Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Farlig förskjutning
– stor respons på varningar för Tikva, samma tänk som New age men med kristna termer
2. Bibelns budskap är klart, kompromisslöst och befriande – människocentrerade budskap avslöjas, [Grundtexten: alazoneia G212, alazon G213]
3. Avskild för Kristus – helgad åt Herren
[Grundtexten: segulla H5459, ekklesia G1577] profetia Predikantveckan1999
4. Ni kommer inte att påverka utan ni kommer att påverkas!
jämförelse med Israels folk i GT, Brommadialogen, tolvstegsprogrammet, ikoner, meditation mm: VEM PÅVERKAR VEM?!
5. Missvisande om rädslor
– Magnus Malms jämförelse av ”Värstingen” med Israel stämmer inte! Hamas, Hizbollah, Iran, Ship to Gaza, Christ at the Checkpoint och andra REELLA fiender till Israel
6. Mer om rädslor och fruktan – Ekman & Halldorf om ”katolikskräck och fruktan” = falska beskyllningar

1. FARLIG FÖRSKJUTNING

Artikel av Marsha West: En hårfin och farlig förskjutning i Kristenheten >> (Eng) Artikeln beskriver den farliga förskjutningen som sker när kristenheten släpper in nyandliga influenser. Frågan ställs om vi verkligen ska praktisera samma saker som buddhister, hinduer och new age-are? Idag suddas gränserna ut och konsekvensen är infiltration av ockult nyandlighet.

Stor respons på varningar för Tikva
Efter att vi lade ut Karins Nyhetsbrev om Tikva blev reaktionerna i bloggvärlden stor och tidningen Dagen blev nedringd (om informationen vi fått stämmer). Vi hade mailkontakt med Kungsporten (inga hotfulla mail). Nyhemsveckans styrelseordförande har meddelat att de inte ämnar stoppa Tikva på konferensen.

Tikva (om Tikva  HÄR) har i alla fall inte kunnat införas obemärkt. Ännu en artikel bekräftar det människocentrerade budskapet av en Tikvainstruktör >>(Noomi Tönnäng).  Att stärka självkänslan och att arbeta på sin egen självhjälp och självfrälsning genom olika metoder till förändring hör hemma i New age. Det är budskapet om att människan är god innerst inne och kan förändra sig själv med olika tekniker (medan ”Gud är nöjd”). Det är inte vad Bibeln säger men det förklarar varför utövande New age-are utan vidare kan vara Tikva-instruktörer. Tänket är samma, men med en kristen etikett.

Läs vad en f d ”healer” och Medium säger om Tikva. >>

2. BIBELNS BUDSKAP ÄR KLART, KOMPROMISSLÖST OCH BEFRIANDE!

Kol 1:13  Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.
14  I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

Det som försvaras i artikeln är just det som avslöjar det flummiga med affärsidéer och tekniker som exempelvis Tikva. Det handlar inte bara om streching och gymnastik till musik, vem skulle reagera på det?! Men här utger man sig för att även möta människans inre behov.

Har kristna ledare så anammat människocentrerade och självupphöjande budskap att de inte längre ser skillnaden på äkta och falskt? Vad kommer då härnäst?

Mark 1:15  Han (Jesus) sade: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!”

1Joh 2:15  Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 16  Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda [alazoneia G212], det kommer inte från Fadern utan från världen. (Jmf Jak 4:16, stora planer för framtiden)

Alazoneia [Strongs G212] betyder självsäkerhet, stolthet och skryt.
Wordstudy: byggs upp utifrån själen (bios) och utger sig för att ha kurer och andra bragder av självförverkligande, förlitan på egen kraft och egna resurser.

Det är världens tomma antaganden som förlitar sig på egna resurser, istället för på Guds väg och hans verk. Roten är alazon [Strongs G213] som betyder skryt, stolthet. Det beskriver ett sken av gudsfruktan men att inte vilja veta av dess kraft – dvs. GUDS KRAFT att förändra genom omvändelsen, syndaförlåtelse och Jesus som Herre i sitt liv, vilket är stolthet (alazon) 2 Tim 3:2.

3. AVSKILD FÖR KRISTUS – HELGAD ÅT HERREN

2 Mos 19:5  Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom [segulla H5459] framför alla andra folk, ty hela jorden är min. 6  Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du skall tala till Israels barn.”

3 Mos 20:26  Ni skall vara heliga inför mig, ty jag, HERREN, är helig, och jag har avskilt er från andra folk för att ni skall tillhöra mig. 6 Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du skall tala till Israels barn.”

Segulla [Strongs H5459] är en speciell (den dyrbaraste) skatt, juvel, ädelsten (inte färdig, men håller på att slipas), egendom. Om ni nu hör…
Guds (egendoms)folk är kallat ut ur mörker och in i Guds rike av ljus för att vittna om ljuset och ära Gud.

Joh 15:16  Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.

1Tim 3:15 Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling [Ekklesia G1577], sanningens pelare och grundval.

Ekklesia [Strongs G1577] är grekiska för församling, (church)utkallad, en utvald skara (avskild för JESUS!)

Vi är kallade att leva i världen, men inte av världen (det är att vilja bli som världen). Allt vi behöver finns i honom som har kallat oss – JESUS KRISTUS!

Profetia på Pingströrelsens predikantvecka december 1999 känns lika aktuell idag till oss alla:

”Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Sök mig med hela era hjärtan, i ödmjukhet och förkrosselse. Sök mig ensam i din kammare. Den som nalkas mig skall jag nalkas. Jag har vädjat och gråtit och manat er att söka mig, men ni har inte tagit mig på allvar. Om ni söker mig med hela hjärtat, med förkrosselse och i ödmjukhet lägger era liv på offeraltaret – då skall ni få se allt det ni längtar efter och Jag längtar efter att fylla er”, säger Herren.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Med andra ord: Överlåt er helt och låt er inte formas efter denna världens mönster och former, tankar och trender. Låt er istället förnyas av Guds Ande genom den radikala förändring som ni fick vid den nya födelsen, det nya sinnet och den nya människan. Då får ni urskiljning att klart se vad som är Guds vilja…

4. NI KOMMER INTE ATT PÅVERKA UTAN NI KOMMER ATT PÅVERKAS!

  • Israel fick inte sluta förbund med hednafolken (andra religioner eller andlighet).
    2 Mos 23:32 Du skall inte sluta förbund med dem eller deras gudar.
  • Israel fick inte tillbe hedningarnas gudar
    2 Mos 34:14  Du skall inte tillbe någon annan gud, ty HERREN heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han. 15  Du skall inte sluta något förbund med invånarna i landet, eftersom de trolöst håller sig till sina gudar och offrar åt dem. När de då inbjuder dig kommer du att äta av deras offer.
  • Israel fick inte fira gudstjänst eller tillbe på samma sätt som hedningarna
    5 Mos 12:30  se då till att du inte lockas till att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: ”Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt.” 31  Så skall inte du göra när du tillber HERREN, din Gud, ty allt som är avskyvärt för HERREN och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära. Ja, till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar.

Borde vi inte vara inkluderande och ta bort allt som stöter och bli trendiga om vi ska vinna människor för Guds rike idag? Borde vi inte släppa in de världsliga och deras metoder för att påverka dem? Guds varning var och är:Nej, ni kommer inte att påverka, utan ni kommer istället att påverkas att följa och tillbe deras avgudar!”.

Är det inte det som har hänt vid Brobyggarutbildningen (där Noomi Tönnäng är kursledare – och även Tikva-instruktör som vi såg innan)? Det är en tillämpning av Harry Månsus teologi, startat utifrån Brommadialogen – där en dialog mellan kyrkan och nyandligheten står i centrum. Från hemsidan: Brommadialogens vision är att vi sökare ska slå oss ner en stund – där vägarna möts – och dela våra erfarenheter. Förhoppningen är att vi ska våga dela vad vi lärt oss under livsresan och var vi hittat de källsprång som ger oss kraft att vandra vidare. Den dag vi delar vårt innersta i ett mångkulturellt samhälle är vi med och bygger en värld av fred, försoning och demokrati. >> ”GUD – sådan vi själva uppfattar honom”. >>

Citat av Bertil Lundberg: Månsus rör sig med kristna termer. Han är medveten om att den befintliga kyrkan förlorar terräng i hela västvärlden. Men i kontakten med nyandligheten så finns det för honom inte längre ett omvändelsens måste. Det handlar mer om att lyssna till sitt inre. Han använder i kontakt med nyandligheten namnet Immanuel istället för Jesus. Sinnesro, helhet, må bra och mystik blir modellen och frön till en annorlunda kyrka. Låt folk uttrycka sig på sitt eget sätt, även om de svär ibland, var hans uppmaning.
Den verkliga varningsklockan var nog det vittnesbörd som en man från tolvstegsrörelsen gav. Hans väg till att hitta Gud var genom meditation och bön till Gud som man själv uppfattar honom och den gudskraften kunde vara exempelvis Moder Natur. Till detta vittnesbörd gav Månsus ett starkt bifall. Jag frågade mannen som vittnade efteråt om hans tro på Jesus, men den teologi som Bibeln har var inget för honom. Han sa sig också ha pratat med ett flertal präster om detta och de hade sagt: Fortsätt!

Vem påverkar vem när till och med frikyrkliga pastorer, mot bättre vetande, sitter framför ikoner och mediterar?!

5. MISSVISANDE OM RÄDSLOR

Magnus Malms jämförelse i en artikel i tidningen Dagen stämmer inte. >HÄR>

Berättelsen om ”värstingen Stefan” som misstrodde alla på grund av sin svåra uppväxt jämförs med Israel som ”värsting” p g a djupa sår efter Förintelsen, som är full av rädslor och ”slår först och hårdast för säkerhets skull”. Magnus Malms beskrivning är missvisande av flera orsaker:

Israel slår inte först och hårdast ”för säkerhets skull”. Israel har många gånger visat stort tålamod innan man ingripit. Inte minst mot Hamas i Gaza som i åratal skjutit raketer mot civilbefolkningen i Israel.

Den tragiska utvecklingen på Ship to Gaza orsakades av att terrorister och självmordskandidater först attackerade de israeliska soldaterna, för att skada och döda – och få opinion mot Israel. Fartygen hade falska fredsaktivister ombord och var i själva verket en leverans med krigsmaterial. (Är någon förvånad?)

Bara den som är blind kan väl undgå att se att Hamas, Hizbollah, Iran och andra fientligt inställda till Israel, är skickliga på att provocera och många gånger har tvingat Israel till försvar – för att sedan anklaga och lägga skulden på Israel.

Det största felet på Magnus Malms jämförelse mellan ”värstingen” och Israel är att ”värstingen” hade inbillade fiender medan Israel har reella fiender som både vill skada, döda och utplåna Israel och det judiska folket!

Magnus Malm ser det som goda nyheter att det nu finns evangelikala kristna som blir ”fria från rädslan för palestinier och fria från rädslan att våga motarbeta Israel”. Ja, det står faktiskt så.

Malm syftar på Christ at the Checkpoint i Betlehem, en konferens som är engagerad i ”palestinsk teologi”(?), vilka ”arbetar och ber för en rättvis lösning av Israel och Palestina” >> . Det kan väl inte uppfattas på annat sätt än stöd för en delning av landet? (Gissa om AOC jublar när kristna ledare i ”fredens och rättvisans namn” förtränger det profetiska Ordet i Bibeln och formar sig efter de antikristliga strömningarna!).

Jerusalem intogs och allt förstördes, inklusive templet, år 70 eftersom judarna (som folk) inte ”aktade på den tid då man var sökt”, (Matt 23:37-39, 24:1-2), utan förkastade Jesus som Messias. Men profetorden stod fast att Gud skulle samla och föra judarna tillbaka till landet Israel som de fick från Gud själv, vilket har uppfyllts och som ännu pågår.

Dessa profetord borde göra oss ödmjuka inför Guds suveränitet och hans vilja, även när vi i vårt lilla mänskliga perspektiv inte förstår allt. Guds kärlek gäller palestinier likaväl som judar och alla människor. Men Gud är Gud och om människan tror sig förstå bättre än honom är det väl inget annat än högmodets blindhet förklädd i falsk ödmjukhet.

I samma profetord säger Jesus att de ”inte får se Jesus igen förrän de bekänner honom som Herren” (Matt 23:39). Till dess kommer himlen att ”behålla honom” (Apg 3:19-21). Jesu tillkommelse och de troendes (församlingens) uppryckande till Jesus ”på skyn”, sker efter Israels/judarnas omvändelse och frälsning, synligt för alla. Platsen för Jesu återkomst är Jerusalem.

6. MER OM RÄDSLOR OCH FRUKTAN

Det där med rädslor och fruktan är tydligen populärt. I samtalet mellan Ulf Ekman och Peter Halldorf på Livets Ord 2008, sa Ekman angående sin nya kurs mot katolska kyrkan och ”jungfru Maria”:
”Jag tror att vi har underskattat henne makalöst. Det finns en fruktan kanske katolikskräck. Maria har vi sett på bilder som är främmande kulturellt då vi varit på semester i Italien. Maria är som du sa Theotokos, alltså Herrens moder, Guds moder. Vi har i väckelsekretsar varit rädda för att överbetona henne” .

Fakta: ”Theotokos betyder gudaföderska. Bruket att dyrka Maria som Guds moder blev en erkänd dogm vid kyrkomötet i Efesus 431. Maria ärades med titeln Theotokos. Det blev öppningen för en hednisk dyrkan av Maria. De hedniska gudinnorna Isis och Astarte kallades ”himlens drottning”, Kybele alla heligas moder. Alla dessa titlar används på Maria idag.”

Jer 7:18  Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar.
19  Men är det mig de kränker med detta? säger HERREN. Är det inte snarare sig själva, så att de kommer på skam?

Det räcker med Gudsfruktan för att förkasta det dessa båda pastorer gör reklam för.

1Tim 4:7 Men det gudlösa, gamla struntpratet skall du visa ifrån dig. Öva dig i stället i gudsfruktan.

Mvh
Elvor Ohlin