Hebreiska ord – 1471_Goyim_Hedningarna

Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: ”Se på fikonträdet (Israel) och alla andra träd. (Hedningarna) 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. (Domen) Fikonträdet betyder förbundsfolket Israel men även de som är inympade i Israels förbund. EF 2:11 Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar…
Läs mer

Nattvarden ur Hebreiska ögon

Många av oss idag har ingen kunskap om vad som egentligen är Nattvardens djupaste mening och så missförstår vi dess syfte. Det är egentligen en Judisk traditionell firande av Påsken. Lukas evangeliet säger oss: 22:14 När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom.15 Och han sade till dem: Jag har längtat mycket efter att…
Läs mer

Gå in i landet genom Jordan

LÖFTES LANDET = KRISTUS (Kraften vilan andens fullhet) 2Co 1:20 Ty Guds löften, så många de är har i honom fått sitt ”ja” mdärför få de också genom honom sitt ”amen”, på det att Gud må bli ärad genom oss. Port smal väg leder in i (EIS) livet. TRO (EIS) JESUS (Landet) Låt oss titta lite grann på att gå…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – MT 24

Avfallet är givetvis något som har pågått redan från Paulus tid. Men bibeln säger att vid en speciell tidpunkt vid tidens slut, skall Satan få tillåtelse att bedra. Syftet med det är enligt bibeln att ta bort de oäkta från de äkta. Vi kan se det i 2 Tess 2 och i liknelsen om ogräset och vetet. 2 Petrus 2:1-2…
Läs mer

Bibelkommentarer NT – Matt 24:11-14

Undervisning: Elvor Ohlin 30/5 -2010 Matt 24:11-14 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten [anomia] tilltar, kommer kärleken [agape] att svalna [psucho] hos de flesta [polus = många, flertalet, mer än hälften]. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för…
Läs mer

Bibelkommentarer – GT Sakarja Kap 5:6-11

Haggaj på Aletheia kastade ut en tanke igår. >> Kan uttrycket i Matt 24:15 på helig plats syfta till Tempelberget som plats betraktat, och den vanhelgade skändligheten innebära ett tempel, som inte har Guds välsignelse? Alltså att det tempel, som byggs ihop med andra religioner, är själva skändligheten? Jag önskar er läsares tankar omkring detta. Vi läste otroliga saker på…
Läs mer

Bibelkommentarer Joel 2:30 – Joel 3:2

Joe 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himmelen och på jorden: blod och eld och rökstoder. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod förrän HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Men det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn han skall varda frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem…
Läs mer

Bibelkommentarer GT Daniel 12

Dan 12:1 På den tiden (3 ½ år) skall Mikael träda upp (sluta upp att hålla tillbaka = 2 Tess 2:7) den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd (3 ½ år) som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till ända till den tiden. Men på den…
Läs mer

Bibelkommentarer Hes 8

Hes 8:6 Han sade till mig: Du människobarn, ser du vad de gör? Det är mycket vidriga ting som Israels hus här bedriver så att jag måste lämna min helgedom. Men du skall få se mer och än värre vidrigheter. 7 Sedan förde han mig till förgårdens ingång, och där fick jag se ett hål i väggen. 8 Han sade…
Läs mer