Dan 12:1 På den tiden (3 ½ år) skall Mikael träda upp (sluta upp att hålla tillbaka = 2 Tess 2:7) den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd (3 ½ år) som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till ända till den tiden. Men på den tiden (3 ½ år) skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. 2 De många som sover i mullen skall vakna några till evigt liv andra till förakt och evig skam. 3 De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor alltid och för evigt. 4 Men du Daniel göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor. 5 När jag, Daniel, såg upp se då stod det två andra där en på flodens ena strand och en på den andra stranden. 6 En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting? 7 Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid (3 ½ år) och när det heliga folkets makt är krossad då skall allt detta vara fullbordat. 8 Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: Min herre, vad blir slutet på allt detta? 9 Då sade han: Gå, Daniel för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta men de förståndiga skall förstå det. 11 Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar. (3 ½ år) 12 Salig är den som håller ut och hinner fram till 1 335 dagar. 13 Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände. (Uppståndelsen vid den sista basunen)

Ordet för NÖD är 6869 Tsarah
H6869

ָצָרה
ṣārāh: I. A feminine noun meaning trouble distress anguish. It refers to a situation or a time of extreme discomfort, an affliction for many different reasons. God delivers His people from this condition (Gen_35:3; Job_5:19; Psa_9:9). The pursuit of wisdom is also a refuge in a time of distress (Pro_1:27). God is the author of destruction and distress in judgment on the earth (Isa_8:22; Jer_4:31). Daniel speaks of a final time of distress that will never be superseded (Dan_12:1).
II. A feminine noun meaning a rival. It refers to a person who is threatening or a source of despair for various reasons (1Sa_1:6).

Heb ordet för FRÄLSTA är: 4422 Malat

mālaṭ: A verb meaning to escape. The picture of escape is as sparks leaping out of the fire (Job_41:19 [11]); or like a bird escaping the fowlers (Psa_124:7). This word is usually used within the context of fleeing for one’s life as Lot was urged to do (Gen_19:17, Gen_19:19-20, Gen_19:22); as David did from the hands of Saul (1Sa_19:10-12;1Sa_27:1); or as Zedekiah could not do when facing the Chaldeans (Jer_32:4; Jer_34:3). It is also used to describe rescue from death (Est_4:13; Psa_89:48 [49]; Amo_2:14-15); calamity (Job_1:15-17, Job_1:19); or punishment (Pro_11:21; Pro_19:5; Pro_28:26). In a few instances, the word is used to describe protection (Ecc_9:15; Isa_31:5); in one instance, it means to give birth to a child (Isa_66:7).
Joh 16:20  Sannerligen sannerligen säger jag er: I ska bli bedrövade men er bedrövelse skall vändas i glädje. 21 När en kvinna föder barn har hon bedrövelse ty hennes stund är kommen men när hon har fött barnet kommer hon inte mer ihåg sin vedermöda,(Thilipsis) ty hon gläder sig över att en människa är född till världen. 22 Så har ock I nu bedrövelse men jag skall se er åter och då ska era hjärtan glädja sig, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

Om nu Jesus och skriften jämställer Födslovåndans period till födelsen av barnet med Vedermödan så är det nog bäst att vi låter hans och skriftens tolkning gälla.
Men I strongs lexikon finns även betydelsen: Bli bevarad! Låta vara ifred! Och då kan man väl inte låta bli att tänka på fördärvaren som kom och tog alla Egyptens förstfödda.

Vi har förut påpekat att det är dags att bo i Gosen i ljuset och dra sig närmare Herren, Se till att vi har Kristi blod på våra hjärtas dörrar. Sedan skall vi vara innanför dörrarna och äta lamm och inget annat. Vi skall vara inspirerade av det som kommer från Kristus och inte av det som kommer utanför dörrarna.

1Jn 5:18  Vi veta om var och en som är född av Gud att han inte syndar, ty den som har blivit född av Gud, han tar sig till vara och den onde (Ormen) kommer inte vid honom. 19  Vi veta att vi är av Gud, och att hela världen (Egypten) är i den ondes våld.

1 Pe 1:5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7  Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.