Läs mer

Hebreiska ordet 8085 SHEMA

I västerlandets hörande menas mer ett lyssnande. Medan det för en Jude innebär 3 saker och det är precis vad ordet för höra 8085 SHEMA på Hebreiska betyder. (1) Ett aktivt lyssnade. (2) En förståelse och en kunskap om det du lyssnat till. (Himmelskt – Ljus) (3) Och sedan ett aktivt görande av det du förstår. Liknelsen om såningsmannen i…
Läs mer
Läs mer

Hebreiska ordet 7965 SHALOM

Shalom på Heb och Eirene på Grekiska talar om Frid. Och det är Guds frid vi talar om här och den som vill ha Guds frid måste vara underordnad honom. (Rom 14:17) Roten till ordet 7965 Shalom betyder: Fullkomlighet och Helande. Det är ett tillstånd där Gud kan fylla dig med det han vill! Grekerna sa: Nåd till varandra och…
Läs mer
Läs mer

Hebreiska ordet 7701 Shode

Joel 1:15 Ve oss, vilken dag! (3117 Yom) Ty HERRENS dag är nära, som förödelse (7701 Shode) från den Allsmäktige kommer den. Se studiet om domen som en tidsperiod >> Herrens dag inleds med en dom en katastrof (7701 Shode) ifrån Herren själv. Ordet 7701 Shode har sin rot i 7736 Och betyder följande: Katastrof ,Ödeläggelse, Ett rån, (Tjuv) Så…
Läs mer
Läs mer

Hebreiska ordet 7563 Rasha

På Svenska så är en ond person en som gör vad vi tycker onda saker. Man på det Hebreiska språket så får ordet RASHA en annan innebörd. ondska i Rom 2 är av sammanhanget att söka sitt eget först och det kan man göra i Jesu namn också för det finns andlig ondska. Genom att undersöka det här verbets rot…
Läs mer
Läs mer

Hebreiska ordet 7533 Ratsats

Som betyder att förtrycka eller krossa någon. Verbet för ordet Jägare kommer ifrån det här ordet så det ger oss en aning om vad Gud egentligen vill säga oss vilket sinnelag som finns hos Esau och Nimrod M fl. Att inte lyda vår himmelske fader öppnar dörren för fienden att komma in och förtrycka oss. Jdg 10:6 Men Israels barn…
Läs mer
Läs mer

Hebreiska ordet 7563 Rasha

På Svenska så är en ond person en som gör vad vi tycker onda saker. Man på det Hebreiska språket så får ordet RASHA en annan innebörd. ondska i Rom 2 är av sammanhanget att söka sitt eget först och det kan man göra i Jesu namn också för det finns andlig ondska. Genom att undersöka det här verbets rot…
Läs mer
Läs mer

Hebreiska ordet 7225 Reshiyth

1 Mos 1:1 I begynnelsen (7225 Reshiyth) skapade (1254 Bara) Gud himmel och jord. H7225 ֵראִשׁית rē’šiyṯ: A noun meaning the beginning, the first, the chief, the best, the firstfruits. Occurring fifty-one times in the Old Testament, this term holds the honor of being the first word written in the entire Bible (Gen_1:1). Often, the term denotes the point in…
Läs mer
Läs mer

Hebreiska ordet 7121 Qarah

Det här ordet kommer från en rot som betyder att: Helt och fullt bekosta en persons alla behov. När det här gäller oss och Guds kallelse över våra liv så har vi 2 jättebehov. Vi behöver bli rättfärdiggjorda (frikända från dom) Vi behöver bli och göra det Gud bestämt om oss (göra hans vilja) Paulus beskriver dessa 2 behov i…
Läs mer
Läs mer

Hebreiska ordet 6960 Qavah

6960 Qavah: Att Vänta – Det betyder att binda sig tillsammans med någon eller tvinna sig ihop med någon. Följande verser i Jes 40 kastar lite ljus över situationen. Jes 40:26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft…
Läs mer
Läs mer

Hebreiska – 6175 Arowm

Det här ordet kommer från 6191 Aram som betyder ”Avtäcka” ”Göra naken” ”Manifestera” och vi finner ordet i stycket om Ormen Nachash i Eden. Intressant är att ormen kommer från en rot som betyder ”Att lysa” eller ”Att viska” 1 Mos 3:1 Men ormen (5175 Nachash) var listigare (6175 Arowm) än alla andra markens djur som HERREN Gud hade gjort…
Läs mer