Joh 21:18 Amen, amen säger jag dig: När du var yngre, spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre, skall du sträcka ut dina händer (Kraft) och en annan skall spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill.”

Att sträcka ut sina händer och låta en annan binda dem är att ge upp sitt liv till någon annan. Det är vad Jesus menar är att dö ner från sina egna planer och sin egen kraft (Höfter) och våra egna möjligheter (Händer)

Den grekiska grundtexten här i stycket uppenbarar för oss också en alternativ översättning som tydligare förklarar vad det är fråga om här på ett tydligare sätt.

Joh 21:18  Verily,G281 verily,G281 I sayG3004 unto thee,G4671 WhenG3753 thou wastG2258 young,G3501 thou girdedstG2224 thyself,G4572 andG2532 walkedstG4043 whitherG3699 thou wouldest:G2309 butG1161 whenG3752 thou shalt be old,G1095 thou shalt stretch forthG1614 thyG4675 hands,G5495 andG2532 anotherG243 shall girdG2224 thee,G4571 andG2532 carryG5342 theewhitherG3699 thou wouldestG2309 not.G3756

Andemeningen skulle i så fall bli då så här fritt översatt: När du var ung och omogen styrkte du dig själv med mod och gick dit du själv bestämde. (Köttslig) Men när du mognat och växt upp till en Andligt mogen Kristen (Dött ner) så kommer Anden att binda dig så att du vandrar dit du inte själv först har bestämt. (Paulus uttrycker exakt samma sak Apg 20:22-24)

Apg 20:22 Och se, bunden i anden beger jag mig upp till Jerusalem utan att veta vad som kommer att möta mig där.23 Jag vet bara att den helige Ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig.24 Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium

Precis innan Jesus säger det här (Joh 21:18) har Petrus själv gjort precis det: Han styrkte sig själv och bestämde sin väg och sa: JAG VILL GÅ OCH FISKA! (Joh 21:3)

Hur gick fisket då? Jo totalt uruselt inte en enda fisk! Bara på Jesus bud fick de fisk. Bara när Jesus gav dem möjligheten och öppnade dörren fick de också ett lyckat resultat.

Det här är en tydlig indikation på vad det Grekiska ordet för kraft DUNAMIS egentligen betyder. För roten till ordet innebär just: Grekiska orden 1411 Dunamis som vi kallar för Guds kraft kommer från en rot nämligen Duna. Och Dunabetyder egentligen: Att få inre kapacitet och ges yttre möjligheter.

Petrus och lärjungarna fick först smaka på hur det är att styrka sig i sin egen kraft och bestämma sin egen väg och misslyckas totalt. Abraham fick också lära sig detta.

Sven Reichmann: När nu Gud skall föra oss in i Andlig mognad så vi dör från vårt eget så för han oss in i olika situationer som vi inte klarar av för att tömma oss på våra egna möjligheter och vår egen kraft.

Det var ju precis av den anledningen man skulle vänta i staden till man fått kraft från höjden (Dunamis) Med det menas att man skulle vänta tills Gud gav inre kapacitet och öppnade upp de yttre möjligheterna.

Jes 40 beskriver den här processen av att gå från omogen kristen till mogen kristen

Jes 40:28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 29 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas (Heb: Binds samman med) på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Ser du att det är precis vad Jesus säger åt Petrus i Joh 21:18 Den omogna ynglingen och den unga petrus som själv styrker sig och bestämmer sin väg kommer att ge upp och tröttna.

Och först då kommer man att ge upp sitt eget och sträcka fram sina händer och låta sig bindas av Anden. Gud som hela tiden vetat om och planerat just för denna utgång pekar inte finger åt oss utan ger oss NY KRAFT. (Dunamis)

Grekiska orden 1411 Dunamis som vi kallar för Guds kraft kommer från en rot nämligen Duna. Och Dunabetyder: Att få inre kapacitet och ges yttre möjligheter.

Vi vet att dörren senare öppnades för Petrus och de vann 3000 (fiskar) för Herren på Pingstdagen.

När vi har läst om vad Guds Kraft verkligen innebär och betyder så blir man lite fundersam om inte en stor del av den Karismatiska rörelsen vet lika litet vad Guds kraft verkligen är som Fariseerna på Jesu tid.

Bibeln säger till och med att om vi inte förstår skriften och Guds Kraft så öppnar det upp för villfarelsen.

Mat 22:29 Jesus svarade och sa till dem: ”I far vilse, ty I förstår inte skrifterna, ej heller Guds kraft.(Dunamis) (1917)

Som sagt var Gud planerar att föra oss in i en bedrövelse som är enligt hans sinne för att kunna ge oss sin egen kraft (Guds Rike 1 Kor 4:20 Rom 14:17)

2 Kor 7:10 Ty den bedrövelse som är efter Guds sinne kommer åstad en bättring som leder till frälsning, och som man icke ångrar; men världens bedrövelse kommer åstad död. (1917)

Apg 14:22 och styrkte lärjungarnas själar, i det de förmanade dem att stå fasta i tron och sa dem, att det ärgenom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike. (In i Guds Kraft och möjligheter 1 Kor 4:20)

Jag kan vittna om att det är precis så här det fungerar i Guds Rike, han leder oss in i omständigheter som tömmer oss på våra egna möjligheter (Kraft). Och när kraften är uttömd öppnar han en mirakelväg åt oss och han får lov och pris och ära.

Precis detta bergspredikan handlar om.

Mat 5:3 ”Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. (Dunamis 1 Kor 4:20)

Du kan se mönster stämmer in exakt även i Ps 40

Fördärvets grop är en bild på den omöjliga situation utan utväg som vi kan hamna i om vi går vår egen väg. I den gropen finns ingen annan möjlighet än att bindas samman med Herren. Det handlar om att sjunka ner eller upphöjas av Herrens hand (Kraft) Vi väljer själva vi kan bara ge upp och sträcka fram våra händer och låta oss bindas eller fortsätta välja bort honom.

Psa 40:1 För sångmästaren, en psalm av David. 2 Jag väntade ivrigt (6990 Qavah) på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställdemina fötter på en klippa (Guds kraft) och gjorde mina steg fasta. (Öppnade dörrar) 4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN.

Ordet 6990 Qavah betyder att binda sig samman med någon. Så denna grop var en bedrövelse efter Guds sinne? Om du fortsätter att läsa Ps 40 så får du se att David här fick se vad som egentligen fanns i hans hjärta.

Psa 40:13 Ty lidanden omger mig, fler än jag kan räkna. Mina synder har hunnit ifatt mig, jag orkar inte se dem. De är fler än håren på mitt huvud, och mitt mod har övergivit mig. 14 HERRE, var mig nådig och rädda mig, HERRE, skynda till min hjälp!

Det är ingen trevlig upplevelse när man ser vad man har i sig själv. Paulus fick också gå igenom den här processen i sitt liv och han utbrister därför.

Rom 7:15 Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. 16 Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. 17 Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 18 Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte.

Ps! Ordet för (frivillig) slav i NT Doulos handlar också om att – Binda sig samman !