Jag hade en dröm en natt för några år sedan. Den började med att jag hörde människor som grät och beklagade sig över att värdefulla skatter försvunnit spårlöst ur ett hus. De här ledsna människorna ropar ut sin förtvivlan: ”Hjälp oss att ta reda på hur man kan ta sig in här och helt spårlöst kunna stjäla ”

 

Vi blev satta i det här huset och fick ett uppdrag att ta reda på hur tjuven kom in. Plötsligt var vi inne i ett möblerat hus och det var kväll, vi såg snart att det ljus som fanns där var alldeles för svagt. Vi sa då till varandra att vi behövde starkare ljus för att kunna lysa upp alla vrår i huset. Ljuset ökade nu ända tills huset helt och hållet invändigt var upplyst av ett starkt ljus.

 

Vid midnatt hördes viskande röster uppifrån taket någonstans. Rösterna kom liksom närmare och tycktes komma inifrån själva väggen. Vi började förstå att tjuven hade en lönnväg någonstans där man kunde obemärkt ta sig in. Nu spanade vi och vaktade intensivt, var skulle de ta sig in? Nu hördes rösterna bakom en jättestor bokhylla invid en av väggarna. Bokhyllan var sprängfull av böcker och den var mycket gammal.

Plötsligt så öppnade sig en lönndörr bakom själva bokhyllan. Vi hann precis se att varelserna som stod där var så mörka att de var mörkare än själva natten. Lönndörren slogs igen lika fort som den hade öppnats. Nu hörde vi de mörka varelsernas röster fräsa av ilska: ”Det går inte att ta sig in längre för nu vaktar de och ljuset brinner för fullt” (Slut på drömmen)

Att ha lampan brinnande av Guds ljus och eld var något jag predikade om på Parousia 4/12-2016. Jag varnade då att det finns en annan eld och ljus som inte kommer från Gud men ser väldigt andlig ut ändå. Det är en ohelig eld som är själisk och har fel drivkraft.

Mat 24:42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. 44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. 45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

SALIG är att vara inre välsignad av Gud och att ha anden brinnande av Guds eld. Den här andra elden är det som driver de som börjar upphöja sig över de andra tjänarna i Guds hus och förakta dem. Jag tror att detta har samma innebörd som liknelsen om de 10 jungfrurna och liknelsen om ogräset bland vetet.

pm-1
Janne Ohlin/Göteborg