I bibelkommentaren till Fil 4:6-9 Visade vi att det finns villkor för att få Guds beskydd och Guds ledning i sitt liv. Och denna bibelkommentar understryker detta ytterligare. Vi lärde oss att det första handlade om ödmjukhet och det andra handlade om att göra och praktisera läran.

 • De här 2 sakerna släpper in Guds närvaro (1 Petrus 5)
 • Här i Petrusbrevet fanns Agape (ödmjukhet + underordnande ) (1 Petrus 1:8-9)
 • Detta saknades i Jakobsbrevet och i Kap 4 är djävulen där och river sönder

Ordet Agape innebär att underordna sig en konungs bud eller en Rabbis undervisning. Så vi ser att båda aspekterna finns med i ordet Agape. Både ödmjukandet och att hålla läran.

 • Och Guds Rike som är livet i Anden är:

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

 • Och för vem är det riket berett?

Jak 2:5 Hör, mina älskade bröder: Har inte Gud utvald just dem som i världens ögon är fattiga till att bli rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska (Agape) honom?

 • Riket är berett åt den som ödmjukar sig och praktiserar läran i handling som han har lärt sig (Agape)
 • Nu har vi lagt en solid grund för att kunna fortsätta och förklara 1 Tim 3:15-4:1

1Tim 3:14 Detta skriver jag till dig, fastän jag hoppas att snart få komma till dig. 15 Jag vill nämligen, om jag likväl skulle dröja, att du skall veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som ju är den levande Gudens församling, sanningens stödjepelare och grundfäste. 16 Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: ”Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten.”

Grekiska: Du skall ha en levande kunskap om hur man skall förbli i Andligt liv och förbli i Guds hus. (Betel)

Sedan kommer utan kapitelindelning 4:1

1Tim 4:1 Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider (Gk: Den sista tiden) somliga ska avfalla (De skall dö andligen) från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

 • 2 villkor för beskydd nämligen ödmjukhet + praktiserandet av läran. (Agape)
 • Tron måste också innehålla de här 2 villkoren för att vara en äkta tro.

Frälsningen är alltså mer än att bara säga Jesus med min mun. (Mt 7:22 + Fil 2:2) Nåden som Herren ger är alltså inte en billig handelsvara utan en kraft som har möjligheten att förvandla oss så att vi kan bli frälsta. (Tit 2:11-12)

Varför alla dessa varningar annars i Guds ord om att förbliva kvar i honom? (I lära och Liv) En äldre syster sa nyss: Hur ska det gå för alla ungdomar idag som fångats av de här moderna strömningarna? Många kommer inte att bestå när svårigheterna och prövningarna kommer!

Paulus ville nu ge den unge Timoteus kunskapen om hur man förblir levande i Guds hus för att bli frälst. Timoteus skulle sedan ge den visheten och kunskapen vidare till andra.

1Ti 4:8 Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men gudsfruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande 9 det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot. 10 Det är därför vi arbetar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är Frälsaren för alla människor, först och främst för de troende. 11 Detta skall du inskärpa och lära ut. 12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek (Agape) trohet och renhet. 13 Fortsätt att föreläsa Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. 14 Försumma inte nådegåvan(Charisma) i dig, den som du fick genom profetord, när de äldste lade händerna på dig. 15 Tänk på detta och lev i detta, så att alla kan se dina framsteg. 16 Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut (Förbli) med den. När du gör det, frälser (beskyddar + bevarar+ befriar) du både dig själv och dem som lyssnar på dig.

 • Han skulle vara en förebild för andra i Agape och i Tro (Ödmjukhet + Läran)
 • Han skulle ge akt på sitt eget Jag (Ödmjukhet) och på sin undervisning (Läran)
 • Detta beskyddar och befriar både dig själv och de som lyssnar till din undervisning.

V13 V14 och V15 är mycket intressant! Timoteus hade en nådegåva en Charisma vilket betyder en manifestation av Guds nåd. Och den gåvan är ju ganska tydlig för den måste vara vishetens och kunskapens nådegåva. Och vi kan säga det eftersom vi själva har samma gåvor också bekräftade genom profetord flera gånger.

V 15

1Tim 4:15 Meditate upon these things give thyself wholly to them that thy profiting may appear to all.

På grekiska så kan versen översättas: Ge dig av hela hjärtat in i detta så att din utveckling och Guds process i dig kan manifesteras och lysa för alla. (Det är att bära frukt och bli det Gud har tänkt du skall bli)

Och det måste vara precis detta Jesus själv undervisar om här.

Luk 11:28 Han sade: ”Säg hellre: Saliga (Välsignade i hjärtat Apg 3:26) är de som lyssnar (Underordnar sig) till Guds ord (Guds vilja genom ljuset i hjärtat) och bevarar (Vakta på) det.” 29 Då folk strömmade till, sade Jesus: ”Detta släkte är ett ont släkte. Det begär ett tecken, men det skall inte få något annat än Jonas tecken. 30 Ty liksom Jona var ett tecken för folket i Nineve, så skall Människosonen vara det för detta släkte. 31 Drottningen av Söderlandet skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo. 32 Män från Nineve skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty de omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är mer än Jona. 33 Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att de som kommer in ser skenet. 34 Ditt öga (Hjärtats) är kroppens lykta. När ditt (Hjärtats) öga är friskt (Enkelseende) får också hela din kropp ljus, men när det (Hjärtats) är sjukt (Fig: Dubbelseeende) ligger också din kropp i mörker. (Blandning) 35 Se därför till (Vakta) att ljuset i dig inte är mörker. (Blandning) 36 Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker (Blandning) då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken.”

 • Sven Reichmann: Mörker är inte kolsvart mörker utan en blandning mellan ljus och mörker.

Är inte det precis vad man lär ut i de moderna strömningar vi ser idag? Du kan tjäna Gud men samtidigt använda dig av dina egna fömågor och din egen kraft = Världen