2 Ti 2:25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, (3341 Metanoia) så att de kommer till insikt (1922 Epignosis) om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

2Ti 2:25 In meekness instructing those that oppose themselves; if God peradventure will give them repentance (3341 Metanoia) to the acknowledging (1922 Epignosis) of the truth (225 Aletheia) 26 And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will.

 • Han talar alltså här om de som sätter sig själva emot sanningen (V25)
 • De sätter sig mot sanningen för att de inte förstår sanningen så de lever i mörkret.
 • Och i mörkret (Blindhet) så råder Satan (Ef 6:12 – 1917 års översättn.)
 • De som är i det andliga mörkret kallas här för druckna och är fångade av Satan med en snara/fälla
 • Bara Gud kan ge omvändelse Nytt tankesätt!

De här begreppen använder Paulus när det är dags för Jesu Tillkommelse han säger:

1Tess 5:4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm.

 • De nyktra
 • De är vakande om natten
 • De lever i ljuset
 • De är klädda i rustningen
 • De ser och förstår djävulens listiga anslag

Om Guds ord bara blir teorirer för en människa så kommer hon med all säkerhet att bedras. Hon måste få sina hjärtas ögon öppnade så hon kan förstå.

EF 1:17 Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må giva er en visdomens och uppenbarelsens Ande till kunskap (1922 Epignosis) om sig, 18 och att han må upplysa era hjärtans ögon så att I förstår (1492 Eido >>) hur det hopp är vartill han har kallat er hur rikt på härlighet hans arv är (I)bland de heliga,

Uppenbarelsens ande skall alltså ge 1922 Epignosis till kunskap om sig själv. Vet du vad det är ? Ordets betydelse = En kunskap som på ett mycket kraftigt sätt påverkar den som får tag i denna kunskap.

Ser du hur 3 enigheten nämns här? Jesus Sonen och så har vi Fadern och så har vi Anden. Nu är det så att om vi skall få kunskap om Gud så måste vi få den igenom Sonen. För det är Sonen som representerar Gud och som är hans exakta avbild.

Heb 1:1 Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen. 3 Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han – sedan han hade utfört en rening från synderna – satt sig på Majestätets högra sida i höjden.

(Ef 1:17) Om vi skall få en kunskap om Gud som förvandlar oss (Epignosis) så måste alltså Anden avtäcka Sonen för oss (Sanningen = Aletheia – Avtäcka) Ser du att det börjar med att vi får se vem Guds Son är. Och när vi sen förstår hur Guds Son är så förstår vi samtidigt hur och vem Gud är. Och vilken stor makt Gud har.

(Ef 1:18) Nu kommer det ljuset och kunskapen om vem Gud är in för att upplysa dina hjärtans ögon. Nu står det ett helt annat ord för kunskap. Nu används ordet 1492 Eido som betyder: När en teori blir till en verklighet!

Nu börjar han tala till dig personligen om den nya skapelsen som du är i honom. Och vad han har skapat dig till att vara i gemenskap med honom. Och den nya personen och dess gärningar är den frälsning han kom hit för att förlossa åt dig genom sitt eget blod.

Bara Anden kan få dig att SE (1492 Eido) realiteten i Guds rike (Den nya skapelsen)

Joh 3:2 Han kom till Jesus om natten och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom.” 3 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se (1492 Eido) Guds rike.” 4 Nikodemus sade: ”Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. 8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.”

Joh 3:3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see (1492 Eido) the kingdom of God.

 • Den som blir född pånytt av Anden får alltså se konungen i Riket först (Ef 1:17)
 • Sedan får hans in identitet och kan göra gärningarna i Kristus (Ef 1:18)
 • Han talar om att vara ledd av anden här i V 8

Titta nu noga på mönstret igen Jesus talar alltså om den här skapelsen som köttet och alla gärningar som är fött av kött det är kött. Adam är i den här skapelsen dömd till förintelse med dess gärningar.

Så Jesu frälsning handlar om att:

 • (1) Jesus är kungen i det nya riket den nya skapelsen.
 • (2) Anden måste genom Jesu död ge dig liv in i den skapelsen (I honom)
 • (3) Bara de gärningar som är gjorda där inne är goda.

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på (Eis >>) honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på (Eis >>) Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade (Agape) mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det skall bli uppenbart att hansgärningar är gjorda i Gud.”

 • Agape = Att underordna sig en konung
 • Så att Agape mörkret är samma sak som att Agape världen.

Nu ska vi se om Jakobsbrevets församling vandrade i ljuset eller i mörkret? Underordnade de sig mörkrets furste eller ljusets furste? Ja utåt sett var de en församling till namnet men Jesus var inte ens där utan Satan var där.

Jak 4:1 Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? 2 Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. 3 Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort allt på njutningar. 4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: ”Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. 9 Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. 10 Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.

 

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron (Överbevisning) inte av er själva Guds gåva (Offer) är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesustill goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Ser vi här igen vad fräslningen handlar om?

 • Vi skapades redan i Jesus Kristus i Guds Rådslut.
 • Detta gjordes redan innan världen skapades.
 • Du är en ny skapelse i Kristus Jesus
 • Du är formad att vandra in i förutberedda gärningar i honom.

Ordet TY här i vers 10 beskriver bara vad vers 8-9 innebär konkret.

(1) Guds Gåva (Offer) har alltså köpt oss fria från slaveriet i den här skapelsen. Det handlar här om en juridisk rätt i en domstol inför Gud (Domaren) Det handlar alltså om en rättfärdighet från Gud.

(2) Tron (Överbevisning) på det här är en gåva från Gud

(3) Frälsta = Vi måste ta oss bort ifrån denna dödens kropp i denna dödens skapelse

(3) Nåden = Det som Gud gjorde i sitt rådslut innan den här världen skapades

Du kan se nåden i funktion när Adam och Eva syndat. Om det inte var för Guds nåd skulle de dött på fläcken, Gud ger nu människan tid att vända om till honom. Det slaktade djuret var en bild på nåden.

1 Mos 3:21 Och HERREN Gud gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem.