Ayin är den 16:e bokstaven i det hebreiska alfabetet och har talvärde 70 – Ayin står för uppenbarelse, ögon, vision, men även en källa.

Hebreiska alfabetet innehåller 22 bokstäver som läses från höger till vänster. De hebreiska bokstäverna är inte bara vanliga bokstäver som våra svenska och andra bokstäver. Nej de hebreiska bokstäverna är också symboliska och har en djupare mening som uppenbarar andliga hemligheter.

AYIN – ÖGAT

Bilden som ordet Ayin ger oss är ögat. Och då innebär det inte bara det fysiska ögat utan också det andliga ögat. De flesta ord som börjar med ayin pekar på vad som kan ses med ditt öga. Man säger att ögat är fönstret till hjärnan och en ingång till själen. Och eftersom själen innehåller dina känslor ditt förstånd och din vilja så innebär detta att det vi ser kommer att påverka oss mycket starkare än vad vi kanske inser. För ögat uppenbarar och formar oss individuellt mycket mer än något annat.

Därför är det så intressant att frestelsen i Eden speciellt handlade om att öppna ögonen på kvinnan.

1 Mos 3:5 Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon (ayin) öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. 6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt.7 Då öppnades ögonen (ayin) på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig.

(Ps! Gud Elohims betydelse är också domaren som sätter upp gränser och själv står för domen av överträdelsen av de gränserna. Betyder det att de skulle bli som Gud och kunna sätta egna gränser? Jag tror det för då handlar det om själv rättfärdighet.)

Enkelt uttryckt ögat är en andlig ingång. Ögonen ser, hjärtat blir fullt, och gärningar och tal kommer ut. Gärningar och tal kan antingen vara positivt eller negativt beroende på vad som fyller ayin – ögonen. (källan)

Jesus för samman ögat (källan) till hjärtat och sa:

Mat 5:28 Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. 29 Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.

Det här visar att om det man ser kan förleda hjärtat och göra så att man syndar.

Job 31:1 Jag slöt ett förbund med mina ögon: att aldrig se på en ung kvinna. I made a covenant with my eyes (ayin) not to look lustfully at a girl.”

Vad går in genom våra ögon (vår källa)? Ja om vi sitter framför TV:n och släpper in och hör massor av världens värderingar så kommer det förr eller senare att påverka vår själ så att det kommer att komma ut ur oss i form av ord och gärningar. (vi har fått en grumlad källa)

Det är därför det är så farligt att läsa vissa kristna böcker med felaktiga läror i de går in i vår själ och börjar att manifestera sig i både ord och handlingar. Varje visuell bild vi ser kommer att plantera sig djupt nere i vårt sinne. Kom ihåg att det som fyller vårt hjärta kommer att producera gärningar.

Jag skall aldrig glömma det tilltalet jag fick – 94 (tror jag det var) herren sa: Jag vill inte att du läser massa böcker för jag vill undervisa dig genom min ande när du läser mitt ord. Tack och lov för det och idag förstår jag varför – det var fullt av villfarelser i de flesta böcker som kom ut då om andlig krigföring – helande och framgångsteologi.

Psa 101:3 Jag vänder ej mitt öga (ayin) till det onda. Att handla trolöst hatar jag, det skall inte finnas hos mig.

Att sitta fast I pornografi är en av de svåraste synderna att bryta. För att den visuella bilden planterar sig på djupet i själen och kommer att komma upp gång på gång för att få dig att fylla dina begärelser. Detta kommer att leda till gärningar av ont slag.

Jag läste om en brottsling i USA Ted Bundy en seriemördare som avrättades 24 januari – 89. Han intervjuades av en psykolog och då kom det fram att det var pornografi som i botten låg bakom och gav bränsle åt dessa fruktansvärda brott. Det kan tilläggas att enligt FBI:s egen undersökning om seriemördare så finner man exakt samma sak hos de flesta seriemördare pornografi är liksom grogrunden.

Mat 6:22 Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. 23 Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!

Bokstaven ayin betyder ju öga eller källa och det är igenom våra ögon som vi tar emot uppenbarelse in i vårt hjärta. Om vi inte har andliga ögon och se med kan vi heller inte få andlig urskiljning eller förstånd. Gud vill uppenbara sig för oss igenom dina andliga ögon. Han vill att du skall få insikt om vem han verkligen är genom att uppenbara sin som Jesus Kristus precis som han är för dig.

Mat 6:24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Mammon här står för världen och den som mammon är Herre över han är intresserad av sig själv först. (världen) Jesus sa till sina lärjungar att uppenbarelse kommer inte för dem i världen.(Den som sätter sina intressen först)

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom. 22 Judas inte Judas Iskariot frågade: Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? 23 Jesus svarade: Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.

Utan att du får sanning (aletheia = avtäckande realitet) så kommer inte friheten.

2 Kor4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

Joh 3:3 Jesus svarade: Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.

Guds ord säger oss att ett av de starkaste tecknen messias skulle göra när han kom var att öppna ögonen på de blinda det handlar då inte bara om de fysiska ögonen utan också de andliga ögonen. När Johannes döparen satt i fängelse och började undra om Jesus verkligen var messias så sändes budbärare till Jesus Som frågade honom – och det 1:a som Jesus sa var:

Luk 7:22 Han svarade dem: Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.

 Och att öppna våra andliga ögon så vi ser Gud är hans vilja (hans gränser – hans väg)

EF 1:17 Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må giva er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig, 18 och att han må upplysa era hjärtans ögon, så att I förstår hur det hopp är, vartill han har kallat er, hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tro – allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft, 20 varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen,21 över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, inte allenast i denna tidsålder, utan ock i den tillkommande. 22 Allt lade han under hans fötter.” Och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting – 23 åt församlingen, ty den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla.

Joh 9:39 Och Jesus sade: ”Till en dom har jag kommit hit i världen, för att de som inte se ska varda seende, och för att de som se ska varda blinda. 40 När några fariséer som voro i hans närhet hörde detta, sade de till honom: ”Är då kanske också vi blinda?” 41 Jesus svarade dem: ”Vore I blinda, så hade I inte synd. Men nu sägen I: ’Vi se’, därför står er synd kvar.”

AYIN OCH GUDS ÖGON

Den allsmäktige upprättar förbund som kan ses med ögonen – regnbågen är tecknet på ett sådant förbund. Varje gång du ser regnbågen så skall det få oss att tänka på Guds trofasthet. Samma sak gäller stjärnhimlen.

Psa 11:4 HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himmelen hans ögon (ayin) skåda, hans blickar pröva människors barn.

Psa 17:8 Bevara mig såsom en ögonsten (ayin) beskärma mig under dina vingars skugga

 Ordet ögonsten är en speciell nåd och beskydd från Guds sida. Det finns villkor för vem som får detta beskydd över sitt liv – det är de som vaktar sina ögon från att släppa in onda saker i hjärtat.

Mat 5:8 Saliga är de renhjärtade, de skall se (med sina andliga ögon) Gud.

 Vad händer med dem som vakar på sitt hjärta och får sina ögon öppnade så att de ser då?

2 Kor 3:15 Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. 16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. (från ögonen)17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.18 Och vi alla som med avtäckt ansikte (ögon) skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.