Hes 8:6 Han sade till mig: Du människobarn, ser du vad de gör? Det är mycket vidriga ting som Israels hus här bedriver så att jag måste lämna min helgedom. Men du skall få se mer och än värre vidrigheter. 7 Sedan förde han mig till förgårdens ingång, och där fick jag se ett hål i väggen. 8 Han sade till mig: Du människobarn, bryt igenom väggen. Då bröt jag igenom den och fick nu se en dörr. 9 Han sade till mig: ”Gå in och se vilka onda vidrigheter de bedriver här.” 10 När jag kom in, fick jag se alla slags bilder av vidriga kräldjur och fyrfotadjur liksom Israels folks alla avgudar inristade runt omkring på väggarna. 11 Framför dem stod sjuttio av de äldste i Israel, och Jaasanja, Safans son, stod mitt ibland dem. Var och en av dem hade sitt rökelsekar i handen, och ljuvlig doft steg upp från rökelsemolnet. 12 Han sade till mig: ”Du människobarn, ser du vad de äldste i Israels hus sysslar med i mörkret, var och en i sin avgudakammare? De säger: HERREN ser oss inte, HERREN har övergett landet.

Gud har lämnat sin helgedom pga samma saker idag. Läs Jakobsbrev så får du se hur Gud lämnar en församling som släpper in världen.

V 10 handlar om just världen för – på Heb kan det översättas: Strukturer och former av ormen (Denna tidsålders Gud) dessa är här uppmålade på tavlor och spridda på alla murade väggar.

Vi kan bygga på 2 sätt och vi kan lysa på 2 sätt.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa (Formas) er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

Gal 3:1 I oförståndige galater! Vem har så dårat er, I som dock har fått Jesus Kristus målad för era ögon såsom korsfäst?

V12 Att vara i mörkret det är att inte underordna sig ljuset V 11 De hade var sitt rökelsekar.

Konsekvensen alltså att vara i mörkret är att vi låter denna tidsålders gud få tag i våra hjärtas tankar V8 Ur dessa tankar kommer ett falskt andligt verk – en form en struktur.

Den visionen predikas och sätts på tavlor på alla väggar och kommer att tillbedjas (rökelsekaren) Resultatet blir att är man i mörkret kommer man att tillbe sina egna händers verk! Något som kommer att straffa sig för Laodiceas visdom stängde ut Herren. Resultatet blev att man tillbad sina händers verk och mänskigt sett nådde man framgång.

Herren har visat att på precis samma sätt kan vi idag bygga upp församlingar baserade på mänskliga strukturer och så kan vi tillbe våra egna händers verk.

Vi blev ganska chockade när Herren visade att det går till på exakt samma sätt idag som på Hesekiels tid. Idag kan vi bygga cellgruppsförsamlingar och nätverksformationer istället som vi tillber. se Jer 9:23-24

Det som föds fram av oss kommer också att ge äran åt oss. Det som föds fram av Gud ger honom helt automatiskt äran.

Upp 9:20 De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk så att de upphörde med att tillbe onda andar, avgudabilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå.