Du finner ordet redan i början av bibeln
1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, (KAOS) och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: ”Varde ljus!” (216 OR) Och det blev ljus. (216 OR)

På Hebreiska så är ordet OR nära förbundet till ORDNING. Så i texten ovan så skapar Ljuset ordning på Kaoset. Det står i NT att Gud är ordningens Gud – GUD är LJUS!

2Kor 4:6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Psa 119:130 När dina ord öppnas, ger de ljus (OR) och skänker förstånd (995 Biyn = Urskiljning) åt enkla människor.
(Heb 4:12 det levande ordet åtskiljer)
Komm JFB – En öppning till Guds ord är en öppen dörr öppningen eller förklaringen av ordet. För den själsliga människan är denna dörr stängd

word study:
H216

אוֹר
’ôr: A masculine noun meaning light. In a literal sense, it is used primarily to refer to light from heavenly bodies (Jer_31:35; Eze_32:7) but also for light itself (Gen_1:3; Ecc_12:2). The pillar of fire was a light for the wandering Israelites (Exo_13:21). One day God, who is clothed with light (a manifestation of His splendor), will replace the light of the heavens with His own light (Psa_104:2; Isa_60:19-20; cf. Rev_21:23; Rev_22:5). Light is always used as a positive symbol, such as for good fortune (Job_30:26); victory (Mic_7:8-9); justice and righteousness (Isa_59:9); guidance (Psa_119:105); and a bearer of deliverance (Isa_49:6). Expressions involving light include the light of one’s face, meaning someone’s favor (Psa_44:3 [4]); to see light, meaning to live (Psa_49:19 [20]); and to walk in the light, meaning to live by God’s known standards (Isa_2:5).