Ordet Lev är i biblisk mening inte det organ som slår och pumpar blod inne i kroppens innersta utan är det andliga hjärtat i en människa. Det är hjärtat som uttrycker hur en person verkligen är. Hjärtat är inte bara massa känslor det är mycket mer än så. I västerländskt tankesätt så är hjärnan centrum av förståndet, men i Hebreiskt tankesätt så är hjärtat centrum. Hjärtat är den inre människan som innehåller både känslor och intellekt.

5 Mos 6:4 Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en. 5 Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta (3820 Lev) och av hela din själ och av all din kraft. 6 Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat.(3820 Lev)

Detta handlar alltså inte bara om känslor utan också om hur vi tänker och hur vi handlar. Första gången ordet hjärta (3820 Lev) kommer i bibeln är i 1 Mos 6.

1 Mos 6:5 Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans (3820 Lev) alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. 6 Då ångrade HERREN att han hade gjort människorna (120 Adam) på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. (3820 Lev)

Det här visar att Gud verkligen engagerar sig i människan och att Guds hjärta verkligen kan känna smärta.

Bedrövad (6087 Atsav) Djupt bedrövad och otillfredställd. Gud var alltså så otillfredställd i sitt hjärta över Adam och alla i honom att han beslutade att förgöra hela jorden men Noa fann nåd. På nått sätt måste Noa ha räknats som rättfärdig ändå trots Adam. Det är det som är frälsning.

Det här är en tydlig bild på ett hjärta som behagar Gud nämligen Jesus Kristus den andre Adam som skall ge oss ett nytt hjärta av nåd i det nya förbundet.

Mat 3:16 När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. 17 Och en röst från himlen sade: Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.

Ordet för glädje här är 2106 Eudokeo som är motsatsen till ordet i 1 Mos 6:6 Bedrövad (6087 Atsav) För i Jesus Kristus är Gud djupt tillfredställd nöjd och glad. Det är bara I KRISTUS som Gud är helt nöjd och tillfredställd och det är bara där vi kan uppleva FRID med GUD.

Gud vet vad som finns i vårt hjärta – För honom kan vi inte gömma våra motiv hur religiösa och fina de än ser ut att vara.

Jer 17:9 Bedrägligare än allt annat är hjärtat (Lev) det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? 10 Jag, HERREN, utforskar hjärtat (3820 Lev) och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar efter hans gärningars frukt.

Vi kan alltså förstå att det finns 2 vägar att vandra på och det är hjärtat (Lev) som bestämmer vägen. Ett hjärta som är omvänt till Herren följer Hans hjärta på Hans väg och ett hjärta som inte är Herrens följer sitt eget. Nu skall vi titta på det hjärtat som blivit religiöst nämligen Petrus hjärta i Mt 16. Gud hade visat stora saker för Petrus och han såg chansen att avancera på den andliga stegen uppåt.

Så kommer kallduschen:

Mat 16:23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. 24 Jesus sade till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv (Det är sitt hjärta) och ta sitt kors på sig och följa mig. (Följa det hjärta som behagar Gud nämligen Jesu hjärta) 25 Den som vill bevara sitt liv (Sitt eget hjärta och dess tankar) skall mista det, men den som mister sitt liv (Sitt eget hjärta och dess tankar) för min skull, han skall vinna det. (Det handlar om ett hjärtbyte Hes 36) 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? 27 Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Glöm nu inte bort det Hebreiska tankesättet här för det handlar om Petrus hjärta (Lev) men också vad Satan är ute efter. Vers 16 American standard bible:

Mat 16:23 But he turned, and said unto Peter Get thee behind me, Satan: thou art a stumbling-block unto me: for thou mindest not the things of God, but the things of men. (Grekiska: Underhålla och Uppehålla)

Om vi bara kan vara religösa som en mask men ha kvar vårt hjärta (Lev) (Själ) i världen utan att ge det åt Herren så vinner Satan slaget. Du kan se det i Egypten Farao hade inget emot att man firade och offrade i Egypten så länge man inte gick 3 dagsresor.

2 Mos 8:27 Vi vill gå tre dagsresor ut i öknen och offra åt HERREN, vår Gud, så som han befaller oss. 28 Då sade farao: Jag släpper er så att ni kan offra åt HERREN, er Gud, i öknen, men gå bara inte för långt bort. Be för mig!

Jakobsbrevet sätter fingret på ett sådant hjärta. Och säger att Satan är mitt i församlingen på grund av precis samma hjärta som Petrus hade i Mt 16. Problemet i församlingen hade inte ett dugg med organisation eller ledarskap eller något yttre att göra. Vi tror ofta att en speciell bok eller nått annat är lösningen. Men lösningen är djupare det sitter i hjärtat (Lev)

Jak 4:1 Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? 2 Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. 3 Ni ber men får inget, därför att ni ber illa för att slösa bort allt på njutningar. 4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen (Egypten) är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens (Egyptens) vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: ”Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga (Jes 14: 13) men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare och rena era hjärtan ni tvehågsna.

Här uppenbaras det hjärta/själ som inte har förnekat sig själv tagit sitt kors på och följt Jesus. Satans plan var ju enligt Mt 16: 23 Att bevara och underhålla det mänskliga hjärtat/själen och hålla det kvar i världen (Egypten) Vers 8 Beskriver att man är driven av dubbla motiv – det är GOTT – ONT på en gång. Det känner vi till eller hur? Jo kunskapens träd GOTT – ONT.

Psa 51:12 Skapa (Bara) i mig Gud, ett rent hjärta (Lev) och ge mig på nytt en frimodig ande. 51:13 Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig. 51:14 Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande.

Intressant är att det just står ”Bara” som betyder att skapa ur ingenting och inte ordet Yatsar som betyder att skapa genom att forma från redan existerande material. Så det Gud gör i vårt hjärta är omöjligt för oss människor att fatta.

Hes 11:19 Jag skall ge dem ett (Echad) och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött,

Komm: Jag skall ge dem ett odelat hjärta! Ett hjärta alltså som inte har det dolda motivet. Ett hjärta utan täckelse (Abrahams brorsons namn Lot betyder täckelse) Jakob visade oss att ett hjärta med det ”dolda motivet” inte har någonting. Vad är det man inte har? Jo ett hjärta berört och drivet av Den helige Ande. Paulus visar oss vad som händer med ett hjärta som omvänt sig till Herren. Det är ett ödmjukt och förkrossat hjärta.

2Kor 3:15 Ja, än i dag ligger en slöja (Täckelse) kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. (Lagen = Jag gör själv) 16 Men närhelst någon (Hjärtat) omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. (Från egen vinning) 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte (Omvänt hjärta) skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

 Men det hjärtat som inte omvänder sig till Herren då vad får det hjärtat se?

2Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud (Satan) har förblindat de otroendes sinnen (Hjärtan) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

Den som har täckelse för sitt hjärta är alltså blind och sanningen befriar inte utan det dolda motivet att komma fram finns kvar i hjärtat. Man vill då fortfarande vinna hela världen men man gömmer det ofta bakom religiösa masker. (Hycklare – betyder att uppträda bakom en mask)

 

Vi skall se på en församling som mänskligt sett ser ut att ha framgång man nådde fram till sin egna visions mål att samla kyrkan full av människor. Det var säker mycket lovsång och aktiviteter där. Allting stämde med deras ritningar och strukturer. Men Gud ser annorlunda än vi! Allting som inte är planterat av honom skall ryckas upp med rötterna står det.

UPP 3:17 Församlingen var BLIND (Hjärtats ögon) och NAKEN Denna tidsålders Gud hade förblindat deras hjärtas ögon så att de inte såg Herren och kunde förvandlas till hans avbilder och bära frukt.

Paulus bön för församlingen i Efesos

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap (1922 Epignosis) om honom.18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

 

Vers 17 beskriver 2 Kor 4:4 och vad Satan är ute efter nämligen att ge oss en fel kunskap om Gud. Satans mörker är inte kolsvart mörker utan uppblandat ljus (Sven Reichmann)

Den kunskap Paulus talar om är 1922 EPIGNOSIS – Som i min Hebrew – Greek bible beskrivs vara en kunskap som kommer från Guds rena källa som på ett kraftfullt sätt inspirerar hela min varelse. Det här är en levande kunskap som handlar om en personlig relation. Satan försöker alltså att göra våra hjärtan blinda för den kunskapen om GUD genom att komma med läror som bygger upp vår gamla människa. Se hur snabbt hjärtats ögon stängdes i Galatien hur en liten sak lades till evangeliet och inspirationen från himlen stängdes av för att deras ögon förblindades. Förhäxades står det. Det räckte inte längre med NÅDEN utan vi måste göra något också genom egen kraft för att nå målet.

Kunskapens träd handlade ju också om kunskap GOTT – ONT. Livets träd representerar denna Epignosis kunskap i hjärtat som är en levande och rätt kunskap om Gud. Det var för denna kunskap Epignosis Paulus stred med sina vapen. Han ville rasera alla Satans tankebyggnader.

2 Kor 10:4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader (Slott) 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen (Epignosis) om Gud. Och vi gör varje tanke (se hjärtat) till en lydig fånge hos Kristus

Satan bygger alltså med sitt ljus upp tankebyggnader och murar för att hålla våra hjärtan borta från att öppnas så att vi får en sann och äkta kunskap om Gud som förvandlar oss så att vi bär frukt. (Agape) Det var ju det här Paulus blev kallad till och då rustar Gud givetvis honom med vapen till striden. När en människa får sina hjärtans ögon öppnas så får hon skåda Herrens härlighet Jesus Kristus. Och då förvandlas hon till den avbild Satan hatar nämligen Guds. När en människas ögon i hjärtat öppnas så förs hon till omvändelse och får sina synder förlåtna och hon byter rike.

APG 26:16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig (Apostello) 18 för att du skall öppna deras ögon (hjärtats) så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

 

Apostello = Gud sänder fullt utrustad för uppdraget det grekiska ordet är ett skepp fullt lastat med förnödenheter.

Det är med denna rustning och med de vapen Paulus menar att han bryter ner Satans tankebyggnader (Mt 16:23 Människotankar som Satan underhåller och förstärker) Låt oss titta lite på hur han bryter ner dem han går inte upp på stadens högsta topp och gapar ner demoner över staden. Nej eftersom det står att vapnen är effektiva och kraftiga inför Gud så handlar det om att stå inför honom i ljuset och göra vad han säger åt oss att göra. Han står för resultatet.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

 Steg 1 Därför = Se 2 Kor 3 han står inför Gud utan täckelse (Det dolda egna motivet) och får då skåda Herrens härlighet (Jesus Kristus)

 

Vers 2 Handlar om att han inte har något täckelse och vad täckelset innebär. TÄCKELSET = HEMLIGT och SKAMLIGT + KNEP + FÖRFALSKNING AV GUDS ORD (PLAN – RÅDSLUT)  Paulus säger att han inte har något TÄCKELSE så ett hjärta som är ömvänt och tillhör Herren är i frihet att tjäna Gud utan TÄCKELSE. Grekiskan är tydlig: Vi har avsagt oss det hemliga motivet (Egen vinning)(Jak 4) Vi har avsagt oss allt det skamliga inom oss (Egen vinning och ära)

Vi har inte en uppgjord agenda som skall leda till framgång för mig själv. Vi använder oss inte av Guds ord för att nå vad jag själv vill genom att förändra dess mening. Nej! Han säger att han står inför Gud i Ljuset och levererar det han fått se till andra människors samveten (hjärtan) och förlitar sig på Anden.

Wordstudy:

H3820
לב
lêb
labe
A form of H3824; the heart; also used (figuratively) very widely for the feelings, the will and even the intellect; likewise for the centre of anything: – + care for, comfortably, consent, X considered, courag [-eous], friend [-ly], ([broken-], [hard-], [merry-], [stiff-], [stout-], double) heart ([-ed]), X heed, X I, kindly, midst, mind (-ed), X regard ([-ed)], X themselves, X unawares, understanding, X well, willingly, wisdom.

H3820

ֵלב
lēḇ: A masculine noun usually rendered as heart but whose range of meaning is extensive. It can denote the heart as a human physical organ (Exo_28:29; 1Sa_25:37; 2Ki_9:24); or an animal (Job_41:24 [16]). However, it usually refers to some aspect of the immaterial inner self or being since the heart is considered to be the seat of one’s inner nature as well as one of its components. It can be used in a general sense (1Ki_8:23; Psa_84:2 [3]; Jer_3:10); or it can be used of a specific aspect of personality: the mind (Gen_6:5; Deu_29:4 [3]; Neh_6:8); the will (Exo_35:5; 2Ch_12:14; Job_11:13); the emotions (Gen_6:6 [Note that God is the subject]; 1Sa_24:5 [6]; 1Sa_25:31). In addition, the word can also allude to the inside or middle (Exo_15:8; Deu_4:11).

BDB H3820
לב
lêb
BDB Definition:
1) inner man, mind, will, heart, understanding
1a) inner part, midst
1a1) midst (of things)
1a2) heart (of man)
1a3) soul, heart (of man)
1a4) mind, knowledge, thinking, reflection, memory
1a5) inclination, resolution, determination (of will)
1a6) conscience
1a7) heart (of moral character)
1a8) as seat of appetites
1a9) as seat of emotions and passions
1a10) as seat of courage
Part of Speech: noun masculine
A Related Word by BDB/Strong’s Number: a form of H3824
Same Word by TWOT Number: 1071a