Psa 119:130 När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor.

Psa 119:130 The entrance (6608 Pethach) of thy words (1697 Dabar) giveth light (215 Or) it giveth understanding (995 Biyn = Urskiljning) unto the simple. (6612 Pethiy)

Komm: Study Light översätter detta: ”Öppningen” av dina ord skänker ljus och urskiljning åt den som är ”öppen i sitt sinneHans ord = 1697 Dabar som är hans vilja och hans rådslut och plan och väg >> Öppnas upp för den som äröppen i sitt sinne eller ”enkelseende”. Som inte vandrar på ”dubbla vägar

(1) Öppen i sitt sinne (hjärta)

(2) Enkelseende.

(3) Ej gå på dubbla vägar.

Vem får inte en öppen dörr för att vandra in i Guds förutberedda gärningar?

(1) De 5 ovisa jungfrurna – ordet ovisa på grekiska betyder stängd och de fick en stängd dörr (Mt 25)

(1) Paulus beskriver de bedragna av denna tidsålders gud som ”Täckelse över deras hjärtan

(1) Filadelifaförsamlingen i uppenbarelseboken skulle få en öppen dörr genom prövningen. Laodicea hade en stängd dörr och kommer inte att klara provet.

(2) Adam och Evas ögon öppnades efter ormens frestelse de såg inte längre enkelt. Deras ögon började se på sig själva. Det är en bild på att hjärtat är delat mellan världen och Gud.

(2) Paulus säger att ormen har precis samma taktik idag mot församlingen.

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen(hjärtats ögon) fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten (572 Haplotes – Enkelseendet) mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Ormen har alltså ett annat evangelium en annan ande och en annan Jesus. Vad blir resultatet när det falska evangeliet kommer in i församlingen? Jo det förblindar ögonen på människor så att de inte ser den sanne Jesus. Vi får här i nedanstående verser reda på att det är ett humanistiskt evangelium. (V5)

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud (Ormen) har förblindat de otroendes sinnen (Hjärtats Ögon) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Vi upplever ett nödrop i hjärtat över vad som händer i kristenheten idag. Det vi vill varna för gjorde redan David Wilkerson till Pingströrelsen 1996 men de lyssnade inte. >> Exakt samma tankesätt har nu intagit stora delar av kristenheten i Sverige. Och här predikar Wilkerson igen år 1986 om det stora avfallet >>

Det stora avfallet är här mitt ibland oss nu i våra församlingar i våra konferenser predikas ett Humanistiskt evangelium om ett ”Ledarskap” drivet av ”Företagsmetoder”. En Pastor vi känner träffade så precis rätt när han kallade det här för en ”Blöt Filt” som har lagts över våra församlingar idag.