Joel 1:15 Ve oss, vilken dag! (3117 Yom) Ty HERRENS dag är nära, som förödelse (7701 Shode) från den Allsmäktige kommer den.

Se studiet om domen som en tidsperiod >> Herrens dag inleds med en dom en katastrof (7701 Shode) ifrån Herren själv. Ordet 7701 Shode har sin rot i 7736 Och betyder följande: Katastrof ,Ödeläggelse, Ett rån, (Tjuv)

Så vi kan se hur väl de här tankarna stämmer med hur Paulus förklarar Herrens dag. Och lägg noga märke till hur ”katastrofen” kommer före ”uppryckandet”. (Vi ger den tiden 3 1/2 år) (Från styggelsen till Jesu tillkommelse)

Vi låter bara bibeln få förklara sig själv i Paulus beskrivning i 1 Tess 4 – 5 finns både katastrofen och uppryckandet. Pre – Trib är därför en lögn för det vänder på begreppet.

1Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Det grekiska ordet för vi som lever (Zoe) och är kvar betyder att överleva efter en stor katastrof. Av sammanhanget förstår vi att det handlar om att hålla kvar sitt Andliga liv (Zoe) igenom en stor katastrof. Den som gör det kommer att ”Ryckas upp” = Änglarna hämtar oss (Mt 24:31)

Så fortsätter då Kap 5 att beskriva exakt samma sak.

1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv (Rövare) om natten. 3 När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång (Katastrofen) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.(Expheugeo) 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. (Rövare)

Här ser vi det Heb ordet 7701 Shode exakt beskrivet av Paulus i texten: Herrens Dag kommer som en Tjuv (Rövare) med ”Ödeläggelse” och ”Katastrof” innan (3 1/2 år) hans tillkommelse.

Joel 2:30-32 fortsätter sedan att tala om samma Herrens Dag som Joel 1:15 – Katastrofen (Tjuven – Rövaren)

Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan (Inför) HERRENS dag (Yom) kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. (4422 Malat – Komma undan) Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan (8300 Sariyd) som HERREN kallar.

  • Solen skall vändas i mörker = 2008 + 2009 + 2010 den 1:a i månaden AV = Totala solförmörkelser
  • Månförmörkelserna kommer också att komma.
  • Ordet 8300 Saryid betyder också – Att överleva en katastrof.
  • Sions Berg och Jerusalem är ju en bild på Guds Rike i Heb 12 och allt annat skall skakas.

Om vi inte förstår den här principen kommer vi heller inte att förstå uppenbarelsebokens budskap. Ljusstakarna som Herren håller i sin hand symboliserar: De som inte är byggda av egen kraft (Sak 4)

Johannes har nu kommit fram till Herrens Dag (Yom) och han hör bakom sig ljudet av en basun. (Joel 3:16 King James) Katastrofen (Tjuven – Rövaren) är alltså på väg och Herren varnar församlingarna för den. Lägg märke till att 3 1/2 år innan slutet kommer det ekonomiska systemet i Upp 13 (och då måste ju det gamla raseras)

Om du nu läser Joels bok ser du mönstret av vad som kommer. Det du läser om i Kapitel 1 är en total ödeläggelse av ekonomin och av det andliga livet.