Text: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Vi tror på en äkta väckelse
– förutsättningar för och behov av väckelse
2. McChurch – en avfallen kyrka – megakyrkor offrar budskapet för att nå ”framgång”
3. Gud har talat än en gång – flodvåg av villfarelse, Todd Bentley igång igen?
4. Ekonomisk dominoeffekt? – experter fruktar ekonomisk tsunami, profetiskt budskap genom David Wilkerson
5. Rykten om krig – Iran hotar, USA förstärker krigsövningar, Ryssland ”känner sig hotat”, citat av Brian Roberts
6. Krigshot och vapenskrammelSyrien hotar Israel, ”Nordlandet” i profetian, en EU-armé, en världsledare som kommer ”fredligt” och med ”smicker” och förlitar sig på ”militärmakt” (grundtexten), den trygga platsen…

1. Vi tror på en äkta väckelse

Vi tror att Gud vill ge en äkta väckelse och besökelsetid till Sverige. Därför ber vi om det enligt Guds löften (jag skriver vi eftersom jag vet att Janne och jag är helt ense i detta). För att kunna ta emot den behöver vi böja oss i ödmjukhet inför JESUS. Han är ”Lammet som blev slaktat” och som är värd all vår tillbedjan och lovsång. Gud vill fylla oss med helig Ande, så att vi frimodigt kan säga som Paulus:

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.
1Kor 1:23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.

Paulus strävan var varken att vara trendig eller vältalig för att nå sin samtid. När han bad om de rätta orden ville han vara ledd av den helige Ande och lita på den helige Andes kraft!

1Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

1Kor 2:4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

Detta fås inte på charmkurser eller andra program, utan i ”bönevrån”. Det är lätt att ”ha tro” för stora planer när vi är många, hundratal eller tusental. Då finns det ofta många talangfulla och begåvade människor. Många mindre församlingar idag är kämpande och mänskligt sett uträknade och måste lita på Gud. Då krävs en äkta tro som vilar på en fast grund, Guds eget ord och löften med en visshet om att för Gud är inget omöjligt.

Citat av George Muller: ”Tänk på att när ingenting sker, då är tiden inne för tron att verka. Ju större svårigheterna är desto större tillfällen får tron. Så länge det finns vissa naturliga förutsättningar kan tron inte växa i samma grad som när dessa saknas”.

2. McChurch – en avfallen kyrka

Professor Scott Thumma har studerat fenomenet megakyrkor. Citatet nedan är hämtat från en artikel i tidningen Dagen.
”- För att nå ut till en så bred publik som möjligt undviker en del pastorer att ta upp utmanande ämnen. De undviker att tala om saker som synd, frälsning, utan framför i stället ett budskap som har mer att göra med positivt tänkande, säger Scott Thumma om situationen i USA.
Megakyrkorna i Amerika har också blivit kritiserade för att förvandla gudstjänster till underhållning och för att de representerar någon slags konkurrensutsatt kapitalistkristendom. De har också i vissa kretsar fått det snabbmatsrelaterade öknamnet McChurch”.

Hela artikeln finns HÄR >> 

Tillväxt kan bli en avgud där kompromisser leder till avfall. Faran med att ta in det tankesätt som Bibeln varnar för i Rom 12:2. Stora ord om evangelisation och att nå världen skramlar ihåligt och tomt när de själviska ambitionerna sitter i högsätet. Ett ”korslöst evangelium” som bygger på positivt tänkande är ett falskt och kraftlöst budskap. Det enda som återstår är ett ”sken av gudsfruktan men man vill inte veta av dess kraft” 2 Tim 3:5. Vältalighet och talang räcker inte. I sådana kyrkor finns inget beskydd för den falska ”nyandligheten” som väller fram likt en flodvåg.

3. Gud har talat än en gång

Ingen människa kan i egen kraft stå emot denna flodvåg av villfarelse men den helige Ande ger kraft och beskydd till var och en som tillhör JESUS och litar på hans ord. Här >> är ett vittnesbörd om en profetisk dröm som gavs till en troende (bedjande) kvinna, natten före att det stod i tidningar om den ockulta Onenessblessingen i Engelbrektskyrkan, Stockholm. Läs mer om Onenessblessingen här >> .

En ”karismatisk” ingrediens i flodvågen är en ny ”trosrörelseväckelse” som planeras att starta inom kort med Todd Bentley, ännu starkare än den förra. Det är killen i Lakeland, Florida som gjorde en mängd tatueringar med hinduiska gudar efter att han blev kristen. Han påstods vara ”drucken av den helige Ande” när han i själva verket drack whiskey dagligen. Förutom alkoholproblem pågick en otrohetsaffär som ledde till skilsmässa. Nu är han omgift med den kvinnan som han var otrogen med och han är ”fit for fight” igen. Han beklagar att han offrade familjen men det är ett pris att betala, säger han själv i en intervju. Hans nya fru mottog ”smörjelsen” i en dröm på natten, då avlidne (!) Oral Roberts kom till henne och la sin hand på hennes huvud. (Hon har fått likadana spasmiska huvudryckningar som Todd efter det och väser som en orm!). Se video >>. Det här är en annan ”Jesus” och en oren ande – inte Bibelns JESUS. Man befarar att många kristna kommer att dras med.

Här är en ny sida som tar upp en del om dessa influenser på svenska KARINS INFO-SIDA >> .

4. Ekonomisk dominoeffekt?

Oroande varningar har gått ut den senaste tiden då Grekland är nära konkurs. Även Spanien, Portugal, England och Irland har stora ekonomiska problem på grund av statsskulder. >> Det globala ekonomiska systemet riskerar att snurra iväg utom kontroll om inte politiska ledare vidtar omedelbara och radikala åtgärder. Ekonomiska experter fruktar en ekonomisk tsunami >> Ett ”hemligt” möte har hållits i Australien mellan de största ekonomiernas centralbanker för att diskutera krisen >>

David Wilkersons profeterade någon gång på 90-talet att ett land, möjligtvis i Europa, kan gå i konkurs. Det skulle kunna starta en dominoeffekt med en ekonomisk härdsmälta som följd.

”Det är på gång att hända, mycket snart: ett land, och jag talar profetiskt, om jag någonsin hört något från Gud, så hörde jag det. Mycket snart kommer ett europeiskt, nordafrikanskt eller ett österländskt land att ställa in betalningarna på sitt internationella lån. När det händer kommer Mexiko att inom två veckor att ställa in betalningarna. Mexiko är skyldig 100 miljarder dollar, 80 % av det till amerikanska banker.

Det här är vad som kommer att hända. Ungefär två veckor efter att det första landet blir bankrutt (vi kommer att överleva det, eftersom det mesta av det (det första landets pengar) är lånat från europeiska banker – tyska, schweiziska och franska banker) men ett andra land kommer att gå under, antagligen Argentina eller Brasilien. Vi kommer att hämta oss från det och säga, ”Nå, kanske det inte kommer att vålla skada”. Men två veckor efter att det första landet går under kommer Mexiko att ställa in betalningar på 100 miljarder dollar. När bankerna öppnar kl nio på morgonen nästa dag kommer 15 miljarder dollar i timmen att tas ut från våra amerikanska banker. De kommer att dominera våra banker (araberna, alla latinamerikanska länder), och innan dagen är över måste USA tillkännage en bankfridag . Och vi går in i sex månader med det värsta helvete som Amerika någonsin har sett. Det kommer att bli kaos. Inte ens nationalgardet kommer att kunna lugna ner det. Vi kommer att behöva inkalla hela USA:s armé”

(Ovanstående är Saxat från Berndt Isakssons blogg)

Mycket kan hända denna februari månad. Det bästa vi kan göra är att lägga vår privata ekonomi i Guds händer och be om Guds ledning och råd. Han vill ge oss råd i allt (Ps 32:8). Carter Conlons ljudklipp >>

Jes 9:6 Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

5. Rykten om krig

Läget är mycket spänt i Mellanöstern med ständiga rykten om krig (Matt 24:6-7) Iran har uttalat att de”kommer att utdela ett slag mot Väst den 11 februari 2010”. De håller stora krigsövningar och Amerika skickar ut förstärkningar. Rysslands president Medvedev ser Natos utvidgning i Östeuropa och USA:s planer på ett robotförsvarssystem i Europa som ett nationellt hot. Ryssland kommer inte att dra sig för att använda kärnvapen om landets existens hotas.

Pastor Brian Roberts skriver 9 februari:

…Amerika kommer inleda fredsförhandlingar på låg nivå den 20 februari, 2010. Detta är första gången som indirekta förhandlingar på låg nivå inledde ett fredsinitiativ sedan födelsen av fredsrörelsen på det tidiga 90-talet. Alla andra tillfällen har man talat om direkta förhandlingar på medel- eller hög nivå. Det låter inte så hoppfullt. Det kan vara en rökridå för något större som håller på att hända. Syrien har satt sig i beredskap för krig med Israel. Vi kanske ser upptakten till Psalm 83, Jesaja 17 och/eller Hesekiel 38/39.

Närmare bestämt, om tiden är så nära som en del av oss tror, så kommer jag också att tänka på Daniel 11, speciellt verserna 36-45. Dessa verser i Daniel är händelser som äger rum innan förödelsens styggelse. Vänner, det finns gott om rökridåer, det som Bibeln kallar för rykten. En dag kommer dessa rykten att bli verklighet, och nämnda bibelställen måste noggrant studeras. När saker börjar hända är det inte säkert att internet finns tillgängligt, så dina bibelkunskaper måste börja nu. (Slut citat)

6. Krigshot och vapenskrammel

Syriens hot mot Israel gäller Golanhöjderna som man ämnar ta tillbaka antingen demokratiskt eller militärt, enligt president Assad. Syriens utrikesminister hotar att om det blir krig blir det i full skala och Syrien kommer att anfalla israeliska städer och föra kriget till Israels köksdörr. >> Dan 11:40-42 ses av många bibeltolkare vara Syrien som är Nordlandet. Vi ska inte glömma att bakom Syrien finns Iran och bakom dem finns Ryssland. Syrien har inflytande över Hizbollah och Hamas!

Sakarja kapitel 9 varnar Israels fiender i orter som idag ligger i Libanon (med Hizbollah), Syrien och Gaza (med Hamas). Herren själv stred emot dem och han kommer göra det igen.

Italiens utrikesminister trycker på för att EU skall ha en armé enligt Lissabonfördraget. Han menar att EU annars är irrelevant och att en EU-armé kunde ta tag i kriget i Afghanistan, kärnvapenhoten från Iran och problematiken i Mellanöstern.

Det profetiska ordet kan snabbt gå i uppfyllelse med EU (ett återuppstått Romarrike) med globalt inflytande både ekonomiskt, politiskt och religiöst och med en stark ledare. Han kommer att erbjuda fred men förlitar sig på militärmakt.

Dan 11:21 I hans ställe skall en föraktlig man komma, en som man inte har givit kungavärdighet. Oväntat intar han riket genom list.

King James Bible: ” but he shall come in peaceably, and obtain the kingdom by flatteries.”
Han skall komma fredligt och intar riket genom smicker.

Dan 11:39 Han skall göra vad han vill med starka befästningar med en främmande guds hjälp. De som erkänner honom skall han bevisa stor ära. Han skall låta dem härska över många, och han skall dela ut land åt dem till belöning.

King James Bible: ”god of fortresses” vilket syftar på en krigsgud. Orden kan betyda att han förlitar sig på militärmakt, en armé.

Mitt i allt detta är det skönt att veta att GUD HAR KONTROLL ÖVER ALLT. I en värld med oro och omskakningar på alla områden, finns den trygga platsen i Guds hand. Där får vi lägga våra liv och veta att han har omsorg om oss var och en.

Ps 71:3 Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma, du som givit befallning om min frälsning, du mitt bergfäste och min borg.

Mvh
Elvor Ohlin