Text: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Guds ord består och håller att lita på
– Församlingen i Korint hade ”gått utöver vad Skriften säger”
2. Den yttersta tiden – Israel 1948, Sexdagarskriget 1967 – Jerusalem återtas, Förskingringen i Bibelns ljus, Kvartetten och lejongapet
3. Papegojsnack som sprids för vindarna – antikristliga lagar tolkningsrätt av Bibeln
4. Bab(b)elsbygget och AOC – dess inriktning och mål
5. Sveriges (Anti)Kristna Råd? – vad förbinder man sig vid egentligen?!
6. Inte vilken enhet som helst – LO:s maktstyre och dragning åt Rom
7. Korsets dårskap eller världens visdom – ett ”anpassat” evangelium inget evangelium alls, som i EC
8. Wild Goose Festival – en New age-festival – Ansvariga: Brian McLaren, Doug Pagitt, Tony Campolo m fl
9. Sola Scriptura (Skriften allena) – EC på väg bort från Bibeln
10. Full fart.. utför – EC ett varnande exempel på att New age inte har spelat ut som roll (som vissa påstår)
11. Från mörker till ljus – citat från f d new agare
12. Vem dömer? – Guds fiende, Guds vän
13. Kritiska mot vad? – kritiska mot det som förstör…

1. Guds ord består och håller att lita på

Bibeln är lika aktuell i alla tider. Det vet alla bibelläsare som lever i och av Guds ord. Gud är oföränderlig och Guds ord är trovärdigt och det består, även om allt annat skakar eller förgås. Därför behöver vi läsa och studera Bibeln, så att vi får ljus och lär känna honom som är Ordet, Guds ord uppenbarad – Jesus Kristus – och förstå Guds vägar (2 Mos 33:13). En av grundreglerna är att aldrig lägga till eller ta ifrån något av Guds ord och att inte gå utöver vad Skriften (Bibeln) säger (1 Kor 4:6, Ords 30:6, Upp 22:18-19).

Matt 24:35 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Ps 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

Församlingen i Korint hade stora problem och splittringstendenser. Man hade ”gått utöver vad Skriften säger”, (1 Kor 4:6). Paulus blev inte alls smickrad över att en gruppering upphöjde honom, på bekostnad av någon annan, och tvärtom. För Paulus fanns bara en som fick upphöjas – Jesus Kristus! Inga andra namn! Paulus var enbart en ”Kristi tjänare” och en ”förvaltare av Guds hemligheter”, skrev han (4:1). Han var ett föredöme att följa, inte att upphöja. I Guds rike finns ingen plats för hierarki, människodyrkan eller maktstyre. Ledare som kräver underordnande bör man akta sig för. Paulus vädjade och korrigerade enligt Skriften, det är skillnad.

2. Den yttersta tiden

Allt som sker idag tyder på att vi lever i det som Bibeln beskriver som den yttersta tiden (Matt 24:32-33). Det finns många fler bibelord att citera men jag nämner några här i en kort sammanfattning. För att få utförligare förklaringar, lyssna på vår serie Ändens tid (Dvd kan beställas) eller på inspelningen från Trunnagården >> .

Israel 1948
Judarna är tillbaka i sitt land Israel, allt enligt det profetiska ordet, efter nästan 2000 år sedan ett judiskt självstyre. Jag tycker att det är svårt att få grepp om de olika härjningarna och erövringarna under de 2000 åren i diasporan (förskingringen) men det har alltid bott judar kvar i landet och inget annat folk har haft någon stadsbildning där. Det har bebotts av judarna sedan mer än 3000 år tillbaka och ända tillbaka till Abraham och Sara, nästan 4000 år sedan finns kopplingen till landet. Arvet och löftet som Gud gav om landet gällde Isak, inte Ismael. Många arkeologiska fynd styrker det Bibeln berättar. Namnet Palestina kom från romarna, för att man ville utplåna allt judiskt i landet och koppla till filisteerna, Israels tidigare fiender (David och filisteen Goliat, 1Sam 17), men de hade inte funnits där på många hundra år vid den tiden (Hes 25:15-16). Filisteerna härstammade från Misrajim, hebreiska namnet för Egypten (1Mos 10:13-14).

Den arabiska inflyttningen kom först på 600-talet, med den muslimska erövringen i området. Landet låg mest öde vid den tiden då judarna återvände i större skala (Ps 83:3-7, Hes 38:8). När den judiska staten beslutades i FN, hade all aggression vaknat och de arabiska grannarna attackerade Israel, dagen efter proklamationen den 14 maj 1948. De skandinaviska länderna var bland dem som röstade ja till staten Israel. USA var först ut att erkänna landet. Man brukar tala om att för första gången röstade USA och Sovjet lika. Istället för att acceptera FN:s delningsplan och odla det land som araberna tilldelats, inriktade de sig på att utplåna den judiska staten och ”kasta judarna i havet” (Hes 35:5). De som låg bakom alltihop var arabländernas regimer. Men Israel lyckades inte bara att försvara sitt land utan också att utvidga gränserna.

Sexdagarskriget 1967 – Jerusalem återtas
Jag minns fortfarande sexdagarskriget 1967, därför att min mamma ofta satt vid ”radioapparaten” med knäppta händer och bad för något väldigt, väldigt allvarligt, som jag var för liten att förstå. Hon bad för Israel – som var omringat av fiender som ville utplåna dem. Några jämförande siffror kan man nog säga bevisar att Gud var med och höll sin hand över Israel (siffror enligt Institute of Strategic Studies).

 • Alla arabstater som stod beredda att angripa hade en befolkningssiffra på 99,5 miljoner – Israels 2,5 miljoner
 • Militärt hade arabländerna 410 000 man – Israel 264 000
 • Arabernas stridsvagnar 2200 – Israel 800
 • Flygplan hade araberna 810 – Israel 300

Jerusalem återtogs och på onsdagen kl 10.15 rapporterade en officer från Klagomuren: ”Tempelberget är i min hand!” (Sak 2:12). I en del böcker om Israels historia berättas att krigsmaktens chefsrabbin, Shlomo Goren, placerade en ”fält-Torarulle” i en nisch i muren, blåste i shofarhornet (vädurshornet) och ledde en gudstjänst. Det var ett historiskt ögonblick.

Förskingringen i Bibelns ljus
Orsaken till judarnas förskingring, även om det alltid har bott judar i landet, var deras förbundsbrott mot Gud och förkastandet av Guds son, Jesus Messias (Hes 22:15, Matt 23:38, 24:2). Förkastandet gällde folket i stort, för Jesu efterföljare och de som utgjorde det nya förbundets folk i NT var ju judar. Att det judiska folket är tillbaka, är Guds beslut och vilja och beror på hans nåd. Det är inte för att de har förtjänat det, säger Gud (Hes 36:22-24). Ingen människa kan heller förtjäna frälsning för vi står alla skyldiga, som syndare, inför Gud. Judarna har fått lida svårt i länderna men Gud har vakat över dem. Judeförföljelsen har varit en orsak till att det hebreiska språket och folket har bevarats. Deras historia bör göra oss ödmjuka och medvetna om vårt beroende av Guds nåd. Där synden blev större, överflödade nåden desto mer (Rom 5:20). Fler löften står kvar för Israel.

Gud är ”barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning” (2 Mos 34:6), men han kommer att döma alla som föraktar hans godhet och som förkastar hans namn och hans bud (5 Mos 32:41). Bibeln har förutsagt att Israel kommer att sätta tilltro och blir svikna av en falsk Messias [Antikrist] som utger sig för att vara en fredsmäklare (Dan 9:27, Joh 5:43, KJB – Dan 11:21) men i den sista tiden, kallad Jakobs nöd, kommer det judiska folket att vända sig till sin verklige Messias – Jesus (Jer 30:7, Dan 12:1, Matt 23:39). Det pågår redan ett uppvaknande och Israels omvändelse är förutsättningen för Jesu återkomst – ”himlen måste behålla Jesus” tills dess (Rom 11:15, Apg 3:19-21).

Av två orsaker kommer en fred inte att bli hållbar. Först och främst för att många palestinier drivs av hat och vill utrota Israel. Netanyahu försöker, som det ser ut, förgäves ge röst för sanningen i FN >>. Det andra och det avgörande är Guds vilja om Israel och hans löften och han har alltid sista ordet (5 Mos 32:8, Ords 30:4, Apg 17:26). Det har ingen betydelse om människor hånar eller förnekar både Gud och hans ord – det Gud har bestämt har redan visat sig sant och det gäller hela vägen. Det är när vi ödmjukar oss inför det, som vi får ljus och kan se Guds vägar och Guds lösningar på problemen.

Kvartetten och lejongapet
Israel är med i ett handelsförbund med många länder runt Medelhavet (Hes 38:12-13). I den yttersta tiden reser sig fyra välden, [vilddjur] i det profetiska ordet (Dan 7, Upp 13). Dessa drivs av fyra vindar [krafter] eller hästar [-ismer] och som utgör de fyra första inseglen (Upp 6, Dan 12:4) med en talesman från England/engelsktalande [lejongap] som i dagsläget är Tony Blair (Dan 7:4, Upp 13:2). De fyra är Kvartetten [EU, USA, Ryssland, FN] (Sak 1:8, 18-19). Det var tack vare Irving Baxters ”nycklar” att förklara ändetidens ”vilddjur” (Dan 7, Upp 13), som gjorde att Janne och jag såg mönstret förra året, var för sig, när vi studerade det profetiska ordet.

Jag satt med alla bibelställen, bilder och symboler uppritade… och gick vidare till Sakarjas ”hästar och horn”. Det är dessa som har skingrat (delat) Juda [Västbanken], Jerusalem och Israel. Ännu en bekräftan på att det stämmer med Kvartetten (Sak 1-2, 6). Vi kan förvänta oss en kortvarig ”fred med säkerhet” (grek. grundtexten), som inte blir hållbar (1 Tess 5:3, Hes 38:11-12). Detta sker under tiden som ett sista antikristligt världsherravälde [Babylon Upp 18] reser sig med en världsledare [antikrist], en världsreligion med säte i Rom, staden på de 7 kullarna [skökan, Upp 17] och en gemensam världsekonomi. Alla kommer att vända sig emot Israel och Jerusalem. Alla som ger sig på Jerusalem, lyftesstenen, kommer att skada sig och själva skaka av ”berusningens kalk” (Sak 12:2-3). Staden kommer att belägras och delas (Sak 12:2, 14:2) och landet kommer att delas. Men då är slutet nära och den slutliga striden vid Harmagedon (Joel 3:2, Upp 16:13) – som är både religiöst och politiskt. För att förstå den ”dubbelexponerade bilden” som blir en bild i den sista tiden – lyssna och se serien om Jesu återkomst >> . Dels vänder sig alla folk emot Israel och dels vänder man sig emot Jesu efterföljare (Matt 24:9).

När det ser ut som den slutliga pyramiden har lyckats [ekonomi (6), religion (6), politik (6) – 666] (Upp 13)]tydligen samma mönster i de gamla korstågen med bl a Tempelriddarordern och andra (munk)ordnar direkt under påven som erövrade landet en tid – då griper Gud in, skyn brister och Jesus kommer tillbaka i makt och härlighet.

Det här kom på mail (citat med tillstånd): Hej! Tack att ni tjänar HERREN med att basunera ut det profetiska budskapet att Jesu återkomst närmar sig. Det är verkligen hög tid be alla enträget att komma till festen, de som först var bjudna verkar vara upptagna med annat.

Jag brukar aldrig läsa di.se men nu när jag inte kunde sova gjorde jag mig själv överaskad.
Jag hajade till när jag såg rubriken ”Koloss på lerfötter”. Jag förstod direkt att Gud ville säga någonting. Vet de vad de skriver? Det är ju från Nebukadnessars dröm om vad som skall ske i kommande dagar:
Dan 2:40 Det fjärde riket skall vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat, skall också detta krossa och förstöra. 41 Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. 42 Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. 44 Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. 45 Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet.
Den store Guden har nu uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig.”
DK

3. Papegojsnacket som sprids med vindarna

Jag har skrivit tidigare om det jag kallar ”papegojsnack”. Det är uttryck eller fraser som tas efter och upprepas utan att man kanske egentligen tänker efter om det stämmer. Det verkar spridas med vindarna (”hästarna?”). Ett av påståendena inom kategorin papegojsnack är, att du inte kan uttolka Bibeln på egen hand. Det måste göras i församlingen, säger man. Sådana rapporter har droppat in och det har börjat dyka upp både här och där.

Nu ska tilläggas att den som är ny i tron, nyfrälst som vi brukar säga, behöver hjälp att läsa Bibeln och få grunden. Då behöver man undervisning i församlingen (en sund sådan). Paulus talar om mjölk till den som är nyfrälst och fast föda till den som har mognat i tron. Precis som ett naturligt litet barn behövs det andliga föräldrar som hjälper och vägleder. Men om man omyndigförklarar dem som har varit kristna i många år och som läser sin Bibel, är det något som inte stämmer. Det låter mer som papegojsnack och masspåverkan i en viss riktning. Luthers reformation ledde till att människor fick upp ögonen för sanningen och kunde läsa Bibeln själva, utan att vilseledas av påvedömets falska religion och gudstjänster på latin.

Att alla kan uttolka Skriften påstås leda till splittring och Sola Scriptura utgör problem, säger papegojan (Sola scriptura – Luthers uttryck: Skriften allena). Läs Stig Andreassons artikel: Då trosgrunden vacklar – Förföriska vindar över svensk kristenhet >> .

Citat ur Stig Andreassons artikel: Joel Halldorf skrev vid ett tillfälle följande i tidningen Dagen: -Luthers ”Skriften allena” är ett slagord vars naivitet modernitetens eskalerande modernism ofrivilligt avslöjat. ”Skriften allena” skapar ensamma människor som kramar sin Bibel men är avskurna från gemenskap med andra kristna.
Andreasson fortsätter:
Bilden är verkligen dyster. Efter ett långt liv tillsammans med bibeltroende kristna känner jag inte igen den. All mänsklig gemenskap har sina brister. Men bland dem som håller sig till ”Skriften allena” har jag upplevt så mycken fin gemenskap att minnenas album är fullt av vackra bilder. Många gånger har jag upplevat att både samfundsgränser, rasskillnader och språkproblem närmast varit obefintliga. Bilden av ensamma ”bibelkramare” som alla sitter ensamma i var sitt hörn utan gemenskap med andra, blir för mig en hånfull karikatyr av det folk som älskar och respekterar Guds Ord.

Även Ulf Ekman är ytterst skeptisk till principen ”Skriften allena.” >> I ”Keryx” skriver han:
”I detta resonemang, som handlar om hur man läser Bibeln, kommer svårigheterna med synen på Sola Scriptura fram. När nu reformationen mer eller mindre ersatte det historiska läroämbetet med den enskildes samvete, öppnades för en lång rad problem. Bara det faktum att tusentals människor, som alla tror på Bibelns auktoritet, ändå kommer till så många olika slutsatser har kanske mer än något annat bidragit till splittringen i Kristi kropp.”

Splittringen?! Luthers reformation ledde till att påven inte längre hade ensam tolkningsrätt, utan var och en kunde själv läsa sin Bibel. Resultatet blev människors frälsning, pånyttfödelse och befrielse från en antikristlig religion och gärningslära. Sola Scriptura borde nog enbart utgöra problem för maktfullkomliga ledare som förlorar sin kontroll, därför att de blir avslöjade. Se upp för ulvarna i fårakläder! De har alla samma mål – att leda folket tillbaka till Rom.

Antikristliga krafter verkar för att en maktfullkomlig överhet än en gång ska få ensamrätt att tolka Bibeln. Det är egentligen inget att förvånas över. Guds befrielse leder människor ut ur Babylon [Bibeln: Skökan] och bort från mörker, in i Guds rike av ljus. Avfallet lockar människor tillbaka till Babylon och tillbaka till mörker och slaveri. Det är en stark kraft som drar. Det är genom att helt och fullt ge våra liv till Jesus som vi har beskydd från den starka dragningskraften i ”villfarelsens makt” (2 Tess 2). Den kraften är inte att leka med.

Förkasta papegojsnacket! Tag varning nu! Läs din Bibel och bed om Andens ljus! Det viktigaste: överlåt dig helt till Jesus! Följ inte tåget till Rom! Vi fick ett par profetiska tilltal när vi undervisade i Vinninga, för ett tag sedan. Det ena var: ”Ännu en tid skall dörrar öppnas för er, för att väcka och varna mitt folk!” Ännu en tid… det tyder på en begränsad tid och kom ihåg att Gud ofta använder enkla redskap. Vi vet att man arbetar på antikristliga lagar där en överhet har tolkningsrätt och precis som under inkvisitionen, kommer troligen allt som går emot världsreligionen [världskyrkan] att förbjudas och straffas. Det är inte bara påvekyrkan som är inblandad. Det står på den nya världsordningens (NWO) dagordning för att ena alla religioner och utplåna all så kallad ”fundamentalism och esklusivitet”, dessa som påstår sig ”tro på den enda sanningen” och som ”därmed hotar världsfreden och kan likställas med terrorister”. Målet är att utplåna biblisk kristen tro. Men vi som har facit vet att det aldrig kommer att lyckas, därför att då strider man mot Gud själv.

4. Bab(b)elsbygget och AOC

Alliance of Civilisation (AOC) är ett organ under FN som startade 2006 med ”allians/dialoger mellan olika kulturer”. Arbetet pågår inom EU och skall vara i funktion sedan 2010, för att sedan bli globalt. Det kan låta bra och förnuftigt – om man inte känner till deras mål eller har det profetiska ordets ljus i Bibeln över tiden och tidstecknen. AOC arbetar i linje med Javier Solanas säkerhetsstrategi i Barcelonaprocessen, med två primära mål:

 • fred i Mellanöstern
 • att ena religioner och bekämpa all fundamentalism

Lägg märke till att Javier Solana är ”arkitekten” bakom Vägkartan till fred, som vill dela Israel och gå tillbaka till 1967 års gränser. Solana var en av dem som satte deadline till hösten 2011 för en palestinsk stat, som kan leda till en katastrof >> (Constance Cumbey: En perfekt storm? Inlagt 2011-09-15).

Babels torn är detta mänsklighetens ”enhet/ekumenik-bygge” emot Guds vilja. Gud själv ingrep och sände splittring i det första Babelsbygget. Det kommer han att göra än en gång i denna sista tidens Bab(b)elsbygge. Men inte bara det. Denna gången blir det slutet för ”skökan Babylon”, för hon kommer att förgöras för alltid (Upp 17). Man förföljer inte Jesu lärjungar och efterföljare ostraffat. Gud har sista ordet.

Tongångarna i AOC >> känns igen, när Desmond Tutu lovordas, som förnekar att Jesu Kristi uppståndelse var bokstavlig. Karen Armstrong påstår att Jesus bara var en profet och att hans gudomlighet är en efterkonstruktion (som om ”den gamle ormen” stod i talarstolen..). I ett dokument beskrivs staternas roll, ”att för evigt eliminera all religiös exklusivitet”. I AOC för ungdomar uppmanas ”att övervinna influenserna av dem som säger sig ha monopol på sanningen”.

När AOC:s arbete blir globalt handlar det om att

 • skapa förståelse och acceptans mellan öst och väst (det kommer troligen att förbjuda missionerande)
 • ett Parlament – en internationell ordning inom ramen för FN (NWO) – med de högsta ledarna i världen som beslutar över religiösa tankar eller råd som alla trosförsamlingar måste följa
 • utse en Högste Representant (den falske profeten i Upp-boken?)

5. Sveriges (Anti)Kristna Råd?

Förbudet att missionera blir kanske inga större problem för Kyrkornas Världsråd eller för Sveriges Kristna Råd (SKR). På hemsidan finns sedan länge den Interreligiösa bönen >> . Läs Bertil Lundbergs kommentarer till Charta Oecumenica >> . Alla som har skrivit under Charta Oecumenica har också förbundit sig..

 • att samråda och träffa överenskommelser med de andra kyrkorna om våra initiativ till evangelisation, för att undvika såväl skadlig konkurrens som risken för förnyad splittring,

Med ”förnyad splittring” kan man undra om SKR syftar på Luthers Reformation, eftersom man nu strävar efter att bli ett med RKK? Om SKR fortsätter på vägen till Rom, borde de nog byta namn till Sveriges Antikristna Råd (SAR).

Men detta är ju riktigt roligt att läsa, med tanke på kvinnosynen i RKK och andra gubbvälden.
”Vi förbinder oss..

 • att stärka kvinnors ställning och likaberättigande inom alla områden av livet, liksom att främja en rättvis gemenskap mellan kvinnor och män i kyrka och samhälle.”

En kvinnlig påve, kanske? 😮

6. Inte vilken enhet som helst

Paulus manade församlingen i Korint till enhet men inte vilken enhet som helst (1 Kor 1:10)! Han manade till den enda sanna enheten på den enda sanna, hållbara grunden – JESUS KRISTUS och Guds ord (BIBELN). Jesus är Herre och den ende Medlaren och den ende Återlösaren (ingen vid sidan om honom! Ingen katolsk maria!), enligt Guds eget ord. Den kyrka som inte bygger på Jesus Kristus, utan på någon annan (exempelvis ”Petrusämbetet”) kommer att rasa – hur mäktig den än är i dagsläget. Den är byggd på sand.

1Kor 3:11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

Vi har fått veta från en säker källa (egentligen från flera källor) att ”det blir en allt hårdare attityd emot dem i Livets ord som vågar kritisera eller ifrågasätta Ulf Ekmans närmande till RKK, påvekyrkan. De som är kritiska till Ulf Ekmans väg till Rom möter kraftigt motstånd. Inga öppna samtal förs på LO, utan allt sker över [huvudet på] medlemmarna”. Denna tendens kommer troligen att förvärras i alla kyrkor som går på den breda Romvägen. Då är det bäst att dra ut därifrån och vända om till den smala vägen, Jesusvägen.

Genom en sökning på nätet hamnade jag på Aletheias inlägg från 2008 D-dagen enligt Ulf Ekman >>. Idag kan vi konstatera att det bara var början. Citat: Idag har Ulf Ekman och hans pojkar gjort sin landstigning på Normandie. Trosrörelsen har haft sin D-dagen då man attackerar dem som inte sympatiserar med den katolska Kyrkan. Nu är det inte längre frågan om någon flirt med Rom. Nyss hemkomna från en romresa kommer trosrörelsens ledarteam hem och blåser i krigslurar. Nu är man sekterist om man inte är positiv till den katolska kyrkan. (fetstil i texten av mig)

Vad ska man säga? Något är väldigt, väldigt sjukt.

7. Korsets dårskap eller världens visdom

Problemen i Korint verkar ha börjat med en anpassning till dåtidens samhälle för att inte väcka anstöt. Man ändrade evangeliet efter den ”grekiska filosofins språkbruk” (SFB) som var dåtidens trend (världens visdom) för att passa in och bli accepterad. Därmed ändrades inte bara språket utan också budskapet, innehållet. Därför skriver Paulus om korsets dårskap gentemot världens visdom (1 Kor 1).

Det är en sak att förklara budskapet så att människor förstår vad evangeliet handlar om. Paulus bad ju om att få de rätta orden (Kol 4:4). Det är en annan sak att vilja passa in och likformas av denna världens tankar och trender (Rom 12:1-2). Om man byter ut korsets dårskap mot världens visdom, förlorar man Guds kraft. Det var ju så det började i Emerging Church och det har fört rörelsen och deras efterföljare allt längre bort från Bibeln och ut på andligt gungfly.

1Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

8. Wild Goose Festival – en New age-festival

Emerging Church (EC) anordnade en festival med namnet The wild Goose (Vildgåsen). En av frontfigurerna var EC-pastorn Brian McLaren. Andra som medverkar är franciskanermunken Richard Rohr, Frank Schaeffer, sångerskan Jennifer Knapp (lesbisk), Jay Bakker (homosexuell) och många andra. Wild Goose (Vildgåsen) >> , är en synonym till ”den helige ande” hos kelterna. Uttrycket används allt oftare i ”kristna” sammanhang. En sak är säker: Vildgåsen är inte den helige Ande och denna festival har inte med biblisk tro att göra.

När jag såg video från Festivalen kände jag både sorg och avsky. Detta är inte kristet, utan snarare en New age-festival. Pastor Brian McLaren förklarar på videon att namnet The wild Goose (Vildgåsen) är hämtat från den keltiska andligheten för ”den helige ande”. McLaren ser uppenbarligen ingen skillnad på olika andlighet, New age eller kristendom! Han säger ”den sortens andlighet är en bra bild på vad det här handlar om”.

Doug Pagitt förklarar att målet är att föra idéerna om fred, rättvisa och andlighet in i människor och sprida det utöver hela världen. En annan talare är Tony Campolo som skrev boken A Reasonable Faith, där han säger: ”Jesus finns faktiskt i varje annan person”. Det betyder att ”gud är i alla”, vilket är nyandlighetens budskap och New age-religionen men det är inte vad Bibeln säger.

Ett par minuter in i videon visas olika montrar. 2.06 visas Triangle Interfaith Alliance med loggan med alla religioner tillsammans. Geoffrey Little förklarar att dessa människor på konferensen kanske inte är ense i allt ”men vi är alla mer medvetna och närvarande i den värld vi lever i”. Jay Bakker är trött på ”konservativa festivaler” (han menar tydligen konferenser där man predikar Guds ord ur Bibeln!). Andrew Marin anser att denna festival är mycket viktig för att kunna ”veta hur man gör och etablerar Riket tillsammans” (DOMINION!?).

9. Sola Scriptura (Skriften allena)

Brian McLaren informerar om att bakom konferensen Wild Goose Festival står katoliker och protestanter men man välkomnar människor ”från andra traditioner för det vi alla delar är känslan av den dimension av andlighet som vi vill leva av och arbeta från… vi är oroade över fattigdom, planeten och fred… och det centrala hoppet i våra själar blir levande”. Att lyssna på Phyllis Tickle, är som att befinna sig på en New age-mässa (vi har varit med och evangeliserat på sådana så jag vet vad jag talar om). Tickle säger att det handlar inte om att Sola Scriptura (Skriften allena) har ett slut, utan om när, vilket hon inte alls sörjer över. Det är också vad hela Emerging Church-rörelsen har som mål, för nu handlar visst allt om upplevelse och känslor >> .

Jämför detta med uttalandena om Sola Scriptura, som jag länkade till innan. I Jesaja 30 finns en talande överskrift i Svenska Folkbibeln: Förakt för Guds ord leder till undergång. Om alla ska enas under påvedömet i Rom måste man gå utanför Bibeln, vilket är att förakta Guds ord och det är troligen förklaringen till, varför kristna ledare nu så smått börjar förlöjliga Sola Scriptura. Det är också vanligt att falska lärare säger att ”Gud vill föra dig ut på nya områden” – när de själva rör sig utanför Guds ords gränser.

Richard Rohr
står bakom New age-organisationen Center for Action and Contemplation (Center för Action och Kontemplation) >> . Detta är en organisation, som sprider New age-religionen genom kontemplativ bön. Deras vision är målet att föra människor in i ”kristusmedvetande” för att nå enhet med andra samfund, religioner och kulturer. Vad pågår i Emerging Church? De befinner sig tydligen på väg bort från Bibeln. Vi som tror att Bibeln är Guds ord, anses trångsynta… >> .

Anthony Smith undervisar om att hitta beröringspunkten mellan andligheten i den keltiska Vildgåsen och den helige Ande, ”vilket han alltid söker efter”. Han menar att ”man ska hitta beröringspunkter för att förena den afrikanska andligheten med den keltiska och arbeta tillsammans, inte exkludera varandra utan förstå varandra och tillsammans bygga broar, bygga tillsammans och arbeta tillsammans” >> .

Vad som också kännetecknar EC, är att de anammar ersättningsteologin. Det är typiskt för DOMINION/Kingdom now och vi kan räkna med att den inställningen kommer att bli allt mer utbredd, då även stora delar av den karismatiska rörelsen och RKK står för samma tankar. Det är skrämmande men inte chockerande eftersom Emerging Church redan tidigt visade var de är på väg – till Rom. Målet verkar vara att blanda all andlighet och vi vet vad Bibeln säger om det. Det är inte Guds rike utan antikrists rike.

Luk 12:32 Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.

Jes 66:5 Hör HERRENS ord ni som fruktar för hans ord. Era bröder som hatar er och stöter bort er för mitt namns skull, de säger: ”Må HERREN förhärliga sig, så att vi får se er glädje.” Men de skall komma på skam [KJ – Må HERREN förhärliga sig. Men han skall uppenbara sig till er glädje men till deras skam].

10. Full fart.. utför

Vi kan konstatera att avfallet går fruktansvärt snabbt utför och accelererar. Att slänga sig med New age-termer, som var inne för några år sedan, är idag inte bara ord. Emerging Church är själva på väg in i nyandlighet och New age-religionen, på väg in i en ockult verklighetsuppfattning, ett ”kristusmedvetande”. Den som tror att New age har spelat ut sin roll eller att den ockulta nyandligheten är ofarlig, är antingen grundlurad, löjligt naiv eller själv påverkad. Låt Emerging Church vara ett varnande exempel. Eftersom nyandligheten och mysticismen kommer in på alla möjliga sätt, är vi skyldiga att kolla upp allt och pröva allt enligt Bibeln.

Orden, vokabulären, kan verka kristen men vad har man för innebörd i orden. Vad är det för grund och vart leder det? Det visar sig förr eller senare. Nu är det helt uppenbart att hela den ekumeniska rörelsen är på väg till Rom. Hoppa av Romtåget nu, innan det blir för sent.

11. Från mörker till ljus

Helena Nilsson, som har kommit ut ur New age, säger i en predikan >> : ”Att sätta min tilltro till ting, slår ut nåden och ställer mig själv i centrum”. Det är som Helena säger och att sätta sin tilltro till ting är detsamma som israelernas guldkalv. Det blir en avgud som tar Guds plats. Läs Helenas vittnesbörd >> om spiritistiska möten där man sjöng kristna psalmer, bad Fader vår och citerade lösryckta Bibelverser och hur Helena förstod att det var Satan hon tjänade, när hon fick möta Jesus Kristus och blev frälst.

Citat från artikeln: Efter ännu en sömnlös natt kommer pastorn tillsammans med en kvinna från församlingen och de har nattvard med sig. De pratar länge och sen böjer de knä tillsammans. Helena lämnar allt bakom sig och ber Jesus att förlåta henne.
Guldflod och änglakör
– Sen händer det häftigaste jag varit med om i hela mitt liv, ingenting inom New Age slår det! Himlen öppnar sig och en guldflod kommer över mig. Jag hör hur Jesus säger ”Helena, du är min juvel”. Jag möter Guds stora kärlek, en kärlek jag aldrig kan förtjäna. Sen kommer Jesus fram till mig och han tar ut mitt stenhjärta och ger mig ett hjärta av kött och blod. Det var som bensin på torra kvistar, hela jag brann!

Hur ska vi kunna urskilja något alls om inte Bibeln är vårt sanna rättesnöre och det vi håller oss till?
Här är ett annat vittnesbörd från ett par som kom ut ur New age (medium och meditation) >> .

Citat från artikeln: Solveig gick en rad New Age-kurser, och började med TM, Transcendental Meditation.
– När du mediterar tömmer du dig själv totalt, och öppnar upp för allt annat. Sedan upprepar du ett mantra, namnet på en indisk gud. Detta påverkar ditt inre och du fylls av krafter som inte borde vara där. Ibland när Micael kom hem från sina kurser kunde jag faktiskt se andar som följde med honom hem, berättar Solveig…
– Vi ser att New Age smyger sig in i kristenheten. Kristna människor söker i New Age, och församlingsledningen vågar inte konfrontera problemen. Det finns också församlingar som välkomnar alla, oavsett tro, för att öka antalet medlemmar. Men det gäller att vara vaksam. Vi ska inte säga Amen till allt, inte ens till allt vi hör i kyrkan, säger Micael.
– Även om det verkar oskyldigt med Qi Gong, spikmattor, yoga eller mindfullness, så måste man fundera på vad man får på köpet. Var kommer det ifrån och varifrån får det sin näring? tillägger Solveig.
Mikael påpekar att Bibeln är väldigt tydlig med att det bara finns en väg till Gud. I Johannes evangelium 14:6 står det ”Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”
Micael och Solveig är så tacksamma över att de till sist hittat den mening som de sökt efter.
– Jag vill inte leva en dag utan Jesus. Han ger mig en trygghet som jag inte hade innan. Jag behöver inte fixa allt, jag får hjälp av vår Herre, säger Solveig Tulin.

Många berättar om att ångest och mörker faktiskt blev räddningen ut ur New age. Satan gör sig lik en ljusets ängel (2 Kor 11:14) som är tilldragande och förförisk. Först när människan är fångad, visar han sitt rätta ansikte. Men det finns befrielse för alla. Jesus Kristus vann seger på korset, både över syndens makt och djävulen. Befrielsen sker när vi vänder oss till Jesus, Guds son. Om vi bekänner våra synder, får vi förlåtelse. Jesus kan göra allting nytt och hans ord är 100% sanning.

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10) Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.
13) Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Ps 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

12. Vem dömer?

Paulus varnade och gick rakt på sak i sina brev till korintförsamlingen. Han såg vad som hade hänt och vad det skulle leda till. Det är inte att döma! Kristna är rädda för att döma och därmed också för att pröva. Papegojsnacket har pågått alltför länge. Jag ska tala om vem som dömer och vi kan se det i Korint. Det är de som tror att de kan kliva upp och ställa sig över andra, när de för in världsliga system, strukturer och trender in i församlingen – dvs världens ande. Det är de som dömer. Det är de som splittrar. De som för in metoder för att räkna ut hur man får framgång – de splittrar och dömer! Allt sådant är nämnligen att ta in sådant som är utanför, utöver Skriften. Det som händer är, att de som håller sig endast till Jesus Kristus och Guds ord blir föraktade, utfrysta och felaktigt dömda och ofta kallade kritiska när de prövar enligt Guds ord.

Det hände också i församlingar som Jakobs brev är skrivet till. Där syns ett tydligt mönster som började med att man ville vara ”världens vän” (att göra kyrkan så lik ett företag eller så lik nöjesbranschen som möjligt t ex).

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

Guds fiende
Genom världens tänkesätt och metoder kom hierarki och maktkamp, orättvisor och nivåskillnader in i församlingen (Jak 2:1). Det är precis det som händer idag när man tror att man kan bygga Guds församling med ledare utifrån titlar och befattningar som i ett vanligt företag (2:2-4). Jakob skriver att den som gör så, är DÖMANDE (2:4)! (På det sättet har man fått in både frimurare och andra ordensbundna ledare som kväver det andliga livet i församlingen). Det ledde till att man föraktar de svaga och de som har det sämre ställt ekonomiskt (1:22). De som ansågs ha anseende i församlingen var de välbärgade och mänskligt sett framgångsrika. Bönen tystnade, bönemöten upphörde (4:2). Om det var bön, var det inte för en önskan att tjäna Gud, utan för att fylla sina begär efter att få mer och själv bli tillfredsställd (4:3). Man föraktade Guds vägar som alltid har med sig prövning och ett mått av lidande och kräver uthållighet och totalt beroende av den helige Ande och Guds nåd (1:12, 5:10-11). Men denna framgångsteologi blev till en förbannelse (5:1-3) och de stora planerna var skryt, tomma och värdelösa inför Gud (4:13-17). Man blev Guds fiende.

Guds vän
Jakob manar till ödmjukhet, ånger och överlåtelse (4:7-10). Han pekar på trons lydnad så att man blir Guds vän(2:23). Att leva ett rent och helgat liv – det är att vara både hörare och görare, när Guds ord får fäste och den helige Ande får verka i hjärtat (1:21-22). Då får tron konsekvenser i goda gärningar, vilka är förberedda av Gud och i lydnad till Guds vilja (2:24-26). Jakob uppmuntrar till uthållighet i prövning och lidande som möter och att förtrösta på Guds nåd och hjälp. All hjälp vi behöver finns tillgänglig om vi ödmjukar oss för Gud. Om vi underordnar oss honom måste fienden fly och det blir seger för Guds rike (4:6-10). Alla är på samma nivå och det kan bli en sann gemenskap, i väntan på Jesu återkomst (5:8). Församlingen ska vara en plats med förlåtelse och sund tillrättavisning, uppmuntran och förbön (5:11,13-16) och Gud kommer att höra bön (5:16-18) och även de som har gått vilse kan få hjälp att komma rätt (5:19-20).

(Eftersom jag själv gärna vill bli rätt citerad vill jag rätta det jag sa i söndagens predikan på Trunnagården, som finns på Undervisning. Jag citerade slarvigt och det känns angeläget att rätta till, eftersom det var Guds tilltal. När Gud varnade mig för företagstänket som kom in i församlingen sa han: ”Du kan aldrig blanda min Ande med världens ande”. Jag sa i predikan ”Du kan inte blanda…” Det Gud sa var definitivt och mycket tydligt. ”Du kan aldrig blanda…”)

13. Kritiska mot vad?

Någon frågade en äldste i en pingstförsamling om han hade kollat vår hemsida. Han svarade ”är inte de kritiska mot pingströrelsen?” Svaret han fick var: ”Nej, de är inte kritiska mot pingströrelsen men de är kritiska mot det som förstör pingströrelsen (och kristenheten)!” Det är viktigt att förstå skillnaden och vi hoppas att alla som läser kan se den. Det är så uppenbart vart det leder om man viker av från Guds väg och litar på sitt eget resonemang och några amerikanska megakyrkors företags(kyrko)pastorers tillväxtprogram, som sätter människan i centrum istället för Jesus Kristus. Varför gå på Pingstakademin för att lära sig coachning, självkänsla och tillväxt?! Man kan få samma föreläsningar i vilket företag som helst. Jag har varit på föreläsningar om Målfokus, Attityd och Lycka, så jag vet. Min jobbcoach (jättetrevlig) sa och gjorde exakt samma sak (vilket är helt okej i det sammanhanget) som Pingst nu lär ut.
Skillnaden är att Guds församling är något helt annat!!!

Vi är helhjärtat med på öppenhet för den helige Ande, förbön och Andens gåvor i funktion. Men sund andlighet kan aldrig ske på bekostnad av Sola scriptura. Bill Johnsons undervisning kommer nu rakt in i hjärtat av rörelsen. Vad kommer det att föra med sig? Läs en analys av hans bok och fundera på vad Johnson skriver >> . Läs citaten av Bill Johnson i Ohlins fundering 2011-08-20 >> och se videos som finns länkar till.

Kanske är det just för att vi vet att det finns mycket fint och äkta i pingströrelsen, som vi reagerar. Det alla vi Jesu efterföljare behöver, är att hitta tillbaka till sann gudsfruktan och ett djupare liv med Jesus, läsa Bibeln och förstå tiden vi lever i. Äkta tillväxt i Guds församling är helt och hållet Guds verk och på hans villkor och fixas inte genom människans förträfflighet eller 10 punkter till framgång. Det bedrövar istället Guds Ande och kan aldrig leda till något gott eller bestående för Guds rike. Om ifrågasättande eller kritik inte är tillåtet – som papegojsnacket säger – är vi naturligtvis obekväma i sådana sammanhang. Men papegojsnack är å andra sidan inget att bry sig om.

Mvh
Elvor Ohlin