Psa 40:16 17 Må alla som söker dig jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsning må alltid säga: ”Lovad vare HERREN!” 18 Jag är betryckt och fattig, men Herren har omsorg om mig. Min hjälp och min befriare är du. Min Gud, dröj inte!

Glada i dig är ju precis samma sak som han i mig. Han i oss ger en glädje och en frid som inte världen ger. Hur ger världen sin glädje och frid då ? Jo när vi själva har kontroll och ser ljust på vår framtid på grund av att våra omständigheter just nu ser säkra ut för oss.

I NT så kommer friden och glädjen samtidigt ifrån samma källa i oss: Nämligen Jesus Kristus (Rom 14:17)

Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Det här sista är en uppmaning till oss från Herren:
Låt inte era hjärtan oroas
Var inte modlösa

Paulus berättar hur våra hjärtan skall kunna fyllas av frid och glädje i Fil 4. Lägg noga märke att det övergår vårt förstånd så det måste komma ifrån Anden (Kristus) i oss.

FIL 4:4 Gläd er alltid i Herren. (Ps 40:17) Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. (i oss ) 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Bekymren vi gör orsakas nästan alltid av fruktan, alltså att vi handlar utifrån fruktan. Hagar som Abraham fick Ismael med kan på Hebreiska betyda just Fruktan. Och Ismael blev väl ett bekymmer för Israel än idag.

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: ”Frukta inte, Abram. Jag är (JESUS KRISTUS) din sköld. (FÖRSVARARE) Din lön skall bli mycket stor.” 2 Men Abram sade: ”Herre HERRE, vad skall du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus är Elieser från Damaskus.”

Engelska King James

1 Mos 15:1 After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward. 2 And Abram said, Lord GOD, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus?

Vet du vad jag ser här? Jo att Jesus Kristus i dig är din försvarare och beskyddare, men inte bara det mer av honom i ditt liv är din superöverflödande lön. Så när vi söker Herren så lönas vi med mer och mer av Kristus i oss.

Heb 11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. (Med Kristus i oss)

Problemet med oss är att vi inte förstår hur viktigt och hur gott det här är för oss att äga. Därför måste Gud öppna våra ögon genom olika slags prövningar för att vi skall söka honom. Det är precis vad Ps 40 handlar om David var inne i en sån här prövning.

Allt såg ju så bra ut för David och kanske såg (ser) det lysande ut för dig med. Bibeln säger att världen snabbt kan kastas in i ett kaos.

När allting förändras då? När våra omständigheter som precis nyss såg så säkra ut plötsligt förändras, när kanske en sjukdom kommer eller en familjetragedi? Vi kan plötsligt blir arbetslösa och ryckas bort ur vårt sammanhang? Vi kanske förtalas och vår omgivning sviker oss. Då hjälper ingen mänsklig kraft utan endat kraften som kommer ifrån en uppstånden Jesus Kristus som lever i dig och mig. Han själv är skatten i lerkärlet som Paulus skriver om.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt (KRISTUS I OSS) har vi i lerkärl, (MÄNSKLIG SVAGHET) för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Ps 40 Vers 18 kan utläsas på Hebreiska kan så att andemeningen kommer fram enligt följande: Jag är deprimerad i sinnet och jag är nu i omständigheter som jag i mig själv inte klarar av och jag ser ingen fortsättning på vägen. Inte ens mina känslor finns längre där utan jag känner mig totalt värdelös och i avsaknad av någonting. (FOKUS PÅ OSS) Har du någonsin varit i den här situationen någon gång? Svar: Många gånger!

Fortsättningen på Vers 18 (FOKUS PÅ GUD). Men Herren tänker på mig och han ger mig ett värde (SIG SJÄLV) och han räknar mig. (SOM RÄTTFÄRDIG) Han går före mig och bereder en väg rakt igenom alla svårigheterna. Men Gud rappa på lite snälla !!! (Han tycks ju alltid komma i sista sekunden)

Ha en bra fortsättning på året, jag Janne kommer att undervisa mer i ämnet på nästa möte.

Parousia Mission har regelbundna möten i Bjurslättsskolans aula. Vi vill tacka er som kom på mötet 15 Dec och ett särskilt tack till Juris Kuvalds för hans medverkan. Det var roligt att skaragruppen kom på besök också. OBS! Nästa Parousia möte är Sönd 26 Januari Kl 14:00 – vi kommer även att ha nattvard med förbön i det mötet.

Mvh/Janne Ohlin