Psa 8:4 När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, 5 vad är då en människa (582 Enosh) eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom?(6483 Pashad) 6 En liten tid lät du honom vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. 7 Du satte honom till HERRE över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter: 8 får och oxar, liksom vildmarkens djur, 9 himlens fåglar och havets fiskar, allt som rör sig i haven. 10 HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden!

En underbar Psalm som uppenbarar evangeliet om Jesus Kristus: Hans död på korset och hans uppståndelse och himmelsfarande till maktens högra sida.

Vers 5 582 Enosh beskriver en fattig och nedsjunken människa (Vi i under syndens välde)
Vers 5 Tar dig an honom = 6483 Pashad Besöker för att göra Gott!

Vers 6 ser vi hur Guds Son blir människa och dog för våra synder
Vers 6-7 ser vi hur han insätts som Kung med all makt över himmel och jord.

Vers 10 ser vi hur evangeliet om Jesus Kristus går ut över hela jorden och uppenbarar hans härlighet. Vilket är exakt samma sak som hans namn (Hur någon verkligen är)

Frågan är om vi ser hans härlighet? Gör vi det faller vi ner i tillbedjan och prisar hans härliga namn.

2 Kor 3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Upp 1:17 När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste 18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. 19 Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske härefter.

Hela uppenbarelseboken börjar och slutar med en uppenbarelse av Guds Son och dessa tankar om Guds härlighet går rakt igenom hela boken och är liksom bokens själ. Och mycket riktigt så bekräftas det senare i boken att profetians Ande och Jesu vittnesbörd inte går att skilja åt.

Upp 19:9 Och ängeln sade till mig: ”Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han tillade: ”Dessa Guds ord är sanna.” 10 Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: ”Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud skall du tillbe. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.” 11 Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet.12 Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. 13 Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är ”Guds Ord”. 14 De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. 15 Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. 16 Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: ”Konungarnas Konung och herrarnas Herre.”