Luk 4:1 Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen, 2 där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig. 3 Då sade djävulen till honom: Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd. 4 Jesus svarade honom: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd. 5 Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen 6 och sade: ”Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. 7 Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig. 8 Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna. 9 Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade till honom: ”Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån!10 Det står skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, 11 och De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.12 Jesus svarade honom: ”Det är sagt: Du skall inte fresta Herren din Gud.” 13 När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid.

I den grekiska grundtexten står det Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord (RHEMA) som utgår ur Guds mun.

Det hela handlar om att agera på egen hand utan att Gud inspirerar till det. Det står att Jesus gjorde ingenting av sig själv utan han gjorde bara det som Gud inspirerade honom till att göra. Som Jesus uttrycker det själv: Jag har mat att äta som ni ej känner till.

Joh 4:32 Men han sade till dem: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.” (EIDO)

Joh 5:19 Då talade Jesus åter och sade till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan han gör allenast vad han ser Fadern göra; ty vad han gör, det gör likaledes ock Sonen.

Idag finns det en lära som säger att du kan titta på Jesus och göra som han gör utan att vara underordnad och ledd av Gud i allt vi gör.

Den här läran nedgraderar Guds Son som Kung och någon jag skall böja mig inunder på varje område till någonting som är en förebild och som jag nu kan använda mig av – För den ”Rikets” (Goda) sakens skull är klart (Kunskapens Träd)

Lyssna här till ett ljudklipp med C E Sahlberg som får gestalta de här tankarna. Lägg märke till att han avslutar undervisningen med de klassiska Kingdom Now fraserna.

Sahlberg: ”Efter syndafallet så avsade sig Adam rätten att regera över jorden och den blev ockuperad. Men sedan i och med Jesus och det är min tro och bibelns tro så har vi fått möjlighet att utifrån våra omständigheter och vår tro frimodighet och kunskap om vad Jesus har gjort för oss så kan vi börja utbreda Gud Rike här och nu

Här kan vi höra CP Wagner själv säga exakt samma sak som Sahlberg säger >> (Video) Det är vår fulla övertygelse att det här är ogräset som skall församlas i ändens tid till det stora avfallet >>

Vad är det för skillnad mellan Kingdom Now predikanten Cindy Jakobs som säger att den kristne kan ta auktoritet över vädret i Jesu Namn >> och C E Sahlbergs undervisning om BÖN att stilla stormen? INGEN ALLS DET ÄR EXAKT SAMMA TEOLOGI BAKOM. Cindy Jakobs pekar också på en speciell kunskap för att kunna göra det här.

Vad är det för en kunskap som man måste ha och förstå för att kunna göra såna här under? Du måste förstå att vad det än är för kunskap de menar så gör den oss totalt oberoende av Gud. (Kunskapens Träd)

Det här är en kunskap som lär oss att bli oberoende av Gud. Med den kunskapen så kan du frimodigt göra bröd av sten utan att behöva höra någonting alls ifrån Gud först. (Och missa provet)

Jag är rädd för att man lär att vid Jesu seger så blir vi tilldelade mer makt och auktoritet än vad Gud menat.

VI TAR VERSER UT UR SITT SAMMANHANG = Det är precis så Satan testar Jesus.

Sahlberg tar i samma undervisning upp som han menar ett viktigt bibelställe.

Luk 10:19 Se, jag har gett er makt (EXOUSIA) att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.

Men han glömmer bort att undervisa versen i sitt sammanhang. Det var ju till lärjungarna i en specifik situation som han säger detta du ser dem aldrig göra så här mer än den gången heller.

Luk 10:1 Därefter utsåg Herren sjuttio andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma.

Luk 10:17 De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: ”Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn.”

Om vi nu tar och undervisar att alla Kristna har samma Auktoritet och att vi skall gå ut och börja flytta på berg ochnäpsa demoner = Då skulle Gud ge oss en auktoritet som innebär att vi inte ens skulle behöva honom.

Hoppas du förstår de här tankarna för de är viktiga. För tydligen så kommer denna form av laglöshet att fungera så bra att de kommer att få se mycket under och tecken ske.

Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

GNOSTISISM

Vad är det för fel på gammal hederlig bön och kristendom eftersom den inte duger för de övermåttan höga apostlarna och profeterna? Jo svaret är just Gnostisism och Latter Rain läran.

Latter Rain läran är ingenting annat än den moderna versionen av den gamla villoläran Gnosticism. Den går ut på att det finns en speciell ”gömd kunskap” om det Gudomliga som placerade deras uppenbarelser och upplevelser över bibelns skrivna undervisning. Det gör att bibeln nu måste tolkas om efter deras uppenbarelser. Man lär nu i Latter Rain att Pingstutgjutelsen inte var nog för ändetiden. I ändens tid skall Anden utgjutas på ett starkt och mäktigt sätt över församlingen. Säörskilt över deras Apostlar och Profeter som nu skall upprätta riket här på jorden innan Jesus kommer tlllbaka igen.

Denna Latter Rain undervisning bedrar nu massor av människor och infiltrerar alla samfund. 1991 var ett program som hette ”Manifested sons of God” där Morris Cerullo sa följande hädelse.

”Du representerar allt som Gud är och allt som Gud har. Jesus var det synliga uttrycket av vem Gud var. Jesus var Guds Son och vem är du då? Jo du är Guds Son – Säg det högt !!! Det som verkar inom oss är den manifestationen. När du ser på mig så ser du Jesus och att se på Jesus är att se Gud. Jesus visste vem han var ochg det är sannerligen på tiden att vi börjar fatta vilka vi är….. (GUDAR)”

Mvh JO