsålders avslutning. Det är när vi väntar efter Herren, som Gud kan förbereda våra hjärtan för det som ligger framför. Det är bara Gud som kan ge oss brinnande hjärtan och som kan rena våra motiv. Vi ska gå när GUD säger gå och stanna när GUD säger stanna, vänta när GUD säger vänta och handla när GUD säger handla – och inte när företags-nissar ger order.

När vi rusar före Gud, låter han oss fortsätta tills vi tröttnar. Det börjar visa sig tecken på trötthet här och var i ”byggena”. Då kanske ”den lagiska piskan” kommer fram i talarstolen, för så fungerar ett företag. Det finns ju lagar och regler att lyda för att få vinst. Ofta blandas lag och nåd, motivationspsykologi och biblisk undervisning. Ganska förvirrande. Lag-oket tynger men man vill ju ”lyda Gud”.

Det är ingen lek. Alla hittade inte vägen tillbaka till Guds nåd. Många av Israels folk DOG i ÖKNEN.

5. NYTT eller FÖRNYAT FÖRBUND?

Vi är kallade att leva i det Nya förbundet, i frihetens lag, Kristi lag. Vi är kallade att gå korsets väg – då gör vi inte det köttet har begär till, utan det Anden vill. Vi är ämnade att vara REDSKAP i Guds hand, KÄRL som han kan fylla och använda. GUD är GOD. Vi har samma kamp att kämpa och vi är lika svaga varenda en i vår fallna natur. Vi hamnar lätt i lag-träsket men om vi lever i ÖVERLÅTELSE och FÖRTRÖSTAN är vi på väg i rätt riktning – ett liv i NÅDEN. Detso mer vi förstår och ser Guds rike, desto mer förstår vi hur farliga villolärarna är.

Nyjudaister säger, att vi är laglösa om vi inte lyder Torah och så sätter man igång att studera vilka lagar som gäller och vilka som inte gäller idag. Snart är man tillbaka i Gamla förbundet och har fullt upp med att ”lyda Gud” genom att lyda lagen. Den enda skillnaden med det Gamla och Nya eller Förnyade förbundet tror man är, att före Kristus kunde ingen klara av att lyda lagen men nu tror man att det är fullt möjligt. Om någon säger emot dem, kan de börja spotta och fräsa och försvara sina (hednakristna) lärare som nu kallar sig ”Rabbi”.

Är förbundet Nytt eller Förnyat? Vari består skillnaden på Gamla och Nya förbundet?

Hebr 8:13 När han talar om ett nytt [kainos] förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna [upphävas].

2Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny [kainos] skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit [kainos].

Upp 21:1 Och jag såg en ny [kainos] himmel och en ny [kainos] jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer.

Rom 10:4 Ty Kristus är lagens slut [telos G5056], till rättfärdighet för var och en som tror.

Ordet slut, grekiska telos [Strongs G5056], betyder slut, ände, yttersta punkt, mål. Tack Jesus!!
Samma ord används om tidens ”slut” och ”änden” (Matt 24:14, Fil 3:19).

6. KAINOS och NEOS

Kainos [Strongs G2537] betyder nytt, förnyat, kvalitativt nytt men inte nytt i bemärkelsen ”ett helt annat”, för då hade det grekiska ordet neos [Strongs G3501] använts. Lagivrarna har fått detta om bakfoten. Ett grundtextord måste förstås med helheten i Bibeln. Jag misstänker att de tror att ”ytterhöljet” är förändrat i och med Kristus men innehållet är detsamma – fullt av lagar att följa. En del tror att Jesus är lagen (Torah) och då blir stora delar av Bibeln totalt obegriplig och man vill helt enkelt riva ut vissa bibelböcker och påstår att vissa bibelverser är tillagda. Troligen slutar det med att man bara har Gamla testamentet kvar men ändå inget förstår.

Vi ska se närmare på ordet ”kainos”. Jag är en ny [kainos G2537] skapelse i Jesus Kristus. Jag heter fortfarande Elvor och jag är fortfarande samma person med samma utseende som innan men något helt nytt kom in i mitt liv när Jesus flyttade in. Det påverkar allt. Jag blev inte en annan ny [neos G3501] människa med ett annat utseende och en annan personlighet… En ny [kainos G2537] jord betyder inte att Gud skapar en annan ny  [neos G3501] jord av ingenting. Det är denna skapelsen som ”väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras” Rom 8:19-21, dvs förvandlingen och befrielsen vid Jesu återkomst – som ska bli ”kvalitativt ny” [kainos G2537], förvandlad – en värld där rättfärdighet bor. Den förra världen renades genom vatten (Floden) och denna ska renas i eld 2 Petr 3:6-7. Bara Gud vet hur det går till när skapelsen ska förnyas, bli ny. Det blir i alla fall något helt UNDERBART, som allt annat Gud gör!

Det är alltså innehållet som är helt nytt i Kristus. Förbundet gäller fortfarande Israel och Juda. Men det gamla innehållet med sina lagar fick ett slut och fullbordan i Jesus Kristus. Han uppfyllde lagens krav. Nu lever vi i TRO av NÅD. Tro är FÖRTRÖSTAN på Jesus i ljuset av min egen HJÄLPLÖSHET.

Kol 3:10 och klätt er i den nya [neos G3501] människan, som förnyas [anakainos G341 – ny, renoverad] till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare.

Vi har iklätt oss Kristus, något helt nytt [neos G3501]. Något helt nytt, någon annan [neos G3501]: KRISTUS, har flyttat in och vi påverkas av LIVET själv.

Matt 9:17 Inte heller slår man nytt [neos G3501] vin i gamla skinnsäckar. Om man gör det sprängs säckarna, och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt  [neos G3501] vin häller man i nya [kainos G2537] säckar, så att både vin och säckar bevaras.”

Apg 5:32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom.”

Det helt nya [neos G3501] vinet, den helige Ande, kan bara fylla dem som är förnyade/nya [kainos G2537] skapelser och lyder Gud. Håller lagen? Nej, de som TROR på Jesus Kristus/Messias!

7. HUR SKA VI FÖRHÅLLA OSS TILL LAGEN?

Det är väl det som är den stora frågan. Gäller lagen nu? Kan vi leva hur som helst? Nej, självklart inte. Ja men då ska vi alltså lyda lagen? Nej! Först och främst kan vi inte leva halvhjärtat för Jesus för då hamnar vi under självfördömelse och ständiga syndafall. Hela hjärtat till Jesus innebär att vi får en ny inriktning, en ny längtan och en ny vilja att lyda Gud. Jag vill inte längre göra det som är emot Guds vilja. En process har börjat, en förändring i hjärtat genom den helige Ande som jag nu är ett tempel åt.

Hur går det till? Genom att jag töms mer och mer på alla mina egna försök och strävan att lyda lagen. Det kallas ÖDMJUKHETENS VÄG eller UTBLOTTELSENS VÄG eller KORSETS VÄG eller KÄRLEKENS VÄG . Jag lägger ned och töms på mina egna planer och strävanden genom att ÖVERLÅTA framtiden, ekonomin, talanger, äktenskap… allt. När Jesus får ta hand om det, kommer allt på rätt plats och Jesus är Herre. När jag brister i kärlek eller blir likgiltig för människors frälsning, GÅR JAG TILL HONOM och blir förnyad. Jag får leva i ständigt BEROENDE av JESUS, i den helige Ande. När jag sedan läser om lagen och buden, är det inte för att försöka lyda dem, utan jag tackar Jesus för allt han har gjort och för den han är. När jag ser mina egna brister, ber jag till Jesus att han ska förändra mig.

Lagiskhet leder till bokstavstro och yttre detaljer, med blindhet för innebörden i bibeltexten som följd. Vi uppmuntras att leva i Anden, det liv som behagar Gud. Inte i bokstavens – laggärningarnas – gamla liv. Det leder till död.

2Kor 3:6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Gal 2:19 Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus,

Livet, Jesus Kristus, är som ett flöde (Anden) från Guds hjärta med omsorg, kärlek, barmhärtighet, nitälskan… Jag kan hindra det flödet och hindren kan bara tas bort om jag ÖDMJUKAR mig inför Gud och ber om hjälp. Den hjälpen finns alltid för oss! Det är ju underbart att få vara ett redskap i Guds hand och se att det är Gud som verkar!

Ps 92:5 Ty du gläder mig, HERRE, med dina gärningar, jag vill jubla över dina händers verk.

Gal 6:2 Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Hebr 4:16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Lagen blev en fiendskap, som en mur, mellan Israels folk och hednafolken. Nu är den muren riven och vi får allihop leva i NÅDEN, nådeflödet. Om vi fortfarande dras till lagen, kan det bero på att inte hela hjärtat är överlåtet åt Jesus och därför är motivet inte rent. Då finns det stötestenar som vi hela tiden snubblar på och när lagen kommer in, kommer alltid nivåskillnander i släptåg!

Ef 2:15 Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny [kainos G2537] människa och så skapa frid.

8. EN ENDA BEFALLNING

Gud gav Israels folk en enda befallning när de lämnade Egypten och började ökenvandringen.

Jer 7:22 Ty på den dag då jag förde era fäder ut ur Egyptens land gav jag dem inte någon befallning eller något bud angående brännoffer och slaktoffer. 23 Det bud jag gav dem var detta: ”Lyssna till min röst, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så skall det gå er väl.” 24 Men de ville inte höra eller lyssna till mig utan följde sina egna tankar och sitt onda, hårda hjärta och vände ryggen till mig, inte ansiktet.

De ville inte lyssna, för att deras hjärtan var vända till Egypten (världen) och Egyptens avgudar. Vi VÄLJER om vi VILL lyssna på Gud eller inte. Folket sa att de ville men Gud kände deras hjärtan. Därför gav Gud gav dem lagen för att avslöja synden i deras hjärtan och därigenom driva dem till omvändelse och beroende av GUDS NÅD och väntan på Messias, den kommande Frälsaren, deras enda räddning.

Hes 20:25 Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som inte kunde ge dem liv.

Rom 5:20 Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, 21 för att, liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.

När vi har börjat förstå att det enda vi kan göra är att ödmjuka oss och överlåta oss och låta Herren helga oss och leda oss i sin vilja, då har vi börjat inse vad det är att gå korsets väg. Det är FÖRSAKELSENS och UTBLOTTELSENS och LIDANDETS väg men också NÅDENS och BEFRIELSENS och LIVETS väg. Vi får kraft att tjäna och tillbe Gud, i Ande och sanning.

9. OM LIVET STELNAR

Det finns inget som kan ersätta livet i Jesus Kristus och den helige Andes flöden. Om det andliga livet avtar eller stelnar i kyrkan återstår religiösa former, lagiskhet och underhållning. Världslighet och brist på vördnad följer med parallellt. Liksom Israels folk drogs tillbaka till Egypten och avguderiet som Gud hade befriat dem ifrån, pågår återgången till katolicismen idag. Vi kan se överallt att ikoner, rökelsekar, katolsk eukaristi, radband, (ny)andliga övningar och upphöjandet av kloster mm ökar. Samtidigt hyrs kyrkor ut till sådant som man inte trodde var möjligt. Man behöver pengar!? Det här avslöjar att något är väldigt SJUKT.

I Värnamo tidning skrevs nyligen en insändare som varnade för ekumenisk bön i Värnamo. Håkan Sunnliden är en av prästerna och enligt insändaren har han i en predikan uppmanat till att under bön hålla upp en Maria-ikon och titta in i den, för att det händer något när man gör det. VARNINGEN ÄR VÄRD ATT TA PÅ FULLT ALLVAR! Vad man än upplever så är det INTE från Gud eftersom det går tvärt emot Guds eget ord. Många lockas också till det högkyrkliga, ovetande om att allt är planlagt för att leda till ”en synlig enhet” under påven. Undrar hur många av ledarna som går i spetsen för sådant som är frimurare och/eller jesuiter i botten?

Sigfrid Demingers artikel Frikyrkligheten bar inte satte igång en väldig debatt.
Min spontana reaktion: Sigfrid Deminger beskriver träffsäkert det avfall vi ser i många frikyrkor idag. Men att gå till Svenska kyrkan är inget givet alternativ. Där kan man lika gärna möta new age, liberalteologi och mysticism. Även där sker ett avfall och närmande till RKK. Nej, tack.
Det finns en ”kvarleva”, ett Guds folk, både i frikyrkor och Svenska kyrkor, som håller sig till troheten till Jesus och hans ord. En del kyrkor kommer att bevaras i den troheten, andra grupper möts i hemmen, i bönegrupper eller husförsamlingar. Många tvingas att fly från sin församling men någon församling kommer säkert också att rasa samman i sin v(ä)rksamhet och Gud kommer att bygga upp något nytt ur ruinerna. För Gud är inget omöjligt. Han har alltid en kvarleva att räkna med.

Om ikoner:

Jes 44:9 De som tillverkar avgudar är alla idel tomhet, deras kära gudar kan inte hjälpa. Deras egna vittnen ser inget och förstår inget. Därför måste de komma på skam. 10 Vem vill forma en gud och gjuta ett beläte som inte är honom till någon nytta? 11 Se, hela deras sällskap skall komma på skam. Konsthantverkarna är ju själva bara människor. Låt dem alla samlas och träda fram. De skall då alla komma på skam med förskräckelse.

EC-kyrka och värd för en tatueringssalong – pastorn
(bilder borttagna)

Bibeln uppmanar oss att leva i världen men inte av världen men frågan är om inte vissa har vänt på det hela? – att leva av världen men inte i världen, utan gärna i kloster. (Österländska andliga övningar kommer inte från Gud, utan från världen!) Eller: att leva av världen och i världen, så att vi smälter in. Ingen ska ju behöva känna sig obekväm… Det är en mix som inte håller, för det leder bort från ljuset – Jesus Kristus – inte närmare. Jesu ord till Saulus på vägen till Damaskus:

Apg 26:16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, 18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

Vi är kallade att leva i LJUSET och låta oss förvandlas till sinnets förnyelse (en process) genom den helige Ande, så att vi blir fria från mörkrets inflytande och tankesätt, Rom 12:1-2. När pyramidliknande strukturer förs in i kyrkan, tar man in mörker (världen). Där utnyttjas människans köttsliga begär. Men där Jesus är Herre är hans kärlek verksam genom människors svaghet. Han fyller alla behov som svar på bön. Guds rike är ett rike av LJUS.

Kol 1:13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

Bönen och Ordet

Vi kommer inte närmare Gud genom att sätta upp en ikon, symbol eller göra vissa ritualer eller religiösa ”övningar”. Det leder vilse och går emot Guds ord. Vi kommer inte heller närmare Gud om vi försöker lyda de gammaltestamentliga lagarna. Fokus blir mer och mer på OSS och vad VI GÖR (och ikonen blir en avgud) – istället för fokus på JESUS och vad HAN HAR GJORT och GÖR.

Där lagiskhet ökar, ökar också laglösheten. LAGISKHET är människans strävan att lyda Gud (eller styra Gud) och i den strävan finns ingen kraft emot synden – det leder alltid till LAGLÖSHET, att man bryter Guds bud, Rom 7:7. Man kanske förvrider Guds ord efter det och så formas en VILLOLÄRA. Så kan laglöshet också definieras. I lagiska eller lag-lydiga församlingar brukar därför de värsta synderna avslöjas. Där Herraväldesteologin och Dominon-läran predikas i den karismatiska rörelsen, kan vi se det tydligt. För att inte tala om vad som har avslöjats i kloster runt om i världen.

Det finns bara ett sätt att återvända till det LIV som vi är kallade till och det är samma i alla tider: vi ödmjukar oss inför JESUS och ber om hans NÅD. Bönen och Ordet, är allt vi behöver. När Gud får vara Gud, kommer hans vilja att bli vår vilja och våra liv kommer att förhärliga Jesus/Gud. Det Gud gör i våra liv, får alltid positiva konsekvenser och en god frukt – inte när vi bevarar vårt självliv men när vi förlorar det.

Jer 29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12 Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13 Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Varför Tidebön?

Tideböner handlar om att be utifrån Psaltaren och andra bibeltexter vid vissa tider. Det är inget fel att be vid vissa tider. Det finns exempel i Bibeln både i Gamla och Nya testamentet. Att be genom att läsa Psalmer och andra bibeltexter är naturligtvis inte heller fel. Psalmerna uttrycker väl det mesta som en människa kan uppleva.

Frågan är VARFÖR man inför Tideböner? Finns det en agenda? En tillvänjning till katolska kyrkan, som med så mycket annat? Vad blandas mer in? Ikoner? Krusifix? Radband?

Från Svenska kyrkan i Vadstena >> . (min markering)
Tidebön: Vi använder Pilgrimens tidegärd med rötter i Bibeln och ur-kyrkans bönetradition. Tidegärden har under lång tid varit en stomme för bön i enskilda människors liv och i församlingar, men främst i klostren kring där det dagliga livet haft ett ordnat inslag av tidebön. Orden i tidegärden är både nya och gamla, hämtade från den gemensamma böneskatten i kyrkans stora, världsvida och eviga familj. Det finns också stort utrymme för egna ord, för meditation och tystnad. mån-lör 9, 12, 15 (lör pilgrimscentrums kapell)
På fredagen bärs ikonkorset mellan böneplatserna för att påminna om Kristi kors.

Tidebön är vanligt i katolska kyrkan och det kan vara ett effektivt sätt att påverka människor i en viss riktning och att vänja sig vid religiösa former. När alla läser gemensamt är det lätt att bara hänga med. Vad läser man förutom bibeltexter? Vilken bekännelse? Vissa bönegärden säger att frälsning sker i (barn)dopet. Det är inte sant. Allt som används för att främja ekumeniken formas därefter. Läsande av böner riskerar också att bli mässande och rabbel.

Matt 6:7 Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. 8 Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det.

Det finns ett och annat att vara observant på – även när vi ber Fader vår, förstås. Det bästa kanske är spontan och fri bön från hjärtat och vanliga bönesamlingar!

Förändrad nattvardssyn?

Nattvardens innebörd har förändrats så sakta för att passa ekumeniken och eukaristin. Jag tror att vi är många som har lagt märke till förändringen i nattvardssynen. Det är vanligt att man säger ”vi tar emot Jesus i nattvarden” eller ”tack att vi har fått ta emot dig i denna nattvard, Jesus…” och man talar om att ”ta emot Jesus [konkret]. ..” med syfte på brödet och vinet. Jag vill inte märka ord men det är en misstänkt tillvänjning till den katolska eukaristin, för ekumenikens skull. Vi minns väl att katoliken Bengt Malmberg skrev att Ulf Ekmans nattvardssyn är helt katolsk, när han hade läst Ekmans bok.

(En maktmänniska ändrar sina till synes fasta principer, utifrån vad han vinner på. Därför kan strået svaja ordentligt för olika ”vindkast i läran” och för många är ekumeniken viktigare än sanningen idag).

Paulus är tydlig med att nattvarden firas i tacksamhet och till påminnelse om vad Jesus har gjort för oss och att det är en förkunnelse om hans återkomst, 1 Kor 11, också enligt Jesu egna ord. Brödet och vinet i nattvarden får inte tas emot utan att göra skillnad på annan mat, så att det sker ovärdigt. Brödet och vinet SYMBOLISERAR Kristus och påminner oss om att vi tillhör honom och vad han gjort för oss. Delaktighet har vi genom tron på Jesus. Sedan får vi som Guds folk fira nattvarden i tacksamhet. Symboliken är uppenbar i verserna. Det är en förbundsmåltid med ”en eskatologisk innebörd”.

1Kor 10:16 Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? 17 Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av detta enda bröd.

Joh 6:33 Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.” (Dvs. att Jesus blev människa)

Rom 10:10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.

Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

Frälsning sker genom hjärtats omvändelse och TRO på Jesus och hans försoningsverk. Tron sker i hjärtat och utan en levande tro (pånyttfödelse) är man inte frälst. Men nattvarden kan man ta emot utan att vilja omvända sig i hjärtat vilket inte är att rekommendera eftersom man då drar en dom över sig. Vi tar inte emot Jesus bara för att vi tar nattvard, vilket man kan luras att tro.

10. ATT FIRA NATTVARDEN PÅ ETT OVÄRDIGT SÄTT

Att säga att man tar emot Jesus [konkret] i nattvarden, låter misstänkt likt transsubstantiationsläran. Att som i den katolska mässan säga att Jesus offras oblodigt igen och igen, måste väl ändå ses som ”ovärdigt”, utifrån Bibeln. Anaxios [Strongs G371] betyder ovärdigt eller vanvördigt. Är det inte vanvördigt att påstå att Jesu offer på Golgata en gång för alla, inte skulle vara fullbordat och tillräckligt?! Katolsk eukaristi är ovärdigt i allra högsta grad!

1Kor 11:27 Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt [anaxios G371] sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. 28 Var och en skall pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. 29 Ty den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. 30 Därför finns det många svaga och sjuka bland er, och ganska många är insomnade. 31 Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda.

Problemet i Korint-församlingen ledde till stridigheter (maktkamp). Det verkliga problemet som blev synligt i orättvisor då man hade ”knytkalas” vid sammankomsterna var i HJÄRTAT – de välbärgade åt sig mätta och de fattiga var utan mat. Det fanns SJÄLVISKHET som ledde till NIVÅSKILLNAD mellan trossyskonen (v 20-22). Man kunde inte ens fira nattvard på ett värdigt sätt.

Inför Gud är det en SYND att göra (nivå)skillnad på människor, vilket också tas upp i Jakobsbrevet, där det ledde till att Gud inte hörde deras böner, Jak 4. I Korint ledde det till att många var svaga och sjuka och en del till och med dog i förtid. Ganska skrämmande.

Eftersom Guds rike inte kan byggas med nivåskillnad eller hierarki, utan ”underifrån” i ödmjukhet och tjänande, kanske vi har en hel del att fundera över idag, när kristenheten mår som den mår. Mot vilket håll är kyrkorna på väg?! Till den värsta tänkbara maktkonstellationen – Romerska Katolska kyrkan? Varför dras man dit? Antikrists ande är verksam och villfarelsens makt är STARK, 2 Tess 2.

Men vi ska komma ihåg, det är i HJÄRTAT förändringen måste ske och det kan bara den helige Ande göra när vi ödmjukar oss inför Herren. Yttre förändringar räcker inte långt. Jag tycker att det blir allt tydligare när man läser sammanhanget i texten. Lägg märke till vad Paulus skriver. ”Pröva er själva… ”. Vad menar han? Jo, det är tydligt att det handlar om ett öppet och ärligt sinne och vårt inre inför Gud.

Det finns kristna som inte vågar ta nattvarden i rädsla för att vara ovärdiga. Men om det skulle handla om att inte ha fel och brister, utan om perfekthet, hade INGEN kunnat ta nattvard. Vi är frälsta av NÅD genom TRO och har den största anledning att TACKA JESUS för det. Nattvarden är till för den redan troende och brödet och vinet är SYMBOLER, som PÅMINNER om Jesu fullbordade (!) och fullkomliga offerdöd på Golgata och hans UPPSTÅNDELSE – och att HAN KOMMER TILLBAKA! Det ska vi fira och tacka Jesus för!

Mvh Elvor Ohlin