Psa 5:5 Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet, den som är ond får ej bo hos dig. 6 De övermodiga består inte inför dina ögon, du hatar alla ogärningsmän. 7 Du förgör (Rot: Vandra bort ifrån) dem som talar lögn, HERREN avskyr de blodtörstiga och falska. 8 Men jag får gå in i ditt hus (Familj) genom din stora nåd. Jag får tillbe i din fruktan, vänd mot (Bland) ditt heliga tempel. 9 HERRE, led mig genom din rättfärdighet för mina förföljares skull. Gör din väg jämn för mig.

V 8 Här ser vi att hans hus är samma sak som hans familj och det är hans heliga tempel. Vilket också Paulus bekräftar 1 Tim 3:15 Heb 3:6 1 Pet 2:5

Psa 5:6 The foolishH1984 shall notH3808 standH3320 inH5048 thy sight:H5869 thou hatestH8130 allH3605 workersH6466 of iniquity.H205 (De Laglösa)

V6 Här beskrivs de som inte får en plats i hans hus och i hans familj de övermodiga ogärningsmännen (Laglösa) V7 deblodtörstiga och falska (hycklare – de som har dolda motiv)

V7 Beskriver hur Herren vandrar bort från dem och det innebär att mörkret tar över och att man förgås. Du kan se i Jakobsbrevet hur Herren har gjort det.

V 6 beskriver de som inte får en plats i hans familj eller hus och de Hebreiska orden är intressanta.

The foolish = 1984 Halal – Betyder ”att skina” ”att skryta” ”att berömma sig”
Stand = 3320 Ha en plats, Att kunna stå, Att bestå, Ges möjligheter (Dunamis)
Sight = 3869 Ayin = Guds Ögon (Av Eld) = Domen
Hate här är 8130 Sane = Stå i fiendeskap mot någon.
Workers of Iniquity = Låta Jaget blomma ut i Jesu namn (De laglösa) (Mt 7)

Så huset byggt på sand är ett hus ett tempel utan hörnsten – (han är inte där) Allt som byggs där alla stenarna måste överdras med en vitkalkning (lögner)

Om du läser Jakobsbrevet så skall du se att det är en församling som inte kommer att stå inför herrens ansikte för han är inte ens närvarande. Död är skilsmässa och i Ps 5:7 beskriver att förgöra betyder: Att Gud vandrar bort ifrån någon. (Död)

Herren skriver till församlingen i Sardis (glädje) att. Du har namnet av dig att du lever… utåt sett men du är död! Och med det menas att Herren inte ens är där. Om Herren (Hörnstenen) inte ens är där så är det inte Herrens tempel längre utan ett stort avgudatempel. (Se Jakobs brev)

Här kan du ta och titta på Ps 5:5-7 igen. Vad var det som då lurade andra så att de trodde att de hade livet? Jo de hade ett annat ljus ett falskt ljus som såg ut att vara det äkta ljuset men var egentligen mörker. Om vi reser upp en avgud så kommer Herren att vandra bort och vi förgås om vi inte vänder om.

Ordet för förgås i Ps 5:6 är (Heb nr 6 Abad) och det ordet betyder att Herren löser sig själv från. Eller han vandrar eller drar sig bort ifrån någon eller något. Ordet betyder även att de inte skall ha någon väg att komma undan. I själva ordet ligger betydelsen att Gud skall orsaka att: De förgås, Att de inte kommer undan.

Du kan se att ordet används på Grekiska i 1 Tess 5:3 De som säger ”fred med säkerhet” skall inte komma undan. Vilka då måste vi ju fråga oss? Vilka skall Gud göra så att de inte kommer att komma undan. Jo de som gör uppror mot honom i 2 tess 2.

Exakt samma ord Heb: Abad – används för Koras uppror i öknen och är en tydlig bild på det ”stora avfallet” i 2 tess 2.

Num 16:30 Men om HERREN gör något nytt genom att marken spärrar upp sitt gap och uppslukar dem med allt vad de äger så att de far levande ner i dödsriket, då skall ni förstå att dessa människor har föraktat HERREN. 31 Just som han hade sagt detta, rämnade marken under dem. 32 Jorden öppnade sitt gap och uppslukade dem och deras hus, allt Koras folk och alla deras ägodelar. 33 De for levande ner i dödsriket med allt vad de ägde, och jorden täckte över dem. Så utrotades (Heb: nr 6 Abad) de ur församlingen.

Ni kommer väl ihåg att ordet betydde att Gud skall få dem att: Förgås och inte ha en möjlig utväg! Herren visste redan vad som fanns i hjärtat på dem som följde Korah och han lät omständigheterna verka fram att de skiljdes från församlingen (Dom)

Paulus beskriver i 2 Tess 2 att den som är utan täckelse han ser Herrens härlighet och får ljus och kraft i sitt hjärta och för honom finns det alltid en väg igenom alla svårigheterna.

Därför kan vi förstå att Ps 5:5-7 är en bild på de 5 visa och de 5 ovisa jungfrurna där de 5 ovisa inte har en utväg genom svårigheterna (Stängd dörr) medan de 5 visa har en öppen dörr genom svårigheterna. (Mt 25)

Han skall fånga de visa i deras visdom. (De skinande) En som köper och säljer är en profetisk bild på en som planerar sina egna vägar i sin egen kraft och visdom. (2 tim 2:3 – Grek: Pragmatia)(Se Laodicea) Du kan även se detta i Jak 4:13- 16 (Se alazoneia – världen >>)