Kommentaren är hämtad från Sven Reichmann Mp3: Gud är inte auktoritär

EF 5:21 Underordna er varandra i Kristi fruktan. 22 Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. 23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin kropp. 24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man. 25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, 26 för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. 27 Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. 28 På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, 30 eftersom vi är lemmar i hans kropp. 31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. 32 Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen. 33 Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.

Hur många gånger har inte denna text vantolkats eftersom vi läser in auktoritära strukturer istället för att läsa in sann auktoritet? Den auktoriteten som ytterst sett handlar om viljan att ge sitt liv för en annan.

Paulus börjar med att förmana kvinnan, och han har många gånger blivit beskylld för att vara en kvinnohatare. Ta bara den här veresn 24: Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.

Men det här blir ju helt fel för vi tänker här i (”mänskligt”) auktoritära termer, av förtryck. Då ser man för sin inre blick kristna kvinnor som är bleka och osjälvständiga. De måste fråga sina män om allting och totalt oförmögna att kunna fatta egna beslut och kunna dra en egen slutsats. Berövade all identitet och därmed all personlighet. Det finns en del kvinnor som tror att det är så här och har gått igenom detta. Dessa kvinnor kan efteråt säga med stolthet: Ja men jag har ju i allafall underordnat mig min man i allt!

Men det är absolut inte vad Paulus menar här överhuvudtaget. Det står ju att mannen skall ge sitt liv för hustrun på samma sätt som Kristus gav sitt liv för församlingen. Vad Paulus menar är att mannen utövar ingen auktoritet genom makt och förtryck utan igenom att han frivilligt ger sitt liv. Det är så att auktoriteten ligger i att vilja ge sitt liv för en annan…… aldrig över hustrun utan mot hustrun eller under hustrun för att kunna lyfta henne upp.

Vi måste förstå att Jesus sa att den som är störst bland er han är ju den minste.

Mat 18:1 I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?” 2 Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem 3 och sade: ”Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. 4 Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. 5 Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.

Mannen måste alltså få chansen att utöva ett ledarskap genom att underordna sig genom att vilja ge sitt liv. Kvinnan måste då vilja ta emot ett ledarskap där makten helt är avskaffad. Det är precis därför Paulus skriver till kvinnan på det sättet han gör. Bara när när vi kan förstå skillnaden mellan auktoritet och att vara auktoritär som vi kan fatta vad Paulus menar. Om vi inte har fattat det här så kommer alla hans brev att andas kvinnoförakt.

Ingen människa klarar sig utan en sann auktoritet för vi är skapade att vara under en som är större än hon själv nämligen Jesus Kristus att se upp till honom och bli inspirerad av honom.

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom

2 Kor 3:4 En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus, 5 inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. 6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Bokstaven dödar men Anden ger liv är ju ett bevingat ord i våra kristna sammanhang. Ofta tror vi att det menas att vi skall inte ta allt så bokstavligt som det står utan det är inte så noga. Nej vi måste förstå den här frasen på rätt sätt för det här är väldigt viktigt.

Människan måste ha en auktoritet men frågan är den: Vilken auktoritet väljer vi att sätta över våra liv? Det finns nämligen döda auktoriteteter och så finns det en levande auktoritet Jesus Kristus. Det finns stentavlor och så finns det en levande auktoritet. Om jag använder stentavlor (INSTRUKTIONERNA) vilket innebär olika principer och filosofier eller bud eller olika nya trender. De här stentavlorna (INSTRUKTIONERNA) kan se ut på många olika sätt och om vi använder dem så har vi en död auktoritet.

De döda auktoriteterna kan inte peka ut synden i våra liv på ett sånt sätt att vi blir frigjorda. Bara Gud som är auktoritet men är inte auktoritär han kan tala till dig om synden och överbevisa dig och vips blir du fri. Det är endast Anden och inget annat som kan ge Liv. Om vi börjar att söka den levande auktoriteten Gud så kommer vi aldrig sedan att nöja oss med andliga lagar och olika principer. Det är därför Jesus säger detta:

Joh 14:6 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Han är den enda sanning och auktoritet vi står ut med. Men när hans sanning får komma till oss så uppfylls detta som han lovar i Joh 8

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

Rom 6:14 Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden.

Den människa som är auktoritär måste lösas ifrån sin längtan att få kunna utöva egen makt. Hon måste lösas ifrån sin kravmentalitet för den som är auktoritär han får aldrig nog. Hur gör Gud då han löser en människa från denna kravmentalitet? Jo hans metod är enkel: Om du kräver så ska jag också kräva så får vi se vem som vinner! Det slutar med att vi ger upp! Om vi omvänder oss blir det glädje i himlen!

Luk 15:4 ”Om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? 5 Och när han har funnit det, blir han glad och lägger det på sina axlar. 6 När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. 7 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig – inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.

När detta sker så står vi inte under lagen utan då kan Gud möta dig precis som han verkligen är. Utan att du börjar att använda dig av honom för dina syften igen. Har du hört ordet: Ta ut i Tro?

Det har uppfunnits av människor som en gång har sett hur stor nåden är men som sedan har fallit i självlivet igen och blivit auktoritära. De har börjat utnyttja Gud och tror att den sortens auktoritära väsen är gångbart i himlen. Men problemet är fortfarande att de flesta inte förstått att Gud har all auktoritet men är inte ett dugg Auktoritär.