Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Ulf Ekman vill få in trosrörelsen i katolska kyrkan – många vägar bär till Rom
2. Våga ta Guds varning på allvar – Suzanne Schedin berättar om varningar från Gud när hon gick LO:s bibelskola
3. ”Strömmar som bildar en flod som översvämmar allt” – och drar till Rom – Empowered 21 stämmer in på en profetisk varning
4. ”Religiösa fariséer” – när förakt är en ”komplimang” (av en rad falska profeter)
5. G12 – en effektiv modell till likriktning där du går in under människors makt
6. Jesus sa: Gå inte dit! – Gud vet slutet redan från början
7. Församlingstillhörighet eller inte – många tvingas lämna när allt möjligt osunt släpps in i kyrkan
8. Vi varnar därför att Gud har varnat oss
9. Som sagt: vem påverkar vem?
– ingen tvekan om svaret när det gäller kristna företrädare i SKR! Hur ställer man sig då till Ersättningsteologin?

1. Ulf Ekman vill få in trosrörelsen i katolska kyrkan

Den 26 oktober kunde vi läsa denna kommentar på Berndts samtalsforum: ”Jag är medlem i Livets ord och vi är många i församlingen som är förtvivlade över pastor Ulfs ständiga fixering vid det katolska. Det som den kvinnliga katolska pastorn säger om sitt möte med Ulf i Rom förvånar mig inte. Han är såld på detta med maria och allt som är katolskt. Men blir man inbjuden till påven i Rom blir man säkert bländad och Uffe har blivit bländad till blindhet. Lägger man samma alla bitar som finns med Berget och mycket, mycket annat konstigt som skett här i församlingen blir det en tydlig bild som träder fram, pastor Ulf vill få in trosrörelsen i katolska kyrkan. Och i bakgrunden finns Peter Halldorf som den som peppar på”. >>

Det är positivt att många reagerar på Livets ord och förhoppningsvis kommer de att välja att INTE följa Ulf Ekman till katolska kyrkan. Det är bra att livets ordare bekräftar det som sker, som många vägrar att se. Dessvärre är det många i andra kristna sammanhang som är beredda att gå samma väg. Vägarna till Rom blir allt tydligare och de är många. Emerging church (EC) är en av dem och ockulta bönetekniker som kontemplativ bön, yoga och djupmeditation är en annan. Mysticism och ortodoxi är en väg och Dominion teaching och Kingdom now har samma tankar om en enda stark, världsvid, maktfullkomlig kyrka, precis som KK. Den ockulta Oneness”välsignelsen” i New age och ”the drunken glory” i den s k karismatiska rörelsen leder i samma riktning med samma upplevelser. Ockulta ”mariauppenbarelser” är inte lika vanliga i Sverige som i många andra länder, men förekommer nog och kommer säkert att öka.

Ulf Ekman är en av talarna på Nordisk katolsk konferens nu i helgen. Läs kapitel 8 ur Roger Oaklands bok Faith Undone för information om KK >> och hör Stig Andreassons undervisning >>

2. Våga ta Guds varning på allvar

En vän till oss, Suzanne Schedin, berättar här om de varningar som hon fick från Gud när hon gick på Livets ords bibelskola. Säkert är det fler som får varningar från Gud på samma sätt och Suzannes vittnesbörd kan vara till hjälp och därför lägger vi ut det (med tillstånd):

De varningar som jag själv fick av Herren var dessa: En gång under en paus mellan lektionerna så kände jag mig nästan yr, som om jag gick i en dröm. Då kom dessa ord till mig (fritt citerat jag kommer inte ihåg bibelstället i huvudet): ”Dessa ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig”.
En natt hade jag följande starka dröm: Jag stod i ett dike, dikeskanten nådde mig ända upp till hakan. Jag grät och kände mig olycklig och höll upp mina armar och händer. På dikeskanten stod Jesus och drog i mina armar för att få mig upp ur gropen.
En annan dröm: Jag satt vid ett runt bord tillsammans med en massa andra människor. Lokalen var som en saloon med svängdörrar i entrén. Plötsligt uppstod tumult och vi blev alla utslängda från lokalen genom svängdörrarna. Jag opponerade mig och menade att jag ju inte hörde till de andra (= jag hade ju börjat få starka tvivel). Men då fick jag höra att eftersom jag satt med de andra så skulle också jag åka ut.
En annan stark upplevelse: En av mina kurskamrater och jag var hemma hos henne för att be. Det pratades alltid om bön, men på något underligt sätt så var det jättesvårt att komma sig för, att få ro, att be. Därför hade vi bestämt att vi skulle be tillsammans denna dag. Vi stod på knä invid varsin fåtölj med knäppta händer och bad ivrigt. Plötsligt fick jag för min inre syn se hur min väninnas händer var fjättrade med tjocka kedjor som gick rakt ner i golvet. Jag sa inte något om detta till henne, vilket jag naturligtvis skulle ha gjort. Men man var vid detta laget helt nedtystad, eftersom församlingen hela tiden varnade för att yppa något negativt. Det var alltid den onde som stod bakom allt sådant, och vi var ju jätterädda eftersom allt fokus var lagt på den onda världen.
En gång (det var strax innan jag inte gick dit längre) stod en hel hop av oss vid busshållplatsen, som låg snett mitt emot skolan. När jag tittade åt skolan till upplevde jag ett oerhört mörker över den byggnaden. Som om stora mörka moln var däröver.
Jag fick också vara med om ett under på Livets Ord. En av mina kamrater hade mycket svår acne, hela ansiktet var rödmosigt med små vita finnar. Vid ett av dessa otaliga besök av amerikanska ”bibellärare” så bads det för honom. Veckan efter kunde man tydligt se hur ansiktet helades dag för dag tills han var helt fri från sin acne.
Säkert så har församlingen städat lite i sina skrämmande företeelser som skedde i början. Men det är bara fernissa. Så sent som för 1-2 år sedan läste jag i en intervju med Birgitta Ekman (Ulfs fru) apropå att många mått dåligt som gått på skolan, att hon fortfarande ihärdigt håller före att dessa människor redan vid inträdet i skolan var labila och psykiskt störda. Ett fruktansvärt cyniskt påstående. Alla de som gick i skolan när jag var där var vanliga kristna ungdomar som verkligen ville göra något för Jesus i sitt liv. De var helhjärtade. Det är den hemska sanningen. De har ju säkert till 99% stulit lärjungar från andra friska församlingar.
Att jag kom därifrån, trots att jag var nyfrälst, berodde på tre saker: Jag hade alldeles innan gått på en en-månaders bibelskola i Smyrna med sund och frisk undervisning, vilket gjorde att jag inte helt tog till mig det som sades utan observerade när det inte stämde med vad jag fått lära i Smyrna (även om jag inte hade riktigt kläm på vad som var rätt, så litade jag ändå på Smyrnas undervisning mer);  Jag mådde psykiskt sämre och sämre; Jag kunde alldeles i slutet vittna med min väninna som hade tagit dit mig, att även hon hade tänkt och upplevt liknande saker som jag – vi kunde vittna med varandra.
Trots detta, så mådde jag mycket dåligt efteråt, och det bara efter ett halvår på skolan, och det tog  många år innan jag kände mig stark och fri igen! (slut citat)

Vi kan intyga att ingen av de förklaringar som gavs av fru Ekman stämmer in på Suzanne. För övrigt: ett evangelium för ”de starka” – som man påstår krävs för att gå på LO – stämmer INTE med Guds evangelium.

Luk 4:16 Så kom han (Jesus) till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, 17 och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: 18 Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet 19 och predika ett nådens år från Herren. 20 Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. 21 Då började han tala till dem: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.”

3. ”Strömmar som bildar en flod som översvämmar allt” – och drar till Rom

Ni minns kanske citatet ”strömmar som bildar en flod som kommer att översvämma allt” från den stora Pingst -karismatiska konferensen Empowered 21 i april 2010 >> (Ohlins fundering 27/4-2010). Det blev som en märklig bekräftan och förklaring på drömmen jag fick den 25 september 2009, där Gud varnade för ett oväder som bildade en stark ström eller flod, som ledde till översvämning >> . Det var alltså inte Guds Andes ström utan en oren och antikristlig påverkan som släppts in. Jämför detta med Carter Conlons predikan Väckelsen kommer och hur den kommer att se ut >> (som jag hörde senare).

Citat ur predikan av Carter Conlon:Herren talade till mitt hjärta att jag kommer att få se en mäktig tvåårig period när Kristus kommer att samla många själar in i sitt rike.
H
an sa att denna tid kommer att föregås av en köttslig, översvallande och ett missledande försök att tillverka den helige Ande genom mänskliga medel. Detta skulle framför allt komma i den pentekostala och karismatiska delen av kyrkan och leda till att hjärtan hårdnar hos en del, inför den äkta rörelsen från Gud när han kommer. Jag kommer ihåg för en del år sedan innan jag kom till New York. Jag hade tillfälle att få tala på en ganska stor konferens. Broder Leonard Ravenhill rekommenderade mig, så jag hamnade på plattformen. Herren visade mig då: detta är det fordon som jag talade till dig om som skulle träda in, en mycket köttsliga rörelse som skulle komma in i de pentekostala (pingströrelsen) och karismatiska kyrkorna.
Jag stod i predikstolen den dagen och varnade dem för att de var på väg att göra en stor guldkalv som kommer att göra stor skada av Jesu Kristi kyrka över hela Nordamerika. Det är väl onödigt att tala om, att det var ett budskap som inte togs emot särskilt väl.”
(slut citat)

I det senaste Nyhetsbrevet från Andrew Strom kom länken till videon Kundalinivarning Del 3 >> . Den kan (bör) ses även av er som inte kan engelska. Det som sker är avskyvärt och varning för vidrigheter måste utfärdas. Det ingår hädelse mot Gud och hans ord men det är viktigt att veta, vilka dessa ulvar med eller utan fårakläder är.

I videon säger en kvinna: ”de tre floderna Kansas city, Redding (Bill Johnsons församling) och Toronto måste komma samman”. Vi får se manifestationer som är obibliska och förnedrande (ockulta) från Bill Johnsons och Rick Joyners kyrkor, i videon. Pastorer, som John Scotland från Toronto Airport Church och John Crowder beter sig som drogpåverkade. Sluddrande och vinglande hädar de Guds ord och det som är heligt. Många, särskilt ungdomar, påverkas av deras ”drunken glory” (”berusande smörjelse”) i Bill Johnsons kyrka och det sprids över hela USA. Specialverktyget är ”the Fire tunnel” (”Eldstunneln”) som man går under för att få del av ”smörjelsen”. (Glöm inte att Bill Johnson och John och Carol Arnott från Toronto var med och upphöjde och bekräftade Todd Bentley offentligt, före avslöjandet av hans otrohetsaffär och alkoholproblem).

Vi får också se inslag från IHOP i Kansas City och dess ledare Mike Bickle som välkomnar Bill Johnson och andra från Toronto-rörelsen tillsammans med IHOP. John Crowder inbjuder på sin hemsida till mysticism genom sina böcker. Han lär ut hur man arbetar under trans, extatisk bön, astralresor, om andeguider, kontemplativ bön och alla andra ockulta new age-upplevelser som du över huvud taget kan finna. Läs om kontemplativ bön (Centering prayer – vilket är österländsk mysticism) (Sv) >> . Todd Campolo och Brian McLaren (EC – Den framväxande kyrkan) är kända för att arbeta för att liberalisera evangelikal kristendom. [Mystikernas upplevelse att uppnå ”enhet med Gud” och att ”alla kan finna Kristus inom sig eller gudagnistan” är samma som New age-upplevelsen att ”allt är ett, allt är gud”].

4. ”Religiösa fariséer”

Andrew Strom säger att de som kritiserar dessa, anklagas för att vara ”religiösa fariséer”. Jag vill nog påstå: att bli kallad ”religiös farisé” eller vilket negativt uttryck som helst av dessa falska profeter, är i det närmaste en komplimang! Att bli uppmuntrad av sådana skulle vara mer än oroväckande. Videon visar också exempel på falska under och tecken. Lucy Rael visar upp ”sårmärkta händer” (stigmatisering). Hon är katolik med koppling till De nya mystikerna, bl a John Crowder. Lucy Rael är regelbunden gäst hos Bill Johnson och var igång redan på 80-talet med stigmatisering, då hon uppmuntrades av T L och Daisy Osborn som hon såg som sina pastorer (se länkade sidan innan).

Joshua Mills är en annan kändis, med specialitet på ”glitter” >> . Dessa har avslöjats med plastglitter på sig före framträdanden men trots det skockas mängder av människor runt dem, som besatta av ”upplevelser”. Citat: ”Alla dessa falska tecken som ”gulddamm, änglafjädrar, olja, ädelstenar med krafter och stigmatisering är populära i den nya profet -och apostlarörelsen med Bob Jones och Kansasprofeterna, Patricia King i Extreme Prophetic, Joshua Mills, John Crowder, Todd Bentley etc. tillsammans med de katolikerna som ”uppfann” det”. ”Änglafjädrar” var från början ”duvfjädrar”, med association till duvan, men ”änglafjädrar” är populärare och ger mer pengar (troligen gåsfjädrar säger de som har studerat fjädrarna).

Påstådda änglauppenbarelser, den ena mer bisarr än den andra, är också populärt, precis som inom New age. En kort frekvens av videon visar Rodney Howard Brown, som är ett av de större namnen i denna oheliga ”karismatiska” soppa av ”andlig fylla”, ”berusning” och annat spektakel. Visjon Norge drar sig inte för att anordna möten med Howard Brown i Floda i november och det är nog på sin plats att i fortsättningen hålla vaksamheten uppe för dem som engagerar sig i den satsningen. Tyvärr hjälper både Visjon Norge och Kanal 10 till att sprida sådant osunt innehåll, parallellt med sunda program. (Vi har ingen av dessa tv-kanaler. Det räcker att se det man vill på nätet, om så är).

Andrew Strom sammanfattar videon med att vi ser en världsvid rörelse som är fullproppad av andliga krafter, övningar och upplevelser som verkar komma direkt ifrån österländsk mysticism. De uppmanar till att INTE pröva, utan istället att stänga av sinnet.

Ef 5:10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.

Mystikerna påstår att man kan finna direktkontakt med Gud i sig själv, genom övningar och tekniker (utan frälsningen i Jesus Kristus). En sådan är Thomas Merton, som citeras här och var. Merton har sagt: om vi hittar vårt verkliga jag, finner vi ”Gud”. Han var en katolsk munk och mystiker som dog i Asien när han höll på med att utforska tibetansk buddhism. Här är kommentarer av Thomas Merton:

”Om jag kan förena tanken och överlåtelsen hos mig själv mellan österländsk och västerländsk kristendom, grekiska och latinska fäder, ryska och spanska mystiker, kan jag förbereda mig själv för återföreningen av splittrade kristna”.
”Jag ser ingen motsägelse mellan buddhism och kristendom. Framtiden för Zen är i västvärlden. Jag tänker bli en så god buddhist som jag kan”.

”Vi är redan ett, men vi föreställer oss att vi inte är det. Det vi måste återupptäcka är vår ursprungliga enhet… Alla religioner är ett och i alla religioner når man ”centrum” och den upplevelsen som man kallar Gud”.

Wikipedia: Merton förenade en monastisk spiritualitet med ett vaket öga för samtidens kulturella och sociala frågor. Han utövade estetisk kritik och ett intresse för österländska religioner, sufism och speciellt zen. (Och zenmeditation förde tydligen Per Mases till Katolska kyrkan).

5. G12

Bakom många av de strömmar och floder som översvämmar idag, finns den antikristliga ande som föregår och förbereder för Antikrists framträdande, som Bibeln varnar för i den yttersta tiden. Det är viktigt att förstå att alla dessa har kopplingar till varandra genom rörelser och nätverk. Tillvänjningen av upplevelser på bekostnad av sanningen och starka, maktfullkomliga ledare (”apostlar, biskopar, småpåvar”) som inte får kritiseras ingår. Den effektiva modellen för påverkan och likriktning är Cellkyrkosystemet, G12. Det är en stark ledarstruktur, hämtad från företagsvärlden, som kan användas så att alla läser samma böcker, tänker likadant och påverkas åt samma håll. Kalla det hjärntvätt, om du vill. (Vi har varnat för cellkyrkostrukturens system länge. Men det har kommit frågor och mail angående G12 och därmed bör förtydligas att G12 är samma struktur. Den kan lätt missbrukas).

Det finns pastorer som reser runt i Sverige idag för att påverka församlingar att börja med G12-modellen. Deras budskap är i princip att man är utan beskydd om man är utanför och utan G12. Sanningen är att om du är utanför G12 har du Guds beskydd men i G12 går du in under människors makt, kontroll och slavok. Bevara hellre friheten i Jesus Kristus, som du är kallad att äga!

Gal 5:1 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket.

Det är bara de som har sina rötter i Jesu Kristi kärlek och sanningen, Guds ord, som kommer att bestå. Han bevarar var och en som förtröstar på honom.

Läs om G12 -The Master Plan (Ohlins fundering 8/10-2009) HÄR >>

6. Jesus sa: Gå inte dit!

Det finns en inställning som både är dumdristig och obiblisk. Man säger att det är okey att gå och lyssna även om det finns varningssignaler, för ”man kan behålla det som är gott”. Eller att det är okey att citera en New age-bok för du kan behålla det goda… men Jesus var mycket tydlig och rak i sina förmaningar (Citat från en osund källa kan ske av misstag och brist på kunskap om New age, vilket är en annan sak):

Matt 24:23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

Det finns orsak till att Jesus sa ”gå inte dit!”. Orsaken är att sanning blandas med lögn. Om Gud ger en varning är det utifrån att Gud vet allthan vet slutet redan från början. Men det du ser kanske inte alls verkar så farligt, därför att det kanske bara är början. Då är risken att du tänker att den där varningen var en överdrift och så kommer lätt tvivel på Guds tilltal. Genom erfarenhet lär vi oss att det Gud talar alltid kommer att ske förr eller senare, även om det kan verka smått otänkbart för tillfället.

7. Församlingstillhörighet eller inte

Den första reaktionen var förvåning efter att ha läst den här artikeln HÄR >> . Det finns säkert kristna utan församlingstillhörighet av fel motiv som beskrivs här. Men alltför många saknar församling – inte för att de inte vill – men därför att kyrkorna öppnar upp för allt möjligt som inte hör hemma där. Vi får ofta mail från människor i den situationen. Var ska man ta vägen när kyrkan öppnar för EC-tänket, G12, osund karismatik, yoga, djupmeditation eller andra ockulta övningar och bönetekniker …ytlig underhållning och show-bis?! Präster/ pastorer och församlingsledare borde först pröva sig själva och rensa ut skräpet där det har fått ingång! Då skulle säkert många av dem som är utan församling, med glädje komma med igen.

För en del kristna är situationen sådan där de bor, att det är bättre att vara utan församling för att bevaras i sund tro. Lösningen för församlingar är varken mer resonemang och sammanträden eller ytliga förändringar och postmodernt trams. Problemet är mycket värre och djupare än så. Vi behöver i bön ödmjuka oss inför Gud och hitta tillbaka till hans närhet. Biblisk förkunnelse får heller inte ersättas av böcker, underhållande historier eller andra inslag. En ung förkunnare skrev: Därför vill jag uppmana kristna ledare och predikanter att återerövra det talade ordet i gudstjänsten, prioritera den bibelutläggande förkunnelsen och undervisa de kristna sanningarna >> . Det är det som bygger upp och ger liv.

Detta citat av Sven Lidman Jr i Dagen borde också väcka till eftertanke: >>

”Även om Sven Lidman jr lämnade församlingen (Filadelfia Stockholm) redan som tjugoåring, är minnena nästan uteslutande varma.Det var en sådan kraft, en sådan spontanitet, en så jublande företeelse i den fullsatta kyrkan med fyra tusen människor. Han gör en paus, och ansiktet får ett mer bekymrat uttryck: – Nu på 100-årsjubileet såg jag inget av det jag upplevde i bänkarna på 1930-talet. Det blev alltför mycket av stajlad tv-show.

Många utan församlingstillhörighet som har mailat till oss, har kommit tillbaka till tron och överlåtelsen till Jesus Kristus efter att ha varit borta, i vissa fall under många år. När man förnyas i ”den första kärleken” till Jesus hör det till, att Jesu återkomst blir aktuell. Så har det också varit i äkta väckelser. Om man då möts av likgiltighet eller till och med irritation över det profetiska ordet i kyrkan, är det naturligt att man drar sig tillbaka. Det är i den situationen många har sökt på nätet och hittat till våra och andra hemsidor som aktualiserar ändetidens profetior och Jesu återkomst.

Andra som har mailat, har Gud på olika sätt ”tagit åt sidan” i ensamhet under lång tid. Ja, han kan tillåta både utbrändhet, arbetslöshet och bilolyckor för att få tala till ett av sina älskade barn i ensamhet. I den situationen har många fått upp ögonen för den tid vi lever i. De förstår hur viktigt det är att vara vaken och bedjande och hålla sig nära Jesus och Guds ord, därför att svåra tider väntar.

I Fundering över relationen till Gud, beskriver konstnären och poeten Kid Kumlin Guds svar till församlingen >> :

Gå tillbaka
till din kallelseplats
och vänta där,
så skall jag komma till dig,
gör dig beroende av mig
så skall jag hjälpa dig, säger Gud
Gå tillbaka,
Jag kan bara möta dig på helig mark

Det finns naturligtvis också sunda och levande församlingar som troget och uthålligt tjänar Jesus, sin Herre och som är vakna över tidens tecken och det profetiska ordet. Men alltför många släpper in en främmande och oren ande.

8. Vi varnar därför att Gud har varnat oss

Vad skönt det vore att inte behöva varna för något negativt eller att slippa höra om någon villfarelse. Men den dagen kommer inte förrän djävulen är tillintetgjord för gott. Han kommer inte heller att ligga på latsidan. Bibeln förutsäger ett avfall, många falska lärare och profeter som ska bedra många och en allt värre laglöshet, före världsledaren antikrists framträdande. Vi varnar därför att Gud har varnat oss och uppmanat oss att varna! Vi lever inte för att vara människor till lags, utan för att lyda Gud. Konsekvenserna ligger i hans händer, likaså vår framtid. Det som är mest allvarligt är allt det osunda som infiltrerar kyrkorna därför att man följer rörelser som föraktar profetior och predikar ”fred och ingen fara”, vilket också är förutsagt i Bibeln.

2 Petr 3:1 Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, 2 så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. 3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: ”Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.”

Löftet om Jesu återkomst är vårt hopp och vår stora glädje och det inspirerar till evangelisation.

9. Som sagt: Vem påverkar vem?

Vem påverkar vem i den organiserade ekumeniken och SKR? Finns det någon enda katolsk präst eller biskop som har omvänt sig , fått insikt och lagt av med tillbedjan av Maria och ikoner [”portaler” till det andliga], och annan österländsk religion? Eller är det tvärtom så att en del präster och frikyrkopastorer har börjat vurma för nämnda avgudadyrkan, djupmeditation mm?! Vad blir nästa steg?

Var ställer man sig när Katolska kyrkan säger att ”Jesus upphävde löftena till judarna”(?) (Eng) >> . Konsekvensen blir att de inte heller har rätt till landet. Vi får nog vara beredda på att en svängning när det gäller inställningen till Israel också väntar runt hörnet, hos dem som drar mot Rom. Eller ännu värre: två ansikten med olika budskap, utifrån vad man vinner på. Sådant är inte främmande för KK. I slutändan står valet mellan att lyda Gud eller att vara människor till lags, för egen vinst.

Konstnären och poeten Kid Kumlin har stor kärlek till det judiska folket och Israel. Missa inte hennes bildspel ”Ett folk som är fött av Gud kan aldrig någonsin utplånas”. >> Besök hennes hemsida >> .

Ur Kids bok Resfeber (sid 80): Är kyrkan i Sverige tillsammans med vänstern landets ledande antisemitiska företrädare? I så fall har vi synnerligen svåra tider att vänta.
Ersättningsteologin innebar att judarna hade förverkat Guds löften, och att kristendomen nu var den nya arvtagaren till alla Guds löften och välsignelser. Detta måste vara ett av de allvarligaste misstaget i historien…

Vi kristna har en kallelse att välsigna Israel som Gud har gett till det judiska folket och att be, både för judarnas och arabernas frälsning.

Mvh
Elvor Ohlin