Psa 32:1 En läropsalm (Miskil) av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. 2 Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. 3 Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. 4 Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. 5 Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: ”Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN.” Då förlät du mig min syndaskuld. Sela. 6 Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om än stora vattenfloder kommer skall de inte nå dem. 7 Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig. Sela. 8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. 9 Var inte utan förstånd, som en häst eller mula, som man måste tämja med töm och betsel, för att de skall komma till dig. 10 Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på HERREN omger han med nåd. 11 Var glada i HERREN och fröjda er, ni rättfärdiga, jubla, alla ni rättsinniga!

Psalmen är en ”Miskil” på Hebreiska vilket betyder: En upplysande Psalm! Vi finner här i Psalm 32 den glädjen som kommer av att få våra synder förlåtna och leder vidare till att vi får en Gudomlig vägledning i våra liv.

Paulus citerar från den här Psalmen.

Rom 4:7 Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. 8 Salig är den man som Herren inte tillräknar synd.

Vi får alltså synderna förlåtna genom Jesu offer på Golgata kors. Och fortsätter vi på korsets väg i tro så får vi alltså uppleva en Gudomlig vägledning.

Om vi överger den vägen så syndar vi och synd i bibeln betyder just att ”missa vägen” (Harmartia) V 3 + V 4 Beskriver en människa som lämnar korsets väg och inte längre står under blodets rensnde ström genom Anden.

V5 Talar om en ömvändelse tillbaka igen till kosets väg.

1Joh 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Och när synderna blir förlåta så kommer automatiskt hans Gudomliga ledning av våra liv. Och David utbrister i Psalm 23 så här.

Psa 23:3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Och här i Psalm 32:8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

V 9 Varnar oss för att vara som en åsna eller häst. Det handlar om vårt tankeliv och en häst symboliserar den som springer före Gud i sin egen kraft. Och en Åsna precis tvärtom vågar knappt ta egna steg ens när det är dags för det.

Vi måste därför lägga våra tankar och vår energi in under Herren om vi skall gå i samma takt som honom. Det är detta Paulus menar med att få sina tankar och sitt hjärta bevarade i honom.

Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Friden i våra liv är en Gudomlig influens in i våra liv och tankar. Den liksom regerar våra tankar så att vi inte lämnar vägen. Vi uppmanas faktiskt att låta friden regera i våra hjärtan.

Kol 3:15 Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma.

Psa 147:14 Han skaffar dina gränser frid, han mättar dig med bästa vete.

V 8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

Vad Gud menar är att han vill lära oss att tänka rätt och riktigt i alla situationer vi kommer att möta. Vi kommer att lära oss att applicera Guds ord i alla situationer i både tal och vandring. Och på det sättet förlöser vi Guds välsignelse och Guds frid över våra liv.

V8 Talar även om en relation med honom som leder oss.

Det här är ju precis den undervisning som Petrus blev lovad av Herren för att kunna bli en levande sten i ett levande husbygge. Det är undervisningen om hur vi skall kunna förbli i Herren och kunna övervinna dödsrikets attacker när floden kommer.

Mat 16:16 Simon Petrus svarade och sade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17 Då svarade Jesus och sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas’ son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader, som är i himmelen. 18 Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar ska icke bliv henne övermäktiga. 19 Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen.”

V 19 handlar om att få kunskap om vad som är rätt och vad som är fel. (Andlig urskiljning)