2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus ochFiletus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

Denna kommentar är grundad på Sven Reichmanns undervisning Andlighet/Uppståndelsen från de döda.

Citat: Hur i hela friden kan de säga att uppståndelsen redan har skett? Det kan man ju se med egna ögon att den inte har. Grekerna var inte ett dugg intresserade av att kroppen skulle uppstå utan man menade att uppståndelsen redan skett och nu skulle man bara bli befriad från detta fodral som kallas för kroppen och som inte är oss själva.

Uppståndelsen från de döda menade man endast är en invärtes grej. Och eftersom nu uppståndelsen redan har skett på något mystiskt sätt så tillhör nu allting oss idag. Jag är helt övertygad om att de konflikter som rasade här handlade om att Hymeneus och Filetus utlovade allting som skriften säger skall ske vid de dödas uppståndelse redan i den här tiden.

Janne Ohlin:

Detta var väldigt intressant för det är ju exakt vad många inom trosrörelsen och Latter Rain / Kingdom Now undervisar idag. Att man kan plocka ut ur bibeln en massa löften idag som endast uppfylls på den andra sidan av uppståndelsen från de döda.