Luk 18:1 Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. 2 ”I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. 3 I samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart. 4 Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, 5 skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök.” 6 Och Herren sade: ”Hör vad den orättfärdige domaren säger. 7 Skulle då inteGud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? 8 Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer,finna en sådan tro på jorden?(Gk: Finna Tron) (Är sådden av ogräs i Mt 13 svaret?)

 • Änkan = Vi
 • Domaren = Gud
 • Motparten = Satan

Kommentar:

 • Rättfärdighet är alltid ett juridiskt utslag i en domstol.
 • Här innebär ordet att få rätt även ett straff över din motståndare.
 • Domstolens skyldighet att också att med makt se till att det sker i praktiken.

Nu säger Sak 3 att precis den här bilden sker i den himmelska domstolen.

 • Josua = Vi
 • Åklagaren = Satan
 • Domaren = Gud

Gud (Elohim) säger att han skall ge oss en juridisk rätt i himlen.

 • Han skall straffa motståndaren Satan. (Sak 3:2) (Kol 2:13-15)
 • Och han ska klä oss i högtidskläder. (Gal 3:27)(Lk 24:45-49)(Apg 1:8) * Vittnen = Martyr
 • Detta skall ske för att Telningen skall komma. (Upp 5 – En ny rättegång Goel – Telningen)

* Martyrer = GK: En som kan lägga fram överbevisning i en rättsak! (Tro Heb 11:1)

V 7 – V 8 Domaren har alltså redan skaffat oss rätt genom Jesus Kristus på Golgata.

 • Det är ett fullbordat fakum för alla tider!
 • Det är en juridisk rätt i en domstol!
 • Gud kommer själv att se till att du får ut det du har rätt till!

Men Gud har valt sina egna villkor för att vi skall kunna får ut denna rätt! Genom TRONS VÄG! (Jes 55) Vet du vad det hela egentligen handlar om? Jo att bli Guds Barn! (Att bli det Gud bestämt att du skall bli) (Rom 8:28-30)

Joh 1:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt (Exousia) att bli (1096 Ginomai – Födas fram) Guds barn, åt dem som tror (Pisteo – Pågående form av tro) på hans namn. (Vad han gjort och vem han är) 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.

Varför behöver vi EXOUSIA (En Juridisk rätt i en domstol) för att bli Guds barn? RWP Komm = (Exousia ger Dunamis) Jo vi behöver en Juridisk rätt för vi har en motståndare som vill hindra utvecklingen och fånga oss i världen.

Den här Juridiska rätten kommer till oss i form av ljus i hjärtat. (Joh 1) Johannes D var vittne (martyr) Joh 1:7 Han skulle alltså vara en som lade fram överbevisning i en rättsak. – Han pekade på den som tog bort världens synd! Han var inte själv ljuset men han vittnade om ljuset !

 • Jesus själv säger att han är världens ljus i ett sammanhang som gäller dom (Joh 8:3-16)
 • Vandra här är att börja leva ut och det är på hans väg. (Jes 55)

Joh 12:35 Jesus sade till dem: ”Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. 36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. (Guds barn) När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem.

När du studerar hans väg som beskrivs i Jes 55 så är det en upplyst väg! Om du vandrar i ljuset! I hans ord (Dabar) Så kommer vår motpart att få ge sig! (Guds Rike – Besegrar Jagets Rike)

 • (1) Tistlar och Törnen skall förvandlas! (Jes 55:13)
 • (2) Berg och Höjder skall sprängas! (Heb: Jes 55:12)
 • (3) Vi måste lämna vår väg! (Väg = tankar + handlingar)

Ovanstående representerar exakt de 3 hjärtegrunderna som finns i liknelsen om såningsmannen och som skall besegras innan det goda hjärtat. Vi läste i Johannes 12:35 Att vi måste börja leva ut ljuset (Vår TRO och Juridiska rätt) annars tar mörkret över. (Åkagaren)

Och det är precis vad Jesus menar med liknelsen om Domaren och Änkan. Om vi inte ber utan förtröttas så kommer åklagaren att ta bort rätten. Vilken rätt! Att bli Guds barn!

Lägg nu noga märke till vad som händer när församlingen slutar att bedja och förtröttas! Liknelsen om såningsmannen handlar om att vi aktivt tar emot ljuset ordet om riket (Den Juridiska rätten) och vårt hjärta renas och ljuset övervinner allt mörker i vårt innersta och vi bär frukt.

Mt 13:24-30 uttydningen Mt 24:36-43

 • Meningen med såningsmannen var ju att producera Guds Barn. (Mt 13:11 Ginosko /Guds rikes hemlighet)
 • Djävulen (Motparten) sådde ogräs (Darnel) i åkern när folket sov (Jmfr Liknelsen Lk 18:1-8)
 • Resultatet blir massor av barn som är i världen men tror att de är i kristus. (Faraos evangelium 2 Mos 8:28)

2 Mos 8:28 Då sade farao: ”Jag släpper er så att ni kan offra åt HERREN, er Gud, i öknen, men gå bara inte för långt bort. Be för mig!”

 • Heb: Gå bara så långt bort så att ni inte löser er från MIG.
 • Det får med andra ord inte bli ett Andligt hus med Andliga offer. (1 Petr 2:5-6)

Sven ReichmannKött är vad jag gör för min egen skull och Ande är det jag gör för Jesu skull!

Så det är ganska uppenbart vad det är för ogräs som motståndaren Satan sår in i församlingen straxt innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen. (Faraos evangelium)

 • Ni får gärna samlas var ni vill och offra till Gud.
 • Bara ni inte går så långt att ni helt blir lösta från mitt grepp och når Jesu uppståndelse på 3:e dagen.

Alltså skall eller behöver du inte dö från dig själv! Du är god och duger som du är! Alltså det vi beskrev i Lk 18:1-8 Satan försöker att vagga in oss i en falsk säkerhet. (Förtröttas och Sova andligen är hans mål med oss)

Kan det vara den falska säkerheten Paulus beskriver i 1 Tess 4?

1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn (Guds Barn) och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.

Varför sover de då ?

Mat 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: ”Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Vi tror att ogräset som sås när folket sover är det nya evangeliet som nu mer och mer sprider sig i kristenheten: Vi är ju egentligen ganska goda och fina vi människor!

Korset göms bakom skynken! Talet om omvändelse är anstötligt! Underhållning och Lovsång tar över istället! Det går precis som Jesus sa: Skall väl människosonen finna den tron när han kommer….? (Lk 18:1-8)

Det finns ett sammanhang till som bekräftar att denna tolkning är rätt nämligen att ”De som lever i den falska säkerheten” (1 Tess 5:2) De är i mörkret och de sover och de är berusade (1 Tess 5:6-7)

Precis den bilden ger Jesus skall ske men en del förkunnare när det är dags för de 10 jungfrurna att dra ut och möta brudgummen.

Lägg noga märke till ordningen här nu…

Mat 24:42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.
Mat 24:43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.
Mat 24:44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.
Mat 24:45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid,
Mat 24:46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer.
Mat 24:47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger.
Mat 24:48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer,
Mat 24:49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna,
Mat 24:50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till (1 Tess 5:1-7)
Mat 24:51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

De som är onyktra är de som kommer att predika det nya evangeliet ”företagstänkandet” ta bort behovet av omvändelse och kors i församlingarna och vagga in folk i en ”falsk säkerhet”

Nu kommer liknelsen om de 10 jungfrurna och denna liknelse handlar om samma tid. Mitt i natten när folket sov vaknade man och gjorde iordning sina lampor (När sår ovännen ogräs i Mt 13? När folket sov!)

Mat 25:1 (GK: På den tiden = se Mt 24:42-51) skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen.
Mat 25:2 Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga.
Mat 25:3 De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig.
Mat 25:4 De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.
Mat 25:5 Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade.
Mat 25:6 Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom.
Mat 25:7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor.
Mat 25:8 De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar.
Mat 25:9 De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp.
Mat 25:10 Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes.
Mat 25:11 Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss!
Mat 25:12 Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte.
Mat 25:13 Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

Brudgummen som kommer det är människosonen i Lk 18:1-8 Den tron och den förkunnelsen som kommer att vara sällsynt är: Omvändelse och att arbeta på vår frälsning med fruktan och bävan!

 • De visa jungfrurna har den tron som beskrivs i Lk 18:1-8
 • De ovisa jungfrurna lever efter det nya ”ogräsevangeliet”
 • De är berusade och lever i en ”falsk säkerhet”

Vi märker det eller hur? Ju närmare vi kommer Jesu tillkommelse ju snabbare sprider sig ”ogräsevangeliet” som fångar folket i en falsk säkerhet.

Det jag Janne säger här ovan har jag fått ta emot från Herren själv i en drömsyn om natten. Herren har visat att en del församlingar här i landet som vi ser upp till och som människor säger är Herrens verk inte alls är Herrens verk. Utan verket är i mörkret!

Se på kyrkorna i uppenbarelseboken! Människor talade om dem som väckelsekyrkor och som framgångsrika! Säkert var det fullsmockat av folk på Gudstjänsterna. Man hade lyckats samla folket!

Herrens ögon av eld ser annorlunda på vad vi kallar för väckelse!

Upp 3:1 Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död.

Upp 3:14 Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: 15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

Sven Reichmann Kött är vad jag gör för min egen skull och Ande är det jag gör för Jesu skull!

V 15 Jag känner dina gärningar = För vems skull du gör dem !!!

Ja precis ”det moderna evangeliet” som sås när folket sover kommer att handla om att vinna människor för Gud. Annars skulle aldrig satan kunna lura en enda kristen.

Men den stora frågan är alltid motivet bakom! Du har väl märkt hur fokus har förskjutits sakta men säkert från Herren allenast? Nu är det Ledarskap och strukturer och automatiskt blir det VI och VÅRT.

Predikningarna själ fokus från Jesus och Korset till oss själva och vårt!! Församlingstillväxt till varje pris men för vems skull? Se Abraham – Hagar – Ismael.. För vems skull skedde detta? Kött eller Ande? = Kött!!

Skiljelinjen som nu kommer visade Herren oss är en skiljelinje mellan KÖTT – ANDE

Gal 4:17 Dessa människor är ivriga att vinna er men har inte rätt iver, utan vill skilja er från oss för att ni med så mycket större iver skall hålla er till dem. 18 Det är bra att vara ivrig för det som är gott, det gäller alltid, och inte bara när jag är hos er. 19 Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er, 20 jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall, för jag vet mig ingen råd med er. 21 Säg mig, ni som vill stå under lagen: lyssnar ni inte på lagen? 22 Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. 23 Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. 24 Detta har en djupare mening: de två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar. 25 Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. 26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27 Det står skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. 28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. 29 Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu. 30 Men vad säger Skriften: Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. 31 Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.

Detta studie du läser nu skall du läsa tillsammans med de 2 skördarna. Lägg märke till att avfallet kommer att handla om motivet bakom vad vi gör (Kött eller Ande)

Det här säger Herren är precis vad som kommer att ske nu i ändens tid. Och om du inte har följt korsets väg så kommer du inte att kunna skilja de här två vägarna åt.

1Jn 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 1Jn 4:6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Vart hade de falska profeterna gått? Ut i världen! Det är att byta drivkraft och motiv! Det är att gå från Ande till Kött. Här kan du se att världen är min drivkraft och därför kött.

Om du läser i Judas brev ska du se vad som skall ske i ändetiden.. Kains väg!!!

Jud 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under. 12 De är smutsfläckar vid era kärleksmåltider, dessa som utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna. 13 De är vilda havsvågor, som kastar upp sina skändligheters skum, de är irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. 14 Om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat: ”Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga 15 för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom.” 16 De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av. 17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: ”I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär.” 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande.

Kains namn på hebreiska förklarar allt. Det kommer av en rot som betyder.

 • Att plantera eller grundlägga
 • Att få att växa upp
 • För sin egen ära.

Är det inte då lite märkligt att allt du hör idag handlar om ”församlingsplantering” det handlar om ”församlingstillväxt”

Men Guds prov kommer att handla om är det KÖTT (Ont) eller är det ANDE? (Gott). Vi kommer att bli dömda om gärningarna vi gör är kött (Onda) och när ljuset lyser på oss inte omvänder oss.

Vad tror du domen (avskiljningen) över Guds hus kommer att handla om? Allt som är en Ismael måste ut ur Guds hus för att Ismael (Kött och egen drivkraft) kan inte ärva Guds Rike. (Se början av uppboken och sändebreven)

Joh 3:19 Och detta är domen: (Avskiljningen) ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret(KÖTT) och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. (KÖTT) 20 Ty var och en som gör det onda (KÖTT)hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. (KÖTT) 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

Domen över Guds hus kommer att handla om vad vi har för motiv med vad vi gör för honom. Och Gud lurar man inte utan i vilken åker ha vi sått? Andens eller Köttets?

Rekommenderad läsning ANDE – KÖTT med Sven Reichmann