Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Att ta Gud på allvar – pröva profetia, ta inte del i det som Gud varnar för
2. Allt samverkar till det bästa… – när man går fel eller misslyckas
3. Öppenhet och ärlighet – inget hemlighetsmakeri, följ bara goda föredömen
4. Felaktiga påståenden – ”starka” ledare
5. Som en Norgehistoria – den organiserade ekumeniken (med KK) påminner mig om…
6. Enheten kan bli en avgud
7. En skiljelinje – varför Gud tillåter falska ledare/profeter, EN SYN: Inga andra namn – med varning för Ulf Ekman
8. Vilka strömmar handlar det om? – Empowered21
9. Bibeln förbjuder kontakt med de döda – Anders Arborelius tillber den katolska ”Maria” och får applåder på Livets ord för uttalanden om påven(!)
10. Det sanna väckelsefolket

1. Att ta Gud på allvar

När Gud ger en uppenbarelse, ett löfte eller en varning, ser det ofta omöjligt ut att det ska kunna ske. Ändå är det så fantastiskt och verkligt när Gud talar så vi tror att det kommer vilken dag som helst. När det dröjer gäller det för oss att lita på Gud. Det fantastiska är att Guds löften står orubbligt fast hur det än ser ut att gå på vägen dit, dvs. om vi vill och väljer att gå Guds väg.

1Tess 5:24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Det Gud förväntar sig av oss är att vi tar vara på det profetiska ordet och prövar utifrån Bibeln och den helige Andes ledning. Gud talar aldrig emot sitt eget ord. Om vi får en varning för något där Herren i förväg visar vad som kommer att ske, är det viktigt att vi inte deltar i det som inte är från Gud. Det är vårt ansvar.

1Tess 5:20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda, 22 och håll er borta från allt slags ont.

2. Allt samverkar till det bästa…

Vad händer då om vi går fel eller misslyckas? Det fantastiska är att Gud kan använda allt för sina syften. Gud kan till och med använda våra misslyckanden och felsteg för att lära oss något av det, när vi inser, omvänder oss och vill komma rätt. Det förutsätter att vi är ärliga och uppriktiga. Att älska Gud är att söka hans vilja och lyda honom i den kraft han ger.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

Om det sammanhang eller den församling vi tillhör öppnar för maktmänniskor eller influenser som inte är från Gud kan han också låta det bli till lärdom och insikt.

Jag fortsätter att utgå från 1 Tess-brevet där vi uppmuntras att uppskatta och följa ledare men inte vilka som helst. Det gäller ledare ”i Herren”, alltså de som är goda föredömen, inte maktmänniskor som kräver underkastelse och lydnad och som egentligen bara tjänar sig själva. En sådan ledare blir en avgud för dem som följer.

1Tess 5:12  Vi ber er, bröder (/systrar eller trossyskon), att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. 13  Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra.

3. Öppenhet och ärlighet

En ledare (man eller kvinna) ”i Herren” har Jesu herdesinne och de för människor till Jesus och inte till sig själva. Det innebär inte att man är perfekt men att man går i en riktning där man följer Jesus och är beroende av honom. Då finns öppenhet och ärlighet, inga smygvägar och inget manipulerande.

2Kor 4:2  Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

2Petr 2:1  Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror [1917 års övers. på smygvägar]. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

Att förneka är i slutändan att inte känna igen (Jesus), enligt grundtexten. Då kan det ha gått så långt att man predikar en annan Jesus och ett annat evangelium. Det som kännetecknar dem är att de strävar efter position, gör sig rika och framgångsrika på andras bekostnad, föraktar det svaga och regerar med makt, hot och kontroll. Men detta visar sig kanske inte förrän de möter kritik eller ifrågasättande. Kritik tystas effektivt med att det påstås komma från djävulen. Annars går kritiken ibland att tysta med hjälp av smicker.

3Joh 1:11  Mina älskade, följ icke onda föredömen, utan goda. Den som gör vad gott är, han är av Gud; den som gör vad ont är, han har icke sett Gud.

En falsk ledare kan locka hängivna människor till sig genom att verka radikal och principfast. När inriktningen eller undervisningen plötsligt ändras totalt blir många förvånade. Men om man är inlärd att inte kritisera följer många dit ledaren går ändå. Självklart påstår ledaren/pastorn att ”Gud har talat”.

Hur är denna omsvängning möjlig? Hur kan fasta principer överges och inriktningen svänga totalt? Svaret kan vara motivet. En ledare som tjänar sig själv, som har fel motiv, kan ändra sig beroende på vad han vinner på till exempel för att få högre position. Utåt sett kan det se mycket framgångsrikt ut och andra ledare kanske imponeras.

4. Felaktiga påståenden

Ett par av de påståendena som florerat i kristenheten senare år är ”behovet av en stark/starka ledare” och att ”en bra ledare har många efterföljare”. Båda påståendena är felaktiga. En annan klyscha är att ”allt som har liv växer” och man räknar bara det som ”syns”. Därmed glömmer man totalt vetekornets lag Joh 12:24, där det synliga resultatet dröjer. När man talar om en stark ledare menar man inte sällan en som vågar bestämma och ha makt enligt företagsmodellen. En sådan ledare riskerar att ta Jesu plats och bli en anti-krist, istället för Kristus. Att en ledare har många efterföljare säger absolut ingenting om att han/hon är på rätt väg. Jesus sa om den sista tiden:

Matt 24:11  Många falska profeter skall träda fram och bedra många.

En ledare ”i Herren” kan bara visa på en enda riktning: Jesus Kristus och ödmjukhet i beroende av Guds totala ledning. Det sker genom bönen och Ordet. Andens enhet är just ANDENS, inte människors. Den finns hos dem som tillhör Jesus och som leds och utrustas av Guds Ande.

2Kor 3:17  Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

5. Som en Norgehistoria

Människors enhet och organiserad ekumenik liknar mest en gammal (dålig) Norgehistoria: Man skulle bygga tre dårhus i Norden. Ett litet byggdes i Stockholm, ett större i Köpenhamn och sedan satte man tak över Norge.

Den organiserade ekumeniken ger mig bilden av ett stort gråbrunt, halvrostigt plåttak som sätts över kristenheten. Det är ledare som utövar makt och kör sitt race för att samla (fånga) alla i ett kyrkosystem. Mycket sker i smyg och besluten tas över huvudet på folket. Följden blir att de signalerar att nu är vi ett med denna Mariatillbedjande katolik. Nu är vi ett med denne karismatiker som döper i namnet Bam (Todd Bentley) och andra som öppnar för ockulta manifestationer. Nu är vi ett med denne girige framgångsteolog. Nu är vi ett med dessa vidsynta kristna som gärna deltar på retreater med djupmeditation, zenbuddism osv. Nu är vi ett med dessa Wagners maktfullkomliga, övermåttan höga apostlar. Alla är vi ett och skall förenas i den katolska eukaristin (nattvarden) där vi förnekar Jesu försoningsoffer på Golgata. Här offras han oblodigt gång på gång och vi hyllar denna magi…
Man påstår att det som förenar är mer än det som skiljer. Men i själva verket är inte fokus på Jesus utan man vänder sig bort från honom, när man istället bejakar det hos varandra som skiljer. Man bejakar ikoner, Mariadyrkan och obibliska läror där man tidigare har haft klarsyn. Sådant slutar alltid i katastrof!

6. Enheten kan bli en avgud

Enhet för enhetens skull. Enheten en avgud? Och vem ska leda denna koloss? Svaret blir ”en stark ledare” med andra ”starka ledare” under sig och dessa har andra ”starka ledare” under sig… Kanske en representant för varje världsdel? Varför inte en enande ledare över alltihop? Varför inte sätta Påven över alltihop, han kallas ju redan ”enhetens symbol”?!

Om man drar allt till sin spets är det så man säger genom sitt agerande. Det är som att gå tillbaka från livbåten till det sjunkande Titanic och ropa: Tillsammans klarar vi att rädda skeppet! Lämna livbåten (Jesus Kristus) och kom tillbaka hit till oss! (Vi kan!)

Ropet efter en stark/starka ledare är förrädiskt och liknar Israels rop efter en kung, som alla andra länder hade. De fick Saul, som utvecklades till en antikrist-typ. Det tänkesättet kan vara en förberedelse för antikrist. Det sker när man inte vill lyssna på Gud.

1Sam 8:6 Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sade: ”Ge oss en kung till att styra över oss.” Och Samuel bad till HERREN. 7 Då sade HERREN till Samuel: ”Lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte skall vara kung över dem.

Samma ”gråbruna halvrostiga tak” sätts ibland över församlingar när döda strukturer läggs över dem och den som inte deltar blir mobbad och utfryst. Laggärningar tar över när medlemmarna ska lyda och uppfylla pastorns vision. Livet avtar och det profetiska tystnar. Det finns inte längre kraft att stå emot synden när en annan ande intar – men det går alltid att skylla på djävulen som nu är vred på ”framgången”.

7. En skiljelinje

DÄRFÖR låter Gud en skiljelinje gå rakt igenom hela kristenheten. Syftet med maktmänniskor och falska profeter är att de ställer alla inför ett val: att lyda Gud eller människor. Gud prövar våra hjärtan (5 Mos 13).

Andens enhet, den sanna enheten, ska bevaras. Den finns redan och är helt naturlig när vi möts. Vi kan vara från olika sammanhang, samfund och rörelser men ett ”i Anden”, som vi säger. De som har Jesus som Herre i sina liv kan inte beblanda sig med falsk andlighet och död religion, utan strävar bort från sådant – för att också kunna rädda andra! Gud har alltid ett folk, om så bara en kvarleva, som han räddar till sig själv. Gud har även ”sparade” kyrkor/församlingar som bevarar sin frihet och håller sig till Jesus Kristus och korsets verklighet.

Luk 12:49  Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd. 50  Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat. 51  Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring.

1Tess 5:23  Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.

1Tess 5:10 Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. 11 Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

Jag (vi) kanske inte skulle vara så frimodiga om inte Gud hade talat vissa saker om det som händer idag och visat vart det leder. Pusselbitarna har börjat läggas på plats alltmer de senaste åren och bekräftats från många andra som fått samma eller liknande tilltal. Som förkunnare har vi ett ansvar. Vi har prövat det mer än en gång, enligt Guds ord men var och en som läser har full rätt och även skyldighet att pröva. Löftena är alltid härligt att dela med sig av men det är inte utan kamp som vi delar de svåra bitarna.

En syn som jag fick under bön, i början på 90-talet (tror att det var 1991) började helt underbart:

Jag bad om väckelse i Sverige och särskilt för Göteborg när jag fick en syn för mitt inre. Jag såg staden nattetid med alla de ljus som lyser om natten. Plötsligt strålade namnet JESUS KRISTUS högt på natthimlen. Gud bekräftade än en gång löftet om en väckelse/skörd då Jesus blir förhärligad och jag fylldes av en väldig glädje och förväntan. Helt underbart!! Guds närvaro var stark och det var så tydligt att bara JESUS ska bli upphöjd! Men tankar kom i mitt huvud. Jag tänkte på kända och upphöjda människors namn och undrade ”men hur går det med den och den..?” medan flashiga affischer for förbi i mitt inre. Det namnet jag kunde minnas efteråt var Ulf Ekman. Hans namn var plötsligt högt upp på himlen i en mycket hög position.
Svaret kom klart och tydligt: INGA ANDRA NAMN! DET FINNS INTE PLATS FÖR NÅGRA ANDRA NAMN! INGA ANDRA NAMN!
Igen kände jag en lättnad och otrolig glädje. Samtidigt såg jag att Ekmans namn, som befunnit sig högre än Jesusnamnet, hastigt dalade ned och försvann. Nu tyckte jag att namnet JESUS KRISTUS strålade ännu starkare. (slut på synen)

Jag var väldigt förvånad över att Ulf Ekman plötsligt dök upp i mina tankar. Hur kunde jag oroa mig och tänka på kända människor när Gud visade en så underbar syn?! Men när synen liksom ”lagt sig” insåg jag att det var något som Gud ville säga även med det. Det var en varning för något i framtiden.

Märk väl att Ekman på den tiden var kritiserad av de flesta. Tanken på att han skulle få en hög position i kristenheten var helt otänkbar. Det fanns fortfarande en vaksamhet mot JDS, framgångsteologi och trosrörelsens rötter, hos många. Församlingar splittrades, maktstyre på LO avslöjades, många tog skada osv.
Ändå hade Ulf Ekman en väldigt hög position i synen. Det är sant som en som nyligen lämnade Livets ord sa, att de som upphöjer och avgudar sina ledare är lika skyldiga som ledaren som upphöjer sig själv. Tiden kommer att utvisa om synen stämmer. I så fall är det enligt ordet:

Ords 16:18  Stolthet går före undergång och högmod går före fall.

Luk 1:52  Härskare har han störtat från deras troner, och upphöjt de ringa. (Direkt övers. från KJ)

8. Vilka strömmar handlar det om?

Det är ganska intressant att Ulf Ekman var Europas representant på Empowered21, en ”pingstkarismatisk” konferens med en mängd kända talare inom Trosrörelsen. >>

Deras egen beskrivning av konferensen löd: ”Bevittna sammanstrålandet av de världsvida strömmar av den Ande-laddade (kraftfulla/utrustande) rörelsen till en enad flod av välsignelser som skall översvämma jorden”.
Jämför med en profetisk dröm oktober 2009 där strömmarna, floden och översvämningen inte var från Gud, utan avfallets strömmar som kommer att blanda all slags andlighet. En tillfällighet?

Hebr 2:1  Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen.

Var ska vi ta vägen? Vi ska fly till Jesus Kristus! Fly till Klippan! En gammal sång lyder: ”Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig…” Det enkla evangeliet, tron på Jesus, håller.

Idag är det allmänt känt att Ulf Ekman drar mot Rom. Läs om frågorna som ställdes till Ulf Ekman i december 2008 på Livets Ord i Huskvarna. >>

Citat ur en artikel av Stefan Grevle i Världen idag 2007-05-14 med titeln Väckelsens väg bär inte till Rom: ”Det är lätt att man blir kallad trångsynt och inskränkt om man sticker ut med påståendet jag gjorde i min första artikel, men min goda vilja och ambition är att se en förändring i Sverige, där Jesus får lysa fram till frälsning, helande och befrielse. Ulf Ekman har en gång varit väldigt tydlig i dessa frågor. I Magazinet i juni 1989 skriver han en hel artikel om den falska ekumeniken. Han tar där upp den katolska gärningsläran, munkväsendet, katolska kyrkans förföljelse av väckelsekristna, en ekumenik där alla ska tillbaka till ”moderkyrkan” i Rom, romerska kyrkans ockulta inslag och deras maktanspråk. Och jag menar på allvar att antingen hade han fel då eller så har han fel nu”. (Slut citat)

Den katolska och ortodoxa kyrkan binder människor i traditioner som är död religion. De behöver bli fria och upptäcka Guds nåd. Om vi som har lärt känna Guds nåd börjar acceptera och syssla med död religion blir också vi bundna. Hur kan vi sedan hjälpa dem? Eftersom Katolska kyrkan inte ämnar ändra sig är den stora frågan hur pastorer och präster kan fortsätta närmandet till den. Vad vinner de på att blunda om de är medvetna om vart det leder? Hur långt tänker de följa Ulf Ekman som uppenbarligen har en ganska dominant roll?

Ords 24:11  Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. 12  Om du säger: ”Vi visste det inte”, skulle inte han som prövar hjärtan märka det, skulle inte han som vakar över din själ veta det? Han skall vedergälla var och en efter hans gärningar.

9. Bibeln förbjuder kontakt med de döda

Den katolske biskopen Anders Arborelius fick stora applåder på Livets Ord i Uppsala när han öppet talade om sitt mål att förena alla under påven, ”enhetens symbol”.  Ulf Ekman kallade honom ”en genuint sann broder”. (Det finns gott om predikningar på nätet som visar Arborelius Mariatillbedjan och kontakt med döda ””helgon”).
Så här gick det till när Anders Arborelius blev vigd till biskop av Stockholms katolska stift den 29 december 1998.
”Efter de övriga biskopsfrågorna föll alla församlade på knä, medan electus lade sig raklång på golvet. Kyrie följdes av helgonlititanian, där ett flertal av de karmelitiska helgonen anropades om förbönTeresa av Avila, Thérese av Jesusbarnet, Theresia Benedicta av Korset, Johannes av Korset och flera nordiska helgon, bland andra den heliga Birgitta.” Av Hubertus Brandenburg blev han senare i mötet smord med krisma, för att han skulle få ”den mystiska smörjelsen”. (Citatet är från Katolskt magasin nr 1/990129)

Att anropa de döda är förbjudet i Bibeln. Är det rätt att kalla den ”sann broder i Kristus” som sysslar med det? Hade exempelvis Petrus eller Paulus gjort det? Knappast. De hade snarare försökt få honom att förstå att han höll på med spiritism och måste omvända sig från sin synd.

5 Mos 18:11-12 Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11  ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd (hjälp) hos de döda. 12  Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

Det är allmänt känt (avslöjat!) att Ulf Ekman tar pastorer och ungdomspastorer på retreater till Berget och Per Mases, som har zen-mediterat varje dag sedan 30 år, enligt honom själv. Läs Ohlins Funderingar från 19 mars 2010 under rubriken: Vad är det för grund? Det finns Livets Ord- församlingar där många har gått ur församlingen på grund av detta. Samtidigt öppnas allt fler dörrar för Ulf Ekman. Det verkar som man vill ha ekumenik till varje pris och är beredd att blunda för allt som eventuellt kan stå i vägen.

Många frågar sig om Ulf Ekman har lämnat JDS -läran. Budskapen är dubbla. Läs kommentar längst ned.

10. Det sanna väckelsefolket

Gud är barmhärtig och trofast och han vill ge Sverige en ”besökelsetid”. Var och en kommer att stå inför ett val att följa ”starka ledare”/mängden eller JESUS. De som följer Jesus, det sanna väckelsefolket, har endast honom som Herre och kommer inte att gå in under människors makt och styre eller religiösa system! Sådana berg kommer Gud själv att jämna med marken i sinom tid. Missa inte profetiskt budskap >>

Sak 4:6  Då sade han till mig: ”Detta är HERRENS ord till Serubbabel (förebild på Jesus): Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!”

/Elvor Ohlin

______________________________________________________________________________

Har Ulf Ekman tagit avstånd från JDS-läran?

Här är ett citat av Lennart Jareteg:
Det Ulf Ekman skriver i sin blogg upplever jag som ett försök till att dölja vilken grund Livets Ord och Trosrörelsen defacto står på. Nedanstående citat från Ekmans blogg visar tydligt på denna mörkläggning eftersom det innehåller rena lögner:

”Denna lära förekommer hos E.W. Kenyon och i viss mån hos Kenneth Hagin. Kenyon bygger ett filosofiskt lärosystem kring denna tanke där den ingår som en viktig byggsten i hans teologiska funderingar, medan den hos Hagin har en mer underordnad betydelse.”

I viss mån”, ”teologiska funderingar” och ”underordnad betydelse”, det är mycket, mycket långt ifrån sanningen. JDS var och är grundfundamentet som hela trosförkunnelsen vilar på. Utan JDS existerar inte resten av trosförkunnelsens teologi. Denna grund är nu lagd och ligger kvar, och det är idag mest överbyggnaden vi ser och får höra predikas om. JDS var lika mycket ett fundament för Hagin som för Kenyon, vilket man lätt ser i deras böcker. Begrundar man nedanstående citat av Hagin så ser man att Ekman ljuger om Hagins förhållande till JDS. Det går att finna mängder med liknande citat från Hagin och andra trosförkunnare:

”Andlig död betyder mer än att vara skiljd ifrån Gud. Det innebär också att ha satans natur… Jesus smakade döden, den andliga döden… Nere i de lidandes fängelse – nere i själva helvetet – tillfredsställde Jesus rättvisans krav för var och en av oss, eftersom han dog i vårt ställe… under det att Gud öste sin vrede och dom över Jesus, så kände Jesus att detta bröt hans och Faderns gemenskap fullständigt. Varför behövde Jesus födas? För att bli som vi är; separerad ifrån Gud. Han smakade den andliga döden för varje människa.”
”The Name of Jesus”, Kenneth Hagin

Nu skall man komma ihåg att Ekman gick på Hagins bibelskola och startade Livets Ord efter sin tid där. Hagins läror var hörnstenen i bygget av Livets Ord. Därför var Kenyons och Hagins böcker en del av kurslitteraturen på Livets Ord. Man översatte också många av Hagins böcker till svenska. Kenneth Copeland har samma undervisning, och han var också en av de förkunnare som starkt påverkade Livets Ord.

Har då Ekman tagit avstånd från detta? Nej, jag anser inte att han gjort det. Det Ekman gör är att han lägger en dimridå för att förleda oss. Det han främst säger i som bloggpost är att Jesus inte plågades i Helvetet. Men det är inte detta som är den allvarliga saken med JDS. Den allvarliga saken är att JDS-läran också undervisar att Jesus skiljdes från Fadern. Men om nu Jesus är Gud i mänsklig gestalt – vilket är hörnstenen i en sann kristen tro – så kan ALDRIG Jesus skiljas från Gud. Men JDS säger just att Jesus blev till gjord till synd, fick satans natur, dog andligen och skiljdes från Fadern. Man tar alltså ifrån Jesus hans gudomlighet och gör honom till en syndig människa utan gudomlighet. Sedan säger man att han föddes på nytt. Detta blir då grunden till självförgudningsläran inom trosförkunnelsen. För på samma sätt som Jesus i den tänkta pånyttfödelsen återvinner sin gudomlighet, kan vi genom pånyttfödelse bli gudomliga som Jesus, menar man. Detta är huvudinnebörden i JDS och hela fundamentet och förutsättningen för trosrörelsens olika läror om framgång, rikedom, fullkomlig hälsa, läran om munnens bekännelse, den kristnes fulla auktoritet och skaparkraft, osv. Därför kan trosrörelsens anhängare inte avsäga sig JDS, för då faller hela husbygget.

Nu skall vi se att Ekman och Livets Ord trots allt (dom talar med kluven tunga) håller kvar vid det dom undervisade från början. Ekman skriver så här i sin bok Doktriner (och det är ju en ganska ny bok):

”Om vi människor på grund av synden är andligt döda, så måste rimligtvis den som återlöser oss på något sätt ta del av denna andliga död… så erfar Jesus gudsövergivenhet och andlig död.”

Här ser vi hur Ekman till slut ändå landar i undervisningen om den andliga döden.

En annan sak som är viktig att se, är det som än idag (2010-04-21) står på Livets Ords hemsida. Där står det som svar på frågan: ”Har ni förändrats?”

”Ja, visst förändras en församling med åren, det vore ju konstigt annars. Men då det gäller läran och inriktningen är den precis densamma nu som när vi startade.

Grunden JDS ligger alltså där den först blev lagd. Det samma säger Ekman i en bok från 1996:

”…den grundläggande visionen, den grundläggande teologin, de grundläggande aktiviteterna och de grundläggande synsätten ligger kvarHär finns ingen skillnad.” (s.60)
”Denna välsignade press”, Ulf Ekman

Så inget har egentligen förändrats annat än det yttre sättet att förmedla dessa läror. Jag anser också att frukten av dessa MYCKET allvarliga villoläror fortfarande är synlig. Man förför människor till att gå vidare in i villfarelser, och somliga människor far mycket illa och mår dålig. Det leder till en andlig förvirring, ofta med andlig utbrändhet som följd.

Läs gärna min text om ”Tio villoläror inom Trosrörelsens teologi” som du hittar via nedanstående länk. Där finns en mängd avslöjande citat. >>

/Lennart