Matt 5:48 Var alltså fullkomliga såsom er Fader i himlen är fullkomlig. (5046 Teleios)

TELEIOS = Vara fullkomlig – Vara fullvuxen – Vara uppfylld – Komplett i karaktär. Innan den här versen i Matt 5 så står det att vi skall Agape vår nästa och då är vi hans Söner (Huios – Fullvuxen son) Vi skall alltså växa ifrån ett köttsligt sinne till ett andligt sinne. Det finns bara en person som kan få oss Teleios och det är Jesus Kristus.

Joh 1:16 Av hans fullhet (4138 Pleroma) har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

4138 Pleroma betyder någonting som är totalt uppfyllt. Han har nämligen uppfyllt allting och det är han den krossade klippan som ger det vatten som fyller upp oss. Så länge vi vandrar inför hans ansikte utan täckelse i tro och uppriktighet så fyller han alla våra behov. Han kan fylla alla krav som Gud ställer på oss genom sin egen uppståndelse.

Ordet 5046 TELEIOS har sin motsvarighet i GT i ordet 8549 TAMIYM. Som betyder Fullhet – Utan fläck eller skrynka – I sanning – Uppfylld och hel.

1 Mos 17:1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig (Mitt ansikte) och var fullkomlig. (8549 Tamyim) (se 2 kor kap 3 + kap 4) 2 Jag skall sluta (Nathan = Skänka) förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig mycket. 3 Då föll Abram ner på sitt ansikte och Gud sade till honom: 4 Se detta är mitt förbund med dig: Du skall bli fader till många folk.

Så i ordet 5046 Teleios/8549 Tamyim ligger att utan täckelse vandra inför Herrens ansikte och växa upp till den personen som Gud redan på den 6:e dagen har skapat dig till att vara. När vi inser detta blir det en sådan vila för vi kan inte sätta ett täckelse framför ditt ansikte och spela en annan än den du verkligen är. För då vandrar vi inte i sanningen och växer därför heller inte upp till honom.

O du går till 1 Mos 15 så får du se en bild på hur förbundet redan där fullbordas md eldslågan Jesus Kristus och det var detta som Gud vill skänka (Nathan) Abraham i 1 Mos 17 om han vandrade utan täckelse inför hans ansikte.

Word study:

G5046

τέλειος
téleios; fem. teleía, neut. téleion, adj. from télos (G5056), goal, purpose. Finished, that which has reached its end, term, limit; hence, complete, full, wanting in nothing.
(I) Generally (Jas_1:4, Jas_1:17, Jas_1:25; 1Jn_4:18 [cf. Heb_9:11]; Sept.: Exo_12:5). Figuratively, in a moral sense, of persons (Mat_5:48 [cf. Luk_6:36]; Mat_19:21; Col_1:28; Col_4:12; Jas_1:4; Jas_3:2); the will of God (Rom_12:2; Sept.: Gen_6:9; 1Ki_11:4). When used in a moral sense referring to God’s expectation of us, it means completely blameless. A ”perfect gift” in Jas_1:17 means one that has all the necessary qualities. In Jas_1:4, ”that ye may be perfect” means that you may keep yourself ”unspotted from the world.” It has a similar meaning in Mat_5:48; Mat_19:21; Rom_12:2; Col_1:28; Col_4:12; Jas_3:2.
(II) Specifically of persons meaning full age, adulthood, full-grown, of persons, meaning full-grown in mind and understanding (1Co_14:20); in knowledge of the truth (1Co_2:6; Php_3:15; Heb_5:14); in Christian faith and virtue (Eph_4:13). In the neut. tó téleion means the final destination of the believer, that is, heaven (1Co_13:10, as contrasted to the full age in knowledge and understanding in 1Co_13:11). This image of fully completed growth as contrasted with infancy and childhood underlies the ethical use of téleioi, being set over against the babes in Christ (1Co_2:6; 1Co_14:20; Eph_4:13-14; Php_3:15; Heb_5:14).
(III) Téleios can be used in a relative or absolute sense (Mat_5:48; Mat_19:21). God’s perfection is absolute; man’s is relative. The téleios is one who has attained moral maturity, the goal for which he was intended, namely, to be a man obedient in Christ.
(IV) Tó téleion, perfect, in the neut. means the complete one in contrast with tó ek mérous (ek [G1537], of; mérous [G3313], a part), that which is in part. Tó téleion, therefore, indicates the ultimate goal of heavenly perfection as contrasted with the immediate and merely partial experience of saints on earth (1Co_13:10). In 1Jn_4:18 hēteleía agápē ([G26], love), the perfect love, means the love which is mature, not lacking boldness or confidence and therefore not hampered by the insecurity or anxiety which are characteristic of immature love.
(V) Also generally, it means what is renowned or preeminent (Heb_9:11; Jas_1:25).
Deriv.: teleiótēs (G5047), completeness, perfection; teleióō (G5048), to complete, perfect; teleíōs (G5049), completely, without wavering, to the end.
Syn.: ártios (G739), fitted, complete, perfect; plḗrēs (G4134), complete, full; mestós (G3324), full; ámemptos (G273), irreproachable, blameless; áptaistos (G679), not stumbling, without transgression; holóklēros (G3648), entire, whole. Téleios is not to be confused with anamártētos (G361), without sin or sinless.
Ant.: endeḗs (G1729), lacking, deficient.