Hes 36:26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar (2706 Chokh) och håller (8104 Shamar) mina lagar och följer dem.

Som du är i ditt hjärta sådan är du. Ditt hjärta representerar vem du är din vilja din personlighet och dina egenskaper. Ett hjärtbyte innebär att din peronlighet ändras och du får ett annat hjärta och ett annat namn.

Du blir en ny skapelse i Jesus Kristus. Du får en upprättad personlighet och blir precis den människa som Gud tänkt att du skulle bli från början. Bilden av ditt nya upprättade (Helade) jag är att du har fått ett nytt hjärta och en helt nytt sätt att kommunicera med Gud. Du kan nu ha gemenskap med Gud genom din pånyttfödda ande. Ja du kan vandra i Ande som Paulus kallar det.

Din ande kan nu ta information och ljus direkt ifrån Guds Ande och föra vidare den informationen igenom ditt samvete vidare in i din själ. Om du lever i tror och lydnad nu så kommer själen att vinnas av ljuset och därifrån även kunna styra din övriga kropp. Jesus blir Herren och du blir ett redskap i hans rike.

Ordet 2707 Chokh är intressant för det innebär i sammanhanget att vi vandra inom en konungs uppsatta gränser både när det gäller tid som när det gäller ett uppdrag.

Och det är ju precis vad Paulus säger att vi skall göra i NT

Ef 2:6 Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, 7 för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Du är skapad (Ditt hjärta) till goda gärningar som Gud har redan förberett så att vi skall vandra i dem. Man kan ställa sig frågan när Gud förberedde både mig och det jag skall göra för honom? Jo Läs Heb 4 så får du se att på den 7:e dagen vilade Gud från alla sina verk.

Grekiskan beskriver här i EF 2 att du är format för att passa gärningarna och att gärningarna är förberedda att passa dig. Vilket innebär att om du leds av Gud in i förutberedda gärningar så kommer de att passa dig perfekt. Och du kommer att passa perfekt med gärningarna.