Ordet kan ha lite olika betydelser som bekännelse och att ge upp, att lova och prisa, Att öppna våra händer inför Gud. Det finns 7 Hebreiska ord för lovprisning och varje ord innebär faktiskt en fysisk handling. Lovprisning är inte en passiv sak utan en fysisk respons på en uppenbarelse om vem vår himmelske fader verkligen är.

Ordet 3034 YADAH kommer från 2 hebreiska ord YAD som betyder en öppen oknuten hand och AW som kommer från Herren (Yahweh) Ordet får då betydelsen att vi öppnar våra händer inför Herren Gud. Vi öppnar och lyfter upp våra händer inför Herren vår Gud.

Yadah betyder inte bara total överlåtelse till Herren utan det betyder också att vi visar vårt totala beroende av Herren. Med lyfta händer inför din tron är en lovsång som vi brukar sjunga – Få vet om den lovsångens teologiska riktighet.

Psa 9:1 För sångmästaren, till Mutlabbén en psalm av David. (9:2) Jag vill tacka (3034 Yadah) HERREN av allt mitt hjärta jag vill förtälja alla dina under.

Psa 52:9 (52:11) Jag skall evinnerligen tacka (3034 Yadah) dig för att du har gjort det och inför dina fromma skall jag förbida ditt namn, ty det är gott.

Psa 75:1 För sångmästaren Fördärva inte en psalm, en sång av Asaf. (75:2) Vi tacka dig, o Gud, vi tacka (3034 Yadah) dig. Ditt namn är oss nära man förtäljer dina under.

Roten till ordet YADAH betyder att kasta och då knyter det ihop YADAH med bön och inte bara med lovprisning. Hebreiska ord för bön är också samma ord som för lovprisning. Men det finns också ord för bön som egentligen betyder att ”kasta iväg” en lans mot ett mål med precision.

Nu skall vi se på en vers där Apostel Paulus gör ett samband mellan konkret bön och upplyfta händer.

1Ti 2:8 Jag vill alltså att männen allestädes ska förrätta bön, i det att de, fria ifrån vrede och disputerande, upplyfta heliga händer.

Jag hoppas att du förstår innebörden – det blir inga bönesvar utan 3034 YADAH – Lovprisning och total överlåtelse och totalt beroende av Herren.

Jes 25:1 HERRE, du är min Gud! Jag vill upphöja dig, jag vill prisa (3034 Yadah) ditt namn, för du gör underbara ting, dina rådslut från fordom utför du med trofasthet och sanning.

Vad annat kan vi göra än att YADAH – Herren vår GUD och komma fram till nådens tron med lyfta händer och ge oss åt honom? Kanske är det därför ett av orden för bön i nya testamentet är AITEO som betyder att vi är fullständigt utfattiga – men vi kommer i förtröstan till en som vi vet har alla resurser och ber om nåd och hjälp.

wordstudy:

H3034

ָיָדה
yāḏāh: A verb meaning to acknowledge, to praise, to give thanks, to confess, to cast. The essential meaning is an act of acknowledging what is right about God in praise and thanksgiving (1Ch_16:34). It can also mean a right acknowledgment of self before God in confessing sin (Lev_26:40) or of others in their God-given positions (Gen_49:8). It is often linked with the word hālal (H1984) in a hymnic liturgy of ”thanking and praising” (1Ch_16:4; 1Ch_23:30; Ezr_3:11; Neh_12:24, Neh_12:46). This rightful, heavenward acknowledgment is structured in corporate worship (Psa_100:4; Psa_107:1, Psa_107:8, Psa_107:15, Psa_107:21, Psa_107:31), yet is also part of personal lament and deliverance (Psa_88:11 [10]). Several uses of yāḏāh evidence an essence of motion or action (as something given), intensively referring twice to cast or to throw down (Lam_3:53; Zec_1:21 [2:4]), and once it means to shoot (as an arrow; Jer_50:14).