Ordet 5319 Phaneroo kommer från en rot som betyder att göras synlig med ljus att ge ljus över någonting. Att föra till ljuset och göra känt det som är osynligt för vårt eget öga.

Till exempel kan ingen människa veta vad Gud har berett åt oss om inte han visar det för oss (1 Kor 2)

Vine summarizes phaneroo

in the active voice, “to manifest”; in the passive voice, “to be manifested”…To be manifested, in the Scriptural sense of the word, is more than to “appear.” A person may “appear” in a false guise or without a disclosure of what he truly is; to be manifested is to be revealed in one’s true character; this is especially the meaning of phaneroo, see, e.g., John 3:21; 1Co 4:5; 2Cor. 5:10, 11; Ep 5:13.  (Vine, W E: Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. 1996. Nelson) (Bolding added)

Thayer: Att skänka ljus över vad som förut är okänt genom ord eller genom gärning.

Det kan vi se när det gäller Jesus Kristus

1Ti 3:16 Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: ”Han som blev uppenbarad (Phaneroo) i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten.”

Joh 3:21 Men den som gör sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bliva uppenbart (Phaneroo) att hans gärningar är gjorda i Gud.”

  • Jakob blev förd till Peniel inför Herrens ansikte (Ljus)
  • Han bekände i det ljuset vem han var egentligen var. (Täckelsen försvann)
  • Samtidigt fick han ljus över vem Gud var och det påverkade honom starkt. (Mjukhjärtad)
  • Se skökans natur i Upp 18:6-7 >> Upphöjer sitt Jag – bereder sig Ära – Dryckenskap – Hårdhjärtad
  • Och det är det som Johannes brev försöker säga oss (1 Joh 1:5-10)(1 Joh 2:8-11)

Joh 3:19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade (25 Agape) mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.

  • Här står världen och mörkret på en sida. (se älska (Agape) världen 1 Joh 2)
  • Ljuset står här som en motsats till mörkret.

Mörkret och världen kan man alltså älska (Agape) Men man kan också älska (Agape) ljuset och sanningen (2 Tess 2) Det innebär att ordet agape måste betyda mer än ”Guds Kärlek” och det gör det >> & >> I ordet ligger mer Lydnad och underordnandet av en Konung (se Apg 5 >>)

  • Och då blir det helt plötsligt helt klart att antingen underordnar vi oss världen – mörkret. (Satan)
  • Eller också underordnar vi oss och lyder ljuset – sanningen. (Ljuset – Konungen Jesus)

2 Kor kapitel 3 och Kapitel 4 har en hel del att lära oss i den här frågan om vad vi underordnar oss (Agape) Den som har täckelse är den som är förblindad av denna tidsålders gud så att han inte underordnar sig det ljus som strålar från Kristi ansikte.

Resultatat blir en humanistisk kristendom.

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (Olydigas) sinnen, så att de inte ser ljusetsom strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljusskall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Vad var det nu 5319 Phaneroo betydde nu igen?

Ordet 5319 Phaneroo kommer från en rot som betyder att göras synlig med ljus att ge ljus över någonting. Att föra till ljuset och göra känt det som är osynligt för vårt eget öga. Han har alltså fört oss till ljuset och upplyst våra hjärtan om vem Gud verkligen är. Och detta ljus är vårt vittnesbörd och vårt evangelium till andra människor.

Vi ser alltså hur Guds härlighet blir till ljus i våra hjärtan. Ljuset är alltså Guds härlighet förklarat och uppenbarat i våra hjärtan. Vem han verkligen är även i svåra omständigheter (2 Kor 4:7-18)

1Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar (Agape) honom. (Underordna sig ljuset) 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. (Ljus) Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, (Ljus) när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. (Hon ser inte ljuset) Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. 16 Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.