Grekiska ordet 1492 EIDO

Det här ordet kan både betyda att lära känna genom ditt förstånd. Men samtidigt så innebär ordet en kunskap som kommer till oss genom en Andlig Intution. Detta kan vi spåra genom att ordet ingår i Samvete (Suneidesis) Men i bibeln är det ibland svårt att se någon klar skillnad. Eido är beskriven som en upplevd intuitiv kunskap som Gud…
Läs mer

Grekiska ordet 1497 Eidolon = Avgud

Ordet 1497 Eidolon kommer av Eidos vilket betyder- Det som blir synligt, En avbild, Ett mönster, En skugga, En form, Någonting som liknar något. Du finner ordet 70 ggr i Septuagintan: Gen. 31:19, 34f; Exod. 20:4; Lev. 19:4; 26:30; Num. 25:2; 33:52; Deut. 5:8; 29:17; 32:21; 1 Sam. 31:9; 1 Ki. 11:2, 7f, 33; 2 Ki. 17:12; 21:11, 21; 23:24;…
Läs mer

Grekiska ordet 1411 Dunamis

Grekiska orden 1411 Dunamis som vi kallar för Guds kraft kommer från en rot nämligen Duna. Och Duna betyder egentligen: Att få inre kapacitet och ges yttre möjligheter. Lärjungarna skulle alltså vänta i staden på den kraften! (Dunamis) Luk 24:49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni…
Läs mer

Grekiska ordet 1394 Dosis

Detta speciella grekiska ord finns bara 2 ggr i NT. Dosis är en ”present” från vår himmelske fader till oss. Vi finner detta ord i Jak 1:17 Jam 1:16 Far inte vilse, mina älskade bröder. 17 Idel goda gåvor (1394 Dosis) och idel fullkomliga skänker (Dorema) komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen…
Läs mer

Grekiska ordet 1289 DIAKONOS

Eph 3:7 vars tjänare (1289 Diakonos) jag har blivit i följd av den Guds nåds gåva som blev mig given genom hans mäktiga kraft. 1289 DIAKONOS/TJÄNARE – Den som serverade mat vid borden – den lägsta av tjänarna – En slav för andra. Idag har vi upphöjt ”Tjänster” till rena ”Påve – Positioner” i den Karismatiska rörelsen. Den här tjänsten…
Läs mer

Grekiska ordet 1209 DECHOMAI

Detta ord innebär att man tar emot någonting som sträcks ut och erbjuds av någon annan. Den ”själsligt” kristne tar inte emot (1209 Dechomai) den hjälp som anden erbjuder (ljus) 1Kor 2:14 Men en ”själisk” människa tar inte emot (1209 Dechomai) vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det ty det måste…
Läs mer

Grekiska ordet 1141 Daimoniodes = Demonisk

Jak 3:14 Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta (Upphöja er och skina) och tala emot (5574 Pseudomai) sanningen. 15 En sådan vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig (Själisk) ja, demonisk. (1141 Daimoniodes) 16 Ty där avund (Nitälskan) och stridslystnad råder, där råder också oordning (Heb: Babel) och allt som…
Läs mer

Grekiska ordet 769 + 772 Astheneia + Asthenos

Ordet betyder avsaknad av kraft, sjukdom, men även den nödvändiga kraften som vi måste ha för att kunna stå emot syndens härjningar i våra liv. Weak (asthenes) focuses on susceptibility to sin and applies to believers who struggle with abandoning sin and obeying God’s will… The weak are always impediments and stumbling blocks to growth and power in the church.…
Läs mer

Grekiska ordet 529 Apantesis

529 – APANTESIS – ATT GÅ NÅGON TILL MÖTES SOM KOMMER Det stora hoppet för alla troende är den dagen då vi ska möta Jesus på skyn. Det är då alla de som dött i tron på Jesus Kristus ska uppstå först och sedan ska de som lever ryckas upp honom till mötes. Det är alltså omöjligt att det skulle…
Läs mer

Grekiska ordet – 458 Anomia

Anomia Matt 24:12  Och eftersom laglösheten [anomia] tilltar, kommer kärleken (agape) att svalna (kallna) hos de flesta. 13  Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Anomia [Strong G458] översätts laglöshet, överträdelse eller orättfärdighet. Ordet är sammansatt av a + nomos. Nomos [G3551] är ordet för lag, regler och föreskrift. Det betyder laglig mat/bete för djur (får). A…
Läs mer