Psa 28:1 Av David. Till dig, HERRE, ropar jag, min klippa, var ej stum (CHARASH) mot mig. Om du är tyst (CHARASH) mot mig, blir jag lik dem som far ner i graven. (DJUPA GROPEN – DÖDSRIKET – MAKTERNA) 2 Hör mina böners ljud när jag ropar till dig, när jag lyfter mina händer mot det innersta i din helgedom. (NÅDASTOLEN)(JESU VERK)

Ordet här för tystnad CHARASH är i Word Study:
Sluta upp att kommunicera med någon (Ge Nåd)
Sluta upp att forma (BYGGA UPP)

Gud kommunicerar endast till människan igenom sin Nåd coh sin Ande. Så den som inte får ta emot Nåd från Gud pågående faller ned i en grop: Vad står nu gropen för i bibeln?

Intressant i sammanhanget är att Paulus säger till församlingen i Galatien att de hade: FALLIT UR NÅDEN (Gal 5:4)

Bob Phillips som arbetade tillsammans med David Wilkerson sa: När det står gropen i bibeln så handlar det omSatanisk aktivitet och Mörkret och Världen eller Dödsriket.

Nu blir det plötsligt klarare vad Jesus menar med Mt 16 när han talar om att Han skall bygga upp sin församling på klippan så att dödsrikets makter (GROPEN – MÖRKRET) inte skall övervinna henne.

Vi finner samma tankegång i Ps 143 som i Ps 28:1-2

Psa 143:1 En psalm av David. HERRE, hör min bön, lyssna till min bön om nåd, svara mig i din rättfärdighet för din trofasthets skull!

Psa 143:6 Jag sträcker ut mina händer till dig. Som ett törstigt land längtar min själ efter dig. Sela. 7 HERRE, skynda att svara mig, ty min ande förgås, dölj inte ditt ansikte för mig. Låt mig inte bli lik dem som far ner i graven. (GROPEN) 8 Låt mig om morgonen erfara din nåd, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag skall gå, till dig upplyfter jag min själ. 9 Rädda mig från mina fiender, HERRE. Hos dig söker jag skydd. 10 Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din gode Ande leda mig på jämn mark. 11 HERRE, håll mig vid liv, för ditt namns skull, rädda min själ ur nöden för din rättfärdighets skull. 12 Utrota mina fiender för din nåds skull, förgör alla dem som plågar min själ. Ty jag är din tjänare.

Här ser vi bön om Nåd V 1
Vi ser att när Herren gömmmer sitt ansikte så är det samma sak som om han är Stum (Ps 28)
När Herren tar bort sin Nåd faller vi alltså i Gropen som Galaterna (Mörkret tar över)

Det står att Herren såg til Abel och hans offer (Vände ansiktet till Abel och såg)
Men inte till Kain (Han såg inte till Kain och hans offer)

Han varnar sedan Kain för konsekvenserna av att inte leva i Nåden. Då tar mörkret över hans liv vilket är exakt samma sak som att falla i gropen.

1 Mos 4:5 men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. 6 Och HERREN sade till Kain: ”Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.”

När Gud sätter ett täckelse för sitt ansikte är det samma sak i NT som att vi inte kan se hans härlighet. Hans härlighet strålar ju fram i Jesu Kristi ansikte står det (2 Kor)

2 Kor 3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. (TAR EMOT NÅD)

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet (NÅD) har denna tjänst, så tappar vi inte modet. (Gk: Ge upp) 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. (FALLER I GROPEN) 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

Vem döljer Herren sitt ansikte för (Ljuset) = Faller ner i gropen
Jo dem som inte har ärliga uppsåt när det gäller evangeliet V 2
De förvrider det för egen vinning V 2

Mot dem är alltså Gud stum och håller bort sin Nåd och Ande för och dåp måste man ju fortsätta i sin egen kraft ända tills man till slut ger upp. Jes 30 beskriver detta fenomen …..

Jes 30:11 Vik av ifrån vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels Helige.” 12 Därför säger Israels Helige: ”Eftersom ni förkastar detta ord och förtröstar på våld och vrånghet och förlitar er på sådant, 13 skall denna missgärning bli för er som ett fallfärdigt stycke på en hög mur, som buktar ut mer och mer, till dess muren plötsligt rämnar på ett ögonblick. 14 Den krossas som en lerkruka, så skoningslöst att man inte kan finna en skärva stor nog att med den hämta eld från eldstaden eller ösa upp vatten ur dammen.” 15 Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: ”Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte. 16 Ni säger: ”Nej, på hästar tänker vi fly.” Därför skall ni också fly. ”På snabba hästar tänker vi ge oss av.” Därför skall också era förföljare vara snabba. 17 Tusen skall fly för en enda mans hot, och för fem mäns hot skall ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle. 18 Därför väntar HERREN på att få visa er nåd, därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty HERREN är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom.

Gud väntar på att vi skall ge upp vår egen kraft så att han kan ge oss nåd. Det är först då vi misslyckats med våra planer vi kan öppna ögonen och ta emot hans Nåd.

Mvh Janne Ohlin