Gal 3:26 Alla är en I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus 27 ty I alla, som har blivit döpta till (1519 Eis ) Kristus, haven iklätt er Kristus. 28 Här (I Kristus) är inte jude eller grek, här är inte träl eller fri, här är inte man och kvinna: alla är I ett i Kristus Jesus. 29 Hör I nu Kristus till så är I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet.

 • Vem hör kristus till? Jo den som är korsfäst med honom (Gal 5:24) Guds Israel (Gal 6:13-16)
 • Vi kan förklara vad det är att bli döpta in i Kristus genom att visa vad det innebär att bli döpt in i Moses.

I sin Judiska kommentar till NT skriver David H. Stern på sidan 468: Att döpas in i Moses innebär att man blir helt förenad med honom till ett. Man accepterar helt och blir ett med hans vision (läran) och med hans mål och med hans ledarskap. Och ledarskapet gjorde detta i förening med molnet och med havet. Här finns en tydlig bild på att döpas till (Eis) Kristus. (1 Kor 10:2)

 • Det är alltså ingen skillnad på kvinnor och män i Kristus.
 • Tron i Kristus gör oss alla både man o kvinna till Guds barn utan rangordning
 • Ordet ett här ger ytterligare ljus över hebreiska ordet Echad

Enligt detta studie bekräftas bara att David H Stern har rätt i sin tolkning att döpas in i Mose/Kristus. I världen är det alltså rangordning men inte i Kristus (2 Kor 5:14-21) Det är heller ingen rangordning i skriften I GUD för Fadern och Jesus är Echad. Och när Jesus sänder Anden (hjälparen) så står ordet (Allos) = Lika i Rang (Joh 14:16)

 1. Vara ett med och underordna sig Jesu Kristi lära
 2. Vara ett med hans uppsatta mål
 3. Vara ett med och underordna sig hans ledarskap (Huvudet)

Ovanstående 3 punkter innehåller bilden på det gamla grekiska ordet Agape och Apg 5 Om nu HebreiskaEchad och Grekiska Agape pekar på samma sak förstår vi mer av bibelns undervisning.

Det hebreiska ordet för höra SHEMA innehåller också 3 stycken punkter. (5 Mos 6:4)

 • Ett aktivt lyssnande.
 • En övertygande förståelse. (Ljus)
 • Och ett görande.

Du kan se alla dessa punkter i hjärtat som bär frukt i liknelsen om såningsmannen Mt 13.

Mat 13:23 Men det som såddes i god jord är den som hör (eller ser) ordet (om Riket) och förstår (blir överbevisad) och som bär frukt (Gör) hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.”

GUDS RIKES HÄRLIGHET I JESUS KRISTUS

Vad var det nu för skillnad på Judarnas gärningar (görande) och detta frälsande görande? Jo det är lika stor skillnad som himmelen är högre än jorden (Jes 55) Vi måste ha ljus från himlen in i vårt hjärta om vi skall kunna se och förstå konungen i det himmelska riket. Vi måste bli födda pånytt av Anden om vi skall kunna se Guds Rike. (Joh 3)

 • Guds Rike är inte av denna världen (Joh 18:36)
 • Guds Rike är inom oss (Lk 17:21)
 • Guds Rike är ett Andligt rike (Rom 14:17 + 1 Kor 4:20)
 • Evangliet är budskapet om detta riket (Mt 24:14)
 • Guds Rike är ljus (Kol 1:12-13)
 • Jesus Kristus är konungen i Riket (Kol 1:12-13)

Att se Guds Rike är alltså precis samma sak som att få se Konungen i Riket. Och att få se Konungen i Riket det är precis samma sak som att få se ljuset och härligheten i Jesu Kristi ansikte uppenbarat i hjärtat.

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord (Plan och rådslut) utan lägger öppet fram sanningen (Guds plan och rådslut) och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium (Om Konungen i Riket) dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen (Hjärtan) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapenom Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Då tar vi och går tillbaka igen till ordet hebreiska ordet SHEMA och de 3 punkterna. Det hebreiska ordet för höra SHEMAinnehåller också 3 stycken punkter. (5 Mos 6:4)

 • (A) Ett aktivt lyssnande.
 • (B) En övertygande förståelse. (Ljus)
 • (C) Och ett aktivt görande på grund av ljuset

SHEMA motsvarar exakt de 3 Punkterna som det innebär att döpas in i Kristus

 1. Vara ett med och underordna sig Jesu Kristi lära.
 2. Vara ett med hans uppsatta mål.
 3. Vara ett med och underordna sig hans ledarskap (Huvudet)
 • Så läste vi att den som döps in i Kristus han ikläder sig Kristus.
 • Han är i Kristus.
 • Han underordnar sig läran målet och hans ledarskap i allting.

Att vara klädd i vita kläder är alltså en bild av att underordna sig de här 3 punkterna. Det är en bild på att vara beklädd med Ande och Kraft.

Lärjungarna var ju Judar och talade flytande Hebreiska så när Jesus sa till dem att stanna i staden för att de skulle bli beklädda med kraft från höjden visste de direkt vilket bibelställe Jesu syftade på.

Jes 40:31 Men de som hoppas på (vänta på) HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Ordet 6960 Qavah >> Beskriver ett hoptvinnande tills man är ett med Guds tankar. (3 Punkterna) Och då skall man få en ny kraft från höjden.

Luk 24:49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden.”

 • Klädnaden och Kraften är givetvis Jesus Kristus
 • Den kraften och klädnaden kom den dagen då man var ett (Apg 2:1 King James)