Text: Elvor Ohlin
Den här synen finns med på en inspelad predikan, därför är det först nu som jag skriver ned den. Det är många år sedan men den är lika stark idag som när Gud gav den i början på 90-talet (troligen -91 eller -92). Jag var på knä i bön vid min köksstol (älskade att böja knä), min böneplats. Det var helig mark för mig.

I synen befann jag mig på en båt söderut i Europa. Känslan är att det var mulet och grått, halvmörkt. Jag såg mig tillbaka mot Sverige och hela Europa var som en enorm karta framför mig. När jag såg mot Sverige var hela landet täckt av ett svart, kompakt mörker.

Det var så svart och mörkt så jag drog efter andan och utbrast: ”Vilket mörker!?” Det var otäckt och skrämmande, minst sagt. Men nu zoomades Sverige liksom in och kom närmare och jag såg små ljuspunkter här och var.
Desto närmare det kom, såg jag att nu fanns det små ljuspunkter som prickar, över hela landet. Det var inte en jättemängd men de fanns från norr till söder, öster till väster. Men det var inte bara ljuspunkter. När det zoomades in ännu mer såg jag att ljuspunkterna var eldar som brann. Gud visade att eldarna var församlingar som brann med Guds eld. Vilken lättnad! Det finns hopp, det finns församlingar/kyrkor/hemgrupper/husförsamlingar [som Gud har sparat]. De brinner med Jesu kärlek och kan hjälpa människor att finna honom.

Joh 8:12  Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”
2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Ljuset kommer att slockna
Idag är många kyrkor infiltrerade eller intagna av nyandlighet och annan falsk andlighet. Det verkar som om Gud har prisgett alla som inte ger kärleken till sanningen rum (2 Tess 2). Där det tidigare funnits klarsyn och urskiljning är blicken grumlad av kompromisser och strävar efter att vara många och få makt (Dominion teaching, Herraväldesteologi). Samma gäller där korset har blivit en stötesten och döljs eller tas bort, både bokstavligt och i förkunnelsen. Om människors själviska ambitioner styr istället för den Helige Ande kommer ljuset att slockna. Vänd om!

Luk 12:8  Jag säger er: Den som bekänner mig inför människorna, honom skall också Människosonen bekänna inför Guds änglar. 9  Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar.

Där ljuset har slocknat
Där kyrkan tar in ockulta yttringar som t ex Onenessblessing, där har ljuset redan slocknat.
Det är lika mörkt som utanför kyrkan. Gå inte dit!

Där elden [ljuset] brinner!
Församlingar/kyrkor som bevarar tron på Jesus Kristus och som inte skäms för evangeliet är de som kommer att bestå. De som ”följer Lammet” kommer att bli välsignade av himlens Gud med hans härlighet och närvaro allt starkare. De kommer att få skörda den (dyrbara) skörden för evigheten och få se människor förvandlas i mötet med JESUS! Där uppenbaras Guds hjärta, hans barmhärtighet och kärlek till människor – JESUS blir förhärligad! Håll ut!

Jes 60:1  Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. 2  Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig.

Ingen ”jätteväckelse”
Tro inte på dem som reser runt i kyrkor och predikar om en ”jätteväckelse” och att ”hela nationen ska förvandlas”. De predikar sina egna önskedrömmar och blir populära eftersom de predikar det folket vill höra, det som ”kliar i öronen”. Läs Guds ord och läs om Guds varningar för villfarelsens makt i 2Tess 2. Dit hör allt kompromissande och falsk enhet/ekumenik, där kärlek till sanningen saknas och urskiljning föraktas. Följ dem inte!