Snaran görs klar är du beredd?

Vi får många mail från läsare som undrar över ordningen i ändens tid. Därför gjorde vi denna undervisning om tidsbegreppen ta dig tid och lyssna i ordning. Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5

Herrens Dag är den ”Avkortade” tidsperiod Gud har bestämt skall komma över hela jorden som ett prov.

Rom 9:28 Ty snabbt och slutgiltigt skall Herren hålla räkenskap på jorden. 29 Jesaja har också förutsagt: Om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss, då hade vi blivit som Sodom, då hade vi blivit som Gomorra.

King James

Rom 9:28 For he will finish (4931 Sunteleo – Slutföra) the work (3056 Logos – Guds plan) and cut it short in righteousness (Dom och avskiljning) because a short work (Avkortat och snabbt verk) will the Lord make upon the earth. 29 And as Esaias said before, Except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodoma, and been made like unto Gomorrha.

I King James blir det mycket tydligare och då måste vi ställa oss frågan hur förkortas Guds Logos?

 • Guds Logos = Guds Plan och rådslut med Jesus och hela mänskligheten >> (Dabar på hebreiska)
 • Du kan även se planen och Guds verk om du läser här >> & >>

Uppenbarelseboken börjar med att Johannes kommer fram till Herrens Dag och får höra att Herren tänker göra ett snabbt verk = 3 1/2 År

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare (1401 Doulos) vad som snart (5034 Tachos) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes 2 som har vittnat om Guds ord (3056 Logos) och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. 3 Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära.

 • V 1 Doulos = Den som av fri vilja älskar honom och lyder honom (Lever i Ljuset)
 • V 1 Tachos = En kort tidsperiod (Dag)= På en kort tidsperiod måste domen och avskiljningen ske (3 1/2 år)

Meningen med varför vi människor existerar på den här jorden är relaterat till hur vi förhåller oss till Guds Logos hans plan och hans rådslut med oss människor. I EF 1:8-10 kan vi se att planen inte bara gäller jorden utan den gäller också himlen och Jesus är centrum av planen. >>

 • Domen och avskiljningen i Himlen är redan klar. (Satans änglar skilda från Guds)
 • Nu skall Domen och Avskiljningen ske på Jorden på 3 1/2 år. (Det blir ett uppror liknande Satans)
 • Jesus ger oss en ledtråd i Matt 24:21-31 Nöden och provet varar tills Jesus kommer och änglarna hämtar oss.
 • Jesus beskriver också där en på grekiska ”redan förkortad tid” = 3 1/2 år (V15 styggelsen till änden)

Upp 10 ger oss en underbar bekräftelse

Upp 10:1 Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som pelare av eld. 2 I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden 3 och ropade med hög röst, som när ett lejon ryter. Och då han hade ropat, talade de sju åskorna med sina röster. 4 När de sju åskorna hade talat, skulle jag just skriva. Men jag hörde en röst från himlen säga: ”Försegla i ditt inre vad de sju åskorna har sagt och skriv inte ner det.” 5 Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det: ”Tiden (Chronos) är ute. 7 Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna.”

Prövningen och den avkortade tiden börjar alltså med ”Förödelsens styggelse” och avslutas med en överängels röst och en Guds basun (Mt 24:21-31) (Lägg märke till Lärjungarnas fråga i Matt 24:3 Tillkommelsen + Tidens slut)

På samma sätt kan du se mönstret i 2 Tess 2 Laglöshetens människa uppenbaras 3 1/2 år innan Jesus kommer tillbaka för att bedra dem som inte ger kärleken till sanningen rum. Paulus förklarar vad Herrens Dag är i 2 Tess 2:2 Det är Avfallet (upproret) + Antikrist framträdande och håller på tills Jesus kommer (V 8) = (3 1/2 år)

Det är just precis vad Jesus sa att han skulle göra i Rom 9:28-29 där vi startade vårt studium. Han skulle avsluta den här tiden med att döma (= avskilja) i rättfärdighet = Vi ser därför 2 skaror.

 • en skara blir frälst som tar emot kärleken till sanningen och älskar Herren.
 • en skara blir bedragen av Antikrist som inte älskar Herren.
 • Herrens Dag eller ”Vedermödan” kommer att avgöra vilken sida vi står på.

För ett tag sedan var det en som mailade oss. Han menade att om vi tagit emot Jesus en gång med munnen i ett möte så blir vi automatiskt frälsta. Ja så långt i blindhet på grund av den falska nåden.

Därför förbereder inte heller kristna ledare idag människor att möta den här tiden. De kommer att få sin rättfärdiga dom, de som inte ger fåren mat i rätt tid. Straffet för olydnad blir först att man blir blind! Och det förklarar varför det är som det är i många församlingar idag. (Matt 24:42-51)

Luk 21:33 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. 34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas (Merimna) av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly (Ex = Igenom) allt det som skall komma (Herrens Dag) och kunna bestå inför Människosonen.”

 • Här får vi lära oss att dagen kommer över ALLA som bor på jorden.
 • Församlingen är inte undantagen utan precis som i Egypten.
 • De som är fulla och har merimna kommer den över som en snara (Tjuv – Katastrof 1 Tess 5:2 – Joel 1:15)

Av sammanhanget här så kan vi se att det är just dryckenskapen som orsakar merimna >> (V34) medan det är nykterheten och vakandet som ger kraft att komma igenom prövningen på Herrens Dag (V36) Ordet frälsning på hebreiska – Yeshua – kommer ur roten Yasha som betyder att ”öppna upp” >>

De som är druckna och har merimna (bekymmer – fruktan) hamnar hos skökan i Babylon >> Upp 18:6-7 har en hel del och säga oss om de som är ”druckna” när den här dagen kommer som en ”Snara” eller ”Tjuv”.

Skökan är falsk religion och lära och en snara.

Pred 7:27 Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna vars hjärta (Tankesätt) är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne.

Upp18:6 Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare som hon har blandat. 7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. (4763 Strenaio) Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg.

 • Hon har upphöjt sitt eget jag. (Mänsklig visdom)
 • Hon har berett sig själv ära (Doxa – Härlighet – Ljus) (Gal 6:14) (2 Kor 4)
 • Hon har gjort det genom 4763 Strenaio

När vi översätter grekiska ordet 4763 Strenaio så får vi förklaringen på dryckenskapen.

 • 4763 Strenaio betyder att samtidigt som hon blivit själisk rik…
 • …bli fattig och att det fattas oss något (negativ mening)
 • Det innebär även att festa och dricka
 • Roten= Att bli stark i hjärtat eller Att bli hårdhjärtad

Bruden är istället precis motsatsen till skökan

 • Hon ödmjukar och tömmer sitt eget jag
 • Hon bereder sig själv inte ära (Doxa – Härlighet – Ljus – kraft) (Gal 614)(2Kor4)(Mt 24-25)
 • Hon är nykter och vaksam
 • Hon är svag i hjärtat och mjukhjärtad

Lägg nu noga märke till följande verser i sammanhanget i Upp 18

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

 • Skökan är en religion som är ETT med världen.
 • Den som är ETT med världen kommer också att sörja med världen.

När kommer det här att börja komma? Jo på Herrens Dag!

Upp 18:8 Därför skall hennes plågor komma på en enda dag: död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt (avskiljer) henne.

 • Mt 24 Ser vi hur skökan dricker med dem som är druckna. (Se 4763 Strenaio)
 • Mt 25 Ser vi hur skökan bereder sitt eget ljus i sin egen lampa.

Vi tror definitivt att vi är framme vid det sista ropet i natten: Drag ut från henne mitt folk!

________________________________________________________________________________

Ändens tid och Gog – Kriget i ljuset av vad vi har lärt oss om Herrens dag: det måste stämma ihop med bibelns övriga pusselbitar.

Innan vi tittar på Hes 38-39 som definitivt är på Herrens Dag så låt oss se lite på världsläget.

 • Vi vet att Antikrist kommer att resa upp förödelsens styggelse 3 1/2 år innan Jesu tillkommelse.
 • På något sätt måste vi se västmakterna Dan 9:26-27
 • Det är den styggelsen som orsakar katastrofen. (1 Tess 4:15-5:4)
 • Den tidsperioden kallas för Herrens dag och innehåller alltså vedermödan.
 • Precis vid ingången till de 3 1/2 åren ser vi en falsk fred 1 Tess 5:3
 • Vi ser ett delat Israel i freden (Joel 3:2)
 • Vi ser tecken i himlen och på jorden blod, eld och rökmoln (Samtidigt som Biltz, sol- och månförmörkelser)
 • Vi måste se en globalisering + en ny ekonomi på gång.

Samtidigt som ovanstående börjar ske måste vi se hur Hes 38 – 39 blocken dras samman! Vi ser Gog i landet längst uppe i norr (Ryssland) stärker sina band i allianser med de övriga.

 • Turkiet
 • Iran
 • Syrien
 • Nordafrikanska länder

Gog – krigets tidpunkt måste vi placera på Herrens Dag = Vedermödan och de sista 3 1/2 åren. Gog – kriget föregås av den falska freden (1 Tess 5 + Joel 3:2 + Mt 24:16 )

Hes 38:8 Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år (Hebr. sista tiden) skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet. (Hebr. Både fakta och en känsla av säkerhet – en garanterad säkerhet.

 • Alltså en fred i Israel skall komma i den sista tiden (Upp 10 – tiden skall ta slut)
 • Hebr. Tryggheten skall garanteras av någon.

Hes 38:11 Du skall säga: Jag skall dra upp mot det obefästa landet, jag skall angripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar. (Garantier för säkerhet)

 • Vem skall garantera Israel den säkerheten? Dan 9:26 – 27 Obs! Att Romarriket är inblandat!

Hes 38:12 Ty du vill plundra och röva och vända din hand mot ödelagda platser, som nu åter är bebodda, och mot ett folk som har samlats från hednafolken och som nu har boskap och ägodelar, där de bor i landets mitt. 13 Saba och Dedan och Tarsis köpmän och alla furstarna skall då fråga dig: Har du kommit för att röva, har du kallat på dina skaror för att plundra, för att föra bort silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?

 • Tarsis står för Västmakterna enligt många. >>
 • Enligt uppgift skall Seba och Dedan vara Saudiarabien (Sunnimuslimer) >>
 • Saudi ville tex nu öppna sitt luftrum åt Israel för Iran (Shiamuslimer) anfall >>

Vi ser här den otroliga profetian att Saudiarabien i ändens tid skall vara allierad med västmakterna. Och Saudiarabien (Sunni) ser Iran som ett hot mot hela Mellanöstern.

Händelser som den senaste tiden som har öppnat upp för profetiorna att slå in

 • Gazabåtarna har fått riktig fart på hela utvecklingen
 • Irans kärnvapensträvan
 • Israels enorma gasfyndigheter och olja, tydligen droppen för Hizbollah >> & >>
 • Världens förmodligen största gasfyndighet >>

Förslaget om 40.000 (minst) NATO-soldater till Mellanöstern >> uppfyller Hes 38:13 perfekt. Men något underbart skall ske den här ”Dagen” nämligen Israels frälsning.

Hes 39:22 Israels folk skall inse att jag är HERREN, deras Gud, från den dagen och för all framtid.

Hes 39:7 Och jag skall göra mitt heliga namn kunnigt bland mitt folk Israel, jag skall inte mer låta mitt heliga namn bli ohelgat; och folken ska förnimma att jag är HERREN, helig i Israel. 8 Se, det kommer, ja, det fullbordas! säger Herren, HERREN. Detta är den dag om vilken jag har talat.

Dan 12:1 ”På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

Jer 30:7 Ve! Detta är en stor dag, en sådan att ingen är den lik. Ja, en tid av nöd är inne för Jakob; dock skall han bli frälst därur.

Mvh
Ohlins