Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 27/12-2016

Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Bana och bered väg!
– Israel då och Sverige idag, rensa vägen från stenar: falska läror, främmande religion och dess tänkesätt [Grundtext: Panah H6437]
2. En världsvid ockult tsunamivåg
– man inför yoga och vill ha bort Jesus
3. Kalla vindar från öster – religiöst – nyandlighet med östanvinden
4. ”Kraftdjur”
– när Gud dömde alla Egyptens gudar
5. Frid och ljus i Gosen
beskydd i Guds närhet [Grundtext: Gosen H1657]
6. Kalla vindar från öster – politiskt
– påminnelser om hoten från Ryssland
7. Nya arkeologiska fynd i Israel – profetisk timing igen!
– mynt från Antiokus IV:s (Antiokus Epifanes) tid och en del från Döda havs-rullarna funna samtidigt som FN går i Antiokus fotspår…

road

1. Bana och bered väg!

Jes 57:14 Man skall säga: ”Bana väg, bana och bered [panah] väg! Tag bort stötestenarna från mitt folks väg!” 15 Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter ”den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. 16 Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. 17 För hans girighetssynd var jag vred. Jag slog honom och dolde mig i min vrede. Men han vände sig bort och gick den väg han själv ville. 18 Jag har sett hans vägar, men jag vill bota honom och leda honom och ge honom och hans sörjande tröst. 19 Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid både för den som är fjärran och den som är nära, säger HERREN. Jag skall bota honom. 20 Men de ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. 21 Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud.

Majoriteten av Israels folk hade vänt sig bort från Gud, trots att de hade fått kunskap om sanningen. Att lära känna Herren och leva för honom hade ersatts av vinst (girighet) som öppnade upp för falska läror, främmande religioner, avguderi och människotankar eller världens tänkesätt som trotsar Gud (stötestenar, Matt 16:23). Att utlämnas åt sin egen väg med dess konsekvenser, kan vara ett straff i sig. Guds kärlek och barmhärtighet gjorde att han ändå sökte och kallade tillbaka för att frälsa och hela, när konsekvenserna hunnit ikapp och det fanns tecken på ånger (sorg). Men de ogudaktiga, de som trotsigt fortsatte på sin egen väg, var som ett upprört hav. Orden i hebreiska beskriver ständig rastlöshet och helt omöjligt att vara stilla eller att finna frid.

Bana väg! Bered väg! Det är Gud som uppmanar att predika omvändelse, predika hans ord, att lysa upp den smala vägen och kalla tillbaka till honom. Johannes Döparen fick uppfylla profetian inför Jesu första ankomst (Mark 1:3). Idag kallar Gud sitt folk att bana väg inför Jesu andra ankomst, hans återkomst. Avslöja mörkrets gärningar, flytta på stötestenarna! Avslöja den falska karismatiken med sina girighetsläror, avslöja djupmeditation, yoga och mindfulness och tala om vad det verkligen är! Avslöja den falska ekumeniken och religionsblandningen och visa vart den leder! Bana en jämn väg för alla som vill följa JESUS!

Panah [Strongs H6437] har flera betydelser, bland annat bered, förbered, vänd om eller vänd dig till, vänd tillbaka, ändra riktning, flytta bort (hinder) ur vägen. Passivt betyder ordet att förvandlas, låta sig förvandlas.

Det är inte svårt att dra parallellen med Sverige idag, ett land som hade kunskap om Bibeln. Ett land där äkta väckelser har gått fram som har gett välsignelse för alla i landet. Gud berörde sitt folk och frälste många andra. När Jesus förvandlade människors liv byttes oärlighet till ärlighet, berusning till nykterhet, förakt till kärlek, ogudaktighet till gudsfruktan osv. Välfärden som följde kan tyvärr leda till att man glömmer Gud, slår sig för bröstet och högmodigt tar äran själv. Det var just det som Gud hade varnat israeliterna för och som hände senare, (5 Mos 8:5-20). Med sådant avfall följer förfall, destruktivitet och kaos.

Men mitt i förfall och förvirring finns en väg som är utstakad av Gud själv och som inget eller ingen kan rubba. Jesaja kallade den ”den heliga vägen” (Jes 35:8). Jesus beskrev ”den smala vägen” som leder till livet. Det är den vägen som är vår räddning och som leder oss till det himmelska målet i evigheten, när livet här tar slut. Jesus ÄR vägen till Fadern.

2. En världsvid ockult tsunamivåg

En av mina Facebook-vänner, som själv har flera års erfarenhet i New age, lade in en bild och skrev: ”DEMONERNA HAR INTAGIT SVERIGE. När jag sökte på internet med frågeställningen: Hur många kyrkor inom Svenska Kyrkan i Sverige har yoga i sin verksamhet? Jag fick upp över 8000 träffar på min dator.”

yoga

Jag tror att det här beskriver början på den väldiga tsunamivåg och översvämning som jag fick profetiska drömmar om hösten 2009. Många fler har haft liknande profetiska drömmar. Det som började skölja in sakta har senare år fullständigt vällt in över vårt land och västvärlden österifrån. Den som inte inser allvaret kan själv vara i fara. Det pågår en medveten strategi att utplåna all kännedom om Bibelns Gud, Jesus, den kristna tron, Israels betydelse och det judiska folket som har en speciell plats i Guds plan. Infiltration och uppblandning var första steget i den planen och nästa steg är att helt utrota kristen biblisk tro och det som påminner om den, vilket pågår helt ogenerat på många håll.

Julen var ingen kristen högtid från början och Jesus föddes inte 25 december, utan troligen på Lövhyddohögtiden i september. Judarnas högtider är de bibliska högtiderna men nu har vi en annan kalender sedan länge och högtidsfirande är inte det viktigaste, utan den personliga tron. I de nordiska länderna har ändå högtiderna räknats som kristna och julen har i bästa fall blivit en påminnelse om världens Frälsare. Att ta med de här artiklarna är inte för att försvara en ”kristen jul”, utan för att visa att man vill ta bort allt som påminner om Bibelns budskap i samhällen och skolor. Det är antikrists ande som är verksam.

Skola strök ord i ”Nu tändas tusen juleljus”
Ordet Betlehem ströks liksom verser med Jesus Kristus när Södra skolan i Åmål firade Lucia. – Horribelt, säger Peter Landälv, pastor i Kungsbergskyrkan, där samlingen hölls. Han trodde inte sina öron då han hörde barnen sjunga sången ”Nu tändas tusen juleljus”. Peter Landälv befann sig just då utanför själva kyrksalen men uppfattade ändå sångtexten tydligt. ”Du stjärna över alla oss, o sprid ditt milda ljus.” – Jag tänkte, ”Hörde jag rätt, eller vad i all sin dar är det frågan om?” säger pastorn om sin första reaktion. Efter samlingen gick han direkt fram till de ansvariga lärarna, som berättade att de bara agerat på direktiv från rektorn. Pastorn fick nu också själv möjlighet att bläddra igenom sånghäftet som använts i samlingen. – Det visade sig att man hade satt ett stort kryss över varje vers där man nämner Gud och framför allt Jesus Kristus. Dessa verser var underkända helt enkelt, säger han.”
Lokal kritik: ”Vad håller ni på med?”

Sådant händer i Sverige idag. Det är positivt (och på tiden) att en pastor reagerar så skarpt. På andra håll får inte barnen sjunga några kristna sånger alls, utan bara om en figur i en fantasivärld som varken existerar, kan hjälpa, höra eller tala: nämligen tomten.

3. Kalla vindar från öster – religiöst

Kampen var i full gång mellan Egyptens Farao styrd av satan, och Mose och Aron som var sända av himlens Gud. Det såg till en början ut som om kampen var jämn men så var det inte och det märktes snart. Gud är allsmäktig och han har kontrollen över allt. Syftet med plågorna var ju att Gud skulle avslöja och döma alla Egyptens gudar.

2 Mos 12:12  …Och över Egyptens alla gudar skall jag hålla dom. Jag är HERREN.

Bakom de ting som egyptierna tillbad fanns onda andar och satan själv som vill ha människors tillbedjan och ha människor i sitt grepp och i sina ledband. Egyptierna tillbad Nilfloden, vars vatten blev blod. De tillbad solen, som förmörkades. De tillbad paddorna som därför inte fick dödas, när de fyllde husen. Det var Gud som dödade paddorna när Farao bad om hjälp. (Läs om paddorna i De två skördarna Del 2) Farao hade tidigare befallt att döda alla israelitiska gossebarn, när Mose räddades genom Guds under. Den Farao som regerade här, misshandlade och förslavade ”Guds förstfödde son, Israel” (2 Mos 4:22) och nu skulle Guds dom komma över Farao och hans förstfödde son. Egyptierna såg farao och hans son som gudar.

Vi kan förstå av texten att Farao omgav sig av ockult verksamhet och han kallade på sina skickligaste spåmän Jannes och Jambres, för att stå emot Mose. Dessa gjorde falska under och tecken och satan ville säkert genom deras verksamhet också förleda och förvirra Guds folk och hindra dem från att nå friheten. Paulus jämställer falska apostlar och profeter som gör falska under och tecken, med de två trollkarlarna.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

hoppa
4. ”Kraftdjur”

Om man söker på ”kraftdjur” på internet finner man en uppsjö av New age-sidor: ”Hitta ditt kraftdjur”, ”Kraftdjur ger styrka”, ”Vilket är ditt kraftdjur?” mm. Tillbedjan av skapelsen istället för Skaparen (Rom 1) hade på samma sätt fört egyptierna in i avgudadyrkan och andligt mörker. Följden av att sätta sin tro till ”kraftdjur” skulle nu visa sin rätta natur och bli den plåga som avgudadyrkan leder till. Här var det gräshoppornas tur att gå Guds ärenden.

2Mos 10:4  Ty om du vägrar att släppa mitt folk, se, då skall jag i morgon sända gräshoppor över ditt land.

2Mos 10:13  Då räckte Mose ut sin stav över Egyptens land, och HERREN lät en östanvind blåsa över landet hela den dagen och natten. När det blev morgon förde östanvinden med sig gräshopporna. 14  De kom över hela Egypten och slog ner i stor mängd över hela Egyptens område. Så mycket gräshoppor hade aldrig förekommit och skall aldrig mer förekomma. 15  De täckte hela marken och landet blev mörkt. Och de åt upp alla örter i landet, all frukt på träden och allt som haglet hade lämnat kvar. Inget grönt blev kvar på träden eller på markens örter i hela Egyptens land. 16  Då kallade farao snabbt till sig Mose och Aron och sade: ”Jag har syndat mot HERREN, er Gud, och mot er. 17  Men förlåt nu min synd den här enda gången och be till HERREN, er Gud, att han tar bort bara denna dödsplåga från mig.” 18  Då gick han ut från farao och bad till HERREN. 19  Och HERREN vände vinden och lät en mycket stark västanvind blåsa. Den tog tag i gräshopporna och kastade dem i Röda havet, så att inte en enda gräshoppa blev kvar inom hela Egyptens område.

Jag har skrivit om ”gräshoppssvärmen” (Upp 9) och likheten med Joels armé (Joel 2) tidigare (en profetisk tolkning): Ohlins fundering 18/1-2010, punkt 5.

Lägg märke till att denna plåga kom österifrån. Gud lät östanvinden blåsa och föra med sig gräshoppor i sådan mängd att det blev mörker i landet. Vi kan dra parallellen till den väldiga invasion av (östan)vind med österländsk religion, som leder till att andligt mörker övertäcker landet. Att tro på sitt ”kraftdjur” ingår i denna rörelse. Det är demoniska och ockulta krafter som dödar livet – ”äter upp allt grönt”, precis som gräshopporna. Det kan ske genom djupmeditation, yoga, mindfulness… och all slags andlighet och andliga övningar som förnekar eller tar bort korset och dess budskap.

img_2494

5. Frid och ljus i Gosen

Korsets budskap – här går skiljelinjen. Här finns kraften till ett liv med Gud. Korset är baneret – hebreiska nissi/nis – som är upprest, också en bild på altaret i öknen som vittnar om Jesu försoningsdöd och uppståndelsen och det eviga livet (2Mos 21:8, Hebr 13:10-12). Den som anpassar sitt budskap efter världen, girigheten eller förminskar betydelsen och nödvändigheten av Jesu frälsning av nåd, riskerar att dras med i tsunamivågen. Därför ska vi hålla oss nära Jesus, nära korset och korsets budskap – andligt sett bo i Gosen, som israeliterna.

Gud hade redan tidigare gjort en åtskillnad mellan sitt folk i Gosen samt de egyptier som lydde Guds ord gentemot de övriga egyptierna som höll sig till Farao. I Gosen fanns beskydd. När nästa plåga kom med ett kompakt mörker i Egypten, hade israeliterna ljus i Gosen. Det säger oss att när Guds folk håller rent från österländska och främmande läror och  religioner och dess inflytande, bevaras Andens liv och ljus.
Gosen [Strongs H1657]
betyder närma sig, komma nära och att dras nära.

Jak 4:8 Närma er Gud, så skall han närma sig er...

Det är när vi är vända till Gud och närmar oss honom som vi har beskydd. I Gosen var folket avskiljt och skyddat från österländskt tänkesätt och väsende, all andlighet som har sitt ursprung i det gamla Babylon. Gud lät sedan en vind blåsa från motsatt håll i Egypten. På samma sätt kan han sända sin Andes vind och fördriva satans mörker och förstörelse. Ödmjuk bön till Gud är Sveriges enda räddning.

6. Kalla vindar från öster – politiskt

Den senaste tiden har vi återigen blivit påminda om den politiska hotbilden från öster och de pusselbitar som vi läser om i Hesekiel. Bitarna läggs på plats en efter en och vi kan ana att den stora bilden som beskriver ändens tid tar form.
23 november: Rysslands försvar: Putins vaktrobotar
Citat: Ryssland biffar upp sin militära närvaro kring Östersjön rejält, med robotar som kan täcka in stora delar av Europa och även Sverige. För att försvara de nya militäranläggningarna sätter Ryssland in nya högteknologiska system: Varsågod, möt Putins senaste leksaker – vaktrobotarna.
…De fartygsbaserade kryssningsrobotarna av varianten Kaliber kan bestyckas med kärnvapen eller vanliga stridsspetsar. De har en lång räckvidd och kan enligt uppgifter en räckvidd som sträcker sig över nästan hela Europa. Ryssland flyttade två robotfartyg med Kaliber-system till Kaliningrad förra månaden.”

28 november: Toppmilitär varnar för hot från söder och öster
Citat: ”Generalmajor Anders Brännström ansåg att ”vi kan vara i krig inom några år”, och avgick som arméchef. Till Strategipodden säger han nu att han blivit ännu säkrare på sin sak. – Vi måste vidta åtgärder som inte utsätter våra medborgare och nationen för risker som vi inte kan ta ansvaret för. …Nu utvecklar han sina tankar för Carl Törner i Strategipodden. – Det jag sa då, det står jag verkligen för nu. Jag höll på att säga i ännu högre grad då utvecklingen inte gått i någon positiv riktning, säger Anders Brännström. – Den säkerhetspolitiska spänningen kommer egentligen från två håll – österifrån och söderifrån. ”Många fortsatte sova törnrosasömn…”

16 december: Putin and Erdogan push for Syria talks without U.S. or U.N.
(Sv) Putin (Ryssland) och Erdogan (Turkiet) verkar för Syrien-samtal utan USA eller FN.

28 november hajade jag till när jag letade engelska nyheter för hemsidan och såg denna rubrik:
New Putin move to win a military base in Libya (Sv) Ett nytt drag av Putin för att vinna en militärbas i Libyen. Citat: ”Putin erbjuder nu Hafters armé stridsflygplan attackhelikoptrar, pansarfordon och diverse missiler samt flygunderstöd för att bekämpa den islamiska staten. …Detta skulle vara första gången ett ryskt hangarfartyg gick till handling i denna del av Medelhavet.” (slut citat)

Det är intressant ur profetiskt perspektiv. Puteer kommer att alliera sig med Ryssland och Iran och upprustas av Ryssland (Gog), profeterade Hesekiel. Puteer brukar räknas som nordafrikanska länder och i synnerhet Libyen. Vi läser om Gogs härnadståg /fälttåg i den yttersta tiden där också Turkiet är med. Den väldiga armén håller på att förberedas. Guds dom väntar alla dem som ämnar att inta eller utplåna Israel.

Hes 38:5  Perser [iranier], nubier [trol. norra Sudan, södra Etiopien] och puteer [Libyen – norra Afrika] är med dem, alla med sköld och hjälm, 6  Gomer [troligen Turkiet] och alla dess härskaror, Togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig. 7  Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl [mishmar – var exempel och vakta, styr dem] över dem. 8  Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år [achariyt = i den yttersta tiden, änden] skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet [tillfällig ”fred” i Mellanöstern].

7. Nya arkeologiska fynd i Israel – profetisk timing igen!

Samtidigt som många profetiska pusselbitarna läggs på plats har man funnit nya arkeologiska fynd i Israel. Än en gång med profetisk timing, som visar att Gud är med och styr även där. (Se även Kung Hiskias sigill)

21 december: New Dead Sea Scrolls Fragments Found in Judean Desert (Sv) Nya fragment av Döda havsrullarna funna i Judeens öken.
Citat: De förnyade utgrävningarna i grottan av skallar är bara det första steget i ett nytt projekt av IAA och Hebrew University att fortsätta utforska Judeens öken, att rädda gömda skatter som fortfarande kan ligga i grottor, åtminstone innan rånare hinner dit först. ”Vi har alla skäl att tro att det fortfarande finns dolda rullar” säger Davidovich. ”Flera dokument från romartiden och även från järnåldern har dykt upp under de senaste åren i antikviteter på marknaden. De måste ha sitt ursprung i grottor i Judeens öken.”

19 december: 2,000-year-old coin from Maccabean revolt found in Jerusalem (Sv) 2000 år gammalt mynt från Mackabéernas revolt funnit i Jerusalem.
Citat:Lagom till Hanukkah: Ett bronsmynt som var i omlopp i tiden för kung Antiochos IV, som bestämt att judarna måste förintas och under vars regerande Mackabéernas revolt ägde rum, har upptäckts på den arkeologiska platsen Tower of David (Davids torn) i Jerusalem

Antiokus Epifanes (Ohlins fundering 31/12-2013) var den tidens antikrist, en påminnelse om den tid vi lever i med alla förberedelser för den siste antikrist. Han hindrade judarna att tillbe i sitt eget tempel i Jerusalem (jämför FN-resolutionen). Han plundrade templet, satte upp en Zeus-staty och offrade svinkött i templet. Detta var förutsagt i profetiorna i Dan 11:21-35.  Högtiden Chanukka firas när man senare hade renat templet, (Joh 10:22Chanukka-ljusstake

FN:s resolution vilar på lögner

Det jag skriver härifrån är skrivet efter FN:s resolution emot judarnas rätt att bygga i sitt eget land och i sin egen huvudstad sedan årtusenden, Jerusalem. (Det andra är skrivet före julhelgen. Att höra Israels FN-ambassadör Danny Danon tala i FN med Bibeln i hand, är som en profetisk bekräftelse). Precis som Israels FN-ambassadör Danny Danon säger, är den här FN-resolutionen ”en seger för terror, en seger för hat och våld”.

Resolutionen påstår att Västra muren och de judiska kvarteren i Gamla stan i Jerusalem är ”ockuperad mark”. Dessa lögner är obegripliga och mycket upprörande, när staden Jerusalem och dess mark har tillhört judarna sedan mer än 3000 år. Terrorister och mördare jublar: Fatah tackar FN för ”tillåtelsen att mörda judar”.

Holding Bible, Israeli Ambassador Slams UN Security Council
Israel Today:Israels FN-ambassadör, Danny Danon, gav ett passionerat och bibliskt svar på att säkerhetsrådet låter en resolution passera som förnekar judarna rätten att leva i Judéen, Samarien och Jerusalem. Omröstningen ägde rum bara en dag innan Hanukkah. Danon noterade att om de grekiska herrarna på den tiden inte kunde hålla nere judarna, kan inte heller dagens FN det”.

Det ambassadören syftar på är just den tiden då den grekiske kung Antiokus IV (Antiokus Epifanes) regerade från Syrien. Den andliga och profetiska bilden är hur tydlig som helst. Antiokus IV var en förebild och en del-uppfyllelse på antikrist och ”förödelsens styggelse” i ändens tid (Dan 11). I grekisk mytologi var Zeus den högste guden, överguden, som nu alla skulle tillbe. Antiokus IV var en tyrann som såg sig själv som gud och han ville utplåna judarnas tro på Bibelns Gud och deras rätt till landet. Många judar mördades när de vägrade att kompromissa med sin tro, andra såldes som slavar. De judar som hade kompromissat och avfallit från sin tro var delaktiga i Antiokus framfart. Vi vet vem som vill göra sig ”lik den Högste, lik Gud”. Det är satan (djävulen) som vill ha makt och det får han genom att människor tror på hans lögner, att de kan bli gudar och att de klarar sig utan frälsningen  genom Jesus, Guds Son. Att offra det som är köttsligt är detsamma som människans tillit och tro på sin egen självfrälsning (och även gudomlighet) utifrån en fallen syndanatur – inför Gud som är helig. Att offra svinkött är att offra det som är köttsligt, avskyvärt och orent inför Gud.

Gal 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. 17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.

Den sista uppfyllelsen av profetian ligger framför oss, när den siste antikrist ska försöka utplåna tron på Bibelns Gud, judarnas rätt till sitt land Israel och införa en världsreligion med avgudadyrkan och religionsblandning som är avskyvärd inför Gud, (Upp 13). Ekumeniken med Rom-kyrkan och påvarnas dialog och ”bönemöten” med alla religioner och tillbedjan av alla sina ”gudar”, banar väg så att det kan ske inifrån kyrkan. Det kan sammanfattas med ett enda namn, som också vår kung Carl XVI Gustaf beskrev i sitt jultal 25 december 2016: Agenda 2030. I talet nämndes ”fred och säkerhet” och vi lär få höra det igen. Men en världsfred och planetens räddning kan aldrig bestå, när den vilar på lögner. Bibeln är tydlig med det.

1Tess 5:3 När folk säger: ”Fred och trygghet” [annan övers. ”fred och säkerhet/ fred med säkerhet”], då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Gud låter människan fortsätta tills tiden är inne då han själv griper in och sätter stopp. Varenda människa kommer då att få stå till svars för sitt liv inför honom som är allsmäktig och helig Gud, som trots all synd och ondska erbjuder förlåtelse och frälsning i Jesus Kristus/Messias. Han är den ende som ger verklig och sann frid och fred.

Mvh
Elvor Ohlin