Som betyder att förtrycka eller krossa någon.

Verbet för ordet Jägare kommer ifrån det här ordet så det ger oss en aning om vad Gud egentligen vill säga oss vilket sinnelag som finns hos Esau och Nimrod M fl.

Att inte lyda vår himmelske fader öppnar dörren för fienden att komma in och förtrycka oss.

Jdg 10:6 Men Israels barn gjorde åter vad ont var i HERRENS ögon och tjänade Baalerna och Astarterna, så ock Arams, Sidons, Moabs, Ammons barns och filistéernas gudar och övergåvo HERREN och tjänade honom icke. Jdg 10:7 Då upptändes HERRENS vrede mot Israel, och han sålde dem i filistéernas och Ammons barns hand. Jdg 10:8 Och dessa plågade Israels barn och förforo våldsamt (Ratsats) mot dem det året i aderton år gjorde de så mot alla de israeliter som bodde på andra sidan Jordan, i amoréernas land, i Gilead.

Israels barn visste om att det fanns välsignelse för lydnad och förbannelse för olydnad. Förbannelse för olydnad var att bli förtryckt (Ratsats) av andra folk. Det sker gång på gång när israel vandrar i olydnad. Det gäller även oss när vi är olydiga då förtrycker fienden oss på olika områden i livet.

5 Mos 28:33 Frukten av din mark och av allt ditt arbete skall förtäras av ett folk som du icke känner; förtryck allenast och övervåld (Ratsats) skall du lida i all din tid.

Joh 8:34 Jesus svarade dem: ”Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Var och en som gör synd, han är syndens träl.

Jdg 9:53 Men en kvinna kastade en kvarnsten ned på Abimeleks huvud och bräckte (Ratsats) så hans huvudskål

Isa 42:3 Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa (Ratsats) och en tynande veke skall han icke utsläcka; han skall i trofasthet utbreda rätten. Isa 42:4 Hans kraft skall icke förtyna eller brytas (Ratsats) intill dess att han har grundat rätten på jorden; havsländerna vänta efter hans lag.

Isa 58:6 Nej, detta är den fasta, som jag vill hava: att I lossen orättfärdiga bojor och lösen okets band, att I given de förtryckta (Ratsats) fria och krossen sönder alla ok,

1Jn 3:8 Den som gör synd, han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar.

Luk 4:18 ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet