Innehåll
Janne Ohlin:

1. Exodus 2 Stephen Lightle
2. Utvecklingen i Europa
3. Spänt läge vid Israels norra gräns
4. Förföljelse kommer

Elvor Ohlin:
5. ”Harmagedon”
6. Assyriens strategi: infiltration och uppblandning – en falsk kopia av det äkta
7. Sykar – en fristad – platsen Sikem/Sykar har profetisk innebörd [Grundtext: shechem H7927]
8. En slutlig uppgörelse – Josafats dal, Domens dal, Harmagedon
9. Drömmen om Harmagedon (profetisk dröm) [Grundtext: apostasia G646]
10. Svaghet som ger utrymme för Guds nåd [Grundtext: apokalupsis G602]
11. Äkta tro får konsekvenser i tjänande – ledarskap och herdesinne
12. Samling vid korset! – domsarmén Joels armé/Assyrien en förebild, vakta på muren

1. Exodus 2 Stephen Lightle

Janne Ohlin:

Vi har upplevt det och många i Europa har upplevt det. Vadå? Jo att Herren tänker att ta sitt folk ut ur Nordlandet i den sista tiden och föra dem till Israel.

Det är 2 nyheter som kommit den senaste tiden som gjorde att vi pånytt började att tänka på detta tilltalet som vi fått från Herren. Det ekonomiska läget i Ryssland har den senaste tiden kraftigt förvärrats och protester har kommit som en följd av detta >> Nu är läget så allvarligt att Vladimir Putin tänker kasta ut en massa invandrande arbetskraft från Ryssland >>

Så här står det i nyheten översatt till Svenska: Den ekonomiska krisen har förökat arbeslösheten i Ryssland och tvingat Vladimir Putin att skriva på ett avtal. Detta avtalet innebär en utvisning av 700.000 utländska medborgare från Ryssland och bland dem 50.000 serber. 5000 serber har redan kommit tillbaka till Serbien.

Vi är oroliga för att den ekonomiska krisen kommer att förvärras och att det judiska folket kommer att få skulden. Men att även detta måste ske i vår himmelska Faders eviga rådslut för Skriften måste uppfyllas.

På Bed.nu ligger ett vittnesbörd där Herren uppenbarat att det kommer att komma 1000 -tals ryska judar över Östersjön och vi kan bekräfta att vi har fått uppleva att liknande saker kommer att ske i Göteborg.

Här är länken till artikeln i Bed.nu >> Här är ännu en länk som berättar att Finland har fått samma budskap >> Här är en liten sammanfattning från Tidens Tecken (med tillstånd)

Steven Lightles vision Den messiastroende juden Steven Lightle kom 1984 ut med en bok på svenska under namnet ”Exodus …II – Det andra uttåget”. Tidningen Dagen berättar 1983-02-23 om Steven Lightles upplevelser, efter det att den finska kvällstidningen Ilta-Sanomat en knapp vecka tidigare 1983-02-17 på sin förstasida som huvudnyhet uppmärksammat Lightles berättelser och upplevelser.

Sin första vision om uttåget fick Lightle medan han 1974 bodde i Braunschweig i Västtyskland nära gränsen till Östtyskland. ”Jag såg en mängd ansikten, miljoner judar som samlades till en plats vid ryska gränsen. De kom från olika delar av Sovjet och började vandra på en farled, som Gud hade byggt. Bara de som Gud tillät kunde komma upp på den vägen. Vägen gick från Sovjet via Polen, genom de tyska städerna Berlin och Braunschweig till Holland och vidare med fartyg till Israel. Skaror av människor utmed farleden hjälpte alla dessa judar med mat, kläder och i förbön.”

När Steven Lightle sett denna syn började han fråga sig varför judarna skulle ta en sådan omväg till Israel. ”Gud visade mig att den tyska nationen som förföljt judarna under andra världskriget nu skulle få en möjlighet att välsigna dem.” 1980 gjorde han ett besök i Finland där han predikade på många ställen. Där fick han på nytt samma vision. Lightle berättar: Men den här gången drogs min uppmärksamhet till fler detaljer. Jag förstod framför allt att judarna i nordvästra delen av Ryssland inte förflyttade sig i riktning mot den stora huvudvägen i landet och sedan via Polen till Västeuropa. Dessa judar kommer att nå friheten via Finland. Och Herren sade: ”I min nåd ska jag ge människorna här möjlighet att vara till välsignelse för mitt älskade folk.” Judarna ska alltså enligt dessa syner välla ut från Ryssland både till Polen, Finland och över Östersjön. Även Sverige kommer att få ta emot stora mängder judiska flyktingar. Jag hoppas vi som nation har beredskap för detta.

Bibelns säger:

Jer 16:14 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: ”Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land”, 15 utan: ”Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem.” Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. 16 Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger HERREN, och de skall fiska upp dem. Sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall fånga dem på alla berg och alla höjder och i alla bergsskrevor.

Jerry Golden, själv judisk, har ett hjärta för det här arbetet att föra dem hem >> Ett vittnesbörd som ni bara inte får missa är när f d gangstern Jerry Golden möter Jesus i fängelset >>

När det gäller Exodus kommer vi nog tillbaka till det igen. Vi har varit i kontakt med en del personer med intressanta upplysningar. Och ni kära läsare, om ni själva har upplysning om det här var inte rädda att höra av er. Ni får lov att vara helt anonyma.

2. Utvecklingen i Europa

När det gäller den senaste utvecklingen när det gäller EU så har EU Kommisionen skjutit på sitt godkännande av deras fulla godkännande av de nya topp posterna till februari >> Glöm inte heller att kolla av nya sidan på svenska om profetiska händelser i Bibelns ljus >> där finns färsk information av världsläget.

3. Spänt läge vid Israels norra gräns

Observera det spända läget som uppkommit vid gränsen till Libanon där både Hizbollah och Syrien har satt sina styrkor i beredskap. >> & >> Förstår vi att en brisering av denna  ”krutdurk” riskerar att röra om ordentligt i världen? Vilka konsekvenser kan vi förvänta oss då? Internationella trupper mm? Ja det återstår att se.

4. Förföljelse kommer

Och så kommer vi fram till en punkt som inte många vill tala om, nämligen förföljelse. Kan det vara möjligt att kyrkan i Sverige får möta förföljelse? Vi måste erkänna att det knappt finns i vårt vokabulär en gång. Jag (Janne) har sett det komma över en speciell församling i Göteborg i en syn på 90-talet. Herrens eld och härlighet brann därinne men utanför var människornas vrede upptänt och de kastade sten in genom rutorna i kyrkan.

Vet inte när det här kommer men en sak är jag rädd för. Vi är inte beredda att möta tiden som kommer då allt kommer att falla samman. Vi kan redan se hur kyrkan börjar att trakasseras på olika sätt i England.

Carter Conlon har predikat att en storm kommer och även David Wilkerson skriver om det i Synen.

När Herren visade mig (Janne) en dröm en natt på semestern på ön Paros vad som skulle komma över kyrkan grät jag som ett barn i förkrosselse. Herren visade att mycket av vad vi idag kallar för andlighet och för smörjelse inte alls kommer att hålla provet när det här kommer. Elvor har fått uppleva liknande saker och hon såg också en stor nöd komma i en syn 1990 >>

Herren har sagt att vi skall varna hans folk för det som skall komma över oss. Och vi vågar inget annat än att berätta det här och upplever att tiden är inne även för den här biten.

Mvh
Janne

5. ”Harmagedon”

Elvor Ohlin:

Här kommer en uppföljning av Ohlins fundering 18/1 

Alltsedan Gud gav synen 1990 om en väckelse och besökelsetid i Sverige  och senare talade utifrån Jesaja 30, har bilden av ”hästar, ryttare och vagnar” återkommit. Vi kan se i Bibeln att det är en bild på människans egen vilja, planer och kraft (om man läser alla sammanhang där det nämns). Salomo var förbjuden att hämta hästar från Egypten. Egypten är en bild på världens tankesätt och metoder och hästar en symbol för kraft. Israel hade befriats från slaveri i Egypten och att gå dit för att hämta hjälp var en skymf mot Herren i dubbel bemärkelse (Jes 30:1).

Jesaja 30 beskriver hur Guds folk istället för att söka Gud i bön, rusar iväg i sina egna planer, säkra på framgång. Nordlandsskaran i Joel 2, Joels armé, beskrivs på liknande sätt.

Joel 2:4 De liknar hästar, som stridshästar rusar de i väg.

6. Assyriens strategi: infiltration och uppblandning

Hela kapitlet i Joel 2 beskriver klart och tydligt att Joels armé var en domsarmé, Assyrien, som fick tjäna Guds syfte. Men om Guds folk omvände sig skulle Gud själv jaga bort ”Joels armé/Nordlandsskaran”. Gud skulle själv strida emot den. Assyriens krigsstrategi var infiltration och uppblandning av folk med olika religioner och avgudadyrkan. De tillbad var och en sin avgud och till det, även Israels Gud som en gud bland andra. På det sättet blev Samarien ett slags dåtida ”New Age” – fäste (2 Kon 17). Inflytandet skulle göra Guds folk så lika världen, andra folk, som möjligt i sin religionsutövning för att den sanna tillbedjan skulle utplånas.

2Kon 17:33 Så fruktade de visserligen HERREN, men de tjänade dessutom sina egna gudar på samma sätt som de folk de kom ifrån. 34 Än i dag gör de som förut: De tillber inte HERREN och gör inte efter de stadgar och den sed som de har fått. De lever inte efter den lag och de bud som HERREN har givit Jakobs efterkommande – Jakob var den man han gav namnet Israel.

Folket i Samarien föraktades framför allt av de religiösa ledarna i Israel på Jesu tid. Gud hatar lögnen och han kommer att döma alla människor som väljer att följa lögnen. Men Gud älskar och söker oss människor för att visa oss sanningen och göra oss fria. Berättelsen när Jesus möter kvinnan från Samarien vid Sykars brunn visar Guds kärlek till varje enskild människa, till varje sökare (Joh 4). Den som ärligt söker sanningen skall finna den i Jesus Kristus! ”Sanningen (JESUS) skall göra er fria! .” Kvinnan blev både frälst och befriad och väckelsen bröt ut i Sykar.

7. Sykar – en fristad

Sykar är troligen detsamma som Sikem hebr. Shechem [Strongs H7927], Joh 4:4-5. Sikem nämns i 1 Mos 12 som den plats dit Abraham först stannade när han och familjen hade anlänt till Kanaan. Där byggde Abraham ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Sikem blev en överlåtelsens och kallelsens plats och därmed förnyade löften från Gud (1 Mos 12:6-7).

Jakob byggde sitt första altare utanför Sikem 1 Mos 33 och kallade det ”Gud, Israels Gud”. I Sikem begravde han alla avgudar som familjen hade fört med sig och de renade sig och bytte sina kläder (omvändelse, bekännelse och förlåtelse) 1 Mos 35:4. Konsekvensen blev att alla människor runtomkring greps av ”förskräckelse från Herren”, gudsfruktan. På samma sätt ska vi rensa bort all influens från osunda källor och låta Jesu blod rena från all orenhet och synd. Det får konsekvenser i vår omgivning. Men om vi istället släpper in sådan influens är det till vårt eget fördärv och vi blir maktlösa i den andliga striden.

Josua gjorde senare Sikem till en av fristäderna i Israel. Varje fristad var en bild på Guds försoning i Jesus. Sikem (Shechem) betyder skuldra på hebreiska.

Sikem – Shechem H7927 På skuldrorna bärs bördor men här är platsen där bördor får läggas ned. Jesaja profeterade att ”på hans (Messias) skuldror skall herradömet vila” (Jes 9:6). Jesus Kristus är kungars Kung och herrars Herre! Han som gav sitt liv för att ge oss förlåtelse och evigt liv.

Det som berättas om Sikem pekar fram emot Messias Jesus och är en intressant bakgrund till mötet mellan Jesus och den samaritiska kvinnan och hennes befrielse. Hon förstod att det bara finns en väg – JESUS – till Fadern.
Assyriens strategi som var förförisk och är likadan idag:

2Kon 18:31 Lyssna inte på Hiskia, för kungen i Assyrien säger: Gör upp i godo med mig och kom ut till mig, så skall ni få äta var och en av sin vinstock och av sitt fikonträd och dricka var och en ur sin brunn (lovar trygghet, frihet och glädje), 32 tills jag kommer och hämtar er till ett land som är likt ert eget (en falsk kopia som liknar Guds verk när satan kommer förklädd som en ljusets ängel), ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar, ett land med ädla olivträd och honung (lovar framgång, lekamlig och andlig tillfredsställelse). Så skall ni få leva och inte dö (ormen: ”ingalunda skall ni dö…”). Men hör inte på Hiskia. Han vill förleda er när han säger: HERREN skall rädda oss (förvränger och få oss att tvivla på Guds ord). 33 Har någon av de andra folkens gudar någonsin räddat sitt land ur den assyriske kungens hand (utger sig för att vara gud och nedvärderar himlens Gud)?

Eftersom Guds folk inte ville höra Guds röst och lyda honom hade de inte kraft att stå emot den Assyriska armén. Landet intogs och folket blev bortförda.

2Kon 18:11 Kungen i Assyrien förde bort Israel till Assyrien och lät dem slå sig ner i Hala och vid floden Habor i Gozan och i Mediens städer. 12 Detta skedde därför att de inte lyssnade till HERRENS, sin Guds, röst, utan bröt mot hans förbund och varken ville lyssna eller göra allt det som HERRENS tjänare Mose hade befallt.

Vi kan alltså se den profetiska bilden av Assyrien som religionssynkretism (sammanblandning av religioner) och New Age och dess influenser idag. Den beskrivs som en ”gräshoppssvärm” i Joel 1-2 som ödelägger på Herrens dag.

Joel 2:32 Men det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn han skall varda frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall finnas en räddad skara, såsom HERREN har sagt; och till de undsluppna skall höra de som HERREN kallar.

Joels armé ”Assyrien” dras till sist till Josafats dal, ”Domens dal” utanför Jerusalem där Gud de kommer under Guds rättvisa dom. En annan förebild av detta är slaget vid Harmagedon och ändetidens Babylon i Upp.boken.

Pred. 1:9 Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen.

Bibeln är lika aktuell i alla tider. Gud uppenbarar sig och uppenbarar sitt Ord för alla generationer genom historien som vill höra. Fienden, satan, använder samma lögner, samma frestelser, men i olika skepnader. När Gud talar genom de bilder och förebilder som finns i Bibeln kan vi genomskåda det som sker i mörker likaväl som vi kan känna igen Guds verk.

8. En slutlig uppgörelse

Det som sker i avslutningen på den här tidsåldern är att allt dras till sin spets. Det blir en slutlig uppgörelse där allt kulminerar till en slutstrid. Alla som inte ”åkallar Herrens namn” (Jesus) och blir frälst kommer att tillbe en falsk kopia av strävan efter fred, enhet och frihet och tillbe ”vilddjuret”, människans självförgudning i ett samlat uppror mot Gud, som det egentligen är (Upp 13).

I den sista tiden kommer det judiska folket och Israel bli frälst som nation och Jesus skall återvända till Jerusalem. Därför är det där som allt avslutas och som Bibeln beskriver i slaget vid Harmagedon. Arméer kommer att dra mot Israel och Jerusalem och redan nu ställer sig länderna och FN fientliga mot Israel.

Men Harmagedon är inte bara en stridsarmé, det är en andlig armé, ett religiöst Harmagedon. Här kommer allt att gå samman under samma antikristliga (ande)makt där människan är i centrum och sin egen gud. Den utgör en blandning av alla religioner, avfallna kristna och ateister i en falsk enhet som vänder sig både emot alla som ”följer Lammet” (Guds folk) och emot Israel, Guds egendomsfolk, som kommer att omvända sig till Jesus Messias/Kristus i den sista tiden (under vedermödan/de sista 3,5 år Dan 12:1).

Ett andligt ”Harmagedon” dras ihop i en religionssynkretism, till en världsreligion.
Villovägarna är många och villfarelsens makt är stark (2 Tess 2). Den lockar med tillbedjan av yttre ting, alltifrån ikoner till världsliga strukturer eller med laggärningar. Den lockar med ockulta upplevelser, manifestationer och mysticism. Den förnekar att Jesus är Gud. Den förnekar att Jesus är Kristus. Den förnekar att Jesus är enda vägen till Fadern och världens Frälsare (1 Joh 4). Den beblandar sig med mörkret och grumlar urskiljningen. Det är därför Gud uppmanar oss att fly från sådant och inte ta del av det. Han vet vart de vägarna slutar!
Det religiösa Harmagedons mål är människocentrering, människoupphöjelse och människans självförgudning i sin egen inbillade förträfflighet och godhet. Det religiösa Harmagedon infiltrerar idag med hjälp av framgångsteologi, ortodoxi, nyjudaism, nyandlighet, liberalteologi…allt som lockar den fallna människonaturen att själv nå andlighet och ”bevara sitt liv” istället för att ödmjuka sig inför Gud, bekänna sin synd och be om nåd.

9. Drömmen om Harmagedon

Detta blev särskilt tydligt i en profetisk dröm jag (Elvor) hade för ett tag sedan. (Jag har aldrig förut tänkt i den termen eller hört någon annan säga det och jag ser det som ett tilltal från Gud). Jag vill berätta betydelsen i stora drag och den handlade om kristenheten. Det fanns en hårdhet och en kyla som började ta över och få inflytande och som uttryckte förakt mot de svagare och mot dem som följer Jesus. Där fanns pastorer och ledare med (ingen jag såg ansiktet på) som jag upplevde vara neutrala men passiva. Alltihop var upplagt som på ett styrelsemöte i ett företag(!). När jag ställde frågan vad namnet var på det här ”företaget”, fick jag svaret ”Harmagedon”.

Det märkliga var att jag visste direkt i drömmen vad det betydde. Det var skakande och jag upprepade ”Harmagedon?!” ett par gånger medan tankarna gick. Det var tydligt att det handlar om influenser som inte är från Gud utan som leder till att kärleken kallnar och till avfall från korset och Guds väg. Det grekiska ordet för avfall – apostasia – betyder också uppror. Det är det upproret som beskrivs som en (falsk) världskyrka eller ”skökan/Babylon” i Uppen.boken.

Apostasia [Strongs G646] kommer av orden apo och histemi som betyder att gå bort ifrån/separation och att stå. Histemi kommer från roten stauros som betyder kors. Avfalla kan alltså beskrivas som att gå bort eller skiljas från korset, att vika av från korsets väg.

Det sorgliga var ledarnas passivitet och likgiltighet i drömmen. De var inte hårda och kalla men de bara satt där och accepterade allt som hände och sades framför dem utan att reagera eller säga ifrån. (Det finns också vakna ledare naturligtvis). Likt prästen Eli i Silo såg man på och lät det ske, utan att ta itu med orättfärdigheterna. (1 Sam 1-2)

När David Wilkerson profeterade om apati i svensk kristenhet kanske vi inte förstod helt rätt? Många av dem som tjänar och är engagerade i församlingar och arbetar för att nå människor med evangeliet upplevde det som en anklagelse och orättvist. Men kanske apatin inte handlade om brist på engagemang i den bemärkelsen. Snarare är det nog en brist på vaksamhet och bön.

Rom 12:1-2 gör klart att vi inte ska formas efter ”världens tankesätt” utan låta den helige Ande förnya våra sinnen så att vi kan pröva och urskilja Guds vilja och vad som behagar honom. Motsatsen, om vi inte söker och frågar Gud om råd utan tar in eller tillåter att ett världsligt tänkesätt tas in, har vi ingen möjlighet till urskiljning utan förlorar den.

”Världens tänkesätt” bygger på den naturliga människans kapacitet och starkhet, resonemang och proffsighet. Men den leder alltför lätt till ett yttre skal som tilltalar den ”köttsliga människan” medan innehållet utarmas därför att det inte bygger i tro. Fasaden kan vara fin men utan inre substans (tro), ”fina och proffsiga” gudstjänster utan Guds närvaro. Psykologi istället för Andens smörjelse. Människor, ledare ”kliver upp” och tar auktoritet och makt över andra istället för att ödmjuka sig och få den auktoritet som Gud ger till tjänare/tjänarinnor som ”kliver ner”.

10. Svaghet som ger utrymme för Guds nåd

Äkta tro är en gåva från Gud. Tron har innehåll och ”substans” (engelska övers Hebr 11:1) och riktar sig i beroende till Gud. Den söker Gud och vill höra från honom och uttrycks i lydnad till det Gud talar. Den bygger inte på starkhet utan på människans svaghet, som ger utrymme för GUDS NÅD! Inte en svaghet som ursäktar synd. Inte heller en falsk ödmjukhet, utan en medvetenhet om beroende av och hjälplöshet utan den helige Andes ledning och kraft.

2Kor 12:9 men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

Där byggs vi upp när vi lever av tro till tro, från härlighet till härlighet, vänd till Jesus Kristus.

Rom 1:17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.

2Kor 3:15 Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. 16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

En förändring sker som är Andens verk i våra liv. Borttaget täckelse är ett liv i Jesus Kristus och i uppriktighet inför honom (även befrielse från falsk andlighet och gärningslära). När vi förändras av Guds Ande får vi mer och mer del av Guds hjärta och herdesinne. Sådan frukt kan vi se hos alla i Bibeln som går Guds väg. Det sker genom Guds fostran och ibland genom lidande och prövningar. Ordet uppenbarelse – apokalupsis [Strongs G602] – har samma betydelse: en slöja som tas (dras) undan. Ett borttaget täckelse är att få se in i Guds rådslut och få del av Guds fördolda vishet och lära känna Honom.

11. Äkta tro får konsekvenser i tjänande

Vissa ledare verkar ha en viss framgång idag men lämnar många sårade och skadade människor efter sig. Som ursäkt på sin brist på omsorg skyller man ibland på att ”inte vara herde, utan evangelister och apostlar” osv. Detta är obibliskt. Vi ska få mer och mer av Jesu herdesinne oavsett vilken tjänst eller uppgift vi har. Genom hela Bibeln kan vi läsa om hur människor förvandlas och förändras så på Guds väg, det Bibeln kallar helgelse. Det är då JESUS kan bli synlig genom oss och attraktionen dras till honom. Det sker på Korsets väg när allt får gå genom korset.

Paulus beskrev en ”ulv” bland fåren, utan herdesinne:

3 Joh 1:9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra. 10 Om jag kommer skall jag därför påminna honom om vad han gör, hur han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det utan vägrar dessutom ta emot bröderna, och när andra vill göra det, hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen. 11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Med Jesu herdesinne bryr vi oss om när faror hotar församlingen och när influenser som skadar, försöker komma in. Gång på gång uppmanas vi att vaka och be därför att felaktiga och världsliga influenser vill inta församlingen! Det är antikrists ande det handlar om! Det är inte läge att vara passiv och hålla sig väl med alla. Det är inte läge att vara godtrogen och tro att allt ordnar sig. Vi behöver be om urskiljning och klarsyn och söka Guds ansikte. När vi så ställer oss till Guds förfogande kommer han att leda och öppna möjligheter för evangeliet och till en kommande skörd för Guds rike.

Det finns mycket längtan i kristenheten efter tillväxt och förändring, att få se människor få möta Jesus och komma in i Guds rike. Gud vet om alla människor som söker i allt möjligt och som inte förstår att Jesus är det enda svaret på livets mål och mening. Gud ser också vår längtan och han vill svara på bön. Därför är det så viktigt att vi går Guds väg och inte blandar in sådant som bedrövar honom utan tvärtom rensar ut alla influenser och metoder som drar uppmärksamheten till oss själva istället för att vara vända till Jesus själv. Han följer inte våra önskedrömmar utan han vill ge äkta uppenbarelser och visioner.

Jes 30:15 Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: ”Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte. 16 Ni säger: ”Nej, på hästar tänker vi jaga fram (fly).” Därför skall ni också bli jagade (fly). ”På snabba hästar tänker vi ge oss av.” Därför skall också era förföljare vara snabba. 17 Tusen skall fly för en enda mans hot, och för fem mäns hot skall ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle. 18 Därför väntar HERREN på att få visa er nåd, därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty HERREN är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom.

12. Samling vid korset!

Assyrien eller Joels armé är en förebild på det religiösa Harmagedon. Fienden gjorde allt för att påverka, locka och övertala både genom smicker och hot. De ”talade judiska” och försökte göra folket modlöst så att de gav med sig och kompromissade. Idag talar de med ”kristna termer” och citerar bibelord för att påverka folket in under sitt inflytande. Man sammanblandar sina döda strukturer med Guds verk och förtröstar på människor istället för på Gud. På så sätt försöker man göra dem modlösa som har gudsfruktan och som känner Gud och hans vägar.

2Krön 32:18 Och till Jerusalems folk, till dem som stod på muren, ropade de med hög röst på judiska för att skrämma dem och göra dem modlösa, så att de sedan skulle kunna inta staden. 19 Och de talade om Jerusalems Gud på samma sätt som om de främmande folkens gudar, som är verk av människohänder.

”Ni får inte framgång om ni inte gör som vi säger…Gör upp i godo med oss.” Men Bibeln visar på räddning och hur vi får kraft att stå emot den antikristliga makt och dess inflytande. Det var så Jerusalem räddades när de valde ödmjukhet och ropade till Gud och förtröstade på honom! Vi är hjälplösa men vid korset finns kraft i Jesu försoning mot allt som vill locka oss bort från Guds väg. Gud hörde bön och stred själv för sitt folk!

1. Man gjorde upp med synd – ödmjukhet och förkrosselse
2Krön 32:5 Han tog också mod till sig och byggde upp muren överallt där den hade raserats, byggde tornen högre och uppförde en annan mur längre ut, befäste Millo i Davids stad och tillverkade skjutvapen och sköldar i stor mängd.

Obekänd synd river ned muren, beskyddet (Ords 10:8, Hes 22:30). Vi ska ”vakta på muren” och bevara Jesus helig i våra hjärtan och kämpa för evangeliet. Både att det bevaras och att det ges ut och predikas.

2. Man ropade till Gud – bön
2Krön 32:7 ”Var frimodiga och starka! Frukta inte och var inte förfärade för kungen i Assyrien och för hela den skara han har med sig, ty med oss är en som är större än den som är med honom. 8 Med honom är en arm av kött, men med oss är HERREN, vår Gud, och han skall hjälpa oss och föra våra krig.” Och folket fick nytt mod genom det som Hiskia, Juda kung, hade talat.
2Krön 32:20 Under tiden bad kung Hiskia och profeten Jesaja, Amos son, och ropade till himlen. 21 Då sände HERREN en ängel som förgjorde hela hären och furstarna och befälhavarna i den assyriske kungens läger, så att han med skam vände tillbaka till sitt land…

Framgång för församlingen ges bara av Gud själv. Det beror på om Guds egen närvaro och hans härlighet – Jesus Kristus – är mitt ibland oss eller inte och om korsets budskap är i centrum. Oavsett hur stor ”fiendehären” är och hur omöjlig situationen än ser ut i våra ögon, är segern vår.

Rom 8:31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

Mvh
Elvor Ohlin