Himmelens makter skall skakas (störas)

Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen i månen och i stjärnorna och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter (Dunamis – Magnetfält?) skall skakas. (Störas)

Grek: Himlens krafter (G1411 Dunamis) skall skakas eller störas.

Ni som följt med i Mark Biltz undervisning om tecken i himlen vet vad tecknen handlar om. Annars går det att läsa här del 1 >> och del 2 >> Lägg märke till att i november 2012 kommer det ännu en total solförmörkelse över jorden förutom de 3 som nu kommer i rad.

Det måste vara mer än en slump att vi har 3 totala solförmörkelser på exakt samma datum i den bibliska kalendern. Den 1:a i månaden Av – 2008, 2009, 2010. Alla 3 sker den 1:a i månaden Av.

Vad sa Jesus skulle ske innan han kommer tillbaka till jorden?

Matt 24:29 Strax efter de dagarnas nöd (3 1/2 år eller 1290 dagar) skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Vi har tagit upp det här förut, för Mark Biltz menar att Jesus talar om sol- och månförmörkelser. Vi tror att han kan ha rätt i det. I vår senaste ”fundering” klargjorde vi att Jesus troligen talar om 3 1/2 år i sitt eskatologiska tal i Matt 24. >>

Den tiden är också samma tid som Uppenbarelseboken beskriver med omfattande kosmiska omvälvningar. Allting på jorden verkar komma i obalans under den här tiden. Finns det någonting som sker just nu som på ett naturligt sätt kan skapa de här omvälvningarna? För naturligt kommer det att komma över jorden, så att människor som inte vill lyda Gud kan bortförklara det.

Det finns saker i naturen som är mycket oroande, som beräknas enligt forskare kunna ske ungefär 2012.

Under ett par år har jordens magnetfält börjat röra på sig från nordpolen över Kanada och Sibirien. Samtidigt har jordens magnetfält försvagats ordentligt jämfört med den styrka den hade då mätningarna började år 1845.

Baserat på detta säger forskare att jordens magnetfält håller på att byta plats och det kommer enligt dem att ske ungefär år 2012. Nordpolen kommer då att ha Sydpolens polaritet och tvärtom. Det otroliga är att samtidigt, alltså år 2012, kommer solen att byta poler så att dess strålning kommer att bli den starkaste på 50 år.

Solen byter poler vart elfte år. Men jorden har aldrig någonsin vad man vet bytt polaritet. Ingen kan säga vad det kommer att föra med sig. Vi har alltså ett dubbelt skifte av poler samtidigt. Det kan komma kraftiga jordbävningar och massiva vulkanutbrott som till och med kan flytta på hela de stora kontinentalplattorna.

Det kan förklara varför Jesus sa:

Luk 21:25 På jorden skall folken gripas av ångest vid havets och vågornas dån.

Kan det vara så att det kommer att skapa Tsunamis vars like vi aldrig någonsin skådat? Det skulle också kunna förklara följande bibelverser:

Upp 6:12 Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. 13 Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas. 14 Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats.

En studie som släpptes av the National Academy of Sciences 2009 visade att en sådan kraftig solstorm skulle innebära katastrof för all elektronik, alla satelliter och för alla datorer. De bekräftade att händelsen 2012 skulle bli mycket värre än någon hade trott. Om jordens magnetfält skulle gå sönder, skulle den energin som solen släppte ut 2012 kunna förvandla vår högre atmosfär till eldslågor. Nu kanske vi inte får se det här värsta scenariot ske men det som slog oss var att det här kan uppfylla profetiorna i uppenbarelseboken.

Kolla vad som hände vid en solstorm för 150 år sedan >>

Upp 16:8 Den fjärde tömde sin skål över solen och den fick makt att bränna människorna med eld. 9 De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade omvända sig och ge honom äran.

Länkar >> och >> och >> och >>

Jordens magnetfält verkar alltså vara som ett skydd tillsammans med ozonlagret Ja man skulle väl kunna säga ett fönster. Är detta vad Jes 24 talar om? Svar vi tror det i alla fall.

Jes 24:1 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare. 2 Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgensmannen. 3 Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta. 4 Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar. 5 Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 6 Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.

King James översätter detta med att Herren vänder jorden upp och ner. (Det vi varnat för håller på att ske)

Jes 24:1 Behold, the LORD maketh the earth empty, and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof. (Det kommer att förflyttas folk från obeboliga platser?)

Jes 24:3 Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta. 4 Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar. 5 Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 6 Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.

Jes 24:13 Ty det skall bli på jorden bland folken, som när man slår ner oliver, eller som när man gör en efterskörd sedan vinbärgningen är avslutad. 14 Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd. Från havet jublar de högt över HERRENS höghet: 15 ”Ära därför HERREN i öster, ära i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn.

Det skall tydligen föra med sig en skörd som vänder sig till Gud. Havsländerna är de länder som är längst bort från Israel USA tex. Ordet för Öster här betyder egentligen eldar så vi har kanske väldiga bränder på jorden. (Joel 2:30-31)

Jes 24:17 Fruktan, fallgrop och snara väntar er, ni jordens invånare.

Detta varnar oss Jesus för.

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden.

Jes24:18 Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens rop störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran. Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar. 19 Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. 20 Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den. Den skall falla och inte mer resa sig. 21 På den dagen skall HERREN straffa höjdens här uppe i höjden och jordens kungar nere på jorden. 22 De skall samlas ihop som fångar i fånggropen de skall stängas inne i fängelse. Efter lång tid når straffet dem. 23 Då skall månen blygas och solen skämmas, ty HERREN Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet.

Att jorden skall vändas upp och ner ner av Gud som en dom kommer tydligen att få fruktansvärda konsekvenser på jorden. Lägg märke till att det står att fönstren i höjden är öppnade (magnetfältet och ozonlagret försvinner?)

Lägg märke till att Jesus kommer tillbaka efter den tidens nöd och efter det att månen och solen har förmörkats. Så vi kommer att verka mitt i denna stormiga tid,

Mat 24:29 Straxt efter de dagarnas nöd (3 1/2 år) skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Upp16:8 De vägrade att ge honom äran! Det är precis motsatsen till att förbereda sig för att möta Herren.

Upp 19:5 Och från tronen kom det en röst som sade: ”Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, både små och stora.” 6 Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: ”Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung. 7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. 8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.” Linnetyget är de heligas rättfärdighet. 9 Och ängeln sade till mig: ”Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han tillade: ”Dessa Guds ord är sanna.” 10 Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: ”Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud skall du tillbe. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.”

Låt oss lägga ner allt vårt eget och låta honom få föra oss in i sin underbara vila och de förberedda gärningar som han har skapat just för dig att vandra i.

Fil 1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Vi förstår mer och mer hur Bibelns profetior kommer att gå bokstavligt(!) i uppfyllelse. En sak är säker: Gud har allt under kontroll och den tryggaste platsen är alltid i hans vilja.

Innan vi skulle lägga oss igår kväll nämnde Elvor det här bibelstället i Jes 24. Men vi orkade inte kolla upp det i går kväll. Och i morse så kom Jes 24 som en stark maning och jag vet faktiskt inte om vi var vakna eller sov då.

Tillägg:
Redan idag på morgonen kom vittnesbörd från fler. Citat från ett mail:

Hej!
Någon gång i juli stötte jag på Jes.24 och det talade väldigt starkt till mej! Igår kväll i sängen just före jag gick och lade mig kände jag att jag skulle läsa Jes.24 och jag läste kapitlet högt för min fru!!! Och idag på morgonen när jag läser funderingarna stöter jag igen på Jes.24!!!!!!! ( Herren är otrolig, viktiga saker tycks Han bekräfta åt flera av sina tjänare så att det inte skall vara någon tvekan om att Han talat!) Hälsningar XX

Mvh
Ohlins