Undervisning: Elvor Ohlin

Bartendern som serverar ”skökans vin”
Mannen som kallar sig ”helig andes bartender” och bjuder på ”andlig fylla” kommer till Floda utanför Göteborg, där Vision Norge sänder program. Jag vill än en gång varna för Rodney Howard Brownes orena andlighet.

 • >> & >> David Wilkerson varnar (Eng)
 • >> De två skördarna, om andlig berusning – nykterhet (Sv)
 • >> & >> L Jaretegs undervisning / video Del 2 (Sv)
 • >> Kundalinivarning av Andrew Strom (Sv)
 • >> Uttalanden av Rodney Howard Browne (Eng) !!
 • >> ”Skrattväckelsen” är en guldkalv, en annan Jesus (Eng)
 • >> Ett vittnesbörd om vägen ut ur falsk karismatik (Sv)


Innehåll

1. Kraftord och trender
– trender i s k postmoderna kyrkor, kommentar av S-E Sköld
2. Det ”nya ledarskapet” – församlingar drivs som företag, profetia tystas när ”världens ande” tar över
3. Uppgång och fall – ”apostlar” med profeter som svans, var de från Gud? Avguden Baal står för framgång, tillväxt, succé…
4. ”Druckeriter” – mystikern och företagsgurun Peter Druckers lärjunge Rick Warren, omdefiniering av bibelordet – en guldkalv
5. Det ”nya tänket” Brian McLaren-syndromet och dess konsekvenser
6. Uteslutning – jämförelse av de nya programmen med vad Bibeln säger
7. Gudsnärvaro
– mänskliga system kan aldrig ersätta det äkta Andens verk och nådegåvor
8. Tio mot två – otålighet och självtillit ledde till otro men trons ögon såg Guds möjligheter (Israels ökenvandring)
9. Ekumenisk stuvning – recept av Mike Gendron, en f d katolik som läste Bibeln och ställdes inför ett ultimatum…
10. Richard Bennett prövar Rick Warrens bok Leva med mål och mening

Den här funderingen är ännu ett försök att belysa ”nytänket” och ”det nya ledarskapet” enligt företagsmodellen som många kyrkor följer idag. För en del är de amerikanska rörelserna Emerging Church, Willow Qreek, Purposdriven life, Leadership network, Nyapostoliska reformationen etc. ganska okända och det är svårt att få grepp om alltihop. Detta är skrivet för dem som vill förstå vad det har för rötter och vad det leder till. Längre ned kommer utdrag ur en prövning av Rick Warrens bok Leva med mål och mening, gjord av f d katoliken Richard Bennett (översatt till svenska).

1. Kraftord och trender

Magnus Persson använde ett och annat kraftord i predikan på Nyhemsveckan 2010, troligen för att imponera på åhörarna. Kanske var det någon som reagerade på uttrycket ”för bövelen”? Det är ett gammalt ord för djävulen men vi får väl anta att det var av okunnighet som uttrycket användes. På Pastorsakademins första dag, med 370 pingstpastorer samlade kunde vi läsa i tidningen Dagens artikel Här ska pingstpastorerna utbildas för framtiden. Magnus Persson upphöjde den (muslimske) socialdemokratiske politikern Ilmar Reepalu, som är känd för sin antisemitism >> Sådana ”föredömen” borde inte nämnas i kristna sammanhang, annat än när det gäller avståndstagande! Annars är både kraftord och liknande exempel från samhället, ganska ”trendigt” i postmoderna kyrkor. Där gäller ju att passa in…

Citat från artikeln i Dagen 18 november 2010: >> …Efter det påståendet hörs många Jaaaa! och ett och annat Amen! i bänkarna. Det blir det också när Magnus Persson från United Öresundskyrkan i Malmö intar estraden.
Snabbt växande församling
Han leder Sveriges kanske snabbast växande församling och målar upp en bild av en profet som förändrat Malmö. Nej, inte Jesus men väl den socialdemokratiske politikern Ilmar Reepalu.
Reepalu insåg tidigt att Malmö behövde förändras från industristad till en postmodern stad. Han monterade ned Kockums kran som varit en symbol för Malmö i generationer och ersatte den med Turning Torso.
En symbolhandling som bidragit till att förvandla självförtroendet på Malmöborna och skjutit fart på processen som lett till att staden numera är en av de mest populära när det gäller var unga människor vill bosätta sig.
– Vilka är dina symbolhandlingar som ska få din stad att förvandlas? undrar Persson…
och levererar ett drastiskt exempel:- Det borde ge dig råg i ryggen att hiva ut orgeln – om det är vad som behövs, säger han och det känns som om några pastorer sätter kaffet i vrångstrupen…

Citat från Världen idag om Pastorsakademin >> : Hur tror du frukten av pastors­akademin ser ut?
– Jag tror att vi får fler glada pastorer, fler medlemmar som känner större livsglädje och nya människor som kommer till tro och nya församlingar startas.
Är det dags att gå från lekmannatradition till ett mer professionellt ledarskap inom Pingst?
– Till viss del, församlingarna måste ledas. Vi tvingas att se att tiden vi lever i kräver en annan typ av ledarskap. Församlingarna mår inte bra när ledarna är lite laidback.
Dagarna är schemalagda från i stort sett morgon till kväll. Och mellan samlingarna är det gemenskap som gäller.
– Det är otroligt bra stämning. Många har sett fram emot det här. Vi vill ta ansvar för våra pastorer och uppmuntra dem att växa i pastorsrollen, säger projektledaren för Pingst pastorsakademi, Daniel Alm, som undervisade om Moses ledarskap under tisdagen.

Lekmannatradition? Var det de där som var beroende av den helige Andes ledning (ödmjuka) och som visste att man aldrig kan räkna ut Guds tankar och vägar (Jes 55:8-9)? Man kan undra vad ”professionellt ledarskap” är? S-E Skölds kommentar till detta är i vilket fall värd att notera: >>

Pingst ffs har övertagit Andens roll/uppgift i såväl församlingarnas -som de enskilda pastorernas liv.
Pingst-ffs: ”Vi hjälper församlingarna att lyckas” och ”Vi hjälper pastorerna att lyckas”, tala om hybris och vilsenhet!
JESUS sände Anden främst till dessa två uppdrag: att utbreda Guds rike på jorden! Guds rikes väldoft: uppenbara JESUS!
Till att – som enda huvud – leda säväl församlingarna som de enskilda lemmarna. Det kan ingen annan göra, i Andens ställe! Inte ens Pingst-ffs.
SKÖRDEFÄLTET
har vitnat till skörd
medan skördemännen
bygger på sina hus och odlar
blommor och buskar i sin trädgård
grillar på sina uteplatser och väljer ut bästa designers och formgivare för sin inredning
och sina möbler
andra gör liknande, fast enklare, och ledarna samlar inte skördemännen till bön
och skördearbete:
De har satt sig själva på skolbänken, för att lära sig mer om Guds rike..
Hagg. 1:3-4 ”Men Herrens ord kom genom profeten Haggai: ”Är det då tid för er själva att bo i panelade hus, medan detta hus ligger öde?”

2. Det ”nya ledarskapet”

Det ”nya ledarskapet” som importeras från USA, är för det mesta upplärda av experter på företag -och marknadsföring och det är sådana egenmäktigt styrande vd som är förebilder. Det är så ett företag fungerar men nu talar vi om Guds församling, något helt annat. Tongångarna känns igen alltför väl när församlingen ska anpassas till samhällets trender. ”Snabbt växande församling” eller ”tillväxt”, är lockbetet. Men vad blir resultatet, om ödmjukhet ersätts av självtillit och självförverkligande? Vad är det för växt som kommer av den sådden, omjag skriver om det likt guldkalven är ett mänskligt verk med mänskliga metoder och i mänsklig kraft, enligt affärsvärldens ”gurus”? Det enda som människor åstadkommer är Babels (Babbels) torn. En förvirringens byggnad, som namnet betyder, med devisen vi kan, vi vill, vi ska, vi... ”goda” föresatser men med utgångspunkten på fel ställe.

Hos 8:3 Israel har förkastat det som är gott, därför skall fienden förfölja dem. 4 De valde kungar som inte kom genom mig. De tillsatte furstar, utan att jag fick veta det. Av sitt silver och guld gjorde de sig avgudar till deras egen undergång. 5 Din kalv, Samaria, stinker. Min vrede är upptänd mot dem. Hur länge kommer de att vara oförmögna till renhet? 6 Från Israel har kalven kommit. En konsthantverkare har gjort den, en gud är den inte. Den skall krossas till smulor, Samarias kalv. 7 Vind sår de, och storm skall de skörda. Säd skall de inte få. Deras gröda skall inte ge någon föda, och om den ger någon skall främlingar sluka den. 8 Israel blir uppslukad. De räknas nu bland hednafolken som ett kärl till ingen glädje.

 • Är GUD fortfarande mäktig att dra människor med sin helige Ande?
 • Är GUD mäktig att överbevisa människor om synd och JESU frälsning?
 • Väckelse och tillväxt har alltid kommit som svar på bön och överlåtelse till GUD – har han ändrat sig på sistone?
 • Är Jesus Kristus, Guds ord och den helige Andes ledning tillräckligt?

Om svaren är ja på de här frågorna… varför talar man inte om det eller agerar efter det? Att ”hiva ut orgeln” är en sak (om man nu tror att det skulle lösa problem i församlingen), men att hiva ut gudsfruktan är allvarligare. Eller vad är det som händer idag, när människors planer och strukturer får ersätta den helige Andes suveräna verk? Eller när pastorer tystar och hindrar de profetiska budskapen (där företagstänket tar över – och det blir allt vanligare). Varför? Därför att Gud manar och kallar till omvändelse, att komma tillbaka till Herren och påminner om att vi lever i den sista tiden, men det vill man inte gärna höra. Det är problemet som uppstår när världens ande förs in, med täckmanteln av en kristen vokabulär. De profetiska budskapen blir inte det man vill höra och nu har pastorer lärt sig att det är de som ska avgöra vad som är från Gud. (Inget annat att vänta när Ulf Ekman får insteg och utrymme och lär ut sin ledarstil). Men Gud kommer aldrig att bekräfta eller godkänna de mänskliga trendernas ”församlingsbyggen”. Det värsta tänkbara kan hända: att GUD slutar att tala och låter människor följa sina egna planer.

Jes 30:9 Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra HERRENS undervisning 10 och som säger till siarna: ”Skåda inte!” och till profeterna: ”Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting. 11 Vik av ifrån vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels Helige.”

Bibeln uppmanar till prövning och det gäller hela församlingen. Visst har församlingens ledarskap ett särskilt ansvar och visst har de rätt att säga ifrån om en profetia inte är enligt Guds ord. Men alla har rätt att höra och pröva profetiskt tal. När pastorerna tar efter världens ledarroll, blir församlingen dumförklarad och allt formas till kopior för att passa in i den stora antikristliga mallen – Katolska kyrkans påvedöme.

1Kor 14:29 Två eller tre profeter skall tala, och de andra (församlingen) skall pröva det som sägs.

3. Uppgång och fall

Den ene s k aposteln efter den andre har ”startat eget” eller splittrat församlingar för att få sin egen vilja fram. En efter en av sådana församlingar har kraschat eller runnit ut i sanden, trots alla stora ord, stort engagemang och väldiga planer. Men vem tar varning? Vem bryr sig om alla människor som lockats med och som ofta lämnas vind för våg? Är det inte på tiden att fråga sig om GUD alls var med apostlarna, eller svansen av profeter (Jes 9:15) som profeterade omåttlig framgång över dem? Nej, det verkar snarare som de upphöjs för sitt mod att våga(!). De är ju församlingsplanterare och det står högt i kurs. Märkligt!

Jer 2:7 Jag förde er in i det bördiga landet och ni fick äta dess frukt och dess goda. Men när ni hade kommit dit orenade ni mitt land och gjorde min arvedel avskyvärd. 8 Prästerna frågade inte: ”Var är HERREN?” De som hade hand om lagen kände mig inte, och herdarna var trolösa mot mig (sökte hjälp på andra håll). Profeterna profeterade i Baals namn (avguden som står för framgång, tillväxt, välfärd, succé, självtillit…) och följde sådana som inte kunde hjälpa.

4. ”Druckeriter”

För att pröva något är det viktigt att se var det har sina rötter. ”Druckerites” (eng) är ett uttryck för att beskriva lärjungarna till företagsgurun och mystikern Peter Drucker (1909-2005). Han är den gemensamma nämnaren bakom bl a Rick Warren, Bill Hybels, Bob Buford (Leadership network) och Emerging church-pastorernas postmodernism. Två kännetecken som är viktiga: G12/cellkyrkostrukturen [företagsmodellen] och mysticismen [kontemplation]. Rick Warren blev känd för sin bok Purpose Driven Life (Leva med mål och mening) och Rick Warren är numera en av New Agarnas egen Gurus – The Spiritual Lights (De andliga Ljusen) en seriös New age -sida.  ”Ljuset” här är antikrists (nyandlighetens Kristus) eller satans (Lucifer) ljus.

Rick Warrens popularitet i New age-sammanhang likaväl som i världspolitiken (NWO), har naturligtvis orsaker. Påminnelse: Warrens PEACE-plan är samma som FN:s plan för världsfred. Warren är engagerad i Tony Blairs Fatih Foundation >> & >> & (Constance Cumbey är en kristen advokat och var den första som avslöjade New age agenda) >> som arbetar för att ena alla religioner (interfaith) genom socialt engagemang. Blair är numera katolik, och det är väl inte svårt att räkna ut i vilken riktning han vill leda?! Ja just det – megapastorerna är öppna för katolsk ortodoxi och katolsk mysticism, ”för att möta människors behov”. Pete Scazzero, här en av talarna på konferens hos Rick Warren >> , främjar kontemplation och han beskrivs som ”en blandning av protestant och romersk katolsk mystiker”. Det vill säga att man ompaketerar katolsk mysticism för att passa in i (företags)kyrkorna.

I Mars Hill Bible Church med EC -pastor Rob Bell >> lär man ut kontemplation och andliga övningar av Ignatius Loyola, som brukar kallas ”ärkefiende till reformationen” (Luthers). Dessa övningar är inte bibliska och de öppnar istället för den ockulta andligheten. De, precis som alla mystika övningar, kan utövas av vem som helst utan tro på medlaren mellan Gud och människa, Jesus Kristus. Här har vi antikrists ande!

Om kontemplativ mysticism
Chris Rosebrough 12 january, 2010 om Kontemplativ mysticism: ”Det är postmodern pentekostalism! Genom att återuppfinna munkarnas medeltida övningar kan vi ”uppleva Gud”, och slippa belastningen med tungotalet”. Det låter som ett ganska märkligt uttalande men konsekvensen av mystika övningar utanför Jesus, leder förstås till att den helige Andes nådegåvor tystnar och tystas.

Steve Muse var tidigare ockultist och skriver att han mådde illa när han läste Emerging Church-ledaren Dan Kimballs bok The Emerging Church >>

Citat av Steve Muse: ”För mer än 30 år sedan, som ockultist, var jag djupt involverad i mysticism och praktiserandet av kontemplativ bön. Jag lärde mig dessa meditationstekniker genom att studera katolsk mysticism som sa då, och även lär nu, att man behöver inte tro på Jesus Kristus för att komma in i den kontemplativa erfarenheten, men att alla vägar tar oss till samma destination. Jag gick ändå djupare genom att bli en lärjunge i Transcendental Meditation, som var identisk med den katolska kontemplativa bönetekniken som jag redan hade lärt mig.

De som jag gjorde sällskap med på den här resan av mysticism, gjorde erfarenheter till en mycket djupare andlig sfär som ledde många in i gemenskap med onda andar, istället för Gud. Dessa samma tekniker uppmuntras av dagens ”nya mystiker” och speciellt New age-förespråkare. Sådana förespråkare känner sig styrkta av att se kristna gå in i sådana bönetekniker…

Om Kimball och andra ”Emerging”-ledare främjar utövandet av kontemplation (djupmeditation, mantrabön, andningsbön, tysta böner) och andra slags bönetekniker av vilket slag det än är, leder de troende in i österländsk meditatativa böneerfarenheter. Detta är inget annat än hinduistiska bönetekniker som introducerades genom de Romersk katolska prästerna Thomas Keating och Basil Pennington, som resultatet av deras egna mystika böneerfarenheter”. (slut citat)

Tro inte för en sekund att det är tillfälligheter som gör utvecklingen i svensk kristenhet! Det finns ett tydligt mönster som går att följa med många förgreningar och det går att finna roten till alltihop: satans gamla lögn att Livets träd – Jesus Kristus och hans ord – inte är tillräckligt. För att ena alla religioner till en världsreligion, krävs ett nytt tänkesätt (paradigmskifte) och det är här Rick Warren och gänget är framgångsrika redskap. De har kanske själva blivit förförda och tror att de gör något gott, men det gör dem inte mindre farliga. Sakta men säkert omdefinieras och omtolkas bibelordet och därmed också församlingarnas agerande och synsätt i olika frågor. Det leder till fiendskap mot Gud och att man gör sig en annan gud”, en guldkalv.

Gud möter oss genom Jesus, av nåd genom tro och det utan någon böneteknik.

Läs Roger Oaklands kommentar om den Framväxande kyrkan (Emerging Church) >> (Sv). Citat: Vare sig man kallar denna trend en ”kyrka” eller ”konversation” är inte poängen. Det som är viktigt är om trenden är baserad på sund kristen lära eller inte. Som vi har diskuterat i tidigare kommentarer är inte tro i Bibeln grunden för denna ”Nya reformation”. Tro i Bibeln förespråkas inte; den är under attack. Tro omintetgörs... Den Framväxande kyrkans väg eller framväxande konversation eller vilket namn som helst som används för att beskriva denna så kallade Nya reformation, är i mina ögon en bred väg som många reser på och är på väg åt fel håll.

5. Det ”nya tänket”

Det nya tänket leder till det som jag skulle vilja kalla ”Brian McLaren- syndromet”: man proppas full av förutfattade meningar om den etablerade evangelikala kyrkan och även förlöjligande av dess verksamhet och drar sedan slutsatser utifrån det. Snacka om trångsynthet! Modellen (EC -sammanhang) hämtas från företagsvärlden och fokus läggs på ledarskap, ledarträning, ledardagar för allt hänger på ledaren som likt en vd tar alla beslut. Hur skulle det annars bli ”enhet”? När inte den helige Ande får leda, måste en människa diktatoriskt bestämma och de andra lyda om alla ska in i samma former och ge de resultat som man vill se, med eller utan Guds ord. Den helige Andes enhet förutsätter ödmjukhet, överlåtelse och bön. Anden talar till flera och ”på två eller tre vittnens utsago ska var sak avgöras”. Tryggheten i vissheten om att detta har Gud talat, kan inte ersättas av den smartaste marknadsföring i världen. Det är gammal beprövad biblisk sanning men oj, så snabbt blicken kan fördunklas och vi glömmer bort vad det står skrivet om fokus förflyttas.

6. Uteslutning

Warren (samma tongångar från Hybels och C P Wagner) är en av dem som uppmanar ledare till att uppmana att gå till en annan församling eller att utesluta dem som inte vill böja sig under det nya programmet – och att göra det så snart som möjligt för att inte ödsla tid på sådana. Men enligt Bibeln finns det bara en orsak till uteslutning: medveten synd som skadar församlingen. Det gäller det som Bibeln säger är synd och inte vad maktmänniskor kallar ”synd”, dvs. att inte underordna sig dem. Här kan man alltså bli utesluten för att man älskar Jesus och vill vara ledd av den helige Ande. Märkligt!

7. Gudsnärvaro

Det är mer än sorgligt! Det är förfärligt och ödeläggande om man byter ut Guds Ande mot världens system – för det är vad blandningen leder till. Många har upplevt värmen och Guds heliga och härliga närvaro i församlingen där Jesus Kristus är allt och den mättande atmosfären där det är öppet för den helige Ande att verka. Många av oss vet hur värdefulla de äkta profetiska budskapen är och den profetiska nådegåvan. Många i den äldre generationen har upplevt äkta väckelse med bönenätter och en profetisk atmosfär, Guds närvaro så stark att människor drogs av Guds Ande till Jesus och till korsets fot när man såg sin synd och sitt behov av frälsning… det är det vi behöver så att människor får möta Gud och bli förvandlade.

Mänsklig kärlek och omtanke är bra men den kan aldrig ersätta Guds (agape) kärlek, som präglar en sådan gemenskap. Trender och yttre metoder blir snart gamla och ute men GUD är alltid densamme i sin fullkomlighet och nåd och suveränitet. Det är motståndaren Satan, som lurar människan att tro det motsatta!

Jesus, det är dig vi behöver!

8. Tio mot två

När Israels folk skulle inta landet, var det tio spejare som bara såg problem och hinder, när det väl gällde. Nu mötte de problem som var omöjliga att lösa genom mänskligt resonemang, mänskliga strukturer och smarta affärsidéer. De hörde nog inte till de försiktiga under ökenvandringen, kan vi ana. Det återkommande problemet Gud hade med Israels folk i öknen var knappast brist på initiativ eller handlingskraft. Det var oftast OTÅLIGHET, för Guds verk tog sin tid. Guds mål är inte att ge oss en massa saker och gåvor och fylla kyrkor med folk. Hans mål är att genom helgelsen och fostran forma oss till ”kärl för hedersamt bruk”, för att bära ut evangelium om Jesus (Guds evangelium!) till människor. Helt enkelt det, att vi lär oss att lyda GUD och förtrösta på honom. De 10 spejarna såg med sina mänskliga ögon i OTRO, för de hade blivit andligt blinda utan att själva förstå det.

De två, Kaleb och Josua, hade formats och lärt sig beroende av Guds Ande och lydnad och det gjorde hela skillnaden. De förtröstade på GUDS LÖFTEN och inget annat – inte sin egen förmåga! – och de såg med trons ögon. För dem var omöjligheterna små, därför att de hade lärt känna GUD och de TRODDE PÅ GUDS LÖFTEN. Det var ingen övertro, ingen inbillning, inget önsketänkande. Nej, de visste vad Gud hade talat och de trodde på det. Vi är också kallade att leva av TRO.

4 Mos 32:11 Av de män som drog upp ur Egypten skall ingen som är tjugo år eller äldre få se det land som jag med ed har lovat Abraham, Isak och Jakob, eftersom de inte i allt har följt mig, 12 ingen utom Kaleb, kenisiten Jefunnes son, och Josua, Nuns son, ty de har i allt följt HERREN .

När kristna ledare förlitar sig på former och modeller är det OTRO och risken är stor att Gud kommer att tillåta omöjliga problem på samma sätt, för att rasera det människor har byggt upp. Javisst görs det i Guds namn men beroendet av Gud är obefintligt. (Det är inte alls ovanligt att alla uppmanas att läsa Rick Warrens bok och lär sig tänka ”nytt” för sedan predikas det ur boken). Den helige Ande blir förpassad därifrån som överflödig eftersom församlingen nu är det centrala, istället för Jesus Kristus. ”Församlingen är världens svar!”, stod det på en av Willow Qreeks foldrar. Bibeln säger att JESUS är och förblir världens svar. Det är genom Guds Andes kraft det ska ske (Sak 4:6) och ”…utan mig kan ni ingenting göra”, sa Jesus (Joh 15:5). Vi uppmanas inte heller att söka hjälp någon annanstans än hos himlens och jordens Skapare! Att förkasta Guds plan är detsamma som att förkasta hans kärlek.

Därför ska vi hålla oss till Guds löften och hans trofasthet och förtrösta på Gud, som Josua och Kaleb. Då ger vi inte upp eller står hjälplösa när vi står inför omöjliga situationer, för Guds Ande kommer att öppna våra ögon så att vi ser Guds möjligheter! Vi ska inte kompromissa eller luras att tro att det är omöjligt att leva så, för Guds ord är sant i alla tider. Men de människocentrerade, urvattnade budskapen kan vi förkasta.

9. Ekumenisk stuvning

Rick Warren och de andra pastorerna som nämndes tidigare är alla redskap för den globala ekumeniken. Mike Gendron var katolik tills han vid 35 års ålder läste Bibeln. Han stod inför valet att antingen tro på Bibeln eller tro på sina katolska ledare. Han valde Bibeln, blev frälst och fick frid! Han varnar för ekumeniken och här beskriver han receptet (som han inte rekommenderar att ätas):

Mike Gendrons recept på Ekumenisk stuvning:

 • Rör om evangeliet omsorgsfullt och blanda med vatten för att urvattna dess effekt.
 • Blanda in lite tolerans för att kväva den impopulära smaken av lära/undervisning.
 • Tillsätt tillräckligt mycket självaktning så att du neutraliserar bitterheten av synd.
 • Värm blandningen tills den blir ljummen och inte behöver något mer.
 • Servera med eukaristiska oblater men undvik att mata sådana som lever av varje ord som kommer från Guds mun.

10. Prövning av Rick Warrens bok Leva med mål och mening

Richard Bennett är före detta katolsk präst som lämnade Katolska kyrkan (KK) när han kom till tro på Jesus Kristus som sin personlige Frälsare. Han säger att många väljer att stanna kvar i KK efter omvändelsen och pånyttfödelsen, för att försöka påverka andra i katolska kyrkan. Men oftast lämnar de efter ett tag, då det är mycket svårt att bevaras i tron med allt avguderi som är där.

Bennett går igenom Rick Warrens bok Leva med mål och mening (Purpose Driven Life) i Metropolitan Tabernacle i London år 2009. Här följer utdrag av hans undervisning. (Den här boken måste man pröva noga för att kunna genomskåda det egentliga budskapet. Det finns en mängd med uttalande av Rick Warren senare, som är mer avslöjande).

Hur Rick Warren bryter ned bibeltron hos kristna

The Adulation of Man in the Purpose Driven Life >> (video på engelska)
(Människans smicker i Leva med mål och mening)

”Det sista många troende behöver idag är att gå på ännu ett bibelstudie”, säger Rick Warren till bibeltroende. Istället uppmanar han till att läsa hans egen bok. Hans råd är: ”Samla en liten grupp av vänner och forma en Leva med mål och mening -läsande grupp och granska dessa kapitel på en veckobaserad grund under 40 dagar”.
Rick Warren säger alltså att du inte behöver bibelstudie, utan istället hans bok Leva med mål och mening (Purpose Driven Life). Detta är tillräckligt illa men dessutom reducerar han evangeliet till en viskande bön där du finner ditt rätta jag.
Rick Warrens världsvida rörelse är på den breda vägen, som Jesus sa leder till fördärvet. Många går på den. Pastorer måste vara vakna över detta och granska boken mycket noga, för tusentals och åter tusentals människor har blivit bedragna.
Warrens rörelse har blivit världsvid. Över 12.000 kyrkor i 50 stater och 19 länder har nu tagit del av 40 dagar av Purpose (mening). Kyrkorna ska förberedas i 40 dagar för vad Warren vill göra i deras kyrkor.
Rick Warren är också grundare till webbsidan pastors.com för att nå ut till pastorer och kristna ledare över hela världen och påverka dem. 1,5 miljoner pastorer som har gått med i nätverket betalar en summa pengar som sägs gå till arbetet att bygga ”hälsosamma” församlingar. Det är en global internationell rörelse.
Även den världskända Forbes Magasin i affärsvärlden har erkänt Rick Warren som en mästare i affärsverksamhet som har lyckats affärsmässigt. De skriver: ”Kanske är kyrkorna inte så olika företagande. Rick Warren som har grundat Saddleback Church i Lake Forrest Kalifornien 1980, har definitivt använt sig av teknologi likaväl som marknadsföring för att sprida sitt budskap”.

Imperiet fortsätter över internet med videos och dvd som visas och genom hans bok som har sålt i 18 eller 19 miljoner exemplar. Så hans bok med många citat från flera parafraser av Bibeln och en del mystiska saker, som The Message Bible, undergräver Bibeln när han citerar olika parafraser som om de vore äkta Bibelöversättningar.

På sidan 136 förklarar Warren sina teser i boken: ”Han, Gud, skapade kyrkan för att möta dina fem djupaste behov: 1. ett syfte att leva för, 2. människor att leva med, 3. principer att leva av, 4. ett yrke att leva ut och 5. kraft att leva av. Det finns ingen plats på jorden där du finner alla dessa fem förmåner på en plats”. Sedan ställer han fram kyrkan inför dig som den plats där dessa fem förmåner djupaste behov kan fyllas.
Kyrkan (församlingen) är inte till i första hand för att möta människans behov. Församlingen handlar om vad Gud har gjort i Jesus Kristus för att förhärliga Jesus Kristus och förhärliga hans namn och ära Gud, Fadern. Det är församlingens syfte!

Rom 14:11  Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud. 12  Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud.

I Jesu Kristi evangelium är människans behov mötta! Det handlar om behovet av återlösningen för en skyldig syndare, att finna återlösningen och sann frälsning i Jesus Kristus. Det är människans djupaste behov. Guds rättfärdighet manifesterad – det är människans djupaste behov. Inget av det nämns i de fem behov som Warren ger. Han säger till dig att fokusera din uppmärksamhet på kyrkan.

I Skriften ser vi på JESUS KRISTUS som upphovsman och fullkomnare av vår tro (Hebr 12:2). Vi ser inte på kyrkan! Det är satans gamla lögn att ta blicken bort från Jesus Kristus och se på något annat. Det är vad Katolska kyrkan bemästrat genom åren, att få folk att se på ”den heliga moderförsamlingen, för hon ska leda dig”. Rick Warren tar människors blick bort från Gud och Jesus Kristus genom att byta ut till satans lögn att kyrkan ska möta dina djupaste behov. Det är ett mycket smart drag av satan.

Rom 3:23  Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

I Bibeln blir vi överbevisade om vår synd och syndanatur. Vi vet att vi är skyldiga inför Gud och vi vet att det enda svaret är Guds kraft i frälsningen, budskapet i evangelium. Vår skuld leder oss att se att vi är döda i överträdelse och synd och måste förlita oss på Kristus, och enbart honom. Detta genom överbevisning av den helige Ande, är vi överbevisade om vår skuld inför Gud.

Ef 2:1  Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder.

Rick Warren ser det annorlunda. Han talar om synd men hans analys av synd är helt annorlunda. På sidan 127-128 skriver han: Många människor drivs av skuld. Skuldtyngda människor är manipulerade av minnen. De tillåter sitt förflutna att kontrollera deras framtid. De straffar ofta sig själva omedvetet och saboterar sin egen succé.

Skuld förklaras alltså av Warren att vara något psykologiskt, så om du underhåller skulden kommer du att sabotera din egen succé. För honom handlar det inte om att vi alla är skyldiga inför Gud, döda genom era överträdelser och synder och överbevisad av den helige Ande.
På sidan 34 i boken Quotation: ”Gud frågar inte efter din religiösa bakgrund eller din syn på läran. Det enda som har betydelse är om du accepterar det som Jesus gjorde för dig. Har du lärt att älska och lita på honom? ”
Sidan 37: ”Om du har lärt dig att lita på och älska Guds son Jesus är du inbjuden att spendera resten av evigheten med honom. Å andra sidan, om du står emot hans kärlek och förlåtelse och frälsning kommer du att spendera evigheten skild från Gud”.
Allt det sägs handla om är att du litar på Jesus. Det nämns inget om att du är fördärvad och död i synden eller att du är skyldig inför Gud. Om du inte är överbevisad som en skyldig syndare inför Gud och att du personligen har syndat, då har det ingen som helst mening att du skulle lita på Jesus. Det är baserat på överbevisningen om att vi behöver frälsning och ser vårt behov av rättfärdigheten i Kristus.

Rick Warren uppmanar att lita på och älska Jesus, som om människan duger i sig själv. Ja, det är rätt att lita på och älska Jesus efter att vi blivit överbevisade om vårt behov av honom därför att vi är andligt döda utan honom.
Sidan 58: ”Verkligt liv börjar genom att du överlåter ditt liv helt till Jesus Kristus. Om du inte är säker på att du har gjort det, är vad du behöver göra att ta emot och att tro. Bibeln lovar till alla som tar emot honom, rätten att bli Guds barn. Vill du ta emot Guds erbjudande?”

Det låter väldigt religiöst och fromt och han citerar Joh 1:12. Men är det där livet börjar? Genom att överlåta dig åt Jesus? Joh 1:12  Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.
Nej, alltihop börjar med Gud. ”Ty så älskade Gud världen”. Det är nåden och barmhärtigheten från Gud som är början till liv. Det börjar inte med människans åtagande eller hängivenhet. Det här fokuserar på människan istället för på Gud men sanningen är att det hos GUD som det verkliga livet börjar.
Warren citerar Joh 1:12 men han utelämnar vers 13. Varför?

Joh 1:13  De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.

Vi är inte födda på nytt av människans känslor eller vilja och överlåtelse, utan genom GUDS VILJA. Varför citerar Warren inte vers 13?! Svar: Det river ned hela hans system!
Om det avgörande är GUDS VILJA och inte människors, har Rick Warren inte längre någon rörelse, ingen bok. Då har han inget att sälja! Inget imperium! Om det helt enkelt är GUDS VILJA…
På det sättet förvrider han Skriften för sina egna syften. Han sätter fokus på MÄNNISKAN och det är den vägen som Warren går på.

Sidan 58-59: ”Först ska du tro att Gud älskar dig och gjorde dig för sina syften. Tro på att du inte är ett misstag. Tro att du är ämnad att leva för evigt. Tro att Gud har utvalt dig att ha en relation med Jesus som dog på korset för dig. Tro, att oavsett vad du har gjort, vill Gud förlåta dig. För det andra: ta emot. Ta emot Jesus in i ditt liv som Herre och Frälsare. Ta emot hans förlåtelse för synder. Ta emot den helige Ande. Han kommer att ge dig kraft att uppfylla ditt livs syfte. Var du än är som läser detta inbjuder jag dig att böja ditt huvud och tyst viska bönen som kommer att förändra dig i evighet: Jesus jag tror på dig och jag tar emot dig. Gå vidare! Om du ärligt menade den bönen är du att gratulera. Välkommen till Guds familj.”

Härmed avfärdas profeterna och hela NT:s lära med en lögn. Att det inte har någon betydelse vad vi har gjort. Men det har betydelse vad vi gör. Synd är allvarligt för det görs inför en oändlig Gud. Syndens allvar har suddats ut av Warren. Att Gud är den Helige och att vi behöver förlåtelse.
Istället för den helige Andes överbevisning byter man ut det till en viskande bön. Detta pågår över hela världen. Pastorer över hela världen tar efter USA och Storbritannien i detta falska evangelium. Man suddar ut allvaret med synd. Skuld sägs bara vara något som saboterar din egen succé.

Sidan 17: ”Den här boken handlar inte om dig”. Men hela boken är koncentrerad på den mänskliga personen!
Sidan 41: ”Sättet du ser på ditt liv, formar ditt liv. Hur du definierar livet avgör ditt öde. Du är ett knyte av fantastiska möjligheter och en förunderlig skapelse av Gud. En del av kyrkans uppgift är att identifiera och förlösa dina möjligheter för att tjäna Gud. Det bästa i ditt liv är att tjäna Gud utifrån din form. Det gör du genom att upptäcka din form. Genom att lära dig att acceptera och glädjas över den i syfte att utveckla den till sin fulla potential.”
Jag har studerat hinduism och det är intressant att se samma filosofi i hinduismen. Från en hinduistisk hemsida: ”Genom att förstå ditt rätta jag, genom att lära känna din odödliga själ och nå kunskapen om brahman, jaget, når du Gud själv, när du upptäcker ditt rätta jag”. Det är alltså samma koncept i hinduism: Om människan lär känna sitt rätta jag, lär hon sig att ha en identitet med ”Gud”.

Detta är också Katolska kyrkans lära. Om du går in i din själ, bestämmer du ditt eget öde och Guds åsyn. Från katolska dokumentet (2, avd 14): ”När han dras att tänka på sitt sanna jag, vänder han sin själ till de djupa processer… och når in där Gud väntar och där han bestämmer sitt eget öde i Guds åsyn”. (28:10)
Man säger att människan bestämmer sitt eget öde och lär känna sitt eget jag. Rick Warren och Katolska kyrkan springer samma lopp. Det är som Frank Sinatras sång: I did it my way.
Att finna ditt jag, är inte hur du tjänar Gud!

Sidan 63: ”Om du är så viktig för Gud så att han vill ha dig med sig i evighet, vilken större betydelse kunde du ha”.
Han lär människor att lita på sitt eget jag och sitt eget värde och det är precis det som hela hippierörelsen på 60-talet handlade om. Människor lärde känna ”sitt eget sanna jag”. Vi vet vilken orättfärdighet som följde den rörelsen. Men denna orättfärdighet har förts in i degraderad och nedvärderad form av kristendom som marknadsförs över världen.

Sidan 75: ”Du gläder bara honom (Gud) genom att vara dig själv. Varje gång du står emot någon del av dig själv, står du emot Guds vishet och suveränitet som han skapade dig”.
Sidan 75: ”Om du vill veta hur mycket du betyder för Gud, se på Jesus med hans armar utsträckta på korset som säger ”Jag älskar dig så här mycket. Jag dör hellre än att leva utan dig”.
Det är vad korset betyder för Rick Warren och det är exakta ord tagna från en rockgrupp som hette Backstreets Boys. Det var en av deras mest kända låtar. Det degraderar Kristus till att vara beroende av personens kärlek så att han hellre dör än är utan hans/hennes kärlek. Det är en hädelse mot Jesus, som om han vore beroende av människor – Jesus som är världens Frälsare, människa och Gud.
GUD är inte beroende. Jesu offerdöd var för att visa att Gud är rättfärdig.

Rom 3:25  Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26  under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

För den som tror, visar sig Gud vara fullkomligt rättfärdig.
Rick Warrens budskap är människocentrerat och självfrälsande, det som är säljbart. Därför är Warrens material så framgångsrikt, för det är det som människan vill ha. Det är vad människonaturen önskar. Det är intressant att det är inte bara likt hinduism om att söka ditt sanna jag, utan också buddhism, som är en förnyad form av hinduism. Buddhism är ett mer förfinat sätt att finna ditt sanna jag genom mystika upplevelser. Islam lär också människor att finna sitt sanna jag och leva enligt den s k profeten. Romersk katolicism lär samma sak. Alla falska religioner har samma agenda och Rick Warren marknadsför det på en massiv skala, så vi måste ta det på allvar för att avslöja det.
Det är intressant att Warren också är framgångsrik i katolska kyrkor. De tar emot det för att DET FOKUSERAR PÅ KYRKAN. Det är det som den katolska kyrkan handlar om. Mormonerna tar också emot Purpose driven -lögnen.
Rick Warren lär inte bara ut lögn, utan han omfamnar också katolska mystiker. Han undervisar om broder Lorens, som ledde många in i New age genom sin mysticism. Warren citerar många katolska mystiker (ockultister). Det öppnar för katolicism.
Vi måste ta ställning och se vad som pågår.

Warren säger att du måste förbereda dig för 7 veckor och överlåta din kyrka till HONOM (Warren). Han (Warren) ska lära din församling sin (Warrens) lära och sina (Warrens) vägar. Han ska lära dem om Gud och vad Purpose (syftet) är i 7 veckor. Innan det förbereder han din pastor och hans ledarteam, så att de förstår och accepterar hans (Warrens) vägar.

Apg 20:28  Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

Som pastor är du ansvarig inför Gud för din hjord. Ingen pastor kan inför Gud och med rent samvete överlåta sin kyrka till ett annat system som är totalt obibliskt.

Vad kan vi göra? Det människan sår får hon skörda. Rick Warren kommer att skörda det han sår med sina humanistiska vägar. Han kommer att skörda Guds dom. Vad kan vi göra? Vi måste avslöja detta.
På reformationens tid hade människor tryckeriet som gjorde att de kunde sprida Ordet. Idag har vi internet, DVD, MP3 mm. Vi måste avslöja villfarelser som Warrens men också visa vad den äkta nådens lära är. You Tube når hela världen. Gör din röst hörd och avslöja Rick Warrens orättfärdiga, humanistiska väg. Proklamera Guds evangelium för det är Guds kraft till frälsning. Må Gud bli ärad och Jesu namn förhärligat och själar bli frälsta! (slut citat)

Mvh
Elvor Ohlin