4413 Protos har samma betydelse som 7225 Reshiyth >> på Hebreiska. 4413 Protos betyder enligt strong:Begynnelsen Den BästeChefen (Huvudet)Den som kommer först. (Kurios – Herren)

I studiet på 7225 Reshiyth >> ser vi att Jesus är 7725 Reshiyth och då är han också 4413 Protos. Vilket också är Johannes döparens vittnesbörd

Joh 1:15 Johannes vittnar om honom, han ropar och säger: Det var om denne jag sade: Den som kommer efter mig, han är före mig ty han var förr (4413 Protos) än jag. 16 Av hans fullhet har vi ju alla fått ja nåd utöver nåd 17 ty genom Moses blev lagen given men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.

E-Sword: JFB – Kommentarer:
Johannes 1:15-18 Vad Johannes säger: Vad han vittnar om är detta.

 • Jesus kommer efter mig i officiell manifestation (Kungen själv i riket)
 • Jesus är före mig i auktoritet och dignitet (Ranking)
 • Jesus var före mig i Existens. (4413 Protos – 7725 Reshiyth)

Mic 5:2 Men du, Betlehem Efrata som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden från evighetens dagar.

Apg 26:22 Men med Guds hjälp står jag ännu i dag som vittne inför både små och stora. Och jag säger ingenting annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske: 23 att Messias skulle lida och att han som den förste (4413 Protos) som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna.”

Återigen beviset för att Jesus är 4413 Protos och 7725 Reshiyth får du om du studerar sammanhanget i Apg 26. Lägg särskilt märke till att Jesus talade Hebreiska till Paulus.

APG 26:13 fick jag under resan, konung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus från himlen, klarare än solen,stråla omkring mig och mina följeslagare. 14 Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst som sade till mig påhebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden. 15 Jag sa (På Hebreiska) Vem är du, Herre? (2962 Kurios) Och Herren (2962 Kurios) svarade: Jag är (Ego Eimi) Jesus (Yeshuwa) den som du förföljer.

 • Ego Eimi = JHWH som kommer av HAYAH – det är JESUS Kristus Guds Son
 • Han är ljuset i 1 Mos 1:3 – Heb: HAYAH OR (Det ljuset var innan solen)

Efter att ha läst detta råder det ingen som helt tvekan om vad JESUS verkligen menade här.

Joh 8:12 Jesus talade åter till dem (På Hebreiska) och sade: ”Jag är (Ego Eimi) världens ljus. Den somföljer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Jesus säger här på Hebreiska klart och tydligt att: Han är JHWH och han är HAYAH OR och genom att säga att man skall följa honom syftar han på ordet 7725 RESHIYTH i GT eller 4413 PROTOS i NT.

För både 7725 Reshiyth och 4413 Protos betyder samma sak nämligen: BegynnelsenDen BästeChefen(Huvudet) Den som kommer först. (Kurios – Herren)

1Kor 15:3 Jag meddelade er det allra viktigaste (4413 PROTOS) vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna,

Att han verkligen menar tidens begynnelse med Protos är klart.

1Kor 15:20 Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen (Reshiyth) av de insomnade.

Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från (Innan) världens grundläggning.

 • Det här är otroligt Lammet slaktades redan innan världens grundläggning.
 • Därför kan Gud handla med oss som om vi aldrig syndat.
 • Därför kan vi utväljas i Honom innan världens grund var lagd. (Läs Ef 1)
 • Vi lever alltså i ett nytt rike och vi är nya skapelser för att göra gärningar i Honom. (Ef 2:6-10)
 • I honom beskrivs av det ljus aom strålar fram innan något annat ljus fanna (1Mos 1:1-3)

Vad är det för skillnad att göra gärningar i honom eller göra gärningar utanför honom? De gärningar vi gör i honom är redan beredda av honom. (Gud har sagt) Medan gärningarna vi gör utanför honom är våra verk (Skulle då Gud ha sagt?) Hebreerbrevets 4 kapitel handlar om det här.

Upp 22:13 Jag är (EGO EIMI) A och O, den förste (746 Arche) och den siste, begynnelsen (4413 Protos) och änden.

Upp 22:14 Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. 15 Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. 16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är (Ego Eimi) Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. 17 Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det må säga: ”Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. 18 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord (3056 Logos = Rådslut) skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord (som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. 20 Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! 21 Herren Jesu nåd vare med alla.

King James: Upp 14 ”Att tvätta sina kläder” översätts med.

Upp 22:14 Blessed are they that do his commandments, that they may have right (Exousia) to thetree of life, and may enter (Att kunna komma in) in through the gates into (Att kunna komma in) the city.

Upp 22:14 Uppenbarar en mycket stark sanning för oss.

 • (1) Den är välsignad som vaktar och gör hans bud. (Agape)
 • (2) Den som älskar honom (Agape) får en auktoritet (Exousia) bilden av en Nyckel.
 • (3) Nyckeln eller rätten att äta av (Inspireras av) Livets träd
 • (4) Nyckeln leder in genom Portarna.
 • (5) Nyckeln leder in i Staden.

Att tvätta sina kläder är exakt samma sak som att älska (Agape) honom och vakta på hans bud. (Joh 14:17) Agape är Lydnad >> & >>

Lägg märke till att Mt 16 handlar om ett ljus (Uppenbarelse) och en nyckel och en klippa (Gud har sagt) och om ettdödsrike (Mörker)(Skulle då Gud ha sagt) Allt handlade om vad Petrus var från begynnelsen utvald till att bli i det ljuset. Det är Gud som redan byggt huset med levande stenar. Vi formas bara och sätts in av honom i ett andligt hus för att frambära andliga offer (Förutberedda gärningar)

1Pe 2:4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten sombyggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. (3056 Logos – Guds Plan >> ) Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara (2298 Thaumastos) ljus.

Och Petrus förklarar ju själv vad Jesus undervisade honom om i Mt 16 här.

 • Stenen är Jesus korsfäst innan världens grund var lagt (v 4)
 • Samtidigt är han ljuset i 1 Mos 1:1-3
 • Stenar i ett andligt hus (Det är redan byggt)(Du är redan bestämt till det du skall bli)
 • Andliga offer (Förutberedda gärningar)
 • Mörkret i vers 9 = (Skulle då Gud ha sagt och bestämt och byggt)
 • Förunderliga ljuset = (Gud har redan sagt och byggt och bestämt) TRO >>

Sedan ”Företagstänkandet” kom in i våra församlingar har allt fler ledare förkastat hörnstenen. Istället manifesterar man ett eget ljus som tar bort äran från Gud. Se Alazoneia >>

Och det är dags att vi förstår vad mörkret egentligen är. Det är allting som inte är i ljuset alltså gärningar som kommer från vår själ och inte i Anden. Vi får ha vilken titel vi vill men ”Dagen” kommer nu när det skall visa sig på viken grund vi har byggt >> (Herren har visat oss också att detta kommer >>)

När den ”Apostoliska Revolutionen” kom till Sverige. Vilket evangelium handlade det om då? Du kommer väl ihåg budskapet? Församlingarna skall in under en Apostels vision och han skall bygga församlingen enligt hans mönster. Är det ljus eller är det mörker? Är det Gott eller Ont ? Bibeln säger att vi måste kunna skilja på det här i ändens tid.

Bygger de här ”Nya Apostlarnas” lära på någonting som Gud redan sagt och fullbordat (Ljus – Livets träd) eller handlade budskapet om mörker och kunskapens träd? (Skulle då Gud ha sagt = Fullbordat allting?) Om du tar och läser Jakobsbrevet så skall du se att precis så är en församling som förkastar hörnstenen.

Du måste testa alla nya företeelser emot det här även den så populära Naturlig Församlingsutveckling >> som nu sprids i hela samfunden. Är det ljus eller är det mörker? Grundar det sig på vad Gud redan byggt och sagt. Ellergrundar det sig på: Skulle då Gud ha sagt?

Mat 12:33 I måste döma så: antingen är trädet gott, och då måste dess frukt vara god; eller är trädet dåligt, och då måste dess frukt vara dålig. Ty av frukten känner man trädet. 34 I huggormars avföda, hur skullen I kunna tala något gott, då I själva är onda? Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen. 35 En god människa bär ur sitt goda förråd fram vad gott är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ontär. 36 Men jag säger er, att för vart fåfängligt ord som människorna tala ska de göra räkenskap på domens dag. 37 Ty efter dina ord skall du dömas rättfärdig, och efter dina ord skall du dömas skyldig.”

Vad är Gott? Jo bara det som är sagt och byggt redan i Ljuset (1 Mos 1:1-3) Vad är då ont? Jo allting som handlar om OTRO = Skulle då Gud ha sagt och fullbordat (Läs Rom 2 får du se)

ORD = 3056 LOGOS /1697 Dabar >> Det är tankar och planer uttryckta o ord. Om inte du som en kristen ledare tala i enlighet med Logos så kommer du att dömas.

Vi kan därför bara ha Guds Vision eller som i detta fall Ormens Vision och i stycket i Mt 12:33-37 är detta uttryckt i formen av Gott eller Ont Träd. Och av vilket träd du äter och inspireras av DENS SON ÄR DU!

Herren har varnat och sagt redan på 90 talet och precis nyligen. Ni kommer att möta fiendeskap av ormens säd. Läs Upp 11:1-2 >> (är vi där nu) Och Jerry Potters budskap >>

Som vi tidigare har beskrivit >> så var Adam o Evas prov i EDEN inget annat än ett val mellan ljus och mörker. De 2 träden symboliserar TRO och OTRO. Livets träd representerar alltså hörnstenen (Gud har sagt) Kunskapens träd representerar mörker (Skulle då Gud ha sagt)

Och all villfarelse handlar egentligen om OTRO vi måste lära oss det. Jag själv skulle aldrig sett det här om inte Herren hade visat det i drömmar och syner + Uppenbarelse i ordet.

Rakt igenom den stora vedermödan är det många som skall ha tvättat sina kläder och vaktat på och göra hans bud. De skall få nyckeln som leder rakt igenom portarna (Smala) och in i staden. (Livet)

Upp 7:13 En av de äldste frågade mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?”14 Jag svarade: ”Min herre, du vet det.” Då sade han till mig: ”Dessa är de som kommer ur (EX – = Igenom) den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. 15 Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. 16 De skall aldrig mer hungra eller törsta, inte heller skall solen eller någon annan hetta träffa dem. 17 Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon.”

Vart befinner sig nu dessa som älskar honom? Jo de är just nu i staden! De har redan ”Tvättat sina kläder i lammets blod” De har redan fått de 5 stegen som uppenbaras i Upp 22:14

Bruden har ”Tvättat sina kläder i Lammets blodELLER Dessa är de som är välsignade av Gud som vaktar och gör hans bud. (De som älskar (Agape) honom)

Jag sa ju att UPP 22:4 och de 5 punkterna skrivna där är oerhört viktigt att vi förstår.

(1) Den som Agape konungen Jesus får auktoritet och en nyckel att äta av (inspireras av) Livets träd (2)

Herren har sagt åt oss att han har gett oss en nyckel i vår hand som kommer att ta oss igenom alla smala passage och den nyckeln är ljus från himlen.

Ja det stämmer!

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar (Agape) mig. Den som älskar (Agape) mig skall bli älskad (Agape) av min Fader, och jag skall älska (Agape) honom och uppenbara (1718 Emphanitzo) mig för honom.”

Att äta av livets träd är alltså precis samma sak som att få Jesus uppenbarad (1718 Emphanitzo) för sitt hjärtas ögon. Nyckeln som leder in genom portarna in i staden är att få se Jesus som han verkligen är. Det är att få se hans härlighet. (2 Kor 4) Gå från härlighet till härlighet = Vandra in i någonting förunderligt skapat redan innan denna tiden i honom.

Vad kan då det vara? Jo du i Kristus och de gärningar du skall göra är skapade i honom innan världens grund var lagd. De är alltså i det ljuset som lyste fram redan i de första verserna i bibeln innan ens Solen skapades. Vad symboliserar då staden?

Jo Abraham väntade på staden med de fasta grundvalarna som Gud redan har byggt. (Gud har sagt – TRO)

Heb 11:9 I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. 10 Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.

TRON är alltid vilande på någonting som är fullbordat redan >>

Han var en del av staden och enligt de 5 punkterna så kan bara de som älskar honom komma i in i den här staden. Som Gud redan har skapat och redan byggt.

Ännu en gång så visar sig de 2 evangelierna här Guds: Gud har sagt (TRO) Ormens : Skulle då Gud ha sagt! (OTRO)

 • I Uppenbarelseboken ser vi en brud och det nya Jerusalem komma ner från himlen. (Gud har sagt) (TRO)
 • I Uppenbarelseboken ser vi en sköka och en stor stad Babylon falla. (Skulle då Gud ha sagt) (OTRO)