Det här ordet kommer från en rot som betyder att: Helt och fullt bekosta en persons alla behov. När det här gäller oss och Guds kallelse över våra liv så har vi 2 jättebehov.

  • Vi behöver bli rättfärdiggjorda (frikända från dom)
  • Vi behöver bli och göra det Gud bestämt om oss (göra hans vilja)

Paulus beskriver dessa 2 behov i Romarbrevet 8:29-30

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

Samtidig så betyder ordet 7121 Qarah att ”fullt deklarera” för att våra 2 stora behov skall kunna ske så måste vi lära känna Gud. Och känna Gud kan vi bara göra genom att se Sonen.

Varenda en av oss är kallade att se Guds sons ansikte. Och när vi gör det går vi från härlighet till härlighet

2Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Lägg märke till att Paulus fortsätter samma resonemang i nästa kapitel

2Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

När Gud son uppenbarar för våra ögon blir vi genom en process formade till den mönsterbild som han tänkt ut över ditt liv. Du blir ett lerkärl med en skatt i. Undrar om inte Paulus uppenbarar en hemlighet om syndafallet för oss?

De här behoven att få se Gud och att bli rättfärdig och att göra Guds vilja och bli det Gud kallat Adam till fanns representerat i Livets träd i lustgården. Nu åt man av både gott och ont i kunskapens träd. (blandning)

Och gör man det så slutar man upp att förvandlas och bli det Gud har tänkt. Gud frågade alltså inte Adam bara var han var utan också: Vad han var! När ormen prövar Jesus säger han: Om du är Guds Son!

1 Mos 3:9 Men HERREN Gud kallade (7121 Qarah) på mannen och sade till honom: ”Var är du?” (Eller Heb: Vad är du?)

Människan förlorade här:

  • Rättfärdigheten och härligheten från Gud.
  • Hon förlorade kunskapen om Gud (ljuset och livet)

Rom 3:20 Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. 21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

  • Ser du att du är kallad att tro på Jesus (lära känna honom)
  • Du är kallad till rättfärdighet (frikännande)
  • Du är kallad till härlighet (du blir helad och Guds plan sker i ditt liv )

Så du är kallad 7121Qarah till Jesus Kristus som är den ende som kan fylla alla dina behov.

Ordet 7121 Qarah betyder även att ropa ut: Och det var precis vad Jesus gjorde när han dog han ropade ut med hög röst (Han kallade) och samtidigt revs förlåten! Vi är kallade att gå in i förlåten fram till nådens tron.

Han skapade frid på korset. Och på hebreiska är frid Shalom som även kan översättas : Det är betalt! Så Jesus ropar ut en kallelse till oss på korset: Det är betalt!